open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 493

Про створення ДП "Донецька вугільна

коксівна компанія"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

палива та енергетики

N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004

N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004

N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004

N 238 ( v0238558-05 ) від 26.05.2005 )
Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992
року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" та на виконання Указу Президента
України від 6 липня 2004 року N 752 ( 752/2004 ) "Про заходи щодо
підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її
розвитку" Н А К А З У Ю:
1. Створити державне підприємство (ДП) "Донецька вугільна
коксівна компанія".
2. Виконання обов'язків генерального директора ДП "Донецька
вугільна коксівна компанія" покласти на Житльонка Д.М. за його
згодою, звільнивши його з посади генерального директора ДП
"Дзержинськвугілля", до укладання контракту з керівником
підприємства в установленому порядку.
3. Виконання обов'язків генерального директора ДП
"Дзержинськвугілля" покласти на директора шахти
ім. Ф.Е. Дзержинського ДП "Дзержинськвугілля" Аксьонова А.В. за
його згодою.
4. Генеральному директору ДП "Макіїввугілля" Ничипору М.В.
наділити новостворюване підприємство майном, необхідним для
формування статутного фонду та здійснення господарської
діяльності.
5. Генеральному директору ДП "Макіїввугілля" Ничипору М.В.
передати, а виконуючому обов'язки директора ДП "Донецька вугільна
коксівна компанія" Житльонку Д.М. прийняти на баланс підприємства
майно, зазначене у п. 4 цього наказу, станом на 01.08.2004.
Скласти акт приймання-передавання та подати його Мінпаливенерго на
затвердження.
6. В. о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
коксівна компанія" Житльонку Д.М. для реєстрації новоутворюваного
державного підприємства:
6.1. Терміново підготувати проект статуту ДП "Донецька
вугільна коксівна компанія", узгодити з галузевими профспілками та
подати його Мінпаливенерго на затвердження.
6.2. Не пізніше двох робочих днів від дати затвердження
Мінпаливенерго статуту ДП "Донецька вугільна коксівна компанія"
подати відповідному державному реєстратору передбачені чинним
законодавством документи для здійснення державної реєстрації
юридичної особи.
7. Припинити діяльність державних підприємств
"Макіїввугілля", "Добропіллявугілля", "Артемвугілля",
"Дзержинськвугілля", "Красноармійськвугілля", а також державних
відкритих акціонерних товариств: "Шахта "Новодзержинська", "Шахта
ім. А.І.Гайового" шляхом реорганізації: приєднання до складу ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія". ( Пункт 7 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та енергетики
N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від
21.12.2004 )
8. Приєднати до складу ДП "Донецька вугільна коксівна
компанія" шахту ім. Карла Маркса, виділену зі складу ДП
"Орджонікідзевугілля" згідно з наказом Мінпаливенерго "Про
створення ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".
9. Приєднати до складу ДП "Донецька вугільна коксівна
компанія" відособлені підрозділи: "Шахтоуправління ім. М.І.
Калініна", "Управління гірничотехнічних робіт", "Бюро
спеціалізованих маркшейдерських робіт" та шахти: "Шахта ім. О.О.
Скочинського", "Шахта "Південнодонбаська N 3" згідно з наказом
Мінпаливенерго "Про створення ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" ( v0492558-04 ). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства палива та енергетики N 589 ( v0589558-04 )
від 27.09.2004, N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004, N 238
( v0238558-05 ) від 26.05.2005 )
В.о. генерального директора ДП "Дзержинськвугілля"
Аксьонову А.В. передати, а в. о. директора ДП "Шахта "Нова"
Алейнікову Г.П. прийняти на баланс підприємства майно та
матеріальні цінності структурного підрозділу "Шахта "Нова",
скласти розподільчий баланс та до 30.11.2004 подати його
Мінпаливенерго на затвердження. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики N 697 ( v0697558-04 )
від 08.11.2004 )
10. Виконання функцій голів комісій з припинення діяльності
покласти на керівників підприємств, зазначених у пункті 7 цього
наказу.
11. На період процесу припинення діяльності юридичних осіб -
державних підприємств "Макіїввугілля", "Добропіллявугілля",
"Артемвугілля", "Дзержинськвугілля", "Красноармійськвугілля",
а також державних відкритих акціонерних товариств: "Шахта
"Новодзержинська", "Шахта ім. А.І.Гайового" (до реєстрації
припинення їхньої діяльності) виконуючому обов'язки генерального
директора ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" Житльонку Д.М.
надати право оперативного керування комісіями з припинення
діяльності зазначених юридичних осіб та видання розпорядчих
документів, які є обов'язковими для виконання. ( Пункт 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та
енергетики N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004, N 809
( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
12. Головам комісій з припинення діяльності - керівникам
підприємств "Макіїввугілля", "Добропіллявугілля", "Артемвугілля",
"Дзержинськвугілля", "Красноармійськвугілля", а також державних
відкритих акціонерних товариств: "Шахта "Новодзержинська", "Шахта
ім. Гайового" у зв'язку з реорганізацією цих підприємств: ( Пункт
12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004 )
12.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи
відповідних повідомлень про припинення діяльності та про порядок і
строк заявлення вимог кредиторами.
12.2. У встановленому порядку повідомити державних
реєстраторів про рішення щодо припинення діяльності юридичних осіб
та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного
реєстру відповідних записів.
12.3. Не пізніше двох робочих днів від дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним
реєстратором призначення комісій з припинення діяльності юридичних
осіб у встановленому чинним законодавством порядку, з обов'язковим
включенням до їх складу представників трудових колективів
(профспілкових організацій). ( Підпункт 12.3 пункту 12 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 589 ( v0589558-04 ) від
27.09.2004 )
12.4. Передати, а керівнику ДП "Донецька вугільна коксівна
компанія" прийняти на баланс підприємства основні фонди та
матеріальні цінності, скласти передавальні баланси станом на
31.12.2004 та подати Мінпаливенерго на затвердження. ( Підпункт
12.4 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
12.5. У встановленому порядку попередити працівників
підприємств про реорганізацію та забезпечити дотримання
соціально-правових гарантій їх у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.
12.6. Узяти до уваги, що контракти, укладені з ними, буде
розірвано, а вони звільнені із займаних посад у порядку,
встановленому чинним законодавством.
12.7. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності юридичних осіб
унаслідок приєднання.
12.8. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичних осіб надати
Департаменту майнових відносин відповідні підтверджувальні
документи, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
12.9. Вжити інших заходів, пов'язаних з реорганізацією
підприємств відповідно до чинного законодавства.
13. В. о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
коксівна компанія" Житльонку Д.М. з метою забезпечення процесу
приєднання відповідних юридичних осіб та виділених підрозділів і
шахт з ДП "Донецьквугілля", ДП "Орджонікідзевугілля" до складу ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія" та визначення розміру
статутного фонду підприємства після приєднання до нього юридичних
осіб та виділених підрозділів і шахт, діяльність яких
припиняється:
13.1. Забезпечити здійснення у встановленому законодавством
порядку незалежної оцінки майна.
13.2. Подати Мінпаливенерго на погодження відповідні
матеріали за результатами оцінки майна підприємства (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" з
рецензією до нього).
13.3. З урахуванням результатів передавальних балансів,
оцінки майна скласти зведений баланс та подати його Мінпаливенерго
на затвердження.
13.4. Підготувати проект змін (доповнень) до статуту ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія", пов'язаних з приєднанням
відповідних юридичних осіб та виділених підрозділів і шахт з ДП
"Донецьквугілля", ДП "Орджонікідзевугілля" та збільшенням розміру
статутного фонду підприємства та подати його Мінпаливенерго на
затвердження, після чого здійснити державну реєстрацію цих змін
(доповнень) у порядку та термін, визначені чинним законодавством.
Розробити спільно з профспілками та подати Мінпаливенерго на
погодження структуру підприємства, положення про відокремлені
підрозділи з визначенням їх основних прав та обов'язків, штатний
розпис та умови оплати праці на момент реєстрації після проведених
приєднань. ( Підпункт 13.4 пункту 13 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства палива та енергетики N 589 ( v0589558-04 )
від 27.09.2004 )
13.5. Подати Мінпаливенерго пропозиції щодо додаткового
включення до складу ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" інших
підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго,
господарська діяльність яких необхідна для забезпечення сталої
роботи цього підприємства, узгоджені з відповідними профспілковими
організаціями, колективів яких це стосується. ( Підпункт 13.5
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004 )
13.6. Підготувати для надання Антимонопольному комітету
України матеріали, необхідні для одержання згоди на приєднання до
складу ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" юридичних осіб,
діяльність яких припиняється, виділених підрозділів та шахт:
"Шахта ім. Карла Маркса" (ДП "Орджонікідзевугілля");
"Шахтоуправління ім. М.І. Калініна", "Шахта ім. О.О.
Скочинського", "Шахта "Південнодонбаська N 3", "Управління
гірничотехнічних робіт", "Бюро спеціалізованих маркшейдерських
робіт", "Вантажно-транспортне управління" (ДП "Донецьквугілля")
згідно з наказом Мінпаливенерго "Про створення ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" ( v0492558-04 ) та подати їх
Мінпаливенерго. ( Підпункт 13.6 пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства палива та енергетики N 589
( v0589558-04 ) від 27.09.2004, N 697 ( v0697558-04 ) від
08.11.2004 )
13.7. Інформувати Департамент майнових відносин про стан
виконання цього наказу.
13.8. Вжити інших заходів, пов'язаних з утворенням ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія", відповідно до чинного
законодавства.
14. Установити дату інвентаризації та дату оцінки майна ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія" - 31.12.2004. ( Пункт 14 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
15. Головам комісій з припинення діяльності державних
відкритих акціонерних товариств: "Шахта "Новодзержинська", "Шахта
ім. А.І.Гайового" забезпечити в установленому порядку та термін
подання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
15.1. Інформації відповідно до Положення про надання
особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.02.2000 року N 5 ( z0108-00 );
15.2. Документів для скасування реєстрації випуску акцій.
16. Департаменту майнових відносин (Лисенко Г.І.) оформити
матеріали для подання Антимонопольному комітету України для
одержання його згоди на приєднання до ДП "Донецька вугільна
коксівна компанія" юридичних осіб, діяльність яких припиняється,
виділених підрозділів та шахт: "Шахта ім. Карла Маркса" (ДП
"Орджонікідзевугілля"); "Шахтоуправління ім. М.І. Калініна",
"Шахта ім. О.О. Скочинського", "Шахта "Південнодонбаська N 3",
"Управління гірничотехнічних робіт", "Бюро спеціалізованих
маркшейдерських робіт" (ДП "Донецьквугілля"). ( Пункт 16 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та
енергетики N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004, N 697
( v0697558-04 ) від 08.11.2004, N 238 ( v0238558-05 ) від
26.05.2005 )
17. Управлінню кадрової політики підготувати матеріали для
укладання контракту з керівником ДП "Донецька вугільна коксівна
компанія" у встановленому порядку.
18. Установити термін припинення діяльності "Макіїввугілля",
"Добропіллявугілля", "Артемвугілля", "Дзержинськвугілля",
"Красноармійськвугілля", а також державних відкритих акціонерних
товариств: "Шахта "Новодзержинська", "Шахта ім. Гайового" -
31.12.2004 року. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства палива та енергетики N 589 ( v0589558-04 )
від 27.09.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
19. Установити, що ДП "Донецька вугільна коксівна компанія"
є правонаступником: 19.1. Усіх прав та обов'язків державних підприємств:
"Артемвугілля", "Красноармійськвугілля" та державних відкритих
акціонерних товариств: "Шахта "Новодзержинська", "Шахта ім. А.І.
Гайового". ( Підпункт 19.1 пункту 19 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства палива та енергетики N 697 ( v0697558-04 )
від 08.11.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
19.2. Усіх прав та обов'язків (у тому числі за відповідними
колективними договорами) згідно з розподільчими балансами
державних підприємств: - "Макіїввугілля" - за винятком прав та обов'язків,
пов'язаних з діяльністю відособленого підрозділу "Холодна Балка",
що приєднується до складу ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія"; - "Добропіллявугілля" - за винятком прав та обов'язків,
пов'язаних з діяльністю відособлених підрозділів: "Шахта
"Білицька", "Шахта "Новодонецька", "Шахта "Піонер", що
приєднуються до складу ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія"; - "Донецьквугілля" - пов'язаних з діяльністю його
відособлених підрозділів: "Шахтоуправління ім. М.І. Калініна",
"Управління гірничотехнічних робіт", "Бюро спеціалізованих
маркшейдерських робіт" та шахт: "Шахта ім. Скочинського", "Шахта
"Південнодонбаська N 3"; ( Абзац четвертий підпункту 19.2 пункту
19 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та
енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004, N 238
( v0238558-05 ) від 26.05.2005 ) - "Орджонікідзевугілля" - пов'язаних з діяльністю його
структурного підрозділу "Шахта ім. Карла Маркса"; - "Дзержинськвугілля" - за винятком прав та обов'язків,
пов'язаних з діяльністю структурного підрозділу "Шахта "Нова".
( Підпункт 19.2 пункту 19 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від
08.11.2004 ) Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 589 ( v0589558-04 ) від 27.09.2004 )
19.3. Установити, що ДП "Шахта "Нова" є правонаступником прав
та обов'язків ДП "Дзержинськвугілля", пов'язаних з діяльністю його
структурного підрозділу "Шахта "Нова", згідно з розподільчим
балансом. ( Пункт 19 доповнено підпунктом 19.3 згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від
08.11.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
20. Установити, що для підприємств, зазначених у пунктах 7,
8, 9 цього наказу, він набирає чинності у разі, якщо стосовно цих
підприємств не порушено провадження у справі про банкрутство. Для
підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства, цей наказ
набирає чинності з моменту припинення провадження у справах про
банкрутство відповідно до чинного законодавства.
21. Розмістити ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" за
адресою: 86100, Донецька область, м. Макїївка, площа Радянська, 2
(юридична адреса).
22. Генеральному директору ДП "Макіїввугілля" Ничипору М.В.
сприяти розміщенню працівників апарату ДП "Донецька вугільна
коксівна компанія" за вказаною адресою.
23. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: