open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.05.2011 N 497
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

надзвичайних ситуацій

N 965 ( v0965735-12 ) від 09.07.2012 }
Про заходи щодо удосконалення,

інформаційного наповнення та забезпечення

роботи веб-сайту Міністерства

З метою вдосконалення функціонування веб-сайту Міністерства
та забезпечення постійного розміщення і оновлення інформації у
мережі Інтернет для своєчасного, повного і об'єктивного
інформування населення країни, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, інших установ та організацій, світової спільноти
про діяльність МНС України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент надання структурними підрозділами
інформації для розміщення на веб-сайті Міністерства надзвичайних
ситуацій (далі - Регламент) та Вимоги до матеріалів, які надаються
в електронному вигляді, для розміщення на веб-сайті МНС України,
що додається.
2. Керівникам окремих структурних підрозділів, визначених у
додатку 1, з метою дотримання регламенту надання інформації: призначити та подати до Відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з
громадськістю відповідальних за періодичне надання інформації для
оновлення відповідних рубрик на веб-сайті Міністерства; нести персональну відповідальність за якість і своєчасність
надання інформації, її достовірність та нерозголошення у ній
відомостей, які містять військову і державну таємницю, мають
обмежений доступ та є власністю держави; при підготовці інформації дотримуватися чинного законодавства
з питань інформаційної безпеки та при необхідності погоджувати її
з Режимно-таємним сектором Міністерства.
3. Відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю: організовувати постійне та оперативне наповнення та оновлення
сайту і відкриття нових рубрик (за необхідністю); забезпечити контроль за відповідністю структури
інформаційного наповнення сайту вимогам нормативно-правових актів
та надання відповідної інформації про хід виконання завдань щодо
забезпечення відкритості у діяльності центральних органів
виконавчої влади; забезпечити розміщення інформації на веб-сайті МНС України,
яку надають підрозділи.
4. Управлінню зв'язку та оповіщення забезпечити організацію
адміністрування програмного та апаратного забезпечення і супровід
подальшого розвитку веб-сайту.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога

Додаток 1

до наказу МНС України

13.05.2011 N 497

РЕГЛАМЕНТ

надання структурними підрозділами

інформації для розміщення на веб-сайті

Міністерства надзвичайних ситуацій України

------------------------------------------------------------------ Тип інформації | Джерело | Регламент |Відповідальний за| | інформації | надання та | оновлення | | | оновлення | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Надзвичайні |Відділ зв'язків |Протягом |Відділ зв'язків | події та |із ЗМІ та роботи |30 хвилин з |із ЗМІ та роботи | останні новини |з громадськістю |моменту |з громадськістю | | |надходження | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Анонси |Відділ зв'язків |У порядку |Відділ зв'язків | |із ЗМІ та роботи |надходження |із ЗМІ та роботи | |з громадськістю | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Офіційні |Відділ зв'язків |Не пізніше |Відділ зв'язків | повідомлення і |із ЗМІ та роботи |доби з |із ЗМІ та роботи | заяви |з громадськістю |моменту |з громадськістю | | |оприлюднення| | | |заяви | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Інтерв'ю і |Відділ зв'язків |Не пізніше |Відділ зв'язків | виступи |із ЗМІ та роботи |3 днів після|із ЗМІ та роботи | керівників |з громадськістю |інтерв'ю |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Чорнобиль |Державне |У порядку |Відділ зв'язків | |агентство України|надходження |із ЗМІ та роботи | |з управління | |з громадськістю | |зоною відчуження | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Державні |Департамент |За фактом та|Департамент | закупівлі |ресурсного |у порядку |ресурсного | |забезпечення та |надходження |забезпечення та | |підготовки до | |підготовки до | |чемпіонату Європи| |чемпіонату Європи| |з футболу | |з футболу | |2012 року | |2012 року | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Фінансово- |Департамент |У порядку |Відділ зв'язків | господарська |ресурсного |надходження |із ЗМІ та роботи | діяльність |забезпечення та | |з громадськістю | |підготовки до | | | |чемпіонату Європи| | | |з футболу | | | |2012 року | | | |Департамент | | | |фінансового | | | |забезпечення та | | | |міжнародних | | | |відносин | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Регуляторна |Управління |У порядку |Відділ зв'язків | діяльність |правового |надходження |із ЗМІ та роботи | |забезпечення | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Антикорупційна |Управління |У порядку |Відділ зв'язків | діяльність |контрольно- |надходження |із ЗМІ та роботи | |ревізійної роботи| |з громадськістю | |Сектор безпеки | | | |та запобігання | | | |проявам корупції | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Євро 2012 |Департамент |У порядку |Відділ зв'язків | |ресурсного |надходження |із ЗМІ та роботи | |забезпечення та | |з громадськістю | |підготовки до | | | |чемпіонату Європи| | | |з футболу | | | |2012 року | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Громадська рада|Департамент |У порядку |Відділ зв'язків | |організаційно- |надходження |із ЗМІ та роботи | |контрольної | |з громадськістю | |роботи | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Інформація |УкрГМЦ |Щодня, у |Відділ зв'язків | УкрГМЦ | |порядку |із ЗМІ та роботи | | |надходження |з громадськістю | | |згідно з | | | |окремим | | | |регламентом | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Анонси |Департамент |Відразу |Відділ зв'язків | зустрічей і |фінансового |після |із ЗМІ та роботи | візитів |забезпечення та |підготовки. |з громадськістю | (міжнародних і |міжнародних |Не пізніше, | | місцевих) на |відносин, Служба |ніж за | | урядовому рівні|Міністра |2 дні, у | | та їх | |надзвичайних| | результатів, | |випадках - | | анонси акцій та| |не пізніше | | інших подій | |ніж за | | | |1 годину до | | | |початку | | | |події | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Накази МНС |Керівники |Не пізніше |Відділ зв'язків | |департаментів та |ніж через |із ЗМІ та роботи | |окремих |добу після |з громадськістю | |структурних |підписання | | |підрозділів |наказу | | |Департамент | | | |організаційно- | | | |контрольної | | | |роботи | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Громадські |Керівники |Відразу |Відділ зв'язків | обговорення |департаментів та |після |із ЗМІ та роботи | |окремих |підготовки |з громадськістю | |структурних |проекту | | |підрозділів |нормативно- | | |Департамент |правового | | |організаційно- |акта | | |контрольної | | | |роботи | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Адміністративні|Департамент |У порядку |Відділ зв'язків | послуги |організаційно- |надходження |із ЗМІ та роботи | |контрольної | |з громадськістю | |роботи | | | |Державна | | | |інспекція | | | |техногенної | | | |безпеки України | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Керівництво, |Департамент |У порядку |Департамент | структура |кадрів та роботи |змін у |кадрів та роботи | Міністерства |з особовим |змісті |з особовим | |складом |інформації |складом за | | | |погодженням з | | | |Відділом зв'язків| | | |із ЗМІ та роботи | | | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Інформація |Керівники |У порядку |Відділ зв'язків | Урядових |відповідних |змін у |із ЗМІ та роботи | органів |структур |змісті |з громадськістю | державного | |інформації | | управління, які| | | | утримуються на | | | | окремих штатних| | | | розписах | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Відомості про |Департамент |У порядку |Департамент | наявні вакансії|кадрів та роботи |змін у |кадрів та роботи | |з особовим |змісті |з особовим | |складом |інформації |складом за | | | |погодженням з | | | |Відділом зв'язків| | | |із ЗМІ та роботи | | | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Законодавство |Управління |Проекти та |Управління | |правового |за фактом |правового | |забезпечення |прийняття |забезпечення за | | | |погодженням з | | | |Відділом зв'язків| | | |із ЗМІ та роботи | | | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Про роботу |Департамент |За фактом |Відділ зв'язків | Колегії |організаційно- | |із ЗМІ та роботи | |контрольної | |з громадськістю | |роботи | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Основні функції|Керівники |У порядку |Керівники | структурних |департаментів та |змін у |департаментів та | підрозділів, а |окремих |змісті |окремих | також прізвища,|структурних |інформації |структурних | імена по |підрозділів | |підрозділів за | батькові, | | |погодженням з | номери | | |Відділом зв'язків| телефонів, | | |із ЗМІ та роботи | адреси | | |з громадськістю | електронної | | | | пошти | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Зразки |Департамент |У порядку |Відділ зв'язків | документів та |організаційно- |змін у |із ЗМІ та роботи | інших |контрольної |змісті |з громадськістю | матеріалів, |роботи |інформації | | необхідних для | | | | звернення | | | | громадян до | | | | органу | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Аналіз роботи |Департамент |Щомісяця |Департамент | із зверненнями |організаційно- | |організаційно- | громадян |контрольної | |контрольної | |роботи | |роботи | | | |за погодженням з | | | |Відділом зв'язків| | | |із ЗМІ та роботи | | | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Підприємства, |Керівники |У порядку |Відділ зв'язків | установи та |департаментів та |змін у |із ЗМІ та роботи | організації, що|окремих |змісті |з громадськістю | належать до |структурних |інформації | | сфери |підрозділів | | | управління | | | | Міністерства | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Цільові |Керівники |У порядку |Відділ зв'язків | програми у |департаментів та |змін у |із ЗМІ та роботи | відповідній |окремих |змісті |з громадськістю | сфері |структурних |інформації | | |підрозділів | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Державні |Керівники |У порядку |Керівники | інформаційні |департаментів та |змін у |департаментів та | ресурси з |окремих |змісті |окремих | питань, що |структурних |інформації |структурних | належать до |підрозділів | |підрозділів за | компетенції | | |погодженням з | органу | | |Відділом зв'язків| | | |із ЗМІ та роботи | | | |з громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Поточні та |Керівники |У порядку |Відділ зв'язків | заплановані |департаментів та |змін у |із ЗМІ та роботи | заходи і події |окремих |змісті |з громадськістю | у відповідній |структурних |інформації | | сфері |підрозділів | | | ----------------------------------------------------------------| Довідка про НС: | ----------------------------------------------------------------| За добу |Департамент |Щоденно до |Департамент | |управління |9:00 |управління | |рятувальними | |рятувальними | |силами | |силами | ---------------+-----------------+------------+-----------------| За місяць |Департамент |1 раз на |Департамент | |цивільного |місяць |цивільного | |захисту | |захисту | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Оперативний |Департамент |2 рази на |Департамент | прогноз |цивільного |тиждень або |цивільного | |захисту |у разі |захисту | | |загрози | | | |терміново до| | | |блоків новин| | | |та анонсів | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Аналіз |Департамент |1 раз на |Департамент | виникнення |цивільного |квартал |цивільного | надзвичайних |захисту | |захисту | ситуацій за | | | | квартал | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Прогноз |Департамент |1 раз на |Департамент | гідрометеороло-|цивільного |місяць |цивільного | гічних умов та |захисту | |захисту | тенденції | | | | виникнення НС | | | | ----------------------------------------------------------------| Довідкова інформація: | ----------------------------------------------------------------| Правила |Департамент |У порядку |Департамент | поведінки у |управління |змін |управління | надзвичайних |рятувальними | |рятувальними | ситуаціях, |силами | |силами | контактні |Департамент | |Департамент | телефони, інша |цивільного | |цивільного | довідкова |захисту | |захисту Відділ | інформація |Відділ зв'язків | |зв'язків із ЗМІ | |із ЗМІ та роботи | |та роботи з | |з громадськістю | |громадськістю | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Перелік послуг,|Керівники |У порядку |Керівники | що надається |структурних |змін |структурних | МНС України |підрозділів | |підрозділів | центральним та | | |Відділ зв'язків | місцевим | | |із ЗМІ та роботи | органам | | |з громадськістю | виконавчої | | | | влади, | | | | громадянам | | | | України, | | | | юридичним | | | | особам України,| | | | державним | | | | службовцям | | | | України, | | | | міжнародній | | | | спільноті | | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Фотогалерея |Відділ зв'язків |По факту |Відділ зв'язків | Міністерства |із ЗМІ та роботи | |із ЗМІ та роботи | (матеріали у |з громадськістю | |з громадськістю | цифровому |ДП "Агентство | | | вигляді) |Чорнобильінтерін-| | | |форм" | | | ---------------+-----------------+------------+-----------------| Періодичні |ДП "Агентство |Згідно з |ДП "Агентство | видання |Чорнобильінтерін-|періодич- |Чорнобильінтерін-| Міністерства |форм" |ністю |форм" | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу зв'язків
із ЗМІ та роботи
з громадськістю Ю.В.Єршова

Додаток 2

до наказу МНС України

13.05.2011 N 497

ВИМОГИ

до матеріалів, які надаються

у електронному вигляді для розміщення

на веб-сайті МНС України

Текстові матеріали подаються у форматі Word і можуть містити
текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word.
Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими
програмами.
Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel, у
форматах *.CSV, *.MDB і можуть містити текст, графічні зображення,
сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що
були сформовані іншими програмами.
Типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF, *.TXT (Windows з
форматуванням).
Шрифт - Times New Roman, 12 кегль шрифту.
Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим
файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм, для
"презентаційних" матеріалів *.TIF (PC) некомпресований 300 або
більше пікселів на дюйм.
Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах -
*.WMF, *.CDR, *.AI, схеми - *.VSD.
Формат електронного листа (E-Mail) - plain text у кодуваннях
Windows-1251 (Cyr) або KOI8-U без використання Unicode.
Назви файлів наводяться латинськими літерами.
Начальник Відділу зв'язків
із ЗМІ та роботи
з громадськістю Ю.В.Єршова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: