open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2006 N 494

Про затвердження Узагальнюючого

податкового роз'яснення щодо

упорядкування обліку плати

за торгові патенти та порядку

стягнення нарахованих чергових платежів

за торгові патенти у разі їх несплати

(Витяг)
На виконання пункту 6 наказу Державної податкової
адміністрації України від 14.07.2006 р. N 412 відносно підготовки
Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо упорядкування обліку
плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових
платежів за торгові патенти у разі їх несплати
Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Узагальнююче податкове роз'яснення щодо
упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення
нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх
несплати (додається).
Голова А.I.Брезвін

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПА України

18.08.2006 N 494

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо упорядкування обліку плати

за торгові патенти та порядку стягнення

нарахованих чергових платежів

за торгові патенти у разі їх несплати

Частиною третьою статті 1 Закону України від 25.06.91 р.
N 1251-ХІІ ( 1251-12 ) "Про систему оподаткування" зі змінами та
доповненнями (далі - Закон N 1251-XII) встановлено, що ставки,
механізм справляння податків i зборів (обов'язкових платежів), за
винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у
вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності, i пільги щодо оподаткування не
можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України,
крім законів про оподаткування.
Згідно з пунктом 18 статті 14 Закону ( 1251-12 ) до
загальнодержавних податків i зборів (обов'язкових платежів)
віднесено плату за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності.
Закон України від 23.03.96 р. N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" зі змінами
та доповненнями (далі - Закон N 98/96-ВР) визначає порядок
патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з
використанням інших форм розрахунків та кредитних карток,
діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з
надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що
провадиться суб'єктами підприємницької діяльності.
Статтею 8 Закону N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) встановлено
відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, що
здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими
валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального
бізнесу та побутових послуг у разі порушення вимог Закону
N 98/96-ВР. До дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а
також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового
торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької
діяльності зупиняється.
Штрафи, передбачені цією статтею, підлягають сплаті
порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.
Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності у разі порушення вимог Закону N 98/96-ВР ( 98/96-ВР )
притягаються до адміністративної відповідальності згідно із
законодавством.
Статтею 11 Закону N 1251-XII ( 1251-12 ) встановлено, що
відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
податків i зборів (обов'язкових платежів) i додержання законів про
оподаткування несуть платники податків i зборів (обов'язкових
платежів) відповідно до законів України.
Відповідно до статті 11 Закону України від 04.12.90 р.
N 509-ХІІ ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" зі
змінами та доповненнями (далі - Закон N 509-XII) органи державної
податкової служби мають право у межах компетенції та у порядку,
встановленому законами України, здійснювати документальні невиїзні
перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та
інших документів, пов'язаних з нарахуванням i сплатою податків та
зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а
також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування i сплати податків та зборів
(обов'язкових платежів), додержання валютного законодавства
юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими
відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи,
а також фізичними особами, які мають статус суб'єктів
підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких
згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або
сплачувати податки i збори (обов'язкові платежі), крім
Національного банку України та його установ, а також здійснювати
контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення
органам, які видали ці документи, торгових патентів.
Державний податковий орган за результатами перевірки
дотримання суб'єктами господарювання норм Закону N 98/96-ВР
( 98/96-ВР ) здійснює розрахунок штрафних санкцій та складає
рішення про застосування штрафних санкцій.
Так, підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків, затвердженого наказом ДПА України від
21.06.2001 р. N 253 ( z0567-01 )та зареєстрованого у Мін'юсті
України 6 липня 2001 р. з N 567/5758 (зі змінами та доповненнями),
встановлено, що податковий орган здійснює розрахунок суми штрафних
(фінансових) санкцій та приймає відповідно до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань
зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, якими
податковим органам надано право застосовувати штрафні (фінансові)
санкції, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
що складається за формою згідно з додатком 8 (форма "С").
Вказана форма рішення, крім посилання на норму спеціального
закону, передбачає обов'язкове посилання на пункт 11 статті 11
Закону N 509-XII ( 509-12 ), який визначає, що податкові органи
мають право, зокрема, застосовувати до платників податків
фінансові (штраф і) санкції, стягувати до бюджетів та державних
цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та
розмірах, установлених законами України.
Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону N 509-ХІІ ( 509-12 )
та з метою забезпечення оперативного обліку платежів до бюджету
наказом Державної податкової адміністрації України від 18 липня
2005 року N 276 ( z0843-05 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 2
серпня 2005 року за N 843/11123, затверджено Інструкцію про
порядок ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких
здійснюється органами державної податкової служби України.
Чергові нарахування плати за торговий патент у картках
особових рахунків платників за відсутності подачі розрахунку не
можуть розглядатись як узгоджене податкове зобов'язання у
розумінні Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та
доповненнями (далі - Закон N 2181-III).
Узгодженим податковим зобов'язанням плати за торговий патент
у розумінні цього Закону може розглядатися лише зобов'язання,
визначене за результатами перевірки податковим органом у рішенні
про застосування штрафних (фінансових) санкцій та узгоджене в
становленому порядку.
Враховуючи вищевикладене, норми статті 6 Закону N 2181-III
( 2181-14 ) щодо вжиття податковими органами заходів щодо
погашення податкового боргу платника можуть застосовуватися лише у
разі несплати в установлений термін узгодженої суми податкового
зобов'язання по платі за торговий патент, визначеної податковим
органом за результатами проведеної перевірки.
Водночас роз'яснення з питання застосування норми статті 6
Закону N 2181-III ( 2181-14 ), надіслане листом Державної
податкової адміністрації України N 10676/7/24-1117 ( v1067225-04 )
від 11.06.2004 р., вважати таким, що відкликане.
Директор Департаменту
податку на прибуток та
інших податків i зборів
(обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: