open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2004 N 496
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

палива та енергетики

N 392 ( v0392558-05 ) від 15.08.2005 )
Про функціональні повноваження Міністра

та його заступників

З метою підвищення рівня організації роботи і персональної
відповідальності за виконання покладених на Міністерство завдань,
які випливають з Положення про Міністерство палива та енергетики
України ( 598/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Розподілити функціональні повноваження між Міністром
палива та енергетики України, першими заступниками та заступниками
Міністра згідно з додатком 1.
2. Установити, що у разі відсутності Міністра палива та
енергетики України його обов'язки виконує перший заступник
Міністра Шеберстов О.М., крім таких, як: визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів
роботи Міністерства; участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів
України. У разі відсутності перших заступників і заступників Міністра
здійснення їх повноважень забезпечується посадовими особами згідно
з додатком 2.
3. Установити, що перші заступники Міністра та заступники
Міністра у своїй діяльності спираються на всі структурні
підрозділи центрального апарату Міністерства, рівно як і на ті
підрозділи, діяльність яких вони безпосередньо координують і
контролюють відповідно до розподілу функціональних повноважень.
4. Установити порядок, за яким перші заступники та заступники
Міністра можуть підписувати листи на адресу Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України лише інформаційного характеру, а також відповіді на
звернення народних депутатів України у межах визначених
повноважень.
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінпаливенерго України від 01.09.2003 N 452 "Розподіл обов'язків
між керівниками Мінпаливенерго України", від 30.12.2003 N 818
( v0818558-03 ) "Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго
України від 01.09.2003 N 452" та від 17.05.2004 N 256
( v0256558-04 ) "Про функціональні повноваження Міністра та його
заступників".
Міністр С.Тулуб

Додаток 1

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

20.08.2004 N 496

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Міністра палива та енергетики України, перших

заступників і заступників Міністра

1. Міністр Тулуб С.Б.: Керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і
реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі,
виконання Міністерством своїх завдань і функцій. Спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей. Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство. Подає Прем'єр-Міністрові України пропозиції щодо кандидатур
на посади перших заступників та заступників Міністра, розподіляє
обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками. Затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт про
їх виконання. Підписує нормативно-правові акти Міністерства. Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго. Погоджує проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства. Порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників
Міністра. Вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
працівників паливно-енергетичного комплексу державними нагородами
та приймає рішення про відзначення їх відомчими нагородами. Призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства. За погодженням з Кабінетом Міністрів України затверджує
структуру центрального апарату Міністерства. За погодженням з Міністерством фінансів України затверджує
штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго. Затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства. За погодженням з Кабінетом Міністрів України від імені
Міністерства укладає контракти з керівниками підприємств першої
номенклатурної групи, що є у державній власності та належать до
сфери управління Мінпаливенерго України. Координує та контролює діяльність Міністерства з питань
безпечної експлуатації АЕС: будівництва та введення в експлуатацію
нових енергоблоків АЕС. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Безпосередньо координує і контролює діяльність: Контрольно-ревізійного департаменту; Управління кадрової політики; Юридичного управління; Спеціального відділу; Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
2. Перший заступник Міністра Шеберстов О.М.: Виконує обов'язки Міністра у разі його відсутності. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує діяльність Міністерства з питань реалізації
державної політики в паливно-енергетичному комплексі. Координує питання щодо розподілу бюджетних коштів за
програмами, головним розпорядником яких є Міністерство, та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром з цього питання. Координує питання щодо формування зведеного енергетичного
балансу ПЕК і контролює його виконання. Організовує роботу щодо створення, реорганізації, ліквідації
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, та координує питання щодо їх
приватизації. Організовує роботу щодо забезпечення функцій з управління
майном і майновими правами стосовно підприємств, установ та
організацій паливно-енергетичного комплексу, які належать до сфери
управління Міністерства. Координує питання відновлення платоспроможності боржників -
підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу або
визнання їх банкрутами. Організовує опрацювання та координує питання щодо підготовки
проектів законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розробником яких є Міністерство, інших
документів з питань паливноенергетичного комплексу і подання їх на
розгляд Міністрові. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Від імені Міністерства укладає контракти з керівниками
підприємств електроенергетичного, атомно-промислового комплексу та
нафтогазової промисловості другої та третьої номенклатурної групи,
що є у державній власності та належать до сфери управління
Мінпаливенерго України відповідно до чинного законодавства. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує та контролює діяльність: Департаменту майнових відносин; Управління інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Перший заступник Міністра Ященко Ю.П.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Організовує роботу з підготовки і реалізації державних
програм економічного і соціального розвитку галузей
паливно-енергетичного комплексу. Організовує роботу щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра з
розподілу цих коштів. Координує питання фінансової дисципліни, забезпечує взаємодію
Міністерства з відповідними органами виконавчої влади за цими
напрямками. Організовує роботу з удосконалення економічного механізму,
ціноутворення, тарифного регулювання й оподаткування у сфері
діяльності Міністерства. Контролює вирішення питань щодо фінансування, кредитування,
грошового і валютного обігів у сфері діяльності Міністерства. Організовує роботу та контролює питання щодо здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету для
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства. Забезпечує реалізацію державної політики із соціальних питань
та оплати праці працівників паливно-енергетичного комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства. Координує питання з методології бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Від імені Міністерства укладає контракти з керівниками
підприємств вугільної галузі другої та третьої номенклатурної
групи, що є у державній власності та належать до сфери управління
Мінпаливенерго України, відповідно до чинного законодавства. Організовує роботу Економічної ради Міністерства. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів
України, Міністерством праці та соціальної політики України,
Державним казначейством України, Державною податковою
адміністрацією України. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує і контролює діяльність: Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК;
Департаменту соціально-трудових відносин; Управління бухгалтерського обліку і звітності.
4. Перший заступник Міністра у зв'язках з Верховною Радою
України Татаринов А.А.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату
Міністерства палива та енергетики України з Апаратом Верховної
Ради України. Представляє за дорученням Президента України, Кабінету
Міністрів України законопроекти, інші питання на пленарних
засіданнях Верховної Ради України. Супроводжує законопроекти, підготовлені Міністерством, під
час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради
України, а також під час інших заходів у парламенті. Представляє за дорученням Президента України на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, а також на засіданнях
комітетів, інших її органів пропозиції Президента України до
прийнятих Верховною Радою України законів. Представляє позицію Мінпаливенерго під час розгляду Верховною
Радою України питань, що належать до його компетенції. Бере у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України. Організовує і координує роботу щодо зв'язків Міністерства з
комітетами і фракціями Верховної Ради України, органами місцевого
самоврядування, засобами масової інформації та громадськістю. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підприємств та організацій вугільної та електроенергетичної
промисловості. Організовує зв'язок і координує роботу з галузевими
профспілковими комітетами на засадах соціального партнерства. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує і контролює діяльність Управління
взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю.
5. Перший заступник Міністра - голова правління НАК "Нафтогаз
України" Бойко Ю.А.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Забезпечує виконання завдань та здійснює контроль з питань
видобування нафти і природного газу, постачання природного та
скрапленого газу, створення та експлуатації транзитних
міждержавних систем транспортування нафти і природного газу
стосовно підприємств, що входять до складу НАК "Нафтогаз України". Забезпечує комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та
газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і
розробки родовищ на підприємствах, що входять до складу НАК
"Нафтогаз України". Забезпечує розроблення і впровадження прогресивних технологій
видобування нафти, газу і газового конденсату на підприємствах, що
входять до складу НАК "Нафтогаз України". Організовує роботу із вдосконалення та регулювання ринків
газу, нафти та нафтопродуктів, питання ціноутворення та тарифної
політики. Забезпечує формування та виконання енергетичного балансу
паливно-енергетичного комплексу у частині природного газу. Забезпечує участь НАК "Нафтогаз України" в реалізації
міжнародних проектів у нафтогазовій галузі. Організовує роботу із забезпечення екологічного контролю,
охорони праці, техніки безпеки та охорони об'єктів нафтогазового
комплексу, що входять до складу НАК "Нафтогаз України". Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу, що
входять до складу НАК "Нафтогаз України". Забезпечує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
нафтогазового комплексу, що входять до складу НАК "Нафтогаз
України". Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підвідомчих підприємств та організацій НАК "Нафтогаз України". Здійснює контроль за діяльністю підприємств, що входять до
складу НАК "Нафтогаз України". Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
6. Заступник Міністра Лушкін В.А.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Організовує роботу щодо впровадження положень концепції
адміністративної реформи та вживає заходів для забезпечення
ефективного функціонування системи державної служби у центральному
апараті Міністерства. Організовує експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Міністерства. Організовує і забезпечує роботу колегії Міністерства. Готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінпаливенерго України, організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром. Організовує та контролює виконання законів, актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
і доручень Міністра. Координує діяльність центрального апарату щодо опрацювання
нормативно-правових актів Мінпаливенерго України. Організовує та контролює роботу з питань звернень громадян та
особистого їх прийому керівництвом Міністерства. Контролює питання щодо взаємовідносин і співпраці з
Координаційною радою по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України. Координує роботу наукових і проектних установ, виставкову
діяльність. Організовує роботу Науково-технічної ради Міністерства. Готує пропозиції щодо покращання матеріально-побутових умов
працівників центрального апарату та подає їх на розгляд
Міністрові. Організовує і координує роботу щодо зв'язків Міністерства із
Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством освіти і науки
України. Координує діяльність галузевої ради по роботі з кадрами,
конкурсної та атестаційної комісій Міністерства. Організовує і забезпечує роботу з тендерних питань у
центральному апараті Міністерства. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує і контролює діяльність
Адміністративно-господарського департаменту.
7. Заступник Міністра Светелік О.Д.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Організовує і контролює реалізацію програм науково-технічного
та перспективного розвитку підприємств паливно-енергетичного
комплексу. Координує питання енергозбереження, екології, метрології,
стандартизації, розроблення нормативно-технічної документації
тощо. Координує діяльність Міністерства з питань електроенергетики. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій електроенергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Координує питання диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою України. Забезпечує здійснення функцій державного енергетичного
нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової
енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій
і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та
альтернативної енергетики, підключених до об'єднаної енергетичної
системи України. Організовує роботу щодо формування та вдосконалення Оптового
ринку електричної енергії. Організовує роботу із зовнішньоекономічної діяльності та
міжнародного співробітництва Міністерства. Організовує роботу з формування і реалізації політики
Міністерства у сфері взаємовідносин з країнами СНД та іншими
державами. Координує діяльність Міністерства з питань
зовнішньоекономічних зв'язків з міжнародними фінансовими
організаціями. Координує роботу щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, затверджує договірну та звітну
документацію щодо створення науково-технічної продукції за
бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Міністерство. Координує роботу з питань розвитку поновлюваних джерел
енергії. Організовує роботу з формування і реалізації міжгалузевих
цільових програм і проектів, у тому числі зарубіжних. Координує роботу із середнього та довгострокового
прогнозування інвестиційного розвитку галузей паливноенергетичного
комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством закордонних справ
України, Державним комітетом України з енергозбереження, з
державним підприємством "Енергоринок" і радою енергоринку,
Національною комісією регулювання електроенергетики України. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує і контролює діяльність: Департаменту електроенергетики; Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК; Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародного
співробітництва.
8. Заступник Міністра Корзун А.В.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації
програм розвитку вугільно-промислового комплексу. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій вугільної промисловості, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Організовує роботу щодо державного регулювання гірничої
справи у межах компетенції Міністерства та забезпечення видобутку
вугілля в обсягах, що передбачені балансом. Організовує роботу із забезпечення підприємств
паливно-енергетичного комплексу вугіллям згідно із заявками. Забезпечує контроль за розробкою родовищ і виконанням умов
ліцензій, виходячи з необхідності забезпечення ефективного і
державного підходу до використання надр (вугілля). Координує питання з попередньої дегазації вугільних пластів. Координує питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у
паливно-енергетичному комплексі. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах вугільної промисловості та
електроенергетичного комплексу. Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств вугільної
промисловості та електроенергетичного комплексу з цих питань. Координує питання з організації та забезпечення охорони
об'єктів у вугільній промисловості. Координує діяльність Міністерства з питань формування
інвестиційної політики в галузях паливно-енергетичного комплексу,
залучення (у тому числі проведення експертизи) та ефективного
використання інвестицій. Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
вугільної промисловості, які належать до сфери управління
Міністерства. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій
вугільно-промислового комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з нагляду
за охороною праці, Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра. Безпосередньо координує і контролює діяльність: Департаменту вугільної промисловості; Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці.
9. Заступник Міністра Шевцов М.І.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств та організацій вугільної промисловості та
електроенергетичного комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових
прав. Організовує здійснення моніторингу ринку енергоносіїв
(вугілля). Здійснює організацію робіт, пов'язаних із реструктуризацією
неперспективних вугільних та торфодобувних підприємств. Координує впровадження заходів з ефективного використання
енергоносіїв. Організовує роботу щодо розроблення електроенергетичних та
паливних балансів. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством транспорту
України. Безпосередньо координує і контролює діяльність: Управління реструктуризації вугільних і торфодобувних
підприємств; Відділу галузевого транспорту та координації перевезень.
10. Заступник Міністра Редько В.Ф.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій атомно-промислового комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Забезпечує організацію діяльності з питань ядерної енергетики
та промисловості, у тому числі: продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС; перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
та вирішення інших "чорнобильських" проблем; освоєння виробництва обладнання, систем автоматизації та
вимірювання для атомно-промислового комплексу. Координує роботу з питань безпечної експлуатації та
модернізації АЕС; будівництва та введення в експлуатацію нових
енергоблоків АЕС. Координує роботи з реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу, а також пов'язані з розробленням та
виконанням програм поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового
зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації
реакторних установок, у тому числі енергоблоків Чорнобильської АЕС
та інших об'єктів атомно-промислового комплексу. Представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
Міністерства під час розв'язання проблем мирного використання
атомної енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії
(МАГАТЕ), в інших міжнародних організаціях. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання. Організовує роботу щодо забезпечення фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та
інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління
Міністерства. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств та організацій атомно-промислового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства, та ефективного
використання їх майна та майнових прав. Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств
атомно-промислового комплексу з цих питань. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій
електроенергетики та атомно-промислового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства. Координує питання з організації та забезпечення охорони
об'єктів атомно-промислового комплексу та об'єктів
електроенергетики. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах атомно-промислового комплексу. Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
електроенергетики та атомнопромислового комплексу, які належать до
сфери управління Міністерства. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підприємств атомно-промислового комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством
екології та природних ресурсів України, Державним комітетом
ядерного регулювання України. Координує питання діяльності відомчої воєнізованої охорони. Безпосередньо координує і контролює діяльність Департаменту
атомно-промислового комплексу.
11. Заступник Міністра Клюк Б.О.: Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує діяльність Міністерства з питань розвитку
нафтогазового комплексу. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій нафтогазового комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Організовує роботу з розроблення концепції розвитку
нафтогазового комплексу і цільових програм перспективного розвитку
науки, техніки і технології у цій сфері, а також розроблення і
впровадження передових технологій у сфері видобування, зберігання,
транспортування та розподілу нафти і природного газу. Організовує здійснення моніторингу ринку нафти, газу і
нафтопродуктів. Здійснює контроль за розробленням та організацією
виконання державних програм у сфері нафти і газу. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання. Визначає стратегію диспетчерського управління системою
нафтогазового комплексу. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації
підприємств та організацій нафтогазового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх
майна та майнових прав. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства. Координує роботу нафтогазотранспортної системи України. Організовує роботу з організації та забезпечення екологічного
контролю, охорони праці, техніки безпеки та охорони об'єктів
нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства. Організовує і координує питання щодо геофізичних та
геологорозвідувальних робіт з пошуку паливних ресурсів. Забезпечує законотворчу і нормотворчу роботу з питань
діяльності нафтогазового комплексу. Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
нафтогазового комплексу, які належать до сфери управління
Міністерства. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підприємств та організацій нафтогазового комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством аграрної політики
України, Міністерством промислової політики України, Державним
комітетом зв'язку та інформатизації України. Безпосередньо координує і контролює діяльність Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної промисловості.

Додаток 2

до наказу Міністерства

палива та енергетики

України

20.08.2004 N 496

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Міністра палива та енергетики України,

перших заступників і заступників Міністра

у разі їх відсутності
------------------------------------------------------------- Перший заступник Міністра |Перший заступник Міністра | Шеберстов О.М. |Ященко Ю.П. | -----------------------------+-----------------------------| Перший заступник Міністра |Перший заступник Міністра | Ященко Ю.П. |Шеберстов О.М. | -----------------------------+-----------------------------| Перший заступник Міністра у |Перший заступник Міністра | зв'язках з Верховною Радою |Шеберстов О.М. | України | | Татаринов А.А. | | -----------------------------+-----------------------------| Перший заступник Міністра - |Заступник Міністра | голова правління НАК |Клюк Б.О. | "Нафтогаз України" | | Бойко Ю.А. | | -----------------------------+-----------------------------| Заступник Міністра |Перший заступник Міністра у | Лушкін В.А. |зв'язках з Верховною Радою | |України | |Татаринов А.А. | -----------------------------+-----------------------------| Заступник Міністра |Заступник Міністра | Корзун А.В. |Шевцов М.І. | -----------------------------+-----------------------------| Заступник Міністра |Перший заступник Міністра | Светелік О.Д. |Шеберстов О.М. | -----------------------------+-----------------------------| Заступник Міністра |Заступник Міністра | Редько В.Ф. |Светелік О.Д. | -----------------------------+-----------------------------| Заступник Міністра |Голова правління НАК | Клюк Б.О. |"Нафтогаз України" | |Бойко Ю.А. | ------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу