open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2005 N 496
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

культури

N 846 ( v0846734-12 ) від 09.08.2012 }
Про застосування Тимчасових примірних

норм часу на основні процеси

бібліотечної роботи

З метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної
роботи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасові примірні норми часу на основні
процеси бібліотечної роботи (додаток 1).
2. Національній парламентській бібліотеці України,
Національній бібліотеці України для дітей, Державній історичній
бібліотеці України, Державній бібліотеці України для юнацтва,
Одеській державній науковій бібліотеці ім. М.Горького, Харківській
державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка застосувати
Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної
роботи при плануванні роботи на 2006 рік.
3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим,
Головному управлінню культури, мистецтв та охорони культурної
спадщини Київської міської державної адміністрації, управлінням
культури обласних, Севастопольської міської державних
адміністрацій забезпечити застосування у бібліотеках Тимчасових
примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи при
плануванні роботи на 2006 рік. Узагальнити висновки щодо застосування Тимчасових примірних
норм часу на основні процеси бібліотечної роботи та надіслати їх
до Міністерства культури і туризму України до 1 червня 2006 року.
4. Управління з питань стратегічного планування
соціокультурного розвитку та регіональної політики в сфері
культури (Л.М.Кононенко) узагальнити інформацію від регіонів та
подати матеріал на розгляд управлінню з питань оплати праці та
бюджетних програм Міністерства культури і туризму України
(Н.Ю.Солодченко).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г.Шокало-Бенч.
Міністр О.В.Білозір

Додаток 1

до наказу Міністерства

культури і туризму України

19.07.2005 N 496

ТИМЧАСОВІ ПРИМІРНІ НОРМИ ЧАСУ НА ОСНОВНІ

ПРОЦЕСИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ

В основу розробки норм часу на роботу, що виконуються у
бібліотеках, покладено дані вивчення та аналізу законодавчих і
нормативно-методичних документів, що регламентують діяльність
бібліотек, нормативні документи бібліотек та інформаційних установ
України. У норми часу враховано особливості роботи в
автоматизованому режимі. У ряді випадків до норм часу додаються
поправочні коефіцієнти.
1. НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ
1.1. ЗАЛУЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------- Но- |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | мер | |виміру |часу | но- | | | | рми | | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 1 |2 |3 |4 | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Запис користувача до бібліотеки | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 1. |Переглянути документи користувача |один |дорослі -| |(паспорт, посвідчення, доручення). |користувач|6, | |Перевірити наявність | |діти - | |обліково-реєстраційної картки | |8 хв. | |користувача. Заповнити формуляр | | | |користувача, обліково-реєстраційну | | | |картку, читацький квиток. Ознайомити | | | |користувача з правилами користування | | | |бібліотекою, розміщенням фонду, | | | |довідковим апаратом. Підібрати і | | | |розставити обліково-реєстраційні | | | |картки за алфавітом прізвищ | | | |користувачів. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Перереєстрація користувачів | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 2. |Знайти формуляр (реєстраційну картку) |один |дорослі -| |користувача, внести зміни до неї і в |користувач|1 хв., | |читацький квиток (уточнені анкетні | |діти - | |дані, новий читацький номер, дату | |2 хв. | |перереєстрації). | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Запис (перереєстрація) користувачів в | | | |автоматизованому режимі | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 3. |Набрати на клавіатурі відомості про |один |7 хв. | |користувача: прізвище, ім'я, по |користувач| | |батькові, характерні ознаки (освіта, | | | |спеціальність), код. Здійснити | | | |контроль за можливою наявністю даних | | | |про користувача, який записався до | | | |бібліотеки (був раніше записаний, | | | |позбавлений права користування). | | | |Оформити код користувача з контрольним| | | |розрядом і терміном користування | | | |читацьким квитком на підставі виданої | | | |інформації. Видати на принтер бланк з | | | |відомостями про користувача, який | | | |записався, вирізати бланк і вклеїти | | | |його до читацького квитка. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Діяльність диспетчерської служби | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 4. |Прийняти читацьку вимогу. Перевірити |одна |1 хв. | |правильність її заповнення, уточнити |вимога | | |місце зберігання документів. Позначити| | | |у диспетчерській сітці, передати | | | |вимогу до книгосховища. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Виконання вимог користувачів, видача | | | |документів з основного книгосховища | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 5. |Отримати вимогу, зареєструвати, |одна |9 хв. | |підібрати її за шифрами. Знайти |вимога / | | |документ, зробити позначку на вимозі, |документ | | |книжковому формулярі, диспетчерській | | | |сітці. Встановити місце знаходження | | | |документа, який не був знайдений, за | | | |довідковими картотеками, каталогами. | | | |Видати користувачу документ із відділу| | | |книгозберігання, зробити позначку на | | | |книжковому формулярі, вимозі та ін. | | | |Прийняти документ від користувача, | | | |знайти книжковий формуляр, вимогу та | | | |ін. Погасити позначку про видачу. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Перезакріплення комплектів документів | | | |за структурними підрозділам бібліотеки| | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 6. |Оформити заявку на комплект |одне |2 хв. | |документів, який передається до |замовлення| | |структурного підрозділу бібліотеки. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 7. |Підібрати документи в комплекти. |один |1 хв. | |Написати другий примірник книжкового |документ | | |формуляра (індикатора). | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Видати комплекти документів, позначити|один | | |на книжковому формулярі (індикаторі) |комплект | | |дату видачі, сиглу підрозділу, який | | | |отримує комплект. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Кількість документів у комплекті: | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 8. |25 | |7 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 9. |50 | |15 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 10. |200 | |2 год. | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Прийняти комплекти документів від |один | | |структурних підрозділів. Знайти |комплект | | |книжковий формуляр (індикатор). | | | |Погасити позначку про видачу, вкласти | | | |його в документ. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Кількість документів у комплекті: | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 11. |25 | |7 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 12. |50 | |15 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 13. |200 | |2 год. | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Доступ користувачів у читальному залі | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 14. |Провести консультацію, бесіду з |одна |4 хв. | |користувачем біля каталогів, картотек,|консуль- | | |книжкових полиць, проінформувати |тація | | |користувача про нові надходження. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Підібрати документи у підсобному фонді|один | | |читацького залу, передати на кафедру |документ | | |видачі: | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 15. |за вимогою користувача | |2 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 16. |за усною вимогою | |1 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 17. |за визначеною темою | |3 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Підібрати документи за навчальною |один | | |програмою на базі макету комплекту |комплект | | |документів, які видаються студентам, | | | |підібрати підручники за факультетами, | | | |курсами, групами. Звірити книжкові | | | |формуляри з назвами книг, інвентарними| | | |номерами. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Кількість документів у комплекті: | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 18. |до 10 | |3 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 19. |до 20 | |6 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 20. |до 40 | |12 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 21. |Видати документ: звірити документ, що |один |4 хв. | |видається, з користувацькою вимогою, |документ | | |перевірити наявність усіх сторінок, | | | |зробити запис на користувацькій вимозі| | | |(контрольному аркуші), вкласти до | | | |читацького квитка, розставити, | | | |позначити книговидачу. Прийняти | | | |документ: звірити його з вимогою | | | |(контрольним листком), перевірити | | | |цілість документа, наявність усіх | | | |сторінок, зробити позначку про прийом.| | | |Отримати документ, замовлений | | | |користувачем у відділі | | | |книгозберігання. Передати документ, | | | |який здав користувач, до відділу | | | |книгозберігання. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Копіювання документів | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 22. |Відібрати документи (окремі статті) |один |8 хв. | |для передачі на мікрофільмування та |документ /| | |копіювання. Підготувати документи до |замовлення| | |копіювання, оформити замовлення, | | | |зареєструвати в облікових формах. | | | |Прийняти мікрофільм і копії, | | | |перевірити правильність виконання | | | |замовлення. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Доступ користувачів на абонементі | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 23. |Підібрати документи для рекомендації |один |3 хв. | |користувачам. |документ | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 24. |Видати документи користувачу, знайти |те саме | | |формуляр користувача, зазначити термін| | | |повернення, перевірити наявність усіх | | | |сторінок. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Обслуговування: |один | | | |документ | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 25. |дорослих | |6 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 26. |дітей | |7 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 27. |Провести бесіду з користувачем, |один читач|4 хв. | |проінформувати про нові надходження. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Прийняти документ від користувача, |один | | |зробити позначку про прийом, |документ | | |перевірити наявність усіх сторінок, | | | |вкласти книжковий формуляр. | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| |Обслуговування: | | | ----+--------------------------------------+----------+---------| 28. |дорослих | |2 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 29. |дітей | |3 хв. | ----+--------------------------------------+----------+---------| 30. |Продовжити термін користування |один |2 хв. | |документом, знайти формуляр |формуляр | | |користувача, зробити позначку про | | | |продовження терміну використання. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів кіно-, фоно-,
фотодокументами - 1,2; нотними, картографічними, художніми
виданнями - 1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури
і документації - 1,1; при роботі з документами, написаними
іноземними мовами - 1,15.
1.2. ПІДГОТОВКА ДО ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+--------------------------------------+--------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Процес підготовки до видачі | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 1. |Розставити формуляри користувачів (за |один |30 с. | |термінами, номерами, алфавітом). |формуляр| | ------+--------------------------------------+--------+---------| 2. |Підбити підсумки роботи за минулий |щодня |10 хв. | |день, зробити запис у щоденнику. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 3. |Підібрати документи за попереднім |один |4 хв. | |замовленням та планами читання. |документ| | ------+--------------------------------------+--------+---------| 4. |Переглянути нові надходження для |те саме |4 хв. | |рекомендації користувачам. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 5. |Переглянути і поповнити книжкові | |5 хв. | |виставки, ящики вільного вибору книг, | | | |тематичні полиці і стелажі. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 6. |Підготувати робоче місце. |щодня |4 хв. | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Робота з формуляром користувача | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 7. |Проаналізувати формуляри користувачів,|один | | |виявити користувацькі інтереси. |формуляр| | ------+--------------------------------------+--------+---------| 8. |Скласти картку для картотеки |одна |15 с. | |користувацьких інтересів. |картка | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 9. |Зробити запис у формулярі користувача |один |5 хв. | |про результати аналізу читання за |запис | | |певний період. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 10. |Зробити запис у щоденнику бібліотекаря|один |10 хв. | |про динаміку читання та інтереси |запис | | |користувача (групи користувачів). | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Робота з користувачами-боржниками | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 11. |Переглянути та відібрати формуляри |один |30 с. | |користувачів, які вчасно не повернули |формуляр| | |документи. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 12. |Написати листівки-нагадування про |те саме |1 хв. | |повернення документів. Зазначити дату | | | |нагадування у формулярі. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 13. |Повідомити (по телефону) | |2 хв. | |користувачеві, який вчасно не повернув| | | |документи. Зазначити дату нагадування | | | |у формулярі. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Робота з абонентами-боржниками в | | | |автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 15. |Скласти список боржників. |один |11 с. | | |запис | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 14. |Виведення на принтер списку |те саме |11 с. | |користувачів і абонентів-боржників за | | | |умовами. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 16. |Роздрукувати на принтері нагадування | |2 хв. | |абонентам та користувачам про термін | | | |повернення (адресу, назву взятих | | | |документів). | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 17. |Вилучити з бази даних відомості про |один |11 с. | |зайнятість повернених документів. |запис | | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Розшук боржників через суд | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 18. |Зняти копію з формуляра користувача. |один |3 хв. | |Уточнити автора, назву, інвентарний |документ| | |номер, ціну вчасно неповернутого | | | |документа. Перерахувати держмито за | | | |оформлення виконавчих написів. | | | |Передати справу до суду. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 19. |Отримати і оформити документи з |те саме |18 с. | |нотаріальної контори (проставити номер| | | |розрахункового рахунку, номер | | | |виконавчого напису). | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 20. |Скласти акт на оплату через суд |один |3 хв. | |втрачених документів (додаток до акта |документ| | |- формуляр користувача). | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Приймання документів замість втрачених| | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 21. |Знайти формуляр користувача. Зробити |один |4 хв. | |відповідний запис у формулярі, зошиті |документ| | |обліку книг, прийнятих замість | | | |втрачених. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 22. |Переглянути документ, запропонований |те саме |3 хв. | |замість втраченого. | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| |Робота з відмовами | | | ------+--------------------------------------+--------+---------| 23. |Облік і класифікація відмов: позначити|одна |10 хв. | |на аркуші користувацької вимоги |вимога /| | |причину відмови. Розставити читацькі |відмова | | |вимоги в картотеку "незадоволений |/ картка| | |запит". Проаналізувати відмови, | | | |скласти зведення відмов у галузевому | | | |розрізі (за причинами відмови та | | | |відповідно до мір їх ліквідації і | | | |попередження). Скласти бібліографічний| | | |опис документів, на які було дано | | | |найбільше відмов і передати картки до | | | |відділу комплектування. | | | -----------------------------------------------------------------
1.3. ДОСТУП ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Таблиця 3 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи|Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+-------------------------------------+----------+--------| 1 |2 |3 |4 | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Організація обслуговування | | | |користувачів бібліотеки за МБА | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 1. |Зареєструвати користувача МБА. |один |1 хв. | | |користувач|10 с. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 2. |Заповнити бланк-замовлення, |одне |2 хв. | |проставити реєстраційний номер, дату.|замовлення| | ------+-------------------------------------+----------+--------| 3. |Уточнити вказані користувачем |те саме |1 хв. | |відомості про замовлений документ, | |10 с. | |мету замовлення, джерело отриманих | | | |відомостей. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Бібліографічне доопрацювання |те саме | | |замовлення. Уточнити бібліографічні | | | |відомості: | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 4. |за довідковими виданнями | |30 хв. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 5. |за допомогою автоматизованих засобів | |14 с. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 6. |Перевірити наявність документа, який |один |11 хв. | |запитується, у бібліотеках міста, |документ | | |області, регіону, у т. ч. за | | | |зведеними каталогами. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 7. |Надіслати бланк-замовлення з |одне |18 с. | |проставленою позначкою (штемпелем) "У|замовлення| | |місті немає" до галузевого, | | | |універсального центру або до | | | |бібліотеки (орган інформації) за | | | |даними зведених каталогів. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 8. |Записати відомості про надіслане |один запис|1 хв. | |замовлення за МБА (назва бібліотеки, | |10 с. | |дата) зі зворотного боку | | | |бланка-замовлення. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 9. |Поставити бланк-замовлення в |одна |22 с. | |"Картотеку запитів користувачів за |вимога | | |МБА" за роздільником "Запити за МБА, | | | |надіслані до інших бібліотек". | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 10. |Прийняти документ, надісланий за МБА.|один |4 хв. | |Розкрити бандероль, перевірити стан |документ | | |документа, зазначити дату отримання і| | | |назву бібліотеки, що надіслала | | | |документ, інвентарний номер, термін | | | |користування. Переставити | | | |бланк-замовлення з розділу картотеки | | | |"Запити за МБА, надіслані до інших | | | |бібліотек" до розділу "Отримані | | | |видання за МБА", у цей самий розділ | | | |поставити отриману частину | | | |бланка-замовлення. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 11. |Повідомити користувача про отримання |одне |1 хв. | |замовленого ним документа і термін |повідом- | | |користування ним. |лення | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 12. |Видати користувачеві документи, |один |1 хв. | |отримані за МБА, у читальному залі (у|документ | | |службовому приміщенні бібліотеки). | | | |Звірити документ, який видається, з | | | |бланком-замовлення, перевірити | | | |наявність усіх сторінок і стан | | | |документа, позначити видачу. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 13. |Прийняти від користувача документ у |те саме |36 с. | |читальному залі. Звірити документ з | | | |частиною бланка-замовлення, | | | |перевірити цілість документа, зробити| | | |позначку про прийом, документ | | | |покласти у спеціально виділене місце | | | |(замкнену шафу). | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 14. |Вийняти бланк-замовлення з картотеки,|один |1 хв. | |записати відомості про надіслання |листок | | |документа (дату, номер поштового |вимоги | | |відправлення). Переставити листок з | | | |розділу "Видання, отримані за МБА", у| | | |розділ "Повернена література". | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 15. |Підготувати документ для відправлення|один |4 хв. | |до бібліотеки-фондоутримувача |документ | | |рекомендованою бандероллю. Упакувати | | | |бандероль, зважити її, наклеїти марки| | | |(якщо немає централізованої оплати | | | |пересилання), написати адресу, | | | |скласти опис. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 16. |Робота з відмовами. При отриманні з |одна |1 хв. | |бібліотеки-фондоутримувача |відмова | | |повідомлення про відмову або затримку| | | |виконання запиту: дістати з картотеки| | | |бланк-замовлення, зазначити причину і| | | |дату відмови зі зворотного боку, | | | |переставити з розділу "Запити за МБА,| | | |надіслані до інших бібліотек" у | | | |розділ "Відмови за МБА". | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 17. |Повідомити про отримання відмови |те саме |1 хв. | |(дату, причину) у відділ | |10 с. | |обслуговування. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Організація видачі документів | | | |абонентам МБА | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Прийняти замовлення: | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 18. |за відсутності на бланку-замовлення |одне |1 хв. | |номера абонента перевірити за |замовлення| | |картотекою абонентів, чи абонується | | | |дана організація | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 19. |Організація абонується: проставити |те саме |4 хв. | |номер на бланку-замовленні, звірити | | | |адресу, назву організації, прізвище | | | |відповідального за МБА. У разі | | | |потреби внести зміни в картку. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 20. |Абонент у поточному році звернувся | |4 хв. | |вперше: проставити в картці рік | | | |звернення, дату. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 21. |Оформити абонент (організація раніше |один |5 хв. | |не абонувалася): присвоїти абоненту |абонент |10 с. | |номер. Заповнити картку реєстрації | | | |абонента МБА і роздільник (формуляр),| | | |зазначити повну назву бібліотеки, | | | |поштову адресу, телефон, прізвище, | | | |ім'я, по батькові відповідальної | | | |особи, дату відкриття і номер | | | |абонента. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 22. |Розставити реєстраційні картки в |одна |22 с. | |картотеці. |картка | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 23. |Оформити повідомлення для абонента |одне |2 хв. | |(стандартне повідомлення про |повідом- | | |відкриття абонемента). У разі потреби|лення | | |надіслати абоненту типового листа із | | | |запитом про відомості, яких бракує | | | |для картотеки. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 24. |Перевірити правильність заповнення |один |4 хв. | |бланка-замовлення, заборгованість |бланк- | | |абонента, на звороті 1-ї частини |замовлення| | |бланка-замовлення (с. 2) проставити | | | |свій штемпель і дату отримання | | | |замовлення в рубриці "Службові | | | |позначки бібліотекаря під час | | | |виконання і переадресування | | | |замовлення" в рядку району, міста. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 25. |Передати на ділянку роботи з |те саме |29 с. | |відмовами неправильно оформлені | | | |замовлення (немає печатки, підпису, | | | |нерозбірливо оформлені, не мовою | | | |оригіналу та ін.) і замовлення | | | |абонентів-боржників. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 26. |Шифрування замовлень абонентів. | |3 хв. | |Підібрати бланки-замовлення за | | | |алфавітом, перевірити наявність | | | |документа за каталогом. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 27. |Підготувати документ до видачі: |один |2 хв. | |звірити документ з |документ | | |бланком-замовлення, перевірити | | | |наявність усіх сторінок і стан | | | |документа, проставити на | | | |бланку-замовленні (лицьовому боці | | | |1-ої та 3-ої частини - с. 1, 5) шифри| | | |документа, зазначити інвентарний | | | |номер, кількість документів, дату | | | |видачі. Зі зворотного боку 2-ої | | | |частини (с. 3) проставити штемпель | | | |бібліотеки з назвою та поштовою | | | |адресою, зазначити термін повернення,| | | |вкласти 2-гу частину | | | |бланка-замовлення у документ, який | | | |видають, проставити внизу номер | | | |бандеролі. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 28. |Поставити замовлення на чергу (у разі|одне |1 хв. | |зайнятого видання). Абоненту |замовлення|10 с. | |надіслати повідомлення. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 29. |Передати видання для копіювання (у |те саме |3 хв. | |разі замовлення фрагменту видання: | | | |стаття з журналу, збірника). | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 30. |Відіслати документи абонентам: |один |3 хв. | |упакувати бандероль, зважити, |документ | | |наклеїти марки, написати адресу, | | | |скласти опис. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 31. |Розставити бланки-замовлення (1-а |те саме |22 с. | |частина) на видані документи | | | |(надіслані) у картотеку | | | |обслуговування абонентів у розділ | | | |"Видання, видані за МБА". | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 32. |Бібліографічне доопрацювання | |3 хв. | |невиконаних замовлень. Уточнити | |10 с. | |бібліографічні відомості за | | | |довідковими виданнями. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 33. |Виявити наявність документа, на який |те саме |11 хв. | |подано запит, у бібліотеках міста, | | | |регіону. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 34. |Оформлення замовлення для направлення|одне |3 хв. | |в інші бібліотеки: зазначати на |замовлення| | |зворотному боці 1-ї частини | | | |бланка-замовлення (с. 2) причину і | | | |дату переадресування (штемпель "Немає| | | |в бібліотеці", "Немає в бібліотеках | | | |міста"), зробити помітку про | | | |перевірку за довідковими виданнями, | | | |сигли бібліотек-фондоутримувачів за | | | |зведеним каталогом. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 35. |Відсилка абоненту повідомлення про |одне |2 хв. | |переадресування запиту із зазначенням|повідом- | | |бібліотеки, куди його було надіслано.|лення | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 36. |Зареєструвати відмову в облікових |одна |4 хв. | |формах. Надіслати абоненту |відмова | | |бланк-замовлення (3-тю частину) у | | | |разі неможливості виконання з | | | |позначкою у відповідній рубриці про | | | |причину відмови. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 37. |Прийняти документи, повернені |один |3 хв. | |абонентами. Отримати поштою, відкрити|документ | | |бандероль, перевірити стан документа,| | | |вийняти бланк-замовлення з картотеки | | | |обслуговування абонентів, зазначити | | | |на ньому дату повернення документа, | | | |переставити бланк-замовлення в розділ| | | |"Повернена література". | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 38. |Контроль за термінами користування |один |1 хв. | |документами, виявлення боржників, |документ |10 с. | |надсилання нагадувань. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Обслуговування користувачів МБА в | | | |автоматизованому режимі | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 39. |Формування бази даних про абонентів |один |6 хв. | |за відповідною формою, введення |абонент | | |інформації про нового абонента. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 40. |Знайти в базі даних відомості про |те саме |4 хв. | |абонування організації, внести | | | |необхідні зміни. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 41. |Ввести інформацію про прийом |одне |18 с. | |замовлення від абонентів. |замовлення| | ------+-------------------------------------+----------+--------| 42. |Ввести інформацію про переадресування|те саме |1 хв. | |замовлення, вивести на принтер | | | |повідомлення. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 43. |Ввести дані про поставлення |те саме |1 хв. | |замовлення на чергу, повідомити | | | |абонента. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 44. |Зареєструвати документи, видані |один |3 хв. | |абоненту, проставити термін |документ | | |повернення. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 45. |Видалити з масиву дані про повернений|те саме |11 с. | |документ. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 46. |Контроль за термінами повернення |один |3 хв. | |документа: пошук і відбір даних у |абонент | | |пам'яті машини про боржників, | | | |виведення потрібної інформації на | | | |принтер, роздрукування списків із | | | |зазначенням адреси абонента. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Електронна доставка документа | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 47. |Сканування, розпізнавання, |одна |15 хв. | |коректування, відправка абоненту. |сторінка | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Створення бібліотечних пунктів | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 48. |Укласти угоду між бібліотекою і |одна угода|5 год. | |організацією, де буде здійснюватися | | | |позастаціонарне обслуговування. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 49. |Оформити формуляр бібліотечного |один |15 хв. | |пункту. |формуляр | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 50. |Оформити папку з документами (угоду, |одна папка|15 хв. | |доручення на отримання книг, формуляр| | | |бібліотечного пункту, звіти та інші | | | |документи). | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 51. |Скласти схему розташування |одна схема|2 год. | |бібліотечних пунктів на території | |21 хв. | |міста, району. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 52. |Скласти графік обміну документів, що |один |20 хв. | |знаходяться в бібліотечних пунктах. |графік | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 53. |Скласти план методичної допомоги |один план |1 год. | |громадським бібліотекарям. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 54. |Оформити оголошення про дні і години |одне |15 хв. | |роботи бібліотечного пункту. |оголошення| | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Підбір комплектів документів для | | | |бібліотечного пункту | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Підібрати комплект документів. |один | | | |комплект | | ------+-------------------------------------+----------+--------| |Кількість документів у комплекті: | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 55. |до 10 | |17 хв. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 56. |до 30 | |50 хв. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 57. |до 100 | |2 год. | | | |30 хв. | ------+-------------------------------------+----------+--------| 58. |Видати документ у бібліотечний пункт,|один |2 хв. | |зазначити в книжковому формулярі дату|документ | | |видачі, номер пункту. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 59. |Записати у формуляр бібліотечного |один запис|1 хв. | |пункту дату видачі документів, | | | |кількість виданих та повернених у | | | |стаціонар документів. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 60. |Розставити книжкові формуляри у |один |25 с. | |картотеку за роздільником сигли |книжковий | | |бібліотечного пункту, пересувної |формуляр | | |бібліотеки, всередині за алфавітом | | | |прізвищ авторів. | | | ------+-------------------------------------+----------+--------| 61. |Прийняти документи з бібліотечного |один |2 хв. | |пункту: проставити позначку, вкласти |документ | | |формуляр у документ. | | | -----------------------------------------------------------------
1.4. ДОСТУП ДО ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 1.4.1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА
Таблиця 4 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1 |2 |3 |4 | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Облік вторинних документів (картотек) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Сумарний облік карток у журналі |одна | | |надходжень і вибуття в реєстраційних |партія | | |картотеках. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість карток, що надійшли: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1. |1 - 110 | |40 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 2. |111 - 220 | |1 год. | | | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 3. |221 - 600 | |3 год. | | | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 4. |Виявити невиконані замовлення. Скласти|одне |4 хв. | |замовлення на невиконані замовлення. |замов- | | | |лення | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Ведення довідково-бібліографічного | | | |апарату (ДБА) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Перегляд і відбір документів з | | | |поточних надходжень для внесення до | | | |ДБА, у т. ч. до краєзнавчого каталогу:| | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 5. |книга |одна |5 хв. | | |книга | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 6. |збірник |одна |3 хв. | | |стаття | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 7. |журнал |те саме |3 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 8. |газета |те саме |2 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 9. |бібліографічний посібник |один |1 хв. | | |запис | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 10. |літопис книжкових, журнальних і |те саме |1 хв. | |газетних статей | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 11. |прикнижковий бібліографічний список | |1 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 12. |Аналітичний розпис журнальних, |один |20 хв. | |газетних статей, збірників, |документ | | |бібліографічних посібників: | | | |ознайомитися зі змістом видання, | | | |скласти аналітичний розпис. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Скласти бібліографічний опис. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість елементів бібліографічного | | | |запису: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 13. |1 - 4 | |4 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 14. |5 - 6 | |6 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 15. |7 - 9 | |7 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Вивчити документ, скласти анотацію, |одна | | |написати текст: |анотація | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 16. |анотування книг | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 17. |анотування статей | |5 - 10 | | | |хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 18. |Формування баз даних з періодичних |одна |3 хв. | |видань. Введення в базу даних |картка | | |аналітичного розпису | | | |газетно-журнальних статей, збірників. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Заповнення відповідних полів. |один | | |Кількість елементів: |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 19. |1 - 10 | |10 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 20. |11 - 30 | |20 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 21. |Знайти і відібрати бібліографічні |одна |3 хв. | |записи за умовами. |картка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 22. |Виведення на екран бібліографічного |те саме |2 хв. | |запису або окремих відомостей з нього.| | | |Роздрукування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Перегляд та відбір | | | |інформаційних(вторинних) документів | | | |для занесення до | | | |довідково-бібліографічного апарату | | | |(первинний відбір) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Переглянути інформаційне видання (у т.|одна | | |ч. картки) і відібрати з них документи|картка | | |для занесення до ДБА. Систематизувати | | | |картки за типами каталогів і карток. | | | |Перевірити індекси, розставити картки.| | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість карток: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 23. |1 - 10 | |20 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 24. |11 - 100 | |3 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 25. |101 - 300 | |9 год. | | | |20 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Перегляд і відбір карток до ДБА з | | | |метою вилучення або переміщення | | | |(вторинний відбір) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 26. |Вилучити з каталогів і картотек картки|одна |2 хв. | |на документи, списані з фонду. |картка | | |Переглянути краєзнавчі, бібліографічні| | | |та фактографічні картотеки, вилучити з| | | |них картки на документи, які втратили | | | |цінність, перевести картки в архівні | | | |картотеки (знищити). Зробити позначки | | | |в журналі обліку та реєстраційній | | | |картотеці. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація систематичної картотеки | | | |статей (СКС) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 27. |Переглянути і відібрати документи для |один |3 хв. | |занесення до СКС. Оформити картку. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 28. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. | | |розді- | | | |льник | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Редагування СКС | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 29. |Вилучити з СКС картки на застарілі або|одна |3 хв. | |непрофільні документи, перевести їх в |картка | | |архівну частину (вилучити). | | | |Деталізувати розділи. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 30. |Написати нові роздільники. |один |2 хв. | | |розді- | | | |льник | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація картотеки персоналій | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 31. |Визначити і скласти перелік осіб, |один |7 хв. | |відомості про яких відображено в |документ | | |картотеці. Переглянути інформаційні | | | |видання, первинні документи, відібрати| | | |документи для внесення в картотеку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 32. |Опрацювати документи технічно і за |один |3 хв. | |змістом для внесення в картотеку. |документ | | |Розставити картки за алфавітом прізвищ| | | |авторів та за видами документів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 33. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. | | |розді- | | | |льник | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація фактографічної картотеки | | | |(ФК) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 34. |Визначити предмет, об'єкт та основні |один |7 хв. | |ознаки для відображення в ФК. |документ | | |Переглянути документи і відібрати для | | | |внесення в ФК. Занести відібрані | | | |відомості на карти інформаційного | | | |масиву із занесенням відповідних | | | |позначок у пошуковий масив | | | |фактографічної картотеки. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 35. |Відредагувати ФК. Перевірити |один |1 хв. | |правильність занесення відомостей і |документ | | |зазначень про джерела інформації. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 36. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. | | |розді- | | | |льник | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація тематичних папок газетних | | | |вирізок | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 37. |Переглянути газетні вирізки, |одна |3 хв. | |систематизувати їх. |вирізка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 38. |Оформити вирізки для зберігання в |те саме |4 хв. | |тематичних папках. Коротко описати | | | |джерело, наклеїти на картку та ін. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: Організацію краєзнавчого каталогу (картотеки) див.
у розділі "Бібліотечна обробка документів. Організація та ведення
каталогів".
1.4.2. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ
Таблиця 5 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+--------------------------------------+----------+-------| 1 |2 |3 |4 | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Приймання бібліографічних запитів | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 1. |Прийняти бібліографічний запит. |один запит|3 хв. | |Уточнити тему, цільове і читацьке | | | |призначення, повноту джерел, типи, | | | |види та хронологічні межі запитів. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Виконання довідок | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Виконання тематичної довідки. Пошук і |одна | | |відбір документів. Складання |довідка | | |бібліографічного опису. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Письмово. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 2. |1 | |3 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 3. |2 - 5 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 4. |6 - 10 | |30 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Усно. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 5. |1 | |2 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Виконання адресно-бібліографічної | | | |довідки. Установлення наявності чи | | | |місця знаходження документа або його | | | |частини у фонді бібліотеки. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Письмово. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 6. |1 | |2 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 7. |2 - 5 | |10 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 8. |6 - 10 | |20 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Усно. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 9. |1 | |2 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Виконання уточнюючої бібліографічної | | | |довідки, що встановлює та (або) | | | |уточнює елементи бібліографічного | | | |опису, які відсутні або викривлені у | | | |запиті читача | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Письмово. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 10. |1 | |3 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 11. |2 - 5 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 12. |6 - 10 | |30 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Усно. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 13. |1 | |2 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Виконання фактографічної довідки, що |одна | | |встановлює конкретні відомості про ті |довідка | | |або інші об'єкти, події, процеси, | | | |дати. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Письмово. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 14. |1 | |5 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 15. |2 - 5 | |20 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| 16. |6 - 10 | |35 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Усно. Кількість джерел: | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 17. |1 | |2 хв. | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Надання консультаційної допомоги біля | | | |довідково-бібліографічного апарату | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 18. |Провести індивідуальну бесіду про |одна |5 - 10 | |організацію та використання певної |консуль- |хв. | |частини довідкового апарату за |тація | | |методикою бібліографічного пошуку. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| |Ведення фонду виконаних довідок | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 19. |Відібрати довідки для фонду, розкласти|одна |5 хв. | |по папках (конвертах). Оформити |довідка | | |довідки. | | | ------+--------------------------------------+----------+-------| 20. |Скласти картку для архіву. Зазначити |одна |3 хв. | |порядковий номер, тему, дату видачі. |картка | | |Поставити картку в картотеку архіву | | | |виконаних довідок. | | | -----------------------------------------------------------------
1.4.3. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ
Таблиця 6 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1 |2 |3 |4 | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Виявлення інформаційних потреб | | | |спеціалістів | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1. |Методом анкетування. Визначити |один |40 хв. | |контингент споживачів інформації. |споживач | | |Розробити замовлення для визначення | | | |інформаційних потреб (запитів). | | | |Розіслати (розповсюдити) замовлення. | | | |Опрацювати отримані замовлення. | | | |Скласти на базі отриманих даних | | | |картотеки контингенту споживачів | | | |інформації та їх інформаційних потреб | | | |(запитів). | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 2. |На основі аналізу планово-звітної |один |30 хв. | |документації. Відібрати, вивчити, |звітний | | |проаналізувати звітні документи та |документ | | |сформувати тематику | | | |довідково-інформаційного | | | |обслуговування у різних режимах. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 3. |Розподілити тематичні рубрики |одна |5 хв. | |інформаційних потреб за підрозділами, |рубрика | | |що беруть участь у | | | |довідково-інформаційному | | | |обслуговуванні. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Укладання з абонентами угоди про | | | |інформаційне обслуговування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 4. |Проаналізувати дані про зацікавленість|одна |40 год. | |абонентів в інформаційному |угода | | |обслуговуванні та режимах вибіркового | | | |розповсюдження й ретроспективного | | | |пошуку. Укладання і перегляд угоди. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Формування мережі абонентів системи | | | |вибіркового розповсюдження інформації | | | |(ВРІ) | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 5. |Визначити контингент абонентів системи|один |40 хв. | |ВРІ. Виявити типові та індивідуальні |абонент | | |запити абонентів. Вивчити, | | | |закласифікувати, заіндексувати запити.| | | |Ввести дані про запити в адресну | | | |картотеку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Підготовка сигнального повідомлення у | | | |системі ВРІ | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Виявити, переглянути і відібрати |одне | | |матеріали з поточних надходжень. |опові- | | |Розподілити відібрані матеріали з |щення | | |поточних надходжень за абонентами. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість переглянутих документів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 6. |1 - 2 | |4 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 7. |3 - 4 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 8. |5 - 10 | |45 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Підготовка підбірок сигнальних | | | |повідомлень у системі ВРІ | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Заповнити бланк-замовлення на |одне | | |тиражування. Реєстрація копій, що |опові- | | |надійшли, перевірка їх якості та |щення | | |дублетність. Заповнення супровідної | | | |документації. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість запитів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 9. |1 - 2 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 10. |3 - 4 | |20 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 11. |5 - 7 | |25 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 12. |8 - 10 | |30 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Перегляд і відбір документів для | | | |введення в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Переглянути масив документів, що |один | | |надійшли. Відібрати документи |документ | | |відповідної тематики і ввести в базу | | | |даних. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Відбір первинних документів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 13. |1 - 50 | |5 год. | | | |25 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Відбір вторинних документів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 14. |1 - 50 | |2 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 15. |Підготувати картки для робочих |один опис|3 хв. | |картотек ВРІ. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 16. |Підготувати трафарети з картками ВРІ |один |2 хв. | |для тиражування. |трафарет | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Корегування вихідних табуляграм: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 17. |основний ряд |один |3 хв. | | |запис | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 18. |допоміжний покажчик |те саме |2 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 19. |Редагування вихідних табуляграм і | |5 хв. | |оформлення документів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 20. |Розрізування, роздрукування відбірок |один опис|2 хв. | |на окремі описи. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Аналізування карток зворотного зв'язку| | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Опрацювати та проаналізувати карти |одна | | |зворотного зв'язку. Внести оцінки |картка | | |сигнального повідомлення до облікової | | | |картки абонента. Корегування системи | | | |на основі аналізу карток зворотного | | | |зв'язку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість карток: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 21. |1 - 7 | |1 год. | | | |20 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 22. |8 - 10 | |1 год. | | | |30 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 23. |11 - 15 | |1 год. | | | |45 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 24. |16 - 20 | |1 год. | | | |55 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Видача документів за запитом | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 25. |Виявити і відібрати документи |один |2 хв. | |(видання) за запитом у |документ | | |довідково-інформаційному фонді, | | | |оформити видачу документів у | | | |встановленому порядку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Групове бібліографічне інформування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 26. |Сформувати склад груп абонентів. |одна |15 год. | | |група | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 27. |Уточнити тему, узгодити джерела |одна тема|45 хв. | |інформації, види документів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 28. |Скласти реєстраційну картку. |одна |2 хв. | | |картка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Підібрати документи для інформації. |те саме | | |Скласти, написати та надіслати | | | |повідомлення. Записати до картки | | | |інформації. Проаналізувати картки | | | |зворотного зв'язку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Письмово. Кількість видань: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 29. |1 - 5 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 30. |6 - 10 | |30 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Усно. Кількість видань: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 31. |1 - 5 | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Оперативне інформування за запитом | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 32. |Формування мережі абонентів, виявлення|один |5 хв. | |типових та індивідуальних запитів |абонент | | |споживачів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 33. |Вивчити, закласифікувати запити. |один |7 хв. | |Ввести дані про запити в адресну |запит | | |картотеку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Написання оглядів і довідок | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Виявити і відібрати джерела. |один авт.| | |Опрацювати і проаналізувати відібрані |аркуш | | |документи. Написати текст огляду | | | |(довідки). Підготувати рукопис до | | | |друку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Огляд (довідка) за первинними | | | |джерелами: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 34. |українською мовою | |100 год.| ------+--------------------------------------+---------+--------| 35. |іноземною мовою | |140 год.| ------+--------------------------------------+---------+--------| 36. |Огляд (довідка) за вторинними | |75 год. | |джерелами. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація та проведення усних | | | |бібліографічних оглядів нових | | | |надходжень | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Відібрати нові надходження відповідно |один | | |до раніше оголошеної тематики. |огляд | | |Систематизувати джерела за темами, | | | |переглянути та проаналізувати | | | |документи. Підібрати бібліографічні | | | |описи, короткі анотації, реферати на | | | |відібрані джерела. Підготувати рукопис| | | |бібліографічного опису. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість переглянутих та відібраних | | | |документів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 37. |1 - 10 | |7 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 38. |11 - 25 | |10 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 39. |26 - 55 | |10 - 15 | | | |год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 40. |56 - 140 | |15 - 20 | | | |год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Підготовка бюлетеня нових надходжень | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Уточнити (визначити) тематичні межі |один | | |пошуку і відбору документів. Створити |бюлетень | | |рубрикатор бюлетеня. Виявити і | | | |відібрати документи з масиву поточних | | | |надходжень джерел інформації. | | | |Підібрати анотації, реферати, | | | |засистематизувати їх. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість переглянутих документів: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 41. |1 - 37 | |1 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 42. |38 - 60 | |2 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 43. |61 - 95 | |4 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 44. |96 - 150 | |6 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 45. |151 - 380 | |24 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 46. |Організація та проведення "Дня |один |12 год. | |інформації". Визначити тему, скласти |захід | | |план проведення, виявити і доставити | | | |документи з відповідних підрозділів | | | |бібліотеки, переглянути та відібрати | | | |документи, запросити | | | |спеціалістів-консультантів, | | | |підготувати виставку літератури, | | | |повідомити зацікавлені організації та | | | |спеціалістів, оформити виставку, | | | |написати короткі анотації, | | | |організувати збір замовлень на | | | |документи, їх видачу, консультації, | | | |чергування бібліографів. Провести | | | |аналіз заходу. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 47. |Організація та проведення "Дня |те саме |36 год. | |бібліографії". Уточнити тему. Скласти | | | |план. Оформити виставку-перегляд. | | | |Підготувати огляд. Підготувати | | | |консультацію. Скласти і написати | | | |оголошення. Скласти і написати | | | |листи-запрошення, розіслати їх. | | | |Запросити зацікавлених осіб по радіо, | | | |телефону, особисто. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Організація та проведення "Дня | | | |спеціаліста". Визначити тему спільно | | | |із зацікавленими організаціями, форму | | | |проведення (стаціонарна, виїзна), | | | |відповідального за захід у цілому, | | | |скласти план супутніх заходів, | | | |програму пошуку і відбору | | | |інформаційних матеріалів, підготувати | | | |відкриті перегляди і тематичні | | | |виставки літератури за спеціальністю, | | | |бібліографічні огляди, замовити | | | |лекції, кінофільм та ін., повідомити | | | |зацікавлені організації, оформити | | | |виставки, організувати чергування | | | |бібліографів, | | | |консультантів-спеціалістів, | | | |забезпечити видачу видань або їх копій| | | |під час заходу або безпосередньо після| | | |нього, демонтувати виставки, | | | |проаналізувати результати "Дня | | | |спеціаліста": | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість супутніх заходів: |те саме | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 48. |1 - 2 | |36 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 49. |3 - 4 | |48 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 50. |5 - 6 | |64 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 51. |7 - 8 | |85 год. | -----------------------------------------------------------------
Примітка: Час проведення "Дня інформації", "Дня спеціаліста",
"Дня бібліографії", "Дня посібника" у норму часу не входить.
2. ПОПОВНЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 7 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма | норми | |виміру |часу | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1 |2 |3 |4 | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Поточне комплектування бібліотечного | | | |фонду | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 1. |Переглянути книговидавничу та |одна |47 с. | |книготорговельну інформацію. |позиція | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 2. |Встановити тему і вид документа(1), що|те саме |1 хв. | |підлягає відбору. З'ясувати | | | |необхідність його придбання. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |________________ | | | |(1) Документ - матеріальний | | | |об'єкт із зафіксованою на ньому | | | |інформацією у вигляді тексту, | | | |звукозапису або зображення | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Визначити дублетність замовлення: |те саме | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 3. |для підрозділів | |1 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 4. |для бібліотеки в цілому | |1 хв. | | | |10 с. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Оформити замовлення. Зазначити |одне | | |дублетність, вартість замовлення, |замов- | | |дату. |лення | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість замовлених назв: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 5. |1 - 15 | |45 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 6. |16 - 25 | |1 год. | | | |15 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 7. |26 - 75 | |3 год. | | | |45 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 8. |76 - 100 | |5 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 9. |Оформити замовлення на передплату |один |1 год. | |зарубіжних документів. |документ |30 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 10. |Підготувати список документів, які |одна |30 хв. | |пропонуються для міжнародного |назва | | |книгообміну. Звірити список з | | | |каталогом. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 11. |Скласти картки для картотеки |одна |7 хв. | |організацій-партнерів. Зазначити назви|картка | | |організацій, адреси, назви документів,| | | |що підлягають обміну. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 12. |Введення замовлення поточного |одна |2 хв. | |комплектування в базу даних. |назва | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 13. |Редагування введених у базу даних |те саме |6 хв. | |відомостей про замовлення. Виведення | | | |на екран. Внесення змін. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 14 |Виведення на принтер даних поточного |те саме |2 хв. | |комплектування. Роздрукування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Створення картотеки поточного | | | |комплектування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 15. |Скласти картку, зазначити автора, |одна |2 хв. | |заголовок, вихідні дані, номер у |картка | | |видавничому плані. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 16. |Перенести відомості про замовлення на |те саме |1 хв. | |картку. Зазначити дублетність | | | |замовлення, розподіл за структурними | | | |підрозділами. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 17. |Розрізати видавничі плани і |те саме |1 хв. | |роздруківки для картотеки поточного | | | |комплектування, наклеїти на каталожну | | | |картку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 18. |Підібрати картки за алфавітом для |те саме |25 с. | |розставлення в картотеці поточного | | | |комплектування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 19. |Розставити картки в алфавіті за |те саме |25 с. | |прізвищами авторів, заголовками в | | | |картотеку поточного комплектування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Передплата періодичних видань | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 20. |Переглянути каталоги, відібрати назви |одна |55 с. | |періодичних видань для передплати. |назва | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 21. |Зібрати замовлення від підрозділів |одне |2 хв. | |бібліотеки на передплату періодичних |замов- | | |видань. |лення | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 22. |Звірити роздруковані списки умовно |одна |1 хв. | |замовлених періодичних видань з |назва | | |картотекою замовлень, внести до них | | | |зміни. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 23. |Звірити замовлення на передплату |те саме |14 с. | |періодичних видань поточного року з | | | |передплатою минулого року для | | | |виявлення змін у назвах. Зробити | | | |необхідні позначки. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 24. |Звірити вихідні дані зарубіжних |те саме |15 хв. | |періодичних видань, які замовляються | | | |вперше, з бібліографічними довідниками| | | |та іншими інформаційними джерелами. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 25. |Оформити замовлення на передплату. |одна |3 хв. | |Підрахувати вартість передплати з |позиція | | |урахуванням доставки, заповнити | | | |квитанцію абонемента на періодичні | | | |видання. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 26. |Скласти реєстраційну картку для |одна |2 хв. | |картотеки періодичних видань. |картка | | |Проставити на картці індекс, рік, | | | |періодичність, джерело надходження та | | | |ін. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 27. |Введення замовлення на періодичні |одна |2 хв. | |видання до бази даних. |картка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 28. |Виведення на екран реєстраційної |те саме |2 хв. | |картки. Роздрукування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 29. |Коригування замовлення: виведення на |одна |2 хв. | |екран списку періодичних видань. |назва |3 с. | |Внесення змін. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Листування з книготорговельними | | | |організаціями, видавництвами, | | | |бібліотеками тощо | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 30. |Скласти, надрукувати текст листа |один лист|15 хв. | |(запиту, претензії), зареєструвати у | | | |книзі вихідних документів (проставити | | | |дату, порядковий номер, зазначити | | | |назву організації, короткий зміст | | | |листа). | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 31. |Оформити замовлення "Книга-поштою", |одне |3 хв. | |відіслати замовлення в магазин, |замов- |6 с. | |обмінні фонди та ін. |лення | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Докомплектування бібліотечного фонду | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 32. |Прийняти замовлення від підрозділів. |одне |3 хв. | | |замов- | | | |лення | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 33. |Скласти бібліографічний запис. |одна |3 хв. | |Зазначити кількість необхідних |картка | | |примірників і сигли підрозділів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 34. |Включити замовлення в картотеку |те саме |18 с. | |докомплектування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 35. |Переглянути картотеку незадоволеного |один |1 хв. | |попиту. Проаналізувати відмови для |документ |8 с. | |виявлення відсутніх документів, | | | |включити їх у картотеку | | | |докомплектування. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Відбір документів з обмінних фондів | | | |бібліотек для докомплектування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 36. |Переглянути списки, картотеки, |один |36 с. | |каталоги обмінних фондів бібліотек, |документ | | |відібрати потрібні документи, звірити | | | |з каталогами та картотеками своєї | | | |бібліотеки. Скласти список документів,| | | |відібраних в обмінному фонді. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість документів, включених до | | | |списку: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 37. |1 - 10 | |9 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 38. |11 - 25 | |18 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 39. |26 - 50 | |36 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Складання оперативного (поточного) | | | |плану комплектування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 40. |Визначити відповідальних виконавців за|один план|20 год. | |заходи з формування єдиного фонду на | | | |поточний рік, кількісні показники | | | |обсягу фонду (надходження, вибуття), | | | |галузевий склад, джерела надходження, | | | |кошторис витрат. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Оформити план комплектування за | | | |формою: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 41. |таблиць |одна |3 хв. | | |таблиця | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 42. |картотеки |одна |3 хв. | | |картка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 43. |Введення плану комплектування у базу |один план|10 год. | |даних. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 44. |Коригування бази даних. Виведення на |один |1 год. | |екран. Внесення змін. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Приймання документів, що надійшли із | | | |супровідними документами | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Підібрати документи за алфавітом |одна | | |авторів або назв, експедиційними |партія | | |номерами, звірити із супровідним | | | |документом: видатковою накладною, | | | |чеком, актом тощо. Проставити ціну на | | | |виданні, підрахувати кількість | | | |примірників, загальну вартість. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість документів у партії: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 45. |1 - 50 | |30 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 46. |50 - 100 | |1 год. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Приймання документів, що надійшли без | | | |супровідних документів | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 47. |Підібрати документи за алфавітом |один |4 хв. | |прізвищ, авторів або заголовків. |документ | | |Визначити вартість документів. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 48. |Скласти акт приймання документів. |один акт |4 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість документів, включених до | | | |акта: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 49. |1 - 5 | |5 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 50. |6 - 10 | |10 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 51. |Проставити штемпель на титульному |один |36 с. | |аркуші та на 17 сторінці документа. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Звіряння документів, що надійшли, з | | | |картотекою поточного комплектування | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 52. |Знайти картку в картотеці поточного |одна |36 с. | |комплектування, звірити картку з |картка | | |документом, зробити необхідні | | | |позначки. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 53. |Відібрати перший примірник, вкласти |один |25 с. | |картку в документ. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 54. |Поставити картку за роздільником |одна |25 с. | |"Виконані замовлення". |картка | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 55. |Перевірити на дублетність видання, що |один |2 хв. | |надійшли, в базі даних. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 56 |Зареєструвати нові надходження в базі |те саме |3 хв. | |даних (за умови наявності бази даних | | | |поточного комплектування). | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 57. |Створення бібліографічного запису з |те саме |10 хв. | |внесенням відомостей, необхідних для | | | |обліку та заповнення облікових форм. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Приймання та облік періодичних видань | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 58 |Підібрати журнали та газети за |один |2 хв. | |алфавітом назв, відшукати реєстраційну|документ | | |картку в картотеці передплатних | | | |видань, відмітити номер, дату | | | |отримання видання. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 59. |Проставити штемпель на журналі. |один |18 с. | | |журнал | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 60. |Проставити штемпель на газеті. |одна |18 с. | | |газета | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Сумарний облік документів | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Розібрати документи за видами, |один | | |галузями знань, мовами, підрахувати |запис | | |кількість документів, записати | | | |результати підрахунку за встановленою | | | |формою в Книгу сумарного обліку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Кількість документів у партії | | | |надходжень: | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 61. |1 - 50 | |8 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 62. |51 - 100 | |25 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 63. |Введення статистичних даних до Книги |одна |4 хв. | |сумарного обліку. |партія | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 64. |Підрахувати посторінково за позиціями |одна |3 хв. | |(колонках) дані Книги сумарного |позиція | | |обліку, перенести результати на |(колонка)| | |наступну сторінку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 65. |Звірити фінансові документи відділу з |один |2 хв. | |фінансовими документами бухгалтерії. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 66. |Оформити супровідний документ |те саме |15 хв. | |(видаткова накладна, акт тощо) для | | | |передачі в бухгалтерію. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Індивідуальний облік документів | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 67. |Оформити інвентарну книгу: |одна |2 хв. | |пронумерувати аркуші, проставити |сторінка | | |номери в інвентарній книзі. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 68. |Записати документи за встановленою |один |3 хв. | |формою до інвентарної книги, |документ | | |проставити інвентарний номер на | | | |документі (на титульному аркуші та на | | | |17-й сторінці). | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 69. |Провести індивідуальний облік |один |1 хв. | |документа за актовою системою, |документ | | |проставити інвентарний номер на | | | |документі. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 70. |Провести індивідуальний облік, |одна |5 хв. | |застосовуючи обліковий каталог. |картка | | |Скласти бібліографічний опис | | | |документа, зазначити ціну, інвентарний| | | |номер, рік надходження, номер запису в| | | |Книзі сумарного обліку, кількість | | | |примірників, що надійшли, їх розподіл | | | |за підрозділами. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 71. |Записати до журналу реєстрації карток |один |21 с. | |облікового каталогу інвентарний номер,|запис | | |перше слово заголовку. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 72. |Проставити інвентарний номер на |один |1 хв. | |документі (на титульному аркуші та на |документ |5 с. | |17-й сторінці). | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 73. |Зареєструвати патенти в нумераційній |те саме |21 с. | |книзі. | | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 74. |Прийняти акти на документи, які |один акт |10 хв. | |вибули, від структурних підрозділів, | | | |зробити запис у Книзі сумарного обліку| | | |(2-га частина), проставити номер акта.| | | ------+--------------------------------------+---------+--------| |Виключити документ за актом з |один | | |облікових форм: |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 75. |інвентарної книги | |2 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 76. |облікового каталогу | |1 хв. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 77. |опису інвентарних номерів | |1 хв. | | | |2 с. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 78. |Виключити документи, що вибули, із |те саме |1 хв. | |бази даних. | |2 с. | ------+--------------------------------------+---------+--------| 79. |Погасити інвентарний номер і штемпель |один |36 с. | |бібліотеки на документі. |документ | | ------+--------------------------------------+---------+--------| 80. |Підшити акти. |один акт |18 с. | -----------------------------------------------------------------
Примітка: При роботі з документом, написаним іноземною мовою,
до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,15.
2.1. ВИВЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 8 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовча робота до вивчення | | | |бібліотечного фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Скласти план роботи з вивчення |один |4 год. | |бібліотечного фонду (частини фонду). |план | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Підготувати інструментарій з вивчення |одна |10 хв. | |бібліотечного фонду. Скласти таблиці з |таблиця| | |різноманітних аспектів вивчення. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Підібрати бібліографічні посібники, |один |25 хв. | |інформаційні списки для проведення |посіб- | | |роботи з вивчення бібліотечного фонду. |ник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Провести інструктаж для здійснення |один |2 год. | |робіт з вивчення бібліотечного фонду. |інст- | | | |руктаж | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Бібліографічне вивчення бібліотечного | | | |фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Ознайомитися зі змістом |один | | |бібліографічного посібника, |посіб- | | |інформаційного списку для проведення |ник | | |роботи з вивчення бібліотечного фонду. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість назв у посібнику: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |1 - 25 | |20 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |26 - 50 | |40 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |51 - 100 | |1 год. | | | |20 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Звірити каталожну картку з |одна | | |бібліографічним описом документа, |картка | | |зазначеного у посібнику. Зробити | | | |позначку про наявність документа у | | | |фонді: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |алфавітний каталог | |20 с | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |систематичний каталог | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Скласти бібліографічний запис на |те саме|3 хв. | |документи, відсутні в бібліотеці. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Переглянути наповнення систематичного | | | |каталогу за різними аспектами (галузями| | | |знань, видами, роками та ін.). | | | |Зіставити отримані дані з | | | |тематично-типологічним (перспективним) | | | |планом комплектування. Уточнити, внести| | | |корективи до плану комплектування. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість карток в ящику: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |1 - 500 | |50 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |501 - 1000 | |1 год. | | | |40 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |1001 - 2000 | |3 год. | | | |20 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Статистичне вивчення бібліотечного | | | |фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |Заповнити статистичні таблиці (за |одна |25 хв. | |складом, динамікою та ступенем |таблиця| | |використання бібліотечного фонду) на | | | |підставі облікової документації. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |Розрахувати показники |один |2 хв. | |книгозабезпеченості, обертаності, |показ- | | |читаності та ін. |ник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Здійснити: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |повний перегляд документів на стелажах,|один |1 хв. | |підрахунок кількості книговидач за |доку- | | |книжковими формулярами або аркушами |мент | | |терміну повернення; | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |маркування не використовуваної частини |те саме|20 с. | |фонду залежно від причин, що викликали | | | |низьку обертанність. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |Заповнити таблицю інтенсивності |одна |1 год. | |використання бібліотечного фонду. |таблиця| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання та аналіз таблиць з вивчення | | | |бібліотечного фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти таблиці: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |складу, розвитку і використання |одна |1 год. | |бібліотечного фонду; |таблиця|15 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |ступеню використання фонду за різними |одна |1 год. | |аспектами (галузевому, за видами видань|таблиця|20 хв. | |та ін.); | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |обсягу частини фонду, яка не | |1 год. | |використовується і мало запитувана і | |15 хв. | |причин її накопичення. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Проаналізувати таблиці: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |складу, розвитку і використанню | |1 год. | |бібліотечного фонду; | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |ступеню використання фонду за різними | |1 год. | |аспектами (галузевому, за видами | | | |видань) | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |обсягу частини фонду, яка не | |1 год. | |використовується і мало запитувана і | | | |причин її накопичення | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |Скласти план заходів реалізації |один |3 год. | |пропозицій за результатами вивчення |план | | |фонду. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: Час проведення інструктажу в норму часу не входить.
При роботі з документами іноземними мовами до норм часу додається
підвищувальний коефіцієнт - 1,15.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ КАТАЛОГІВ
3.1. ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 9 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Робота з друкованими картками | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Розібрати комплект друкованих карток. |одна |30 с. | | |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Підібрати друковані картки за алфавітом|те саме|25 с. | |прізвищ авторів або заголовків для | | | |розміщення у службовій картотеці. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Розставити картки в службовій |те саме|30 с. | |картотеці. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Підібрати друковані картки до | |1 хв. | |документів. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Звірка документів, що надійшли, з | | | |каталогами | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Перевірити за каталогом наявність |одна |2 хв. | |документа, перенести з каталожної |картка | | |картки бібліотечний шифр, повний | | | |індекс. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Знайти в службовому каталозі зведений |те саме|3 хв. | |опис. Зробити необхідні позначки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Оформити друковану картку, написати |те саме|1 хв. | |інвентарний номер, шифр. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Приписка дублетів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Звірити документ на дублетність за |одна |2 хв. | |службовим алфавітним, обліковим |назва | | |каталогами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Приписати дублет у каталог: проставити |те саме|1 хв. | |інвентарний номер, перенести шифр на | | | |документ. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Приписка серіальних видань | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Знайти в реєстраційній картотеці картку|одна |2 хв. | |на видання, звірити її з оригіналом, |назва | | |зробити необхідні бібліотечні позначки.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |Знайти в каталозі картку, позначити |те саме|3 хв. | |надходження відповідного випуску, | |6 с. | |проставити інвентарний номер, шифр, | | | |зробити інші бібліотечні позначки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Формування бібліографічного запису | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти основний бібліографічний запис |одна | | |за відсутності друкованої картки в |назва | | |документі (ознайомитися з документом, | | | |скласти запис, зробити бібліотечні | | | |позначки). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість елементів запису: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |1 - 4 | |5 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |5 - 6 | |6 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |7 - 9 | |7 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |10 - 13 | |8 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |14 - 19 | |9 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |20 - 27 | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |Скласти основний бібліографічний запис |те саме|5 хв. | |за допомогою макета картки, | | | |надрукованого в книзі. Переглянути | | | |видання, звірити з макетом картки, у | | | |разі потреби внести зміни і доповнення.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |Скласти додатковий запис до основного |одна |4 хв. | |бібліографічного. |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Ознайомитися з документом. Скласти |одна |4 хв. | |аналітичний запис. |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |Скласти картку посилань до основного |те саме|1 хв. | |бібліографічного запису. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Редагування бібліографічного запису | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |Перевірити правильність подання |одна |1 хв. | |елементів запису на картці. |картка |2 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |Оформити картку для дублювання на |те саме|1 хв. | |розмножувальному апараті. Проставити | |6 с. | |індекси, шифри, бібліотечні позначки, | | | |визначити і зазначити тираж карток. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Групова обробка документів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Відібрати однотипні документи, що |одна | | |підлягають груповій обробці. Скласти |група | | |загальну характеристику на комплект |докумен| | |документів. |тів | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість документів у групі: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |1 - 9 | |45 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |10 - 15 | |1 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 26. |16 - 30 | |2 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 27. |Перевірити правильність складання |одна |15 хв. | |характеристики на комплект документів. |характе| | | |ристика| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Рекаталогізація | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 28. |Звірити документи з каталожним записом.|одна |6 хв. | |Внести необхідні зміни. Перенести шифр,|картка | | |інвентарні номери, бібліотечні | | | |позначки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка до індексування документів | | | |для каталогів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 29. |Підібрати картку до документа, звірити |одна |36 с. | |і вкласти в документ. |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 30. |Ознайомитися з документом. Встановити |одна |1 хв. | |тематику. Розподілити за галузями знань|назва | | |(за тематикою). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 31. |Переглянути зарубіжні видання, |те саме|26 хв. | |перекласти необхідні дані українською | | | |мовою. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Систематизація документів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 32. |Систематизація документа з |те саме|5 хв. | |використанням індексів друкованої | | | |картки або макета картки, надрукованого| | | |у виданні. Ознайомитися з документом, | | | |перевірити відповідність індексів | | | |таблицям класифікації, прийнятим у | | | |бібліотеці, проставити індекс на | | | |документі. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 33. |Систематизація документів за |те саме|10 хв. | |відсутності друкованої картки і макету | | | |картки у виданні. Ознайомитися з | | | |документом, визначити індекс за | | | |таблицями класифікації, прийнятими в | | | |бібліотеці, проставити індекс на | | | |документі. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 34. |Визначити авторський знак документа за |те саме|45 с. | |авторськими таблицями. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 35. |Шифрування документа при |те саме|30 с. | |форматно-інвентарній розстановці. | | | |Визначити формат документа, написати | | | |шифр. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 36. |Редагування шифру. Перевірити |те саме|1 хв. | |правильність індексу, авторського | | | |знака. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 37. |Скласти картку абетково-предметного |одна |2 хв. | |покажчика (за новою тематикою). |картка | | |Написати на картці каталожний індекс, | | | |зазначити посилання та зв'язки між | | | |окремими рубриками. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Предметизація документів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 38. |Предметизація документів з |одна |3 хв. | |використанням рубрик друкованої картки.|назва | | |Перевірити відповідність рубрики | | | |друкованої картки предметному каталогу.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 39. |Предметизація документів за відсутності|одна |5 хв. | |друкованої картки. Ознайомитися з |назва | | |документом, визначити предметні | | | |рубрики. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 40. |Скласти нові предметні рубрики і |одна |2 хв. | |підрубрики. Перенести на картки |картка | | |службової картотеки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 41. |Редагування предметної рубрики. |те саме|1 хв. | |Перевірити правильність предметної | | | |рубрики, точність написання. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація та ведення абеткового | | | |каталогу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 42. |Підібрати картки за алфавітом прізвищ |одна |25 с. | |авторів або заголовків. |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 43. |Розставити в каталог попередньо |те саме|25 с. | |підібрані картки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 44. |Редагування каталогу: перевірити |те саме|1 хв. | |правильність розстановки карток, | | | |написання додаткових карток та карток | | | |із посиланнями, виправити помилки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 45. |Написати роздільник. Зазначити літеру, |один |1 хв. | |склад. |розді- | | | |льник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 46. |Розміщення роздільників: підібрати за |те саме|40 с. | |алфавітом, поставити, закріпити | | | |стержень. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація і ведення систематичного | | | |каталогу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 47. |Підібрати картки за класифікаційними |одна |30 с. | |індексами, усередині розділу - за |картка | | |алфавітом прізвищ авторів або | | | |заголовків. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 48. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. | |підібрані картки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 49. |Редагування каталогу: перевірити |одна |1 хв. | |правильність наповнення розділів за |картка | | |змістом, індексацією і розстановкою, | | | |виправити помилки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 50. |Рекласифікація систематичного каталогу:|те саме|6 хв. | |виправити класифікаційні індекси, | | | |внести зміни в абетковий каталог. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 51. |Написати роздільник: зазначити |один |3 хв. | |класифікаційний індекс, назву розділу |розді- | | |або підрозділу та ін. |льник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 52. |Розміщення роздільника: підібрати за |те саме|30 с. | |індексами, поставити, закріпити | | | |стержень. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація предметного каталогу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 53. |Підібрати картки за предметними |одна |30 с. | |рубриками, усередині рубрик - за |картка | | |алфавітом прізвищ авторів або | | | |заголовків. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 54. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. | |підібрані картки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 55. |Редагування предметного каталогу: |те саме|1 хв. | |перевірити правильність посилань, | | | |рубрик. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 56. |Написати роздільник. Зазначити рубрику,|один |3 хв. | |посилання. |розді- | | | |льник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 57. |Розміщення роздільника: знайти місце, |те саме|30 с. | |поставити, закріпити стержень. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація та ведення нумераційного | | | |каталогу нормативно-технічної | | | |документації | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 58. |Підібрати картки за видами документів, |одна |5 хв. | |умовними цифровими позначками, |картка | | |алфавітом скорочених назв країн, | | | |латинським алфавітом (зарубіжних | | | |стандартів), номерами документів. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 59. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. | |підібрані картки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 60. |Редагування каталогу: перевірити |одна |3 хв. | |правильність бібліографічних записів, |картка | | |розстановки, виправити помилки. Внести | | | |в каталог доповнення і зміни (відміна, | | | |заміна, зміна, продовження терміну дії | | | |із зазначенням джерела). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 61. |Написати і поставити роздільник. |один |2 хв. | | |роз- | | | |дільник| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація і ведення електронного | | | |каталогу (ЕК) | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 62. |Звірити документи, що надійшли, на |один |2 хв. | |наявність запису в ЕК. |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 63. |Приписати дублети у каталог: проставити|те саме|2 хв. | |інвентарні номери та інші елементи | | | |форми вводу (залежно від АІБС, що | | | |використовується у бібліотеці). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Формування бібліографічного запису для |один | | |ЕК. Заповнення відповідних полів: |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 64. |до 10 елементів | |5 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 65. |10 - 20 елементів | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 66. |21 - 70 елементів | |30 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 67. |Редагування бібліографічного запису ЕК.|те саме|3 хв. | |Внесення змін. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Вилучення карток або інвентарних | | | |номерів з каталогів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 72. |Вилучити картки або інвентарні номери |одна |3 хв. | |на документи, виключені з бібліотечного|картка | | |фонду: знайти картки, звірити на | | | |ідентичність з документами, викреслити | | | |інвентарні номери. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 73. |Вилучити бібліографічні записи або |один |1 хв. | |інвентарні номери з ЕК. |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Технічна обробка документа | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Наклеїти на документі: |один | | | |доку | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 74. |аркуш терміну повернення | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 75. |кишеньку | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 76. |ярлик | |20 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Написати шифр: |те саме| | ------+---------------------------------------+-------+---------| 77. |на документі | |20 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 78. |на ярлику | |25 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 79. |Перенести шифри на документ. |те саме|2 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 80. |Оформити картку для тиражування: |одна |1 хв. | |визначити та зазначити тираж. |назва | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 81. |Коригування картки після тиражування. |те саме|30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 82. |Розподілити каталожні картки на нові |одна |30 с. | |надходження після тиражування за |картка | | |каталогами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 83. |Заповнити книжковий формуляр: зазначити|один |1 хв. | |шифр, інвентарний номер документа, |книж- | | |прізвище та ініціали автора, назву |ковий | | |документа, ціну, рік видання. |форму- | | | |ляр | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 84. |Заповнити картку індикатора на |один |1 хв. | |документ, направлений у книгосховище: |індика-| | |зазначити інвентарний номер, прізвище |тор | | |та ініціали автора, заголовок | | | |документа, шифр розстановки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 85. |Заповнити передавальну відомість на |одна |5 хв. | |партію нових надходжень. |відо- | | | |мість | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Друкування вихідних форм | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виведення на екран облікових форм. |одна | | |Роздрукування: |форма | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 86. |аркуша індивідуального обліку | |1 хв. | |документів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 87. |передавальної відомості нових | |1 хв. | |надходжень | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 88. |каталожної картки | |2 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 89. |книжкового формуляра | |1 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 90. |картки індикатора | |1 хв. | -----------------------------------------------------------------
Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа,
на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані -
1,13. 2. При бібліотечній обробці: кіно-, фотодокументів - 1,21;
нотних, картографічних, художніх видань - 1,15, спеціальних видів
науково-технічної літератури і документації - 1,10. 3. При роботі
з документами іноземними мовами, при організації та веденні
краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу
іноземною мовою - 1,15.
3.2. ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 10 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Приймання документів від структурних | | | |підрозділів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Прийняти документи з відділу |одна | | |комплектування, звірити із супровідним |партія | | |матеріалом. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість примірників: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |1 - 25 | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |26 - 75 | |30 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Зареєструвати нові надходження |один |20 с. | |періодичних видань, проставити позначки|доку- | | |в реєстраційній картотеці. |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Проставити на документі штемпель |те саме|20 с. | |структурного підрозділу. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підбір документів для розміщення у | | | |фонді | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Підібрати документи за класифікаційними|один |1 хв. | |індексами, авторським знаком. |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Підібрати документи за форматом, |те саме|30 с. | |інвентарними номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Підібрати періодичні видання за |те саме|1 хв. | |алфавітом назв, роками, номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Підібрати спецвиди нормативно-технічної|те саме|1 хв. | |документації за класами, підкласами, | | | |групами, підгрупами, інвентарними | | | |номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розміщення бібліотечного фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Розставити документи на стелажах за |один |40 с. | |систематично-алфавітним порядком. |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Розставити документи на стелажах за |те саме|2 хв. | |форматно-інвентарним порядком. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |Розставити періодичні видання за |те саме|40 с. | |алфавітом назв, роками, номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розставити нормативно-технічну |те саме| | |документацію за класами, підкласами, | | | |групами, підгрупами, інвентарними | | | |номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість документів у добірці: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |1 - 5 | |40 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |6 - 10 | |6 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |11 - 15 | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |Розставити документи на мікроносіях за |один |2 хв. | |інвентарним та нумераційним порядком. |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Перевірити правильність розстановки |масив | | |документів в окремих масивах фонду. |фонду | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість документів , які | | | |перевіряються: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |1 - 200 | |30 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |201 - 305 | |50 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |306 - 400 | |1 год. | | | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |401 - 600 | |2 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Пересунути (перенести) документи на |одна |5 хв. | |вільні місця. |полиця | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Оформити поличкові роздільники для |один | | |розстановки фонду: |розді- | | | |льник | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |систематичної | |4 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |форматної | |3 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |абеткової | |3 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |нумераційної | |3 хв. | -----------------------------------------------------------------
Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: при підборі і розстановці кіно-, фотодокументів -
1,2; нот, картографічних, художніх видань - 1,5; при роботі з
документами іноземними мовами - 1,15.
4. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 11 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Перевірка бібліотечного фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Написати контрольний талон на документ,|один |1 хв. | |зазначити на ньому інвентарний номер, |талон | | |шифр, прізвище та ініціали автора, | | | |заголовок, рік, місце видання, ціну, | | | |місце збереження. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Маркування контрольних талонів: |те саме|30 с. | |встановити, де обліковано даний | | | |документ (обліковий каталог, інвентарна| | | |книга), проставити розпізнавальний | | | |знак. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підібрати контрольні талони: |те саме| | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |за інвентарними номерами | |15 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |за алфавітом прізвищ авторів або | |25 с. | |заголовків | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |за класифікаційним індексом. | |36 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Звірити контрольні талони з інвентарною|один |30 с. | |книгою, зробити позначку про перевірку |талон | | |на талоні і в книзі. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Звірити контрольні талони з обліковим |те саме|30 с. | |або алфавітним, топографічним | | | |каталогами, зробити позначку на талоні | | | |та в каталозі. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Переглянути форми індивідуального |один |1 хв. | |обліку, виявити документи, що не |доку- |5 с. | |пройшли перевірку. |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Скласти картку на документ, що не |те саме|1 хв. | |пройшов перевірку. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Розшук документів, що не пройшли | |5 хв. | |перевірки, за різними обліковими | | | |формами, картотеками, журналами, | | | |книжковими полицями та ін. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти список документів, яких не |один | | |вистачає у фонді. |список | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість документів у списку: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |1 | |1 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |2 - 10 | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |11 - 25 | |25 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Добір документів для вилучення з фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Переглянути документи з метою вилучення|один | | |з фонду: |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |непрофільних | |4 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |дублетних | |2 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |застарілих за змістом | |4 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |амортизованих | |1 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |таких, що мало використовуються або не | |3 хв. | |використовуються | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |Підібрати документи в партії відповідно|один |30 с. | |до причини вилучення, звірити з |доку- | | |книжковим формуляром. |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Підібрати книжкові формуляри на |один |40 с. | |документи за інвентарними номерами, |форму- | | |алфавітом, а журнали - за роками та |ляр | | |номерами. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти список за актом вибуття |один | | |(передачі), підрахувати загальну суму з|акт | | |урахуванням індексації, оформити акт. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість документів у списку: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |1 | |1 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |2 - 10 | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |11 - 25 | |25 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка документів для оправи | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |Відібрати документи для оправи. |один |2 хв. | |Перевірити стан документа. Заповнити |доку- | | |(звірити) книжковий формуляр. |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |Підібрати комплекти, звірити, зв'язати |те саме|3 хв. | |пачки. Оформити документи для передачі | | | |на оправу. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 26. |Підготувати документи для відновлення: |те саме|3 хв. | |підбір документа, аналогічного | | | |пошкодженому, оформлення замовлення на | | | |копіювання. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 27. |Приймання замовлення після копіювання, |те саме|1 хв. | |перевірка якості копій. Підготовка | | | |документа для оправи. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 28. |Прийняти документи після оправи. |те саме|3 хв. | |Звірити документи, що надійшли після | | | |оправи, з книжковим формуляром, | | | |перевірити якість оправи. Відновити | | | |заголовок. Написати шифр на ярлику, | | | |корінці документа. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підшивання газет і тонких журналів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 29. |Визначити формат, вкласти комплект |одна |15 хв. | |журналів у папку відповідного формату, |папка | | |зав'язати. Винести шифр, назву, рік | | | |видання, номери журналів на обкладинку | | | |та корінець папки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 30. |Розкласти газети за назвами, проколоти |те саме|15 хв. | |дірки, вкласти до картонної обкладинки | | | |(папки), прошнурувати, оформити | | | |обкладинку (назва, рік, місяць). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Дрібний ремонт фонду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 31. |Підклеювання документа, кишеньок, |одна |3 хв. | |ярликів. Відновлення заголовків. |папка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Санітарно-гігієнічні заходи | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 32. |Знепилювання фонду за допомогою |одна |15 хв. | |пилевсмоктувача. Забезпечити робоче |метро- | | |місце технічними засобами: |полиця | | |пилевсмоктувачем, робочим столиком, | | | |драбиною, відром та ін. Провести | | | |знепилювання, прибрати. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 33. |Знепилювання фонду вручну. Забезпечити |те саме|12 хв. | |робоче місце технічними засобами: | | | |драбиною, робочим столиком, візком, | | | |відром, ганчірками, та ін. Протирання, | | | |прибирання технічних засобів. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: при знепилюванні фонду нотних, картографічних,
художніх видань вручну - 1,2; за допомогою пилевсмоктувача - 1,3.
5. РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ
Таблиця 12 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація масових заходів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Визначити тему, склад аудиторії, |один | | |відповідального за захід загалом, |захід | | |скласти план підготовки заходу, питання| | | |для обговорення, запросити | | | |консультантів, лекторів, підібрати | | | |документи за темою заходу; організувати| | | |виставки літератури, альбоми, | | | |повідомити користувачів про заходи в | | | |афішах, публікаціях у пресі, по радіо, | | | |телебаченню, виявити доповідачів, | | | |надрукувати та розповсюдити запрошення,| | | |підготувати приміщення, провести нараду| | | |за результатами підготовки і проведення| | | |заходу, оформити протокол: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |читацька конференція, диспут | |96 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |літературно-художній вечір, вечір | |64 год. | |галузевої книги | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |вечір запитань і відповідей, усний | |50 год. | |журнал | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |клуб за інтересами | |50 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |дитячий ранок | |75 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |вікторина, конкурс, гра-подорож | |75 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка книжкових виставок | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти план організації і проведення | | | |виставки. Виявити і відібрати | | | |документи. Підготувати супровідну | | | |документацію до виставки. Створити | | | |художній проект. Здійснити монтаж | | | |виставки. Організувати | | | |інформаційно-рекламну роботу щодо | | | |популяризації виставки. Підбити | | | |підсумки роботи. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Тематичні виставки |одна | | |загальнобібліотечного масштабу, |виста- | | |організовані з фонду бібліотеки. |вка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |1 - 50 | |11 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |51 - 100 | |21 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |101 - 200 | |43 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виставки за певною галуззю знань або |одна | | |темою, організовані з фонду бібліотеки |виста- | | | |вка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |1 - 50 | |9 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |51 - 100 | |18 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |101 - 200 | |36 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |з фонду відділу |те саме| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |1 - 25 | |3 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |26 - 50 | |7 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |51 - 100 | |14 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виставки, присвячені життю та |те саме| | |діяльності видатних людей | | | |("персоналії"). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |1 - 10 | |55 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |11 - 25 | |2 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |26 - 50 | |4 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виставки на полицях стелажів. |те саме| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |1 - 5 | |28 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |6 - 10 | |50 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виставки нових надходжень. |те саме| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість експонатів: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |1 - 25 | |45 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |26 - 50 | |1 год. | | | |25 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |51 - 100 | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка до проведення рекламних | | | |заходів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |Підготувати рекламне повідомлення в |одна |8 год. | |пресу, на радіо, телебачення про роботу|публі- | | |бібліотеки, особливості функціонування |кація, | | |різних підрозділів, номенклатуру |одне | | |послуг, які надає бібліотека. |повідо-| | | |млення | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |Підготувати плакат про діяльність |один |4 год. | |бібліотеки (вибір теми, визначення |плакат | | |змісту і форми, здача до друку). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 26. |Організувати екскурсію. Прийняти та |одна |1 год. | |оформити заявки, уточнити теми |екскур-| | |екскурсій і склад екскурсантів. |сія | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Методи виявлення потенційних споживачів| | | |бібліотечно-інформаційних послуг | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 27. |Перегляд преси. |один |8 хв. | | |доку- | | | |мент | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 28. |Перегляд та аналіз документів |те саме|1 год. | |конкуруючих фірм. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 29. |Ведення картотеки споживацького ринку. |одна |1 хв. | | |картка | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 30. |Зустрічі з керівниками фірм, |один |4 год. | |організацій, підприємств. |захід | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: Час організації виставок літератури, проведення
масових заходів та екскурсій у норму часу не входить. До норм часу
застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при організації виїзної
виставки - 1,1; при експонуванні на виставці літератури, виданої
іноземними мовами - 1,6.
6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
6.1. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
Таблиця 13 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка популярного бібліографічного| | | |посібника, посібника на електронних | | | |носіях, баз даних | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Складання популярного бібліографічного |один |300 год. | |посібника: покажчика, путівника, |авт. | | |довідника. Вибрати тему посібника(1). |аркуш | | |Виявити і відібрати документи, | | | |сформувати розділи посібника. | | | |Анотування документів. Підібрати | | | |фактографічний матеріал, ілюстрації. | | | |Написати текст. Скласти допоміжні | | | |покажчики. Консультації у спеціалістів | | | |на різних етапах роботи. Обговорення | | | |рукопису на засіданні | | | |науково-методичної (редакційної) ради. | | | |Доопрацювати рукопис відповідно до | | | |зауважень. Здати рукопис до друку. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |______________ | | | |(1) Розробка проспекту | | | |посібника див. розділ "Дослідницька | | | |робота". Норми часу на редагування див.| | | |розділ "Редагування рукописів". | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Підготовка коментарів, приміток | |100 год. | |популярно-просвітницького характеру, | | | |які не потребують спеціальних | | | |досліджень. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Підготовка коментарів, приміток | |200 год. | |науково-дослідницького характеру. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка ретроспективного | | | |науково-допоміжного покажчика, | | | |посібника на електронних носіях, баз | | | |даних | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання бібліографічного покажчика |один | | |актуальної тематики з хронологічним |авт. | | |охопленням від 2 до 5 років, з |аркуш | | |анотаціями, які пояснюють назви. | | | |Складання бібліографічного покажчика | | | |відповідно до комплексних та | | | |міжгалузевих проблем загального і | | | |регіонального змісту з хронологічним | | | |охопленням 1 - 2 років, з анотаціями, | | | |які пояснюють назви. Вибрати тему. | | | |Створити авторський колектив. Розробити| | | |інструктивно-методичні матеріали. | | | |Виявити і відібрати документи. Робота | | | |над бібліографічним записом. | | | |Анотування. Бібліографічне групування. | | | |Скласти допоміжні покажчики. Обговорити| | | |рукопис покажчика на засіданні | | | |науково-методичної (редакційної) ради. | | | |Доопрацювати відповідно до зауважень. | | | |Здати рукопис до друку: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |українською мовою | |220 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |із включенням від 30 до 40 % публікацій| |250 год. | |іноземними мовами | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Складання анотованого бібліографічного |один |400 год. | |покажчика, багатогалузевого змісту з |авт. | | |хронологічним охопленням до 100 років і|аркуш | | |більше, який вимагає суцільного | | | |перегляду документів, складних | | | |бібліографічних пошуків, обліку всіх | | | |перевидань публікацій та їхні | | | |характеристики шляхом порівняння | | | |текстів. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка аналітичного огляду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виявити і відібрати документи для |один | | |огляду. Вивчити і оцінити документи. |авт. | | |Систематизувати матеріал. Скласти текст|аркуш | | |аналітичного огляду. Обговорення | | | |рукопису на засіданні | | | |науково-методичної (редакційної) ради, | | | |доопрацювання огляду відповідно до | | | |зауважень. Здача до друку: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |за українськими первинними джерелами | |180 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |за змішаними первинними джерелами | |200 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9 |за зарубіжними первинними джерелами | |230 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка аналітичної довідки | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Виявити і відібрати документи для |один |100 год. | |аналітичної довідки, вивчити, |авт. | | |проаналізувати, оцінити і |аркуш | | |систематизувати їх. Скласти текст | | | |довідки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка реферативного огляду | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Виявити і відібрати документи для |один | | |реферативного огляду, вивчити та |авт. | | |проаналізувати їх. Реферування джерел. |аркуш | | |Систематизація текстів анотацій. | | | |Скласти текст реферативного огляду. | | | |Обговорення огляду на засіданні | | | |науково-методичної (редакційної) ради. | | | |Доопрацювати огляд відповідно до | | | |зауважень. Здати до друку: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |за українськими джерелами | |100 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |за змішаними джерелами | |120 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |за зарубіжними джерелами | |140 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання експрес-інформації | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |Виявити і відібрати матеріал за темою, |один |75 год. | |систематизувати його і підготувати до |авт. | | |друку. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання бібліографічного запису | | | |(опису, анотації), реферату | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти бібліографічний запис: вивчити |один | | |та проаналізувати документ, скласти |запис | | |заголовок опису, перевірити запис, | | | |внести виправлення. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість елементів бібліографічного | | | |опису: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |1 - 4 | |4 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |5 - 6 | |6 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |7 - 9 | |7 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти анотацію. Вивчити та |одна | | |проаналізувати документ, написати текст|анота- | | |анотації: |ція | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |анотування книг | |6 - 8 | | | |год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |анотування статей | |3 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Скласти реферат: вивчити та |один |110 год. | |проаналізувати документ, на який |авт. | | |складається реферат, написати текст, |аркуш | | |внести виправлення. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Норму часу на складання бібліографічного посібника
подано з розрахунку роботи авторського колективу.
6.2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Таблиця 14 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробка програми (технічного завдання)| | | |дослідження | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Обґрунтувати актуальність теми, виявити|одна | | |і обґрунтувати проблемну ситуацію, |програ-| | |сформулювати мету, завдання і гіпотезу |ма | | |дослідження. Написати текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Дослідження: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |оперативного, емпіричного характеру | |700 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |пілотажного (розвідувального) характеру| |430 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробка методики дослідження | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробити (написати) текст методичних |одна | | |документів згідно з дослідженням, яке |методи-| | |проводиться, емпірична апробація |ка | | |релевантності складених документів; | | | |уточнити і доопрацювати методичний | | | |інструментарій, скласти остаточний | | | |варіант документа. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Методика проведення дослідження | |550 год. | |оперативного, емпіричного характеру. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Методика проведення дослідження | |300 год. | |пілотажного (розвідувального) | | | |характеру. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробити інструкцію з обробки |одна | | |документації (вихідних даних), |інстру-| | |отриманої у ході дослідження: |кція | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |ручна обробка | |300 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |машинна обробка | |400 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробка позапланових і планових | | | |документів перспективного характеру. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Розробити концепцію основних напрямів |один |250 год. | |розвитку бібліотечної справи в регіоні |авт. | | |на перспективу. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Концептуальне забезпечення |те саме|220 год. | |бібліографічних видань. Обґрунтувати | | | |актуальність теми, читацьке і цільове | | | |призначення посібника, його структуру | | | |(схему), виробити методичні принципи і | | | |рішення для розкриття теми. Написати | | | |текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Скласти прогноз (позаплановий | |250 год. | |документ), пов'язаний з перспективами | | | |розвитку бібліотек. Написати текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Розробка цільових програм (для мережі |те саме|290 год. | |бібліотек або однієї бібліотеки). | | | |Діагностика ситуації, зовнішніх і | | | |внутрішніх впливів на функціонування і | | | |розвиток бібліотек (однієї бібліотеки).| | | |Виробити рекомендації, рішення. | | | |Написати текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання зведених каталогів книжкових | | | |пам'яток | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |Розробити проспект. Виявити документи -|один |350 год. | |книжкові пам'ятки. Науково їх описати. |авт. | | |Скласти довідковий апарат. Написати |аркуш | | |текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організаційна робота щодо проведення | | | |дослідження | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |Створити дослідницький колектив. |одне |140 год. | |Скласти робочий план проведення |дослі- | | |дослідження, узгодити його з |дження | | |виконавцями. Визначити ділянки (бази) | | | |дослідження. Листування з ними. | | | |Проведення інструктажів, семінарів, | | | |нарад, консультацій. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |Бібліографічне опрацювання теми |один |23 год. | |дослідження, робота в архівах, вивчення|авт. | | |нормативно-технічної документації, |аркуш | | |інформації про аналоги та інші | | | |матеріали, які стосуються теми, що | | | |розробляється. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Обробка отриманої інформації | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |Зібрати та обробити інформацію на |один |150 год. | |основі первинних вихідних даних |авт. | | |(статистичних даних, звітів, планів, |аркуш | | |довідок, матеріалів відряджень та ін.).| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |Проаналізувати опрацьовану інформацію. |те саме|100 год. | |Висновки, рішення, прогноз. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка матеріалів за підсумками | | | |наукової роботи | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |Написати науковий звіт. Підготувати |один |250 год. | |рукопис до друку на різних етапах |авт. | | |роботи. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |Написати проміжний звіт (довідку) про |те саме|120 год. | |хід дослідження. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготувати і написати текст статті до |те саме| | |збірника наукових праць, практичного | | | |посібника, професійної преси. | | | |Підготовка рукопису до друку на різних | | | |етапах роботи. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |Стаття теоретичного змісту. |те саме|300 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |Стаття прикладного, практичного змісту.|те саме|175 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Написати доповідь за підсумками |те саме|125 год. | |наукового дослідження. Підготовка | | | |рукопису на різних етапах роботи. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |Розробити рекомендації, інструкції з |те саме|275 год. | |впровадження матеріалів наукового | | | |дослідження. Написати текст. Підготовка| | | |рукопису до друку на різних етапах | | | |роботи. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: Норма часу на складання програм, методик,
інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат
розподіляються між виконавцями залежно від їх навантаження. До
процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису
науковому редактору, обговорення у відділі, на науковій раді,
доопрацювання рукопису.
6.3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Таблиця 15 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка методичного посібника, | | | |рекомендацій | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Принципово нова розробка теми. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Вивчити тему, виявити і проаналізувати |один |300 год. | |документи за темою, уточнити. Читацьке |авт. | | |та цільове призначення посібника, |аркуш | | |рекомендацій. Скласти проспект. | | | |Написати текст. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Модифікація раніше розробленої теми | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Виявити та вивчити нові документи і |один |170 год. | |накопичений бібліотеками досвід за |авт. | | |темою посібника, рекомендацій. Уточнити|аркуш | | |проспект, внести зміни у структуру і | | | |текст згідно з досягненнями | | | |бібліотечної теорії та практики. | | | |Підготувати рукопис для обговорення. | | | |Доопрацювати за підсумками обговорення.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробка документів, що регламентують | | | |діяльність бібліотек, положень, | | | |інструкцій, проектів постанов, | | | |статутів, законодавчих актів(1) | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |_______________ | | | |(1) До норми часу при | | | |складанні документів, що регламентують | | | |діяльність республіканських, обласних | | | |бібліотек, застосовується | | | |підвищувальний коефіцієнт - 1,15. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Принципово нова тема. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Виявити, вивчити і проаналізувати чинні|один |340 год. | |документи за темою, написати текст |авт. | | |проекту документа, обговорити, |аркуш | | |апробувати в бібліотеках, на засіданні | | | |науково-методичної ради. Доопрацювати | | | |документ. Підготувати для затвердження.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Модифікація раніше розробленого | | | |документа | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Проаналізувати та оцінити документ. |один |150 год. | |Пошук і відбір нових чинних документів |авт. | | |за темою. Внести зміни в текст |аркуш | | |документа. Обговорити на засіданні | | | |науково-методичної ради. Доопрацювати | | | |за підсумками обговорення. Підготувати | | | |до затвердження. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробка облікових форм, таблиць, | | | |зразків | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Уточнити предмет, об'єкт, зміст |один |150 год. | |облікової форми, таблиці, зразку. |авт. | | |Відібрати необхідні показники, |аркуш | | |систематизувати їх. Розробити макет | | | |облікової форми, таблиці, зразку. | | | |Обговорити на засіданні | | | |науково-методичної ради. Підготувати до| | | |затвердження. Складання рекомендацій | | | |щодо впровадження регламентуючих | | | |документів у практику. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Розробити методичні рекомендації, |один |275 год. | |інструкції, плани з впровадження |авт. | | |нормативної документації. Підготувати |аркуш | | |рукопис до друку. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка письмової консультації, | | | |методичного листа | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Виявити і проаналізувати документи за |один |170 год. | |темою. Вивчити та узагальнити досвід |авт. | | |роботи бібліотек. Написати текст |аркуш | | |консультації, методичного листа. | | | |Підготувати до обговорення на засіданні| | | |науково-методичної ради. Доопрацювати | | | |за підсумками обговорення. Здати до | | | |друку. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка огляду діяльності бібліотек | | | |за певною тематикою | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Уточнити тему огляду. Визначити |один |180 год. | |хронологічні межі. Виявити документи, |авт. | | |відібрати їх, переглянути та |аркуш | | |проаналізувати. Написати текст. | | | |Підготувати рукопис до обговорення на | | | |засіданні науково-методичної ради. | | | |Доопрацювати рукопис після обговорення.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Рецензування наукових, методичних, | | | |інформаційних матеріалів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Читання матеріалу, що рецензується. |один |15 год. | |Оцінювання його в цілому та окремих |авт. | | |частин, встановлення відповідності |аркуш | | |читацькому і цільовому призначенню, | | | |науковим і методичним вимогам. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Написати рецензію. |те саме|15 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка лекції, консультації | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Розробити план лекції, консультації, |одна | | |підібрати матеріал, вивчити його. |лекція,| | |Скласти список літератури до лекції, |консу- | | |консультації. Написати текст: |льтація| | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |первинна лекція | |30 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |повторна лекція, з урахуванням нового | |6 год. | |матеріалу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |первинна групова консультація | |25 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |повторна групова консультація, з | |10 год. | |урахуванням нового матеріалу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |Провести усну індивідуальну |одна |1 год. | |консультацію. |консу- | | | |льтація| | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |Відповідь на лист. |один |3 год. | | |лист | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Проведення практикумів, стажувань | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Практикум (7 - 10 днів). Визначити |один | | |теми, завдання, вправи. Скласти графік |практи-| | |і уточнити терміни проведення занять. |кум | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |Груповий практикум. | |45 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |Індивідуальний практикум. | |40 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Стажування (7 - 10 днів). Уточнити |одне | | |терміни проведення стажування. Виявити |стажу- | | |літературу з питання, що вивчається. |вання | | |Скласти програму і графік стажування, | | | |враховуючи склад слухачів. Висновок про| | | |проходження стажування. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |Групове стажування. | |55 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Індивідуальне стажування. | |45 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Практика студентів вищих і середніх | | | |спеціальних навчальних закладів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |Підготувати й організувати практику |одна |90 год. | |студентів (до 30 днів). Розробити план |прак- | | |практики, погодити його з керівником |тика | | |практики (представником навчального | | | |закладу). Скласти графік відвідування | | | |структурних підрозділів. Організувати | | | |практичні заняття. Підбити підсумки | | | |практики. Скласти характеристики | | | |практикантів. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Практичне заняття | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |Підготувати практичні заняття. Скласти |одне |20 год. | |завдання з виконання бібліотечного |заняття| | |процесу, який вивчається, контрольні | | | |запитання, тематичний список літератури| | | |до завдання. Написати тези. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання навчальної програми | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |Визначити склад слухачів. Скласти |одна |105 год. | |тематичний план, уточнити порядок |прог- | | |вивчення. Визначити послідовність |рама | | |викладу теми, виділити основні питання.| | | |Скласти список літератури за темами | | | |програми. Написати текст. Обговорити | | | |програму на засіданні | | | |науково-методичної ради. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Відвідування бібліотек, виїзди у | | | |відрядження з метою вивчення роботи і | | | |надання методичної допомоги | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |Підготовка до відрядження. Уточнити |одне |11 год. | |терміни і мету відрядження, |відря- | | |ознайомитися з наявними документами та |дження | | |матеріалами попередніх виїздів і | | | |публікацій у пресі. Скласти програму | | | |(план) відрядження. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |Скласти інформаційний звіт (довідку) |один |20 год. | |про проведену роботу. Звіт містить: |звіт | | |відомості про місце виїзду, мету і | | | |терміни відрядження, об'єкти | | | |відвідування, аналіз стану роботи за | | | |темами виїзду, висновки і пропозиції на| | | |адресу бібліотеки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 26. |Скласти авансовий звіт, заповнити |те саме|45 хв. | |звітний бланк з усіма додатками, здати | | | |до бухгалтерії. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 27. |Підготувати інформацію за результатами |одна |2 год. | |відрядження (усно) у секторі, |інфор- | | |завідувачу відділу, на |мація | | |науково-методичну раду, засідання | | | |дирекції. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: Час проведення лекції, консультації, практикумів,
стажувань, практики, перебування у відрядженні та проведення
інформації за його результатами в норму часу не входить.
6.4. РОБОТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
Таблиця 16 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка і проведення | | | |науково-практичної конференції | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Визначити склад оргкомітету та |один | | |учасників конференції. Сформувати і |захід | | |затвердити програму та запрошення. | | | |Організаційні заходи (поточні зв'язок з| | | |учасниками, розсилка матеріалів та | | | |ін.). Підготувати тези до видання. | | | |Виробити проект рекомендацій. | | | |Фінансово-господарське забезпечення | | | |конференції (оформлення платіжних | | | |документів, зустріч учасників, | | | |реєстрація, розміщення в готелі та | | | |ін.). Аналіз та оцінка роботи | | | |конференції. Підбиття підсумків. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість учасників: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |1 - 100 | |105 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |101 - 150 | |140 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |151 - 450 | |176 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка та проведення семінару, | | | |методичного дня, засідання "круглого | | | |столу" | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Визначити учасників, керівника, термін |один | | |і місце проведення семінару, |захід | | |методичного дня, засідання "круглого | | | |столу". Визначити контингент учасників.| | | |Розробити програму. Інформаційне | | | |забезпечення (поточний зв'язок з | | | |учасниками, розсилка матеріалів). | | | |Виробити проект рекомендацій. Видати і | | | |розіслати програму. Реєстрація | | | |учасників. Аналіз та оцінка семінару, | | | |методичного дня, засідання "круглого | | | |столу". | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість учасників: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |1 - 50 | |30 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |51 - 100 | |75 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |101 - 150 | |120 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |151 - 450 | |160 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка засідань редколегії | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Уточнити дату і порядок денний |одне |11 год. | |засідання. Відібрати матеріали для |засіда-| | |обговорення та підготувати їх для |ння | | |копіювання. Визначити опонентів | | | |(рецензентів). Повідомити про засідання| | | |членів редколегії. Розіслати матеріали | | | |про порядок денний засідання. Оформити | | | |пропозиції, подані учасниками | | | |засідання. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| | | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Організація засідань проблемних | | | |комісій, рад, творчих колективів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Визначити порядок денний і дату |один |20 год. | |проведення засідання, уточнити склад |захід | | |учасників. Підготувати документи, | | | |організаційні заходи (повідомлення про | | | |засідання, підбір матеріалів). Оформити| | | |протокол і рішення. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: При проведенні заходів міжнародного рівня до норми
часу застосовується підвищувальний коефіцієнт - 2,0. До норми часу
не входить час проведення конференції, семінару, методичного дня,
засідання "круглого столу" і час, пов'язаний з виданням матеріалів
конференції, семінару та ін.
7. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
7.1. РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСІВ
Таблиця 17 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Редагування наукових і методичних | | | |матеріалів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Перевірка та виправлення рукопису у | | | |процесі підготовки його до друку: | | | |встановити відповідність тексту | | | |науковим і літературним вимогам, формі | | | |та цільовому призначенню видання та ін.| | | |Узгодити з автором внесені виправлення.| | | |Доопрацювати рукопис. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Редагування монографій, збірників |один |60 год. | |наукових праць, наукових звітів, |авт. | | |практичних посібників. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Редагування методичних матеріалів: |те саме|50 год. | |інструктивно-методичних листів, | | | |рекомендацій, консультацій, оглядів | | | |діяльності бібліотек та ін. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Редагування документів, що |один |48 год. | |регламентують діяльність бібліотек: |авт. | | |статутів, положень, інструкцій та ін. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Редагування статистичних таблиць, форм |те саме|40 год. | |обліку, зразків та ін. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Редагування матеріалів конференцій: |те саме|20 год. | |доповідей, повідомлень та ін. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Редагування популярного | | | |бібліографічного посібника, | | | |ретроспективних науково-допоміжних | | | |покажчиків, оглядів, довідок, | | | |рефератів, анотацій | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Редагування популярних бібліографічних |один |50 год. | |посібників: тематичних бібліографічних |авт. | | |покажчиків, довідників(1). |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |________________ | | | |(1) При редагуванні | | | |змішаного тексту до норм часу | | | |застосовується підвищувальний | | | |коефіцієнт 1,1 | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Редагування ретроспективних |те саме|38 год. | |науково-допоміжних покажчиків | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Редагування аналітичних оглядів, |те саме|20 год. | |довідок, анотацій, рефератів, зведених | | | |рефератних оглядів, експрес-інформацій.| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Редагування бібліографічного запису. |один |4 хв. | | |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Контрольне редагування. |те саме|7 хв. | -----------------------------------------------------------------
7.2. ПЕРЕКЛАД ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ДРУКОВАНИХ ТЕКСТІВ З ІНОЗЕМНИХ
МОВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА З УКРАЇНСЬКОЇ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
Таблиця 18 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Переклад тексту з іноземних мов | | | |українською | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Читання оригіналу, аналіз тексту, |один | | |розмітка його з виявленням складних |авт. | | |термінів, граматичних конструкцій, |аркуш | | |лексичних зворотів, цехових і жаргонних| | | |термінів. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |Повний письмовий переклад. | |30 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |Скорочений письмовий переклад від 30 до| |32 год. | |50 %. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Вибірковий письмовий переклад. | |28 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Переклад тексту з української мови | | | |іноземними | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Повний письмовий переклад. |один |37 год. | | |авт. | | | |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Термінологічна робота при виконанні | | | |письмового перекладу | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Відшукати зазначені в оригіналі |один |22 хв. | |незнайомі або незрозумілі терміни і |термін,| | |скорочення у словниково-довідковій |скоро- | | |літературі. Підібрати відповідний |чення | | |терміну еквівалент, розшифрувати | | | |скорочення. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Консультація перекладача зі | | | |спеціалістами | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |З'ясування правильного викладу частин |одна |40 хв. | |тексту за малознайомою тематикою. |консу- | | |Уточнення відповідності перекладу до |льтація| | |оригіналу. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання бібліографічного запису | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Скласти бібліографічний запис перекладу|один |12 хв. | |за даними, взятими з титульного аркуша |опис | | |перекладу. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Вичитування і коректура перекладу після| | | |друку на друкарській машинці | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Перевірити правильність розташування |один |4 год. | |віддрукованого тексту. Звірити з |авт. | | |рукописом. Здійснити правку. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Технічне оформлення перекладів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Вписати в текст перекладу символи і |одне |2 хв. | |вставки іноземною мовою. |впису- | | | |вання | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Вклеїти малюнки, таблиці, формули. |одна |4 хв. | | |вклейка| | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Переклад заголовків статей і документів| | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |Переклад і запис заголовку. |один |12 хв. | | |заголо-| | | |вок | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Норми часу передбачають виконання перекладів з
іноземної мови або іноземною, яка у перекладача є основною (за
освітою та застосуванням). При виконанні перекладу з інших мов
іншою, крім основної, до норм часу застосовується підвищувальний
коефіцієнт - 1,1.
7.3. ДОПОМІЖНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА
Таблиця 19 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+----------------------------------------+-------+--------| 1 |2 |3 |4 | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкарські роботи | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Отримати оригінал для друкування та | | | |ознайомитися з ним, набрати і прокласти | | | |копіювальним папером аркуші, закласти у | | | |друкарську машинку, розмітити і | | | |розграфити при друкуванні з вертикальним| | | |графленням. | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Вийняти матеріал з друкарської машинки, | | | |видалити копіювальний папір і покласти | | | |його в лоток, здати роботу. | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкування тексту без вертикального |одна | | |графлення. |сторі- | | | |нка | | | |друко- | | | |ваного | | | |тексту | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Розміри інтервалів: | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 1. |2 | |15 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 2. |1,5 | |20 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 3. |1 | |25 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкування тексту на форматках без | | | |вертикального графлення. | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Розміри інтервалів: | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 4. |2 | |20 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 5. |1,5 | |25 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкування тексту з вертикальним | | | |графленням. | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Розміри інтервалів: | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 6. |2 | |20 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 7. |1,5 | |25 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 8. |1 | |30 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкування тексту на форматках з |одна | | |вертикальним графленням. |сторі- | | | |нка | | | |друко- | | | |ваного | | | |тексту | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Розміри інтервалів: | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 9. |2 | |20 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 10. |1,5 | |27 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Вичитка і коректура тексту після | | | |друкування на машинці | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 11. |Перевірити правильність розташування |одна |5 хв. | |віддрукованого тексту, звірити з |сторі- | | |рукописом. Коректура друкованого тексту.|нка | | | |друко- | | | |ваного | | | |тексту | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 12. |Вичитка і коректура верстки. |те саме|5 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 13. |Наклеювання правок. |одна |2 хв. | | |правка | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Друкарські роботи, які виконуються в | | | |автоматизованому режимі | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| |Введення матеріалу в комп'ютер: | | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 14. |набрати текст з аркуша |одна |12 хв. | | |сторі- | | | |нка | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 15. |набрати бібліографічний запис |те саме|15 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 16. |набрати таблицю |те саме|20 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 17. |Внесення редакційних правок |те саме|5 хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| 18. |Верстка тексту |одна |20 хв. | | |сторі- | | | |нка | | ------+----------------------------------------+-------+--------| 19. |Роздрукування тексту на принтері(2). |те саме|2 - 7 | | | |хв. | ------+----------------------------------------+-------+--------| |_______________ | | | |(2) Час роздрукування | | | |залежить від типу принтера. | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: При друкуванні тексту на машинці з латинським
шрифтом до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,3.
8. РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ
Таблиця 20 ----------------------------------------------------------------- Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма | норми | |виміру |часу | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1 |2 |3 |4 | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Планування роботи | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Зібрати, проаналізувати початкову |один | | |інформацію; визначити основні завдання |план | | |року, уточнити терміни виконання | | | |завдань, написати пояснювальну записку.| | | |Підготувати проект плану до обговорення| | | |на всіх рівнях, доопрацювати після | | | |обговорення. Подати план на узгодження | | | |і затвердження: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 1. |план бібліотеки | |150 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 2. |план відділу, сектору | |60 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Щоденний облік роботи в структурних | | | |підрозділах | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 3. |Статистичний облік користувачів, які |один |3 хв. | |записалися (перереєструвалися). |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 4. |Статистичний облік книговидач, |те саме|10 хв. | |відвідувань. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 5. |Облік інформаційно-бібліографічної | |3 хв. | |роботи за встановленою формою. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 6. |Облік виконаних довідок. | |3 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Щоденний облік абонентів, які | | | |користуються МБА | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 7. |Статистичний облік абонентів, які |один |3 хв. | |користуються МБА. |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 8. |Статистичний облік отриманих замовлень,|один |10 хв. | |виданих документів. |запис | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 9. |Статистичний облік замовлень, |те саме|3 хв. | |перенаправлених до інших бібліотек. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 10. |Записати підсумки роботи до "Щоденника |те саме|5 хв. | |роботи" підрозділу бібліотеки. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 11. |Індивідуальний облік: щоденне |те саме|3 хв. | |заповнення аркуша обліку працезатрат | | | |або щоденника роботи бібліотекаря. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Зведений статистичний облік у | | | |бібліотеці | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Кількість користувачів, книговидач, |один | | |відвідувань. Підбити підсумки |запис | | |статистичних даних бібліотеки за: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 12. |місяць | |10 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 13. |квартал | |15 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 14. |рік | |20 хв. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Статистичний облік, що виконується в | | | |автоматизованому режимі | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 15. |Введення статистичних даних з |один |18 с. | |контрольного аркуша. |аркуш | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 16. |Зведений статистичний звіт бібліотеки |одна |30 с. | |(кількість користувачів, книговидач, |таблиця| | |відвідувань та ін.). | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підбити підсумки статистичних даних |те саме| | |бібліотеки за: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 17. |місяць | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 18. |квартал | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 19. |рік | |30 с. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Складання звітів | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 20. |Прийняти планово-звітні документи від |один |15 хв. | |структурних підрозділів з перевіркою |доку- | | |повноти складу. Скласти зведену таблицю|мент | | |основних показників. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти аналітичний звіт: |один | | |проаналізувати діяльність підрозділів і|звіт | | |бібліотеки, відзначити зміни за рік, | | | |написати текст, подати на узгодження та| | | |затвердження: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 21. |звіт бібліотеки за рік | |90 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 22. |звіт відділу, сектору за рік | |30 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Скласти фінансові звіти про оплату за |один | | |видами платних послуг за: |звіт | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 23. |місяць | |10 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 24. |квартал | |16 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Звіт перед користувачами і населенням1 | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 25. |Визначити дату проведення звіту, |один |30 год. | |порядок денний, повідомити |захід | | |користувачів, населення, випустити | | | |стінгазету, оформити протокол, | | | |зауваження і пропозиції користувачів, | | | |населення, скласти план їх реалізації. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Підготовка виробничих нарад(1) | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |______________ | | | |(1) Час проведення звіту | | | |перед користувачами та населенням і | | | |нарад до норм часу не входить. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| |Визначити порядок денний, коло |одна | | |учасників, підготувати довідку, інші |нарада | | |заходи, проект рішення, повідомити | | | |учасників наради, підготувати | | | |приміщення: | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 26. |нарада працівників бібліотеки | |6 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 27. |нарада працівників відділу | |4 год. | ------+---------------------------------------+-------+---------| 28. |Нарада за підсумками прийнятих рішень з|те саме|30 хв. | |метою оцінки їх результатів, виробничі | | | |наради за підсумками року. | | | ------+---------------------------------------+-------+---------| 29. |Оперативна нарада (для вирішення | |25 хв. | |поточних виробничих завдань). | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу аналізу
та прогнозування діяльності
бібліотек та інформаційних
мереж Т.М.Прокошева

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: