open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2011 N 493

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку

садово-паркового мистецтва загальнодержавного

значення "Міженецький парк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення "Міженецький парк", що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

29.11.2011 N 493

ПОЛОЖЕННЯ

про парк-пам'ятку садово-паркового

мистецтва загальнодержавного

значення "Міженецький парк"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення "Міженецький парк"
(далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету
Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 22.07.72 N 22.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської обласної
ради народних депутатів від 09.10.84 N 495 "Про мережу територій і
об'єктів природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо
площі Парку-пам'ятки.
1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного
фонду України, охороняється як національне надбання щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення та
використання.
1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 11 гектарів розташована у
селі Міженець Старосамбірського району Львівської області на
території земель Державного підприємства "Старосамбірське
лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач).
1.4. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не
вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній
свою діяльність згідно з цим Положенням.
1.5. Землекористувач на території Парку-пам'ятки в своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та
додержання встановленого режиму території Парку-пам'ятки.
1.6. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі,
оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами,
наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних
органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у
відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку
земель (форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній
документації, обов'язково враховуються при реконструкції та
розвитку прилеглих територій.
1.7. Адреса Землекористувача: 82000, Львівська область,
Старосамбірський район, м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 2.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Парк-пам'ятку створено з метою збереження старовинного
парку, закладеного у XVIII столітті, з місцем зростання багатьох
цінних та екзотичних видів дерев.
2.2. Завданнями Парку-пам'ятки є: охорона, збереження, відтворення і відновлення цінних та
екзотичних видів дерев; використання Парку-пам'ятки в виховних, наукових, естетичних,
природоохоронних та оздоровчих цілях; підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Парку-пам'ятки
забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням
Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню
або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому
числі: порушення паркових композицій шляхом рубки чи підсадки дерев
не передбаченої Проектом утримання та реконструкції
Парку-пам'ятки; будь-яке засмічення та забруднення території Парку-пам'ятки; будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових
споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки; передача в господарське використання окремих територій та
об'єктів.
3.2. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів,
виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку,
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.3. Для збереження і відтворення природних комплексів та
об'єктів Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку
наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та
завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого
цим Положенням режиму території.
3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і
утримується на його кошти.
3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.
3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється
охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму
території.
3.7. Режим охорони території Парку-пам'ятки враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
3.8. Державний контроль за додержанням режиму території
Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією
України.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у
межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно
з законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Парку-пам'ятки проводяться відповідно до природоохоронного
законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: