open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2005 N 495

Про рішення щодо скарг товариства

з обмеженою відповідальністю "Компанія "M-Open"

та державного підприємства по розповсюдженню

періодичних видань "ПРЕСА"

Відповідно до Закону України від 22.02.2000 N 1490 "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
наказу Міністерства економіки України від 04.12.2000 N 264
( z0919-00 ) "Про затвердження Порядку розгляду скарг учасників
процедур державних закупівель щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити висновок щодо розгляду скарг товариства з
обмеженою відповідальністю "Компанія "M-Open" та державного
підприємства по розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" стосовно
організації та здійснення Національною бібліотекою України
ім. В.Вернадського процедури закупівлі періодичних видань України,
країн СНД та Балтії, що додається.
2. Задовольнити скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "M-Open" та державного підприємства по
розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" частково, а Національній
бібліотеці України ім. В.Вернадського продовжити процедуру
закупівлі, керуючись висновком, що додається.
3. Відділу оскаржень та правового забезпечення державних
закупівель довести цей наказ до відома Національної бібліотеки
України ім. В.Вернадського, товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "M-Open", державного підприємства по
розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" та Державного
казначейства України протягом трьох робочих днів з дня його
підписання.
Міністр А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

12.12.2005 N 495

ВИСНОВОК

щодо розгляду скарг товариства з обмеженою

відповідальністю "Компанія "M-Open"

та державного підприємства по розповсюдженню

періодичних видань "ПРЕСА" стосовно

організації та здійснення Національною

бібліотекою України ім. В.Вернадського

процедури закупівлі періодичних

видань України, країн СНД та Балтії

За результатом розгляду скарг товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "M-Open" та державного підприємства по
розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" (далі - Скаржники)
стосовно організації та здійснення Національною бібліотекою
України ім. В.Вернадського (далі - Замовник) процедури закупівлі
періодичних видань України, країн СНД та Балтії і на підставі
наданих Скаржниками і Замовником матеріалів установлено, що
тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам для
підготовки тендерних пропозицій, не повною мірою відповідає
вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема: підпункти 2.1 і 2.5.1 кваліфікаційних вимог містять вимогу
щодо надання підтвердження досвіду роботи з найбільшими
замовленнями на періодичні видання України, країн СНД та Балтії у
бібліотеках за останні три роки, а підпункт 3.3. "Методика оцінки
тендерних пропозицій" містить аналогічний за змістом критерій
оцінки. З метою уникнення дискримінації Замовник не повинен
обмежувати розгляд і оцінку тендерних пропозицій тих учасників,
досвід яких у часовому вимірі менший трьох років; підпункт 2.5.2 містить вимогу щодо надання учасниками
нотаріально завірених копій оригіналів відповідних дозволів та/або
ліцензій на право здійснення діяльності щодо предмета
закупівлі. Це не відповідає Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ); у підпункті 2.10.4 зазначено, що під час процедури розкриття
Замовник має оголошувати інформацію стосовно кількості баз даних.
Вказана вимога потребує конкретизації; у підпункті 2.8.4 Замовником передбачається надання
учасниками "допоміжних матеріалів, не передбачених тендерною
документацією", що суперечить законодавству, яке діє у сфері
державних закупівель. Для забезпечення об'єктивності Замовник при
здійсненні процедури порівняння та оцінки тендерних пропозицій не
повинен застосовувати надані учасниками допоміжні матеріали, не
зазначені в тендерній документації; вимога підпункту 6.1 суперечить частині першій статті 27
Закону ( 1490-14 ), у який визначено вичерпний перелік для
відхилення тендерних пропозицій. Розширення цього переліку не
допускається; додаток 4 до тендерної документації містить форму
листа-гарантії який повинен надати учасник у складі тендерної
пропозиції, про взяття на себе відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань третіми особами. Однак ця форма
має загальний характер та не встановлює, яку саме відповідальність
несе учасник за невиконання або неналежне виконання зобов'язань
третіми особами; визначення критерію "умови розрахунків" не відповідає
підпункту 3.2 додатка 9 тендерної документації стосовно основних
обов'язкових умов договору, у якому зазначено, що оплата
здійснюється шляхом попередньої оплати в розмірі 100 відсотків.
Отже, методика оцінки за цим критерієм має розбіжність з основними
умовами, які будуть включені до договору про закупівлю і повинні
докладно відображати правовідносини між Замовником та учасником
при виконанні цього договору.
Враховуючи наведене та з метою запобігання порушенням,
Замовник при поновленні процедури повинен: внести зміни до тендерної документації та усунути зазначені
порушення; з дня затвердження змін до тендерної документації надати їх
відповідно до статті 9 Закону ( 1490-14 ) в письмовій формі
безоплатно всім учасникам, що беруть участь у процедурі закупівлі,
подовживши термін подання тендерних пропозицій на час, достатній
для їх підготовки, але не менше ніж на три робочі дні з дня
надання зазначених змін та роз'яснень усім учасникам.
Водночас з метою вирішення порушених у скаргах питань та
розширення кола учасників торгів Мінекономіки рекомендує провести
спільне засідання тендерного комітету Замовника та представників
учасників для врахування всіх зауважень та пропозицій, а також
запросити у разі потреби спеціалістів (експертів) відповідної
кваліфікації.
Відповідно до статті 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням зазначеного скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "M-Open" та державного підприємства по
розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" стосовно організації та
здійснення Національною бібліотекою України ім. В.Вернадського
процедури закупівлі періодичних видань України, країн СНД та
Балтії задовольнити частково.
Заступник директора департаменту
координації державних закупівель С.Яременко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: