open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2002 N 497/113

Про затвердження Першочергових заходів

МОЗ України та АМН України

щодо профілактики та лікування передраку

та раку молочної залози на 2003-2006 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 1/2 ( v0001282-05 ) від 04.01.2005 )
На виконання доручення Президента України від 19.08.2002
N 452/25731-01 з метою підсилення та регламентації заходів щодо
боротьби з передраком та раком молочної залози Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити першочергові заходи МОЗ України та АМН України
щодо профілактики та лікування передраку та раку молочної залози
на 2003-2006 роки (далі - Заходи, додаються);
2. Контроль та координацію робіт, які будуть проводитись на
виконання заходів покласти на Єдиний координаційний центр, який
здійснює координацію робіт по виконанню заходів Державної програми
"Онкологія" на 2002-2006 роки (наказ МОЗ України та АМН України
від 12.06.02 N 211/47 ( v0211282-02 ).
3. Начальнику Головного управління економіки (Вовк М.Г.)
починаючи з 2003 року передбачати відповідні кошти для виконання
Заходів в межах асигнувань, затверджених на виконання заходів
Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки ( v0211282-02 ).
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації передбачати під час формування проектів місцевих
бюджетів кошти для здійснення Заходів, сприяти залученню для цієї
мети коштів інших джерел.
5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, установ і
закладів АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації:
5.1. Забезпечити своєчасне виконання Заходів затверджених в
п.1.
5.2. До 10 числа останнього місяця кварталу подавати до
Єдиного координаційного Центру інформацію про хід виконання
заходів за уніфікованою формою (додається). ( Пункт 5.2 в редакції
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 1/2 ( v0001282-05 ) від
04.01.2005 )
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М. та на
віце-президента АМН України Зозулю Ю.П. ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 1/2
( v0001282-05 ) від 04.01.2005 )
Міністр охорони здоров'я України А.В.Підаєв
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов

Додаток

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України,

Академії медичних

наук України

28.12.2002 N 497/113

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

МОЗ України та АМН України

щодо профілактики та лікування передраку

та раку молочної залози на 2003-2006 роки

------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування заходу | Термін | Виконавці | п/п | | виконання | | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------------------------| I. Організація надання медичної допомоги хворим | на рак та передрак молочної залози | -----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Постійно проводити моніторинг рівня | 2003-2006 | ГУОМДН МОЗ України, | | захворюваності населення на рак | роки | МОЗ АР Крим, | | молочної залози з застосуванням | | УОЗ обласних, | | сучасних інформаційних технологій | | Севастопольської міської | | на базі Національного канцер-реєстру | | держадміністрації, | | України | | Головне управління | | | | охорони здоров'я | | | | та медичного | | | | забезпечення Київської | | | | міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 2 | Організувати на базі обласних | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | онкологічних закладів мамологічні | роки |Севастопольської міської | | відділення (в межах штатної | |держадміністрації, Головне| | чисельності), на які покласти функції| |управління охорони | | регіональних лікувально-діагностичних| |здоров'я та медичного | | мамологічних центрів, що здійснюють | |забезпечення Київської | | методичне керівництво з питань | |міськдержадміністрації | | організації скринінгу, діагностики, | | | | лікування та реабілітації хворих на | | | | передрак та рак молочної залози | | | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 3 | Організувати на базі поліклінічних | |МОЗ АР Крим, | | відділень лікувально-профілактичних | |УОЗ обласних, | | закладів мамологічні кабінети: | |Севастопольської міської | |--------------------------------------+-----------|держадміністрації, | | в обласних онкологічних диспансерах | 2003-2004 |Головне управління охорони| | | роки |здоров'я та медичного | |--------------------------------------+-----------|забезпечення Київської | | в центральних районних лікарнях | 2005-2006 |міськдержадміністрації | | | роки | | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 4 | Розробити нормативно-правове та | 2003-2004 |Структурні підрозділи МОЗ,| | методичне забезпечення функціонування| роки |Академія медичних наук | | регіональних мамологічних центрів та | | | | кабінетів | | | -----------------------------------------------------------------------------------| II. Вторинна профілактика та рання діагностика | передраку та раку молочної залози | -----------------------------------------------------------------------------------| 5 | Запровадити систему заходів для | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | виявлення серед населення осіб, що | роки |Севастопольської міської | | відносяться до груп підвищеного | |держадміністрації, | | ризику захворювання молочної залози | |Головне управління охорони| | та диспансерного нагляду за ними | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 6 | Забезпечити запровадження ефективних | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | скринінгових програм з метою раннього| роки |Севастопольської міської | | виявлення передпухлинних захворювань | |держадміністрації, Головне| | та злоякісних новоутворень молочної | |управління охорони | | залози | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----------------------------------------------------------------------------------| III. Діагностика передраку та раку молочної залози | -----------------------------------------------------------------------------------| 7 | Забезпечити впровадження в роботу | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | лікувально-профілактичних закладів | роки |Севастопольської міської | | сучасних методів діагностики раку та | |держадміністрації, | | передраку молочної залози | |Головне управління охорони| | | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 8 | Забезпечити мамологічні центри та | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | мамологічні кабінети необхідним | роки |Севастопольської | | обладнанням для діагностики передраку| |міської держадміністрації,| | та раку молочної залози | |Головне управління охорони| | | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----------------------------------------------------------------------------------| IV. Лікування хворих на передрак | та рак молочної залози | -----------------------------------------------------------------------------------| 9 | Організувати лікування хворих на рак | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | молочної залози та передракову | роки |Севастопольської міської | | патологію виключно у спеціалізованих | |держадміністрації, | | мамологічних відділеннях онкологічних| |Головне управління охорони| | закладів з неухильним дотриманням | |здоров'я та медичного | | стандартів діагностики, лікування | |забезпечення Київської | | та реабілітації | |міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 10 | Забезпечити мамологічні центри | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | (відділення) онкологічних закладів | роки |Севастопольської міської | | сучасним медичним обладнанням, | |держадміністрації, | | хіміотерапевтичними препаратами для | |Головне управління охорони| | лікування та реабілітації хворих на | |здоров'я та медичного | | рак молочної залози | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 11 | Постійно аналізувати ефективність | 2003-2006 |Структурні підрозділи | | застосованих методів діагностики та | роки |МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | лікування онкологічних хворих з | |УОЗ обласних, | | використанням інформаційної системи | |Севастопольської | | Національного канцер-реєстру України | |міської держадміністрації,| | | |Головне управління охорони| | | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----------------------------------------------------------------------------------| V. Наукове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------------------| 12 | Визначити пріоритетними напрямками | 2003-2006 | Академія медичних наук, | | науково-дослідницьких робіт з питань:| роки | МОЗ України | | захворюваності та смертності від | | | | злоякісних новоутворень молочної | | | | залози; | | | | створення конкурентноспроможних | | | | технологій скринінгу, ранньої | | | | діагностики, лікування хворих на | | | | передрак та рак молочної залози; | | | | медико-соціальної та психологічної | | | | реабілітації хворих на рак молочної | | | | залози з широким використанням | | | | сучасних методів, в т.ч. пластики | | | | молочної залози, методів біотерапії,| | | | протибольової терапії тощо; | | | | створення ефективних форм організації| | | | надання медичної допомоги хворим на | | | | передрак та рак молочної залози в | | | | амбулаторно-поліклінічних | | | | та стаціонарних умовах | | | -----------------------------------------------------------------------------------| VI. Підготовка кадрів | -----------------------------------------------------------------------------------| 13 | Організувати підвищення кваліфікації | 2003-2006 |Структурні підрозділи МОЗ,| | медичних кадрів з питань | роки |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | онкомамології в закладах | |Севастопольської міської | | післядипломної освіти для | |держадміністрації, Головне| | укомплектування мамологічних | |управління охорони | | кабінетів та мамологічних центрів | |здоров'я та медичного | | (відділень) лікувально-профілактичних| |забезпечення Київської | | закладів відповідно до їх потреб | |міськдержадміністрації | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 14 | Ввести до номенклатури медичних | 2003 рік |Структурні підрозділи | | спеціальностей спеціалізацію | |МОЗ України | | "онколог-мамолог" | | | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 15 | Виділити курс тематичного | 2003-2004 | Структурні підрозділи | | удосконалення з питань онкомамології | роки | МОЗ України | | в програмі післядипломної підготовки | | | | лікарів | | | -----------------------------------------------------------------------------------| VII. Санітарно-просвітницька робота | -----------------------------------------------------------------------------------| 16 | Запровадити навчання жіночого | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | населення методиці самостійного | роки |Севастопольської міської | | обстеження молочних залоз, | |держадміністрації, Головне| | ознайомлення з першими ознаками раку | |управління охорони | | та передраку молочної залози шляхом | |здоров'я та медичного | | організації "Тижнів", "Місячників", | |забезпечення Київської | | залучення груп підтримки з числа | |міськдержадміністрації | | добровольців, що хворіли на рак | | | | молочної залози | | | -----+--------------------------------------+-----------+--------------------------| 17 | Організувати забезпечення населення | 2003-2006 |МОЗ АР Крим, УОЗ обласних,| | санітарно-просвітницькими матеріалами| роки |Севастопольської міської | | з питань профілактики і ранньої | |держадміністрації, Головне| | діагностики передраку та раку | |управління охорони | | молочної залози | |здоров'я та медичного | | | |забезпечення Київської | | | |міськдержадміністрації | -----------------------------------------------------------------------------------| VIII. Міжнародне співробітництво | -----------------------------------------------------------------------------------| 18 | Розширити співробітництво з | 2003-2006 | Академія медичних наук, | | зарубіжними науковими закладами, | роки | Структурні підрозділи | | громадськими організаціями з питань | | МОЗ України | | раку та передраку молочної залози | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню МОЗ України М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: