open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2006 N 493

Про проведення виставки-ярмарку

"Київська осінь - 2006"

З метою сприяння оптово-роздрібній торгівлі продукцією врожаю
2006 року, розширення економічних зв'язків між регіонами України,
пропаганди здобутків вітчизняних товаровиробників, вивчення попиту
та ринків збуту продукції у галузях сільського та рибного
господарства, харчової і переробної промисловості,
сільськогосподарського машинобудування Н А К А З У Ю:
1. Провести на території Національного комплексу "Експоцентр
України" з 28 вересня по 1 жовтня 2006 року виставку-ярмарок
"Київська осінь - 2006" (далі - виставка-ярмарок).
2. Голові Державного департаменту ветеринарної медицини
(Бісюк І.Ю.), директорам, департаментів, керівникам самостійних
структурних підрозділів Мінагрополітики України, Міністерству"
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку облдержадміністрацій взяти до відома, що
за результатами тендеру організатором-розпорядником
виставки-ярмарку визначено ТОВ "Український
виставково-інформаційний центр" (далі - організатор -
розпорядник).
3. Затвердити, що додаються: склад Організаційного комітету з підготовки та проведення
виставки-ярмарку "Київська осінь - 2006"; основні тематичні напрями роботи виставки-ярмарку "Київська
осінь-2006"; план організаційних заходів щодо підготовки та проведення
виставки-ярмарку "Київська осінь - 2006".
4. Закріпити за Автономною Республікою Крим та областями
відповідальних працівників від Мінагрополітики України для надання
регіонам допомоги у підготовці та участі у виставці-ярмарку
(додаток).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Супіханов Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

05.09.2006 N 493

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки

та проведення виставки-ярмарку

"Київська осінь - 2006"

Супіханов - перший заступник Міністра - голова
Борис Карабайович Оргкомітету
Лузан - заступник Міністра - заступник
Юрій Якович голови Оргкомітету
Демчак - заступник Міністра - заступник
Іван Микитович голови Оргкомітету
Мельник - заступник Міністра - заступник
Сергій Іванович голови Оргкомітету
Вербицький - заступник Міністра - заступник
Петро Іванович голови Оргкомітету
Покотило - начальник Головного управління
Олександр Володимирович агропромислового розвитку Київської

облдержадміністрації - заступник

голови Оргкомітету
Кільчицька - заступник голови Київської міської
Ірена Реонольдівна державної адміністрації - заступник

голови Оргкомітету
Члени Оргкомітету:
Бісюк - голова Державного департаменту
Іван Юрійович ветеринарної медицини
Гойчук - директор Департаменту аграрної
Анатолій Федорович освіти, науки та дорадництва
Даценко Микола Сергійович - директор Департаменту інженерно-

технічного забезпечення
Загорняк - директор ТОВ "Український
Олег Васильович виставково-інформаційний центр" (за

згодою)
Рибак - голова Українського державного
Анатолій Васильович концерну садівництва, виноградарства

та виноробної промисловості

"Укрсадвинпром" (за згодою)
Розгон - директор Департаменту економічної
Анатолій Васильович стратегії та розвитку аграрного ринку
Руденко - директор Департаменту
Михайло Миколайович зовнішньоекономічного співробітництва
Сподін - начальник відділу виставок та
Андрій Іванович інформатизації Департаменту аграрної

освіти, науки та дорадництва
Усаченко - директор Департаменту рибного
Лариса Михайлівна господарства
Шейко - перший заступник генерального
Петро Володимирович директора Національного комплексу

"Експоцентр України"

РОБОЧІ ГРУПИ

Оргкомітету по забезпеченню формування експозиції

виставки-ярмарку за тематичними напрямами її роботи

1. Демонстрація та продаж продукції рослинництва,
плодоовочевої продукції у свіжому та консервованому вигляді,
садивного матеріалу, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин
Лазарь - директор Департаменту ринків
Тетяна Іванівна рослинництва, садівництва,

виноградарства та виноробства -

керівник робочої групи
Гончар - директор Українського інституту
Олександр Миколайович експертизи сортів рослин
Греков - директор Державного технологічного
Валерій Олександрович центру охорони родючості ґрунтів

"Центрдержродючість" (за згодою)
Данкевич - директор Експоцентру "Господар"
Михайло Григорович Асоціації фермерів та землевласників

України (за згодою)
Козак - голова асоціації
Григорій Якович "Укрсортнасіннєовоч" (за згодою)
Котелянець - начальник Головної державної
Микола Григорович інспекції захисту рослин
Куць - в.о. начальника Головної державної
Олександр Іванович інспекції з карантину рослин України

"Укрголовдержкарантин"
Куянов - голова правління асоціації "Буряководи Володимир Вікторович України" (за згодою)
Маласай - начальник Української державної
Віктор Михайлович насіннєвої інспекції
Педос - голова правління ВАТ "Агрохімцентр" (за Анатолій Іванович згодою)
Пилипенко - перший заступник начальника Головного
Петро Петрович управління агропромислового розвитку

Київської облдержадміністрації
Тимченко - президент асоціації "Українська
Віктор Наумович асоціація виробників і переробників сої" (за згодою)
Учакін - голова корпорації "Укровочкартоплепром" Анатолій Петрович (за згодою)
Яковенко - перший заступник голови Українського
Валентин Петрович державного концерну садівництва,

виноградарства та виноробної

промисловості "Укрсадвинпром"
2. Демонстрація досягнень у тваринництві, птахівництві,
конярстві, ветмедицині і рибництві, сучасних технологій
кормовиробництва, продаж молодняку птиці, свиней, продукції
тваринництва, ветпрепаратів тощо.
Микитюк - директор Департаменту ринків
Дмитро Миколайович тваринництва з Головною державною

племінною інспекцією - керівник робочої

групи
Горжеєв - перший заступник голови Державного
Володимир Михайлович департаменту ветеринарної медицини -

заступник керівника робочої групи
Бакуменко - голова Ради директорів Союзу
Олександр Борисович птахівників України (за згодою)
Бартковський - президент асоціації "Українське
Ігор Ілліч морозиво" (за згодою)
Білозерський - генеральний директор
Олег Леонідович "Укрплемоб'єднання" (за згодою)
Білоус - генеральний директор Державного
Олександр Васильович науково-виробничого концерну "Селекція"

(за згодою)
Боднарчук - голова правління Національної
Леонід Іванович асоціації пасічників України

"Укрбджолопром" (за згодою)
Бондаренко - голова правління Національної
Василь Маркович асоціації молочників України

"Укрмолпром" (за згодою)
Василець - начальник відділу аквакультури,
Сергій Володимирович рибальства, відтворення та переробки

водних живих ресурсів Департаменту

рибного господарства
Волков - директор державного підприємства
Сергій Юрійович "Агентство з ідентифікації і реєстрації

тварин"
Гнатюк - генеральний директор корпорації
Сергій Андрійович "Тваринпром" (за згодою)
Дем'яновський - голова правління асоціації
Олександр Юрійович "Укркіньпром" (за згодою)
Дубовик - голова корпорації "Конярство України"
Володимир Іванович (за згодою)
Лісовенко - генеральний директор корпорації
Василь Трохимович "Укрзооветпромпостач" (за згодою)
Лісовий - президент Корпорації племінних заводів
Федір Григорович України "Укрплемзаводи" (за згодою)
Муквич - голова правління об'єднання рибницьких
Микола Григорович господарств внутрішніх водойм України

"Укррибгосп" (за згодою)
Карпенко - президент Спілки молочних підприємств
Лідія Олексіївна України (за згодою)
Назаренко - заступник директора Департаменту
Сергій Васильович рибного господарства
Попов - голова правління Національної
Володимир Ілліч асоціації виробників м'яса та

м'ясопродуктів України "Укрм'ясо" (за

згодою)
Скрипник - виконавчий директор Української
Віктор Вікторович галузевої виробничо-наукової асоціації

"М'ясне скотарство" (за згодою)
Чижевський - начальник відділу аналізу та
Олександр Леонідович координації розвитку тваринництва

Департаменту ринків тваринництва з

Головною державною племінною інспекцією
Фролов - генеральний директор НВО
Володимир Васильович "Укрптахопром" (за згодою)
Шаповал - генеральний директор Національної
Василь Миколайович асоціації "Укрконсервмолоко" (за згодою)
Завадський - директор спільного українсько-
Вольдемар Володимирович німецького підприємства "Агроінком" (за

згодою)
3. Демонстрація та продаж виробів харчової,
борошномельнокруп'яної промисловості, обладнання для харчової та
переробної промисловості, тари, пакувальних виробів, технологій їх
виробництва
Яницький - заступник директора Департаменту
Віктор Васильович харчової промисловості - керівник робочої

групи
Мироненко - генеральний директор ЗАТ "Укркондитер"
Станіслав Арсентійович (за згодою)
Хорошайлов - голова правління ДАК "Хліб України"
Сергій Вікторович
4. Демонстрація та продаж лікеро-горілчаних виробів,
коньяків, вин, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод,
обладнання для їх виробництва
Кіщак - директор Департаменту харчової
Юрій Петрович промисловості - керівник робочої групи
Агафонов - заступник директора Департаменту ринків
Михайло Федорович рослинництва, садівництва, виноградарства

та виноробства
Воєводін - заступник голови концерну
Володимир Васильович "Укрсадвинпром" (за згодою)
Коренькова - генеральний директор ЗАТ "Укрпиво" (за
Галина Миколаївна згодою)
Мацко - генеральний директор корпорації
Олександр Петрович "Укрвинпром" (за згодою)
Сухомлин - голова концерну "Укрспирт"
Олександр Анатолійович

5. Демонстрація досягнень у сільськогосподарському
будівництві, житлово-комунальній сфері та продаж виробів народних
промислів
Гайдар - директор Департаменту врегулювання
Микола Васильович відносин власності та соціального розвитку

села - керівник робочої групи
Галібаренко - генеральний директор Українського
Микола Федорович державно-кооперативного проектно-

вишукувального та науково-дослідного

об'єднання "УкрНДІагропроект" (за згодою)
Петраш - начальник Українського об'єднання
Анатолій Дем'янови сільського комунального господарства

"Укрсількомунгосп" (за згодою)
Петров - генеральний директор Українського
Валерій Петрович державного фонду підтримки фермерських

господарств (за згодою)
Удовенко - голова Української кооперативно-державної
Микола Миколайович корпорації по агропромисловому будівництву

"Украгропромбуд" (за згодою)
6. Демонстрація та продаж сільськогосподарської техніки та
обладнання, малогабаритної техніки та обладнання для фермерських
та інших дрібнотоварних господарств, автомобілів, запасних частин,
садово-городнього інвентарю, лізинг сільськогосподарської техніки
та обладнання
Гринько - заступник директора Департаменту
Павло Васильович інженерно-технічного забезпечення -

керівник робочої групи
Гаврилюк - начальник сектору охорони праці,
Валентина Іванівна пожежної безпеки та безпеки дорожнього

руху
Гуков - директор ІМЕСГ УААН (за згодою)
Яків Серафимович
Іванишин - директор Українського науково-дослідного
Володимир Васильович інституту по випробуванню та прогнозуванню

техніки і технологій для

сільськогосподарського виробництва ім.

Погорілого, в.о. академіка-секретаря

Відділення механізації і електрифікації

Української академії аграрних наук
Калита - генеральний директор Асоціації
Олексій Семенович продовольчого машинобудування "Прома" (за

згодою)
Кужелюк - начальник відділу Департаменту
Анатолій Анатолійович інженерно-технічного забезпечення
Хоменко - начальник відділу Департаменту
Юрій Іванович інженерно-технічного забезпечення
Шевчук - головний спеціаліст інспекції по нагляду
Микола Григорович за технічним станом машин, обладнання та

якістю пально-мастильних матеріалів
Ярош - начальник відділу оптимізації виробничих
Валерій Анатолійович потужностей, моніторингу ринків техніки та

міжнародних зв'язків Державного

департаменту тракторного та

сільськогосподарського машинобудування

Міністерства промислової політики України

(за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

05.09.2006 N 493

Основні тематичні напрями роботи виставки-ярмарку

"Київська осінь - 2006"

1. Демонстрація та продаж продукції рослинництва,
плодоовочевої продукції у свіжому та консервованому вигляді,
садивного матеріалу, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин.
2. Демонстрація досягнень у тваринництві, птахівництві,
конярстві, ветмедицині і рибництві, сучасних технологій
кормовиробництва, продаж молодняку птиці, свиней, продукції
тваринництва, ветпрепаратів тощо.
3. Демонстрація та продаж виробів харчової,
борошномельнокруп'яної промисловості, обладнання для харчової та
переробної промисловості, тари, пакувальних виробів, технологій їх
виробництва.
4. Демонстрація та продаж лікеро-горілчаних виробів,
коньяків, вин, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод,
обладнання для їх виробництва.
5. Демонстрація досягнень у сільськогосподарському
будівництві, житлово-комунальній сфері та продаж виробів народних
промислів.
6. Демонстрація та продаж сільськогосподарської техніки та
обладнання, малогабаритної техніки та обладнання для фермерських
та інших дрібнотоварних господарств, автомобілів, запасних частин,
садово-городнього інвентарю, лізинг сільськогосподарської техніки
та обладнання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

05.09.2006 N 493

ПЛАН

організаційних заходів щодо підготовки

та проведення виставки-ярмарку "Київська осінь - 2006"

1. Підготувати і направити запрошення та умови участі у
виставці-ярмарку "Київська осінь - 2006" Міністерству аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку облдержадміністрацій, дипломатичним
представництвам іноземних держав, підприємствам, фірмам,
організаціям, науковим установам, аграрним вищим навчальним
закладам, іншим зацікавленим сторонам. Відповідальні: Гойчук А.Ф., Сталін А.І., Руденко М.М.,
Загорняк О.В., керівники зацікавлених структурних підрозділів
Мінагрополітики України. Термін виконання; до 11 вересня 2006 року.
2. Залучити до участі у виставці-ярмарку підприємства,
організації системи Держлісгоспу, Укоопспілки, Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх справ, іноземні фірми,
підприємства та організації. Відповідальні: Супіханов Б.К., Вербицький П.І., Лузан Ю.Я.,
Мельник С.І., Кіщак Ю.П., Усаченко Л.М., Бісюк І.Ю.,
Загорняк О.В. Термін виконання: до 13 вересня 2006 року.
3. Забезпечити подання заявок на участь у виставці-ярмарку,
укладання контрактів з організатором - розпорядником на закриті і
відкриті виставкові площі та перерахування коштів учасниками
виставки-ярмарку за замовлені виставкові площі. Відповідальні: керівники робочих груп Оргкомітету
виставки-ярмарку, Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, начальники головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій, відповідальні за регіони від
Мінагрополітики. Термін виконання: 18 вересня 2006 року.
4. Сформувати перелік підприємств, організацій, фірм, інших
юридичних та фізичних осіб - учасників виставки-ярмарку,
номенклатуру продукції і товарів, які вони демонструватимуть та
продаватимуть під час роботи виставки-ярмарку, а також структуру
експозиції, яку вони представлятимуть. Відповідальні: Загорняк О.В., Міністерство аграрної політики
Автономно Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку облдержадміністрацій за сприяння керівників робочих груп
Оргкомітет виставки-ярмарку, відповідальні за регіони від
Мінагрополітики. Термін виконання: до 20 вересня 2006 року.
5. Організувати на території НК "Експоцентр України" під час
виставки-ярмарку проведення днів областей, галузей, окремих видів
продукції тощо. Перелік заходів надати Оргкомітету
виставки-ярмарку. Відповідальні: Загорняк О.В., Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, керівники робочих груп
Оргкомітету виставки-ярмарку. Термін виконання: до 20 вересня 2006 року.
6. Подати Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
Мінагрополітики України, організатору-розпоряднику виставки-
ярмарку пропозиції щодо проведення форумів, семінарів (в тому
числі міжнародних), нарад, презентацій фірм, "круглих столів"
тощо з визначенням тематики, термінів та місця проведення,
кількості учасників, а також пропозицій до програми культурно-
масових заходів. Відповідальні: керівники робочих груп Оргкомітету
виставки-ярмарку, Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, начальники головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій, відповідальні за регіони від
Мінагрополітики. Термін виконання: до 22 вересня 2006 року.
7. Розробити та подати на затвердження Оргкомітету програму
та сценарій роботи виставки-ярмарку, програму організаційних та
культурно-масових заходів, включаючи офіційне її відкриття та
закриття. Відповідальний: Загорняк О.В. Термін виконання: до 25 вересня 2006 року.
8. Підготувати каталог учасників, перелік продукції,
запропонованої експонентами для купівлі-продажу. Відповідальний: Загорняк О.В. Термін виконання: до 25 вересня 2006 року.
9. Забезпечити розміщення в готелях, організацію харчування і
транспортне обслуговування учасників виставки-ярмарку, виділення
на території виставкового комплексу майданчиків для відстою
технологічного автотранспорту відповідно до заявок. Відповідальні: Загорняк O.В., відповідальні за регіони,
Міністерство аграрної політики Автономної Республіка Крим, головні
управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій. Термін виконання: до 25 вересня 2006 року.
10. Скласти та подати на затвердження графік чергування
відповідальних працівників Мінагрополітики України на період
проведення виставки - ярмарку для співпраці з офіційними
урядовими делегаціями. Відповідальні: Гойчук А.Ф., Загорняк О.В. Термін виконання: 26 вересня 2006 року.
11. Підготувати та надати списки організаторів і учасників
виставки-ярмарку для нагородження дипломами учасників та грамотами
за активну участь в організації та проведенні зазначеного заходу. Відповідальні: Міністерство аграрної політики АР Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, керівники робочих груп Оргкомітету по забезпеченню
формування експозиції виставки-ярмарку за тематичними напрямками
її роботи, Загорняк О.В. Термін виконання: до 26 вересня 2006 року.
12. Організувати на виставці-ярмарку оптово-роздрібну
торгівлю продукцією і товарами в широкому асортименті, в т.ч.
продукцією рослинництва, тваринництва, рибництва,
борошно-круп'яної промисловості; демонстрацію та продаж
лікеро-горілчаних виробів, коньяків, вин, пива, безалкогольних
напоїв, мінеральних вод, обладнання для їх виробництва,
демонстрування та продаж в лізинг сільськогосподарської техніки. Відповідальні: керівники робочих груп Оргкомітету
виставки-ярмарку, Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, начальники головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій. Термін виконання: 29 вересня - 1 жовтня 2006 року.
13. Забезпечити на період підготовки та проведення
виставки-ярмарку виконання інформаційно-рекламних робіт, у тому
числі у засобах масової інформації. Відповідальні: Черешинська Н.М., Загорняк О.В., НК
"Експоцентр України". Термін виконання постійно.

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

05.09.2006 N 493

СПИСОК

відповідальних працівників від Мінагрополітики

України для надання регіонам допомоги у підготовці

та участі у виставці-ярмарку "Київська осінь - 2006"

------------------------------------------------------------------ Області | Відповідальні працівники | ---------------------------+------------------------------------| Автономна Республіка Крим | Дорощук В.В. | ---------------------------+------------------------------------| Вінницька | Кіщак Ю.П. | ---------------------------+------------------------------------| Волинська | Горжеєв В.М. | ---------------------------+------------------------------------| Дніпропетровська | Гайдар М.В. | ---------------------------+------------------------------------| Донецька | Дубовик П.В. | ---------------------------+------------------------------------| Житомирська | Васильченко В.В. | ---------------------------+------------------------------------| Закарпатська | Глух І.В. | ---------------------------+------------------------------------| Запорізька | Пасічник П.К. | ---------------------------+------------------------------------| Івано-Франківська | Петраш А.Д. | ---------------------------+------------------------------------| Київська | Ковалів О.І. | ---------------------------+------------------------------------| Кіровоградська | Гаврилюк В.І. | ---------------------------+------------------------------------| Луганська | Шевчук М.Г. | ---------------------------+------------------------------------| Львівська | Шликов Г.M. | ---------------------------+------------------------------------| Миколаївська | Капшук О.М. | ---------------------------+------------------------------------| Одеська | Сподін А.І. | ---------------------------+------------------------------------| Полтавська | Власенко І.Л. | ---------------------------+------------------------------------| Рівненська | Вишневський Л.В. | ---------------------------+------------------------------------| Сумська | Бурцева О.М. | ---------------------------+------------------------------------| Тернопільська | Петров Ю.Є. | ---------------------------+------------------------------------| Харківська | Чижевсъкий О.Л. | ---------------------------+------------------------------------| Херсонська | Павленко С.Л. | ---------------------------+------------------------------------| Хмельницька | Кінщак А.А. | ---------------------------+------------------------------------| Черкаська | Гойчук А.Ф. | ---------------------------+------------------------------------| Чернівецька | Алейников В.П. | ---------------------------+------------------------------------| Чернігівська | Учакін А.П. | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: