open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів

департаментів Державної комісії

з регулювання ринків фінансових

послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | | розпорядження | | Комісії від | | 09.07.2009 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 533 | в.о. директора департаменту страхового | | нагляду від 02.07.2009 N 329-л про | | видачу ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ | | "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ З НАДАННЯ | | ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІНОЗЕМНИМ | | ГРОМАДЯНАМ" (ЗАТ "ПРОСТО-страхування") | | (ідентифікаційний код 24745673; | | місто Київ, вулиця О.Гончара, 65) | | безстрокової ліцензії на здійснення | | страхової діяльності у формі | | добровільного страхування, а саме | | такого виду: | | страхування відповідальності власників | | водного транспорту (включаючи | | відповідальність перевізника). | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 534 | в.о. директора департаменту страхового | | нагляду від 07.07.2009 N 332-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству | | "Страхова компанія "Сапфір" | | (ідентифікаційний код 34357846; | | місцезнаходження: 95017, м. Сімферополь, | | вул. Комсомольська, 6, офіс 40) безстрокових | | ліцензій на здійснення страхової діяльності | | у формі добровільного страхування, | | а саме таких видів: | | страхування від нещасних випадків; | | страхування вантажів та багажу | | (вантажобагажу); | | страхування фінансових ризиків; | | страхування майна (крім залізничного, | | наземного, повітряного, водного | | транспорту (морського внутрішнього та інших | | видів водного транспорту), вантажів та | | багажу (вантажобагажу)); | | страхування наземного транспорту | | (крім залізничного); | | страхування відповідальності перед третіми | | особами (крім цивільної відповідальності | | власників наземного транспорту, | | відповідальності власників повітряного | | транспорту, відповідальності власників | | водного транспорту (включаючи | | відповідальність перевізника)); | | страхування кредитів (у тому числі | | відповідальності позичальника за | | непогашення кредиту); | | страхування від вогневих ризиків та | | ризиків стихійних явищ; | | медичне страхування (безперервне | | страхування здоров'я). | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 535 | в.о. директора департаменту нагляду за | | кредитними установами від 03.07.2009 | | N 478-Л про видачу ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) | | членів кредитної спілки на депозитні рахунки | | кредитній спілці "Мелон" (69095, Запорізька | | область, м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 111-а, | | код за ЄДРПОУ 36015210) строком на три роки. | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 536 | в.о. директора департаменту нагляду за | | кредитними установами від 07.07.2009 | | N 482-Л про видачу ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) | | членів кредитної спілки на депозитні | | рахунки кредитній спілці "Моя родина" | | (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, | | 139, код за ЄДРПОУ 34259312) строком | | на три роки. | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 537 | в.о. директора департаменту нагляду за | | кредитними установами від 03.07.2009 | | N 479-ЛК про видачу ліцензії на провадження | | діяльності з надання фінансових кредитів | | за рахунок залучених коштів, крім внесків | | (вкладів) членів кредитної спілки на | | депозитні рахунки, кредитній спілці "Мелон" | | (69095, Запорізька область, м. Запоріжжя, | | пр-т Леніна, 111-а, код за ЄДРПОУ 36015210) | | строком на три роки. | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 538 | в.о. директора департаменту нагляду за | | кредитними установами від 07.07.2009 | | N 483-ЛК про видачу ліцензії на | | провадження діяльності з надання | | фінансових кредитів за рахунок залучених | | коштів, крім внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки, | | кредитній спілці "Моя родина" (14038, | | м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, | | код за ЄДРПОУ 34259312) строком | | на три роки. | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 539 | в.о. директора департаменту нагляду | | за кредитними установами від 01.07.2009 | | N 473-Л про тимчасове зупинення дії | | ліцензій на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки та | | на провадження діяльності з надання | | фінансових кредитів за рахунок залучених | | коштів, крім внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки, | | кредитній спілці "Мрія Капітал" | | (код за ЄДРПОУ 33012395, місцезнаходження: | | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, | | вул. Енгельса, буд. 60) у зв'язку | | з невиконанням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з | | надання фінансових послуг, затверджених | | розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 | | N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим у | | Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за | | N 1225/8546. | | ---------------------------------------------+------------------| Схвалити рішення члена Комісії - | 540 | в.о. директора департаменту нагляду за | | кредитними установами від 01.07.2009 N 474-Л | | про анулювання ліцензій на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) | | членів кредитної спілки на депозитні рахунки | | та на провадження діяльності з надання | | фінансових кредитів за рахунок залучених | | коштів, крім внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки, | | кредитній спілці "Федерація" (код за ЄДРПОУ | | 33209572, місцезнаходження: 18002, | | Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, | | 268/2) на підставі абзацу п'ятого пункту 7.4 | | Ліцензійних умов провадження діяльності | | кредитних спілок з надання фінансових послуг,| | затверджених розпорядженням Держфінпослуг | | від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), | | зареєстрованим в Міністерстві юстиції України| | 25.12.2003 за N 1225/8546, неусунення | | протягом строку, визначеного рішенням | | Держфінпослуг, порушень вимог Ліцензійних | | умов, що стали підставою для тимчасового | | зупинення дії ліцензії. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення члена Комісії - директора | 541 | департаменту нагляду за фінансовими | | компаніями від 03.07.2009 N 3305-Л про видачу| | ліцензії на провадження діяльності із | | залучення коштів установників управління | | майном для фінансування об'єктів будівництва | | та/або здійснення операцій з нерухомістю | | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | | "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕГІОН КАПІТАЛ" | | (місцезнаходження: 01042, м. Київ, | | вул. Патріса Лумумби, 4/6; код ЄДРПОУ | | 33939607) строком на п'ять років. | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 9 липня 2009 р. N 493

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: