open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2007 N 493

Про створення Державного

підприємства "Шахта "Комсомолець"

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та протоколу технічної наради з питання розгляду
"Техніко-економічного обґрунтування недоцільності подальшої роботи
шахти "Комсомолець" ДП "Артемвугілля" від 25.07.2007, з метою
підвищення ефективності управління державним майном Н А К А З У Ю:
1. Виділити зі складу Державного підприємства "Артемвугілля"
(далі - ДП "Артемвугілля") структурний підрозділ "Шахта
"Комсомолець" та створити на його базі Державне підприємство
"Шахта "Комсомолець" (далі - ДП "Шахта "Комсомолець")
(місцезнаходження: 85600, Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Куйбишева, 1).
2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахта "Комсомолець"
покласти на Дєуленка О.І., за його згодою, до укладання контракту
з керівником підприємства в установленому порядку.
3. Призначити головою комісії з виділу зі складу
ДП "Артемвугілля" структурного підрозділу "Шахта "Комсомолець"
технічного директора ДП "Артемвугілля" Олександрова В.Г.
(ідентифікаційний номер [...]).
4. Голові комісії з виділу:
4.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про виділ зі складу
ДП "Артемвугілля" структурного підрозділу "Шахта "Комсомолець",
порядок та термін заявлення претензій кредиторами до юридичної
особи у процесі виділу, наявних (відомих) кредиторів повідомити
персонально у письмовій формі.
4.2. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
4.5. Здійснити інвентаризацію майна структурного підрозділу
"Шахта Комсомолець" станом на 01.01.2008 і за її результатами
скласти розподільчий баланс, який в строк до 01.02.2008, але не
раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з
висновками комісії подати Мінвуглепрому України на затвердження.
4.6. У встановленому порядку попередити працівників
ДП "Артемвугілля" про виділення з його складу структурного
підрозділу "Шахта "Комсомолець" і забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним
законодавством.
4.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
5. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Олександрову В.Г. передати, а в.о. директора
ДП "Шахта "Комсомолець" Дєуленку О.І. прийняти на баланс
підприємства майно, майнові права та зобов'язання структурного
підрозділу "Шахта "Комсомолець" за актом приймання-передачі
відповідно до затвердженого розподільчого балансу.
6. Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахта "Комсомолець"
Дєуленку О.І.:
6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "Шахта
"Комсомолець" для формування його статутного фонду та подати
Мінвуглепрому України на погодження відповідні матеріали (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна із рецензією до нього).
6.2. В установленому порядку підготувати проект статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
7. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
ДП "Шахта "Комсомолець".
8. Установити, що ДП "Шахта "Комсомолець" є правонаступником
майнових прав та обов'язків ДП "Артемвугілля", пов'язаних з
діяльністю його структурного підрозділу "Шахта "Комсомолець",
згідно з розподільчим балансом.
9. Керівнику ДП "Артемвугілля" внести відповідні зміни до:
9.1. Статуту підприємства та подати його Мінвуглепрому на
затвердження, після чого здійснити його державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
9.2. Структури підприємства та подати її Мінвуглепрому на
погодження.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: