open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2006 N 495

Про ситуацію на ринку зерна України

у 2006-2007 маркетинговому році та стан

підготовки до проведення осінньо-польових робіт

Розглянувши поточну ситуацію на ринку зерна, стан формування
державних та регіональних зернових ресурсів та хід підготовки до
проведення осінньо - польових робіт, колегія відмічає, що завдяки
здійсненим організаційним заходам та державній підтримці, створено
передумови для стабілізації виробництва зерна та інших стратегічно
важливих видів рослинницької продукції. Всього за даними регіонів в поточному році по всіх категоріях
господарств очікується валовий збір зерна у обсягах, передбачених
програмою "Зерно України - 2006" ( v0271555-04 ). Разом з тим, недостатніми темпами ведеться формування
Аграрним фондом державного продовольчого резерву зерна, в окремих
регіонах не сформовано достатніх запасів продовольчого зерна для
регіональних потреб. Вимагає прискорення перевірка та доведення до посівних
кондицій насіння озимих зернових культур. Недостатні обсяги
накопичення мінеральних добрив, пального та інших
матеріально-технічних ресурсів в більшості суб'єктів
господарювання не забезпечують дотримання технології вирощування
сільськогосподарських культур. З метою створення гарантованих запасів продовольчого зерна,
стабілізації цін на зерновому ринку і належного проведення
осінньо-польових робіт та відповідно до рішення колегії
Н А К А З У Ю:
1. Міністру аграрної політики АР Крим, начальникам головних
управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та
виноробства (Лазарь Т.І.), Департаменту інженерно-технічного
забезпечення (Даценко М.С.), Департаменту економічної стратегії та
розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.), Державній інспекції з
контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її
ринку (Білий О.І.): - вжити заходів щодо завершення збирання зернових та
зернобобових культур; - взяти під контроль проведення всього комплексу
осінньо-польових робіт; - проаналізувати та надати міністерству до 12 вересня
2006 року матеріали з прогнозованого виробництва і використання
зерна та забезпеченості регіональних потреб у продовольчому зерні
на 2006/2007 маркетинговий рік. - встановити постійний моніторинг за нагромадженням зерна та
забезпечити підготовку до 20 числа кожного місяця періодичної
оперативної інформації щодо очікуваного виробництва і використання
зерна; - завершити до 12 вересня 2006 року перевірку підготовки до
посівних кондицій насіння озимих зернових культур та встановити
контроль за заготівлею насіння озимих і ярих культур в повному
обсязі з урахуванням страхового фонду під урожай 2007 року; - забезпечити виконання комплексу організаційно-технологічних
заходів з проведення посіву озимих культур згідно з прогнозованими
обсягами в оптимальні агротехнічні строки з жорстким дотриманням
технологічної дисципліни; - проаналізувати до 1 жовтня 2006 року стан використання
бюджетних коштів, що виділяються на боротьбу з особливо
небезпечними шкідниками і хворобами та спрямувати їх на проведення
заходів, що сприяють одержанню високоякісного продовольчого зерна.
2. Міністерству аграрної політики АР Крим, головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного ринку
(Розгон А.В.), Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Аграрному фонду
(Овчар В.В.): - забезпечити до 1 листопада 2006 року формування
регіональних ресурсів продовольчого зерна та до 1 грудня 2006 року
- запасів зерна державного продовольчого резерву у передбачених
обсягах; - посилити моніторинг ринку зерна, зокрема реєстрації
експортних контрактів на біржовому ринку.
3. Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного
ринку (Розгон А.В.), Аграрному фонду (Овчар В.В.), Департаменту
правової та законопроектної роботи (Грабчак В.М.) з метою
законодавчого та нормативно-правового врегулювання питань розвитку
ринку зерна та удосконалення його інфраструктури підготувати та в
установленому законодавством порядку подати на розгляд до 1
листопада 2006 року Кабінету Міністрів України законопроекти щодо
внесення змін до законів України "Про зерно та ринок зерна в
Україні" ( 37-15 ) (про розмежування функцій щодо дій на ринку
зерна Аграрного фонду та Держкомрезерву), "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (про незастосування
його норм при формуванні державного продовольчого резерву), "Про
державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 )
(про удосконалення механізму державного цінового регулювання на
організованому аграрному ринку).
4. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту економічної
стратегії та розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.), Аграрному
фонду (Овчар В.В.) під час формування пропозицій до проекту
Державного бюджету України на 2007 рік передбачити видатки для
формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом у
обсягах, передбачених законодавством.
5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступників
Міністра відповідно до функціональних обов'язків.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ПЛАН

контролю за виконанням наказу Міністерства

аграрної політики України N 495 від 6 вересня

2006 року "Про ситуацію на ринку зерна України

у 2006-2007 маркетинговому році та стан

підготовки до проведення осінньо-польових робіт"

------------------------------------------------------------------ |N | Номер | Виконавці | Строк виконання |Відповідаль-| | | пункту | | | ний за | | | наказу | | | контроль | | | (плану | | | | | |заходів)| | | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |1 |до |Департамент ринків |до наказу: |Лазарь Т.І. | | |наказу: |рослинництва, |п. 1 абз. 1 - до |Даценко М.С.| | |п.1 абз.|садівництва, |завершення | | | |1, 2 |виноградарства та |збирання зернових | | | | |виноробства |та зернобобових | | | | |Департамент |культур; | | | | |інженерно-технічного|абз. 2 - до | | | | |забезпечення |завершення | | | | | |проведення всього | | | | | |комплексу | | | | | |осінньо-польових | | | | | |робіт; | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |2 |до |Департамент |до наказу: |Розгон А.В. | | |наказу: |економічної |п. 1 абз. 3 |Лазарь Т.І. | | |п.1 абз.|стратегії та |- 12.09.06.; |Білий О.І. | | |3, 4 |розвитку аграрного |абз. 4 - до 20 | | | | |ринку Департамент |числа кожного | | | | |ринків рослинництва,|місяця протягом | | | | |садівництва, |2006/2007 | | | | |виноградарства та |маркетингового | | | | |виноробства |року; | | | | |Державна інспекція | | | | | |з контролю якості | | | | | |сільськогосподарсь- | | | | | |кої продукції та | | | | | |моніторингу її ринку| | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |3 |до |Департамент ринків |до наказу: п. 1 |Лазарь Т.І. | | |наказу: |рослинництва, |абз. 5 - до | | | |п. 1 |садівництва, |12.09.2006; | | | |абз. 5 |виноградарства та | | | | | |виноробства | | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |4 |до |Департамент ринків |до наказу: п. 1 |Даценко М.С.| | |наказу: |рослинництва, |абз. 6 - до |Лазарь Т.І. | | |п. 1 |садівництва, |завершення | | | |абз. 6 |виноградарства та |проведення всього | | | | |виноробства |комплексу | | | | |Департамент | | | | | |інженерно-технічного| | | | | |забезпечення | | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |5 |до |Департамент ринків |до наказу: п. 1 |Лазарь Т.І. | | |наказу: |рослинництва, |абз. 7 - до | | | |п. 1 |садівництва, |завершення | | | |абз. 7 |виноградарства та |збирання зернових | | | | |виноробства |та зернобобових | | | | | |культур; | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |6 |до |Департамент |до наказу: п. 2 |Розгон А.В. | | |наказу: |економічної |абз. 1 - до |Зуб Г.І. | | |п. 2 |стратегії та |01.11.2006 та |Овчар В.В. | | |абз. 1, |розвитку аграрного |01.12.2006; абз. 2| | | |2 |ринку Департамент |- протягом | | | | |фінансів Аграрний |2006/2007 | | | | |фонд |маркетингового | | | | | |року п. 4 - до | | | | | |01.10.2006 | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |7 |до плану|Департамент |до наказу: п. 3 - |Розгон А.В. | | |заходів:|економічної |до 01.11.2006 |Овчар В.В. | | |п. 3 |стратегії та | |Грабчак В.М.| | | |розвитку аграрного | | | | | |ринку Аграрний фонд | | | | | |Департамент правової| | | | | |та законопроектної | | | | | |роботи | | | |--+--------+--------------------+------------------+------------| |8 |до |Департамент фінансів|до наказу: п. 4 - |Зуб Г.І. | | |наказу: |Департамент |до 01.10.2006 |Розгон А.В. | | |п. 4 |економічної | |Овчар В.В | | | |стратегії та | | | | | |розвитку аграрного | | | | | |ринку Аграрний фонд | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства Т.І.Лазарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: