open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.12.2013  № 493

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 648 від 28.11.2014}

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КП "Теплопостачання міста Одеси"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 190 від 31.03.2014
№ 297 від 08.04.2014
№ 591 від 23.05.2014}

Відповідно до законів України "Про теплопостачання" і "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1073 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

1.1. Для потреб населення:

тариф на теплову енергію - 311,80 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 257,75 грн./Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 53,49 грн./Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 0,56 грн./Гкал (без ПДВ);

{Підпункт 1.1 пункту 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 297 від 08.04.2014}

1.2. Для потреб бюджетних установ:

тариф на теплову енергію - 1015,41 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 961,36 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 53,49 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 0,56 грн/Гкал (без ПДВ);

{Підпункт 1.2 пункту 1 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 190 від 31.03.2014№ 591 від 23.05.2014}

1.3. Для потреб інших споживачів:

тариф на теплову енергію - 1015,41 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 961,36 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 53,49 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 0,56 грн/Гкал (без ПДВ).

{Підпункт 1.3 пункту 1 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 190 від 31.03.2014№ 591 від 23.05.2014}

2. Установити Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30.09.2011 № 133 "Про встановлення тарифів на теплову енергію КП "Теплопостачання міста Одеси".

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Голова Комісії

В. Саратов

{Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua}
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
31.12.2013  № 493
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг
№ 297 від 08.04.2014)

СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію КП «Теплопостачання міста Одеси»

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб населення

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

934276,37

437,40

500867,12

296,35

299781,19

972,13

133628,06

972,13

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

757532,66

354,66

361015,10

213,60

274263,91

889,38

122253,65

889,38

1.1.1

витрати на паливо

457227,64

214,06

234658,60

138,84

153946,90

499,22

68622,14

499,22

1.1.2

витрати на електроенергію

68022,32

31,85

53824,02

31,85

9820,70

31,85

4377,60

31,85

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію

226097,19

105,85

67638,06

40,02

109603,28

355,42

48855,85

355,42

1.1.5

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

вода для технологічних потреб та водовідведення

4237,01

1,98

3352,62

1,98

611,72

1,98

272,67

1,98

1.1.7

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1948,50

0,92

1541,80

0,92

281,31

0,92

125,39

0,92

1.2

прямі витрати на оплату праці

92671,49

43,38

73328,18

43,38

13379,41

43,38

5963,90

43,38

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

78817,82

36,91

62366,20

36,91

11379,26

36,91

5072,36

36,91

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

34344,15

16,09

27175,52

16,09

4958,41

16,09

2210,22

16,09

1.3.2

амортизаційні відрахування

17895,71

8,38

14160,34

8,38

2583,69

8,38

1151,68

8,38

1.3.3

інші прямі витрати

26577,96

12,44

21030,34

12,44

3837,16

12,44

1710,46

12,44

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

5254,40

2,46

4157,64

2,46

758,61

2,46

338,15

2,46

1.4.1

витрати на оплату праці

2813,89

1,32

2226,54

1,32

406,26

1,32

181,09

1,32

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

1042,83

0,49

825,16

0,49

150,56

0,49

67,11

0,49

1.4.3

інші витрати

1397,68

0,65

1105,94

0,65

201,79

0,65

89,95

0,65

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

11361,83

5,32

8990,28

5,32

1640,35

5,32

731,20

5,32

2.1

витрати на оплату праці

6479,11

3,03

5126,72

3,03

935,42

3,03

416,97

3,03

2.2

відрахування на соціальні заходи

2401,16

1,12

1899,97

1,12

346,66

1,12

154,53

1,12

2.3

інші витрати

2481,56

1,16

1963,59

1,16

358,27

1,16

159,70

1,16

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

945638,20

442,72

509857,40

301,67

301421,54

977,45

134359,26

977,45

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

34046,81

15,94

17120,93

10,13

11707,31

37,96

5218,57

37,96

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

34046,81

15,94

17120,93

10,13

11707,31

37,96

5218,57

37,96

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

979685,01

458,66

526978,33

311,80

313128,85

1015,41

139577,83

1015,41

9

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

458,66

311,80

1015,41

1015,41

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

2135959,90

1690121,20

308378,40

137460,30

11

Рівень рентабельності, %

3,60

3,60

3,36

3,36

3,88

3,88

3,88

3,88

{Додаток 1 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 297 від 08.04.2014, № 591 від 23.05.2014}

Директор Департаменту
тарифної політики
у сфері теплопостачання

М. Расковський
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
31.12.2013  № 493
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг
№ 591 від 08.04.2014)

СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії КП «Теплопостачання міста Одеси»

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб населення

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

823926,83

385,74

413550,83

244,69

283849,50

920,47

126526,50

920,47

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

747299,69

349,87

352918,05

208,81

272786,53

884,59

121595,11

884,59

1.1.1

витрати на паливо

457227,64

214,06

234658,60

138,84

153946,90

499,21

68622,14

499,21

1.1.2

витрати на електроенергію

59786,67

27,99

47307,40

27,99

8631,68

27,99

3847,59

27,99

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію

226097,19

105,85

67638,06

40,02

109603,28

355,42

48855,85

355,42

1.1.5

вода для технологічних потреб та водовідведення

3404,38

1,59

2693,78

1,59

491,51

1,59

219,09

1,59

1.1.6

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

783,81

0,37

620,21

0,37

113,16

0,37

50,44

0,37

1.2

прямі витрати на оплату праці

43148,39

20,20

34142,03

20,20

6229,53

20,20

2776,83

20,20

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

28891,45

13,53

22860,96

13,53

4171,15

13,53

1859,34

13,53

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

15990,89

7,49

12653,14

7,49

2308,66

7,49

1029,09

7,49

1.3.2

амортизаційні відрахування

6374,44

2,98

5043,90

2,98

920,31

2,98

410,23

2,98

1.3.3

інші прямі витрати

6526,12

3,06

5163,92

3,06

942,18

3,06

420,02

3,06

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

4587,30

2,15

3629,79

2,15

662,29

2,15

295,22

2,15

1.4.1

витрати на оплату праці

2456,64

1,15

1943,86

1,15

354,68

1,15

158,10

1,15

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

910,43

0,43

720,40

0,43

131,44

0,43

58,59

0,43

1.4.3

інші витрати

1220,23

0,57

965,53

0,57

176,17

0,57

78,53

0,57

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

9919,35

4,64

7848,88

4,64

1432,10

4,64

638,37

4,64

2.1

витрати на оплату праці

5656,53

2,65

4475,84

2,65

816,66

2,65

364,03

2,65

2.2

відрахування на соціальні заходи

2096,31

0,98

1658,75

0,98

302,65

0,98

134,91

0,98

2.3

інші витрати

2166,51

1,01

1714,29

1,01

312,79

1,01

139,43

1,01

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

833846,18

390,38

421399,71

249,33

285281,60

925,11

127164,87

925,11

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

30390,07

14,23

14227,28

8,42

11179,49

36,25

4983,29

36,25

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

30390,07

14,23

14227,28

8,42

11179,49

36,25

4983,29

36,25

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

864236,25

404,61

435626,99

257,75

296461,09

961,36

132148,16

961,36

9

Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал

404,61

257,75

961,36

961,36

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

2135959,90

1690121,20

308378,40

137460,30

11

Рівень рентабельності, %

3,64

3,64

3,38

3,38

3,92

3,92

3,92

3,92

{Додаток 2 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 297 від 08.04.2014, № 591 від 23.05.2014}

Директор Департаменту
тарифної політики
у сфері теплопостачання

М. Расковський
Додаток 3
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
31.12.2013  № 493
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг
08.04.2014 № 297)

СТРУКТУРА
тарифів на транспортування теплової енергії КП «Теплопостачання міста Одеси»

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб населення

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

109211,40

51,13

86415,72

51,13

15767,36

51,13

7028,32

51,13

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

10212,24

4,78

8080,64

4,78

1474,39

4,78

657,21

4,78

1.1.1

витрати на електроенергію

8235,65

3,86

6516,62

3,86

1189,02

3,86

530,01

3,86

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

832,63

0,39

658,84

0,39

120,21

0,39

53,58

0,39

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1143,96

0,54

905,18

0,54

165,16

0,54

73,62

0,54

1.2

прямі витрати на оплату праці

49025,04

22,95

38792,05

22,95

7077,97

22,95

3155,02

22,95

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

49313,97

23,09

39020,67

23,09

7119,69

23,09

3173,61

23,09

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

18168,68

8,51

14376,33

8,51

2623,10

8,51

1169,25

8,51

1.3.2

амортизаційні відрахування

11315,22

5,30

8953,40

5,30

1633,63

5,30

728,19

5,30

1.3.3

інші прямі витрати

19830,07

9,28

15690,94

9,28

2862,96

9,28

1276,17

9,28

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

660,15

0,31

522,36

0,31

95,31

0,31

42,48

0,31

1.4.1

витрати на оплату праці

353,53

0,17

279,74

0,17

51,04

0,17

22,75

0,17

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

131,02

0,06

103,67

0,06

18,92

0,06

8,43

0,06

1.4.3

інші витрати

175,60

0,08

138,95

0,08

25,35

0,08

11,30

0,08

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

1427,50

0,67

1129,54

0,67

206,09

0,67

91,87

0,67

2.1

витрати на оплату праці

814,04

0,38

644,12

0,38

117,53

0,38

52,39

0,38

2.2

відрахування на соціальні заходи

301,68

0,14

238,71

0,14

43,55

0,14

19,42

0,14

2.3

інші витрати

311,78

0,15

246,71

0,15

45,01

0,15

20,06

0,15

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

110638,90

51,80

87545,26

51,80

15973,45

51,80

7120,19

51,80

7

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

3618,73

1,69

2863,57

1,69

522,33

1,69

232,83

1,69

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

3618,73

1,69

2863,57

1,69

522,33

1,69

232,83

1,69

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

114257,63

53,49

90408,83

53,49

16495,78

53,49

7353,02

53,49

9

Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал

53,49

53,49

53,49

53,49

10

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.:

2135959,90

1690121,20

308378,40

137460,30

10.1

теплової енергії інших власників

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2

теплової енергії власним споживачам

2135959,90

1690121,20

308378,40

137460,30

11

Рівень рентабельності, %

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

{Додаток 3 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 297 від 08.04.2014, № 591 від 23.05.2014}

Директор Департаменту
тарифної політики
у сфері теплопостачання

М. Расковський
Додаток 4
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
31.12.2013  № 493
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг
08.04.2014 № 297)

СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії КП «Теплопостачання міста Одеси»

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб населення

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

1138,14

0,53

900,57

0,53

164,33

0,53

73,24

0,53

1.1

прямі матеріальні витрати

20,73

0,01

16,41

0,01

2,99

0,01

1,33

0,01

1.2

прямі витрати на оплату праці

498,06

0,23

394,10

0,23

71,91

0,23

32,05

0,23

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

612,40

0,29

484,57

0,29

88,42

0,29

39,41

0,29

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

184,58

0,09

146,05

0,09

26,65

0,09

11,88

0,09

1.3.2

амортизаційні відрахування

206,05

0,10

163,04

0,10

29,75

0,10

13,26

0,10

1.3.3

інші прямі витрати

221,77

0,10

175,48

0,10

32,02

0,10

14,27

0,10

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

6,95

0,00

5,49

0,00

1,01

0,00

0,45

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

3,72

0,00

2,94

0,00

0,54

0,00

0,24

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

1,38

0,00

1,09

0,00

0,20

0,00

0,09

0,00

1.4.3

інші витрати

1,85

0,00

1,46

0,00

0,27

0,00

0,12

0,00

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

14,98

0,01

11,86

0,01

2,16

0,01

0,96

0,01

2.1

витрати на оплату праці

8,54

0,00

6,76

0,00

1,23

0,00

0,55

0,00

2.2

відрахування на соціальні заходи

3,17

0,00

2,51

0,00

0,46

0,00

0,20

0,00

2.3

інші витрати

3,27

0,00

2,59

0,00

0,47

0,00

0,21

0,00

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

1153,12

0,54

912,43

0,54

166,49

0,54

74,20

0,54

7

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

38,01

0,02

30,07

0,02

5,49

0,02

2,45

0,02

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

38,01

0,02

30,07

0,02

5,49

0,02

2,45

0,02

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

1191,13

0,56

942,50

0,56

171,98

0,56

76,65

0,56

9

Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал

0,56

0,56

0,56

0,56

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

2135959,90

1690121,20

308378,40

137460,30

11

Рівень рентабельності, %

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

{Додаток 4 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 297 від 08.04.2014 № 591 від 23.05.2014}

Директор Департаменту
тарифної політики
у сфері теплопостачання

М. Расковський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: