open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2005 N 493
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 767 ( v0767282-06 ) від 20.11.2006 }
Про формування Реєстру медичних,

фармацевтичних та науково-педагогічних

працівників системи МОЗ України

У відповідності до Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від
24.07.2000 N 918 ( 918/2000 ), на виконання наказу МОЗ України від
10.03.2004 N 129 ( v0129282-04 ) "Про заходи щодо запровадження
реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
працівників системи МОЗ України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр медичних, фармацевтичних
та науково-педагогічних працівників системи Міністерства охорони
здоров'я України, далі - Реєстр (додаток N 1).
2. Затвердити Примірне положення про територіальний реєстр
медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників
системи Міністерства охорони здоров'я України, далі - Примірне
положення (додаток N 2).
3. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки
Банчуку М.В. до 01.10.2005 вирішити організаційні питання зі
створення та державної реєстрації Державного підприємства "Реєстр
медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників
системи МОЗ України" (далі - Підприємство) для обробки
територіальних реєстрів медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України.
4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальнику Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій, головному державному санітарному лікарю АР Крим,
головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та
Севастополя, керівникам обласних (міських) виробничих об'єднань
"Фармація":
4.1. На підставі Примірного положення, розробити Положення
про територіальний реєстр медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи Міністерства охорони
здоров'я України (далі - Положення про територіальний реєстр).
4.2. До 15.10.2005 направити Положення про територіальний
реєстр та наказ, яким його затверджено, до Департаменту кадрової
політики, освіти і науки.
4.3. Забезпечити функціонування територіальних реєстрів як
складових частин Реєстру.
4.4. Територіальні реєстри в електронній формі засобами
електронного зв'язку до 01.11.2005 подати до Підприємства для
перевірки, обробки баз даних регіонів, остаточного формування
Реєстру і передачі його в користування Міністерству охорони
здоров'я України.
4.5. В подальшому забезпечити щоквартальне, у термін до
5 числа першого місяця кварталу, надання змін територіальних
реєстрів до підприємства.
4.6. Фінансування видатків на створення і ведення
територіальних реєстрів здійснювати за рахунок коштів відповідних
бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.
5. Ректорам вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, закладів післядипломної освіти, директорам
науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ України, головному
лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України,
головним державним санітарним лікарям на водному, залізничному та
повітряному транспорті, керівникам закладів охорони здоров'я,
безпосередньо підпорядкованих МОЗ України, забезпечити формування
бази даних закладу (установи, підприємства), її надання до
Підприємства до 31.12.2005 та в послідуючому внесення до неї
відповідних змін - щоквартально у термін до 5 числа першого місяця
кварталу.
6. Наказ від 17.06.2005 N 73-0 "Про Реєстри медичних,
фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ
України" вважати таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пєрєдєрія В.Г.
Міністр М.Є.Поліщук

Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

27.09.2005 N 493

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр медичних, фармацевтичних

та науково-педагогічних працівників

системи МОЗ України

1. Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
працівників системи МОЗ України (далі - Реєстр) - автоматизований
банк даних, створений для забезпечення єдиного галузевого обліку
керівників, професіоналів, фахівців (далі - працівників) за
напрямом "Медицина" і "Фармація", які працюють в органах
управління охорони здоров'я всіх рівнів (далі - органах
управління), закладах, підприємствах, установах (далі - закладах)
охорони здоров'я системи МОЗ України.
2. Реєстр створюється з метою:
2.1. Розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони
здоров'я України.
2.2. Утворення сприятливих умов для інтеграції України у
світовий інформаційний простір.
2.3. Реалізації, з урахуванням вимог чинного законодавства,
принципів доступності, гласності та відкритості інформації про
заклади галузі і їх працівників (за виключенням персоніфікованої
інформації).
2.4. Забезпечення державних органів достовірною інформацією
про заклади галузі і їх працівників (за виключенням
персоніфікованої інформації).
2.5. Отримання на всіх рівнях аналітичної інформації з
кадрового менеджменту з метою достовірного планування потреби та
ефективного використання наявного кадрового потенціалу.
2.6. Ведення повного автоматизованого обліку працівників
галузі системи МОЗ України.
2.7. Ведення повного автоматизованого обліку закладів охорони
здоров'я системи МОЗ України.
3. Реєстр включає такі бази даних: базу закладу, що містить інформацію по обліку керівників,
професіоналів та фахівців, що працюють в даному органі управління,
закладі та мають право займатися медичною та фармацевтичною
діяльністю (база закладу формується працівниками кадрової служби
або особами, відповідальними за облік кадрів у закладі); територіальні реєстри - це реєстри медичних, фармацевтичних
працівників системи МОЗ України, що створюються на рівні областей.
На кожній території формується окремо: - реєстр медичних та фармацевтичних працівників органів
управління всіх рівнів даної області, лікувально-профілактичних
закладів, закладів медико-соціального захисту та інших
лікувально-профілактичних закладів, вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів I-II рівня акредитації,
підпорядкованих управлінню охорони здоров'я обласної державної
адміністрації; - реєстр медичних працівників санітарно-профілактичних
закладів, підпорядкованих Республіканській
санітарно-епідеміологічній станції АР Крим, обласним
санітарно-епідеміологічним станціям; - реєстр фармацевтичних працівників фармацевтичних (аптечних)
закладів комунальної форми власності, підпорядкованих обласному
(міському) виробничому об'єднанню "Фармація". Органи управління охороною здоров'я місцевих органів
виконавчої влади області (міськ- та райздороввідділи) формують
реєстри власних територій, до яких включаються підпорядковані їм
заклади охорони здоров'я. Ці реєстри є складовою частиною
територіальних реєстрів; центральна база даних Реєстру створюється на основі баз даних
територіальних реєстрів, реєстрів медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, закладів післядипломної
освіти, науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ України,
Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України,
Центральних санітарно-епідеміологічних станцій на водному,
залізничному та повітряному транспорті, закладів охорони здоров'я,
безпосередньо підпорядкованих МОЗ України.
4. Інформація, що введена в Реєстр, є конфіденційною і може
використовуватися лише у відповідності до чинного законодавства
України.
5. Персоніфікована інформація про особу не може бути надана
третій особі, або поширена будь-яким чином без письмової згоди
працівника, занесеного в Реєстр.
6. Користувачами інформації Реєстру є: - заклади, які його створюють - виключно власних баз даних; - Міністерство охорони здоров'я АР Крим, органи управління
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, Кримська республіканська
санітарно-епідеміологічна станція, санітарно-епідеміологічні
станції областей, міст Києва та Севастополя, обласні (міські)
виробничі об'єднання "Фармація", органи управління охороною
здоров'я місцевих органів виконавчої влади області (міськ- та
райздороввідділи) - відповідних територіальних реєстрів виключно
підпорядкованих закладів; - Міністерство охорони здоров'я України - центральної бази
даних Реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
працівників системи МОЗ України.
7. До Реєстру включається наступна інформація:
7.1. Загальні відомості про працівника (прізвище, ім'я, по
батькові, рік народження).
7.2. Інформація про відповідну освіту, що підтверджує право
працівника займатися медичною або фармацевтичною практикою (який
навчальний заклад закінчив, у якому році, дата видачі, номер та
серія диплому, спеціальність по диплому).
7.3. Місце роботи (область, повна назва, тип закладу),
займана посада та спеціальність.
7.4. Фаховий рівень (вид атестації - звання
лікаря-спеціаліста, категорія, по якій спеціальності, дата
атестації, назва органу (закладу), що проводив атестацію).
7.5. Підвищення кваліфікації (вид підготовки - інтернатура,
спеціалізація, передатестаційний цикл, тематичне удосконалення,
курси інформації та стажування; дата підвищення кваліфікації, на
базі якого навчального закладу, за якою спеціальністю).
7.6. Вчена ступінь, серія та номер диплома кандидата (доктора
наук), дата видачі диплома, тема дисертації.
7.7. Акредитація закладу (дата, категорія, термін дії
акредитації, дата та номер наказу МОЗ України про затвердження
рішення акредитаційної комісії).
8. Реєстр повинен забезпечити реалізацію права кожного
працівника ознайомитися з даними про себе, що містяться в Реєстрі,
та в разі незгоди з ними звернутися до відповідного працівника
кадрової служби із заявою про їх виправлення.
9. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна інформації,
зазначеної у п. 5 даного Положення.
10. Інформація щодо змін надається: - органами управління, закладами охорони здоров'я - до
відповідного територіального реєстру; - Міністерством охорони здоров'я АР Крим, головним
управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації, управліннями охорони здоров'я
обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій,
Республіканською санітарно-епідеміологічною станцією АР Крим,
санітарно-епідеміологічними станціями областей, міст Києва та
Севастополя, обласними (міськими) виробничими об'єднаннями
"Фармація", вищими медичними навчальними закладами III-IV рівнів
акредитації, закладами післядипломної освіти, науково-дослідними
установами, підпорядкованими МОЗ України, Центральною
санітарно-епідеміологічною станцією МОЗ України, Центральними
санітарно-епідеміологічними станціями на водному, залізничному та
повітряному транспорті, закладами охорони здоров'я, безпосередньо
підпорядкованими МОЗ України - до Державного підприємства "Реєстр
медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників
системи МОЗ України" (далі - Підприємства).
11. Обробка баз даних територіальних реєстрів Підприємством
здійснюється за рахунок закладів на договірній основі та інших
джерел, не заборонених законодавством.
12. Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату
послуг за користування даними Реєстру затверджуються відповідно до
чинного законодавства. Державні органи і бюджетні заклади охорони
здоров'я користуються даними Реєстру безкоштовно.
13. Керівники органів управління, закладів системи охорони
здоров'я:
14.1. Забезпечують збирання, зберігання відповідно до діючого
законодавства зазначеної у п. 7 цього Положення інформації,
внесення у разі виникнення змін стосовно кожного працівника,
працюючого в даному органі управління, закладі і занесеного у
Реєстр.
14.2. Забезпечують підтримку бази даних органу управління,
закладу в актуальному стані.
14.3. Несуть відповідальність за достовірність інформації, що
надається до територіального Реєстру.
15. Міністр охорони здоров'я АР Крим, начальник Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації, начальники управлінь охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій, Головний державний санітарний лікар АР Крим,
головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та
Севастополя, керівники обласних (міських) виробничих об'єднань
"Фармація", керівники органів управління охороною здоров'я
місцевих органів виконавчої влади областей (міськ- та
райздороввідділів): визначають посадову особу, що відповідатиме за одержання,
використання, поширення, зберігання, дотримання режиму доступу до
інформації, експлуатацію територіального реєстру і дотримання
чинного законодавства щодо захисту інформації в автоматизованих
системах, в реалізації права на інформацію.
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки М.В.Банчук

Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

27.09.2005 N 493

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний реєстр медичних

(фармацевтичних) працівників лікувально-профілактичних

(санітарно-гігієнічних, фармацевтичних) закладів

системи МОЗ України міста (області)

1. Територіальний реєстр медичних (фармацевтичних)
працівників лікувально-профілактичних (санітарно-гігієнічних,
фармацевтичних) закладів системи МОЗ України міста (області)
(далі - Реєстр) - автоматизований банк даних, створений для
забезпечення єдиного обліку керівників, професіоналів, фахівців
(далі - працівників) за напрямом "Медицина" і "Фармація", які
працюють в органах управління охороною здоров'я міста (області) -
далі - органах управління (управлінні охороною здоров'я обласної
державної адміністрації, міськ- та райздороввідділах -
перерахувати необхідне), закладах, підприємствах, установах
(далі - закладах) охорони здоров'я системи МОЗ України міста
(області).
2. Реєстр створюється з метою:
2.1. Розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони
здоров'я України.
2.3. Реалізації з урахуванням вимог чинного законодавства,
принципів доступності, гласності та відкритості інформації про
заклади охорони здоров'я міста (області) і їх працівників (за
виключенням персоніфікованої інформації).
2.4. Забезпечення органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування достовірною інформацією про заклади охорони
здоров'я міста (області) і їх працівників (за виключенням
персоніфікованої інформації).
2.5. Отримання на всіх рівнях аналітичної інформації з
кадрового менеджменту з метою достовірного планування потреби та
ефективного використання наявного кадрового потенціалу.
2.6. Ведення повного автоматизованого обліку працівників
охорони здоров'я міста (області).
2.7. Ведення повного автоматизованого обліку закладів охорони
здоров'я міста (області).
3. Реєстр включає бази даних органів управління охороною
здоров'я всіх рівнів міста (області) (перерахувати),
лікувально-профілактичних закладів, закладів медико-соціального
захисту та інших лікувально-профілактичних закладів, вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів області I-II рівня
акредитації (санітарно-профілактичних, фармацевтичних (аптечних)
закладів області комунальної форми власності) (вказати необхідне).
4. Органи управління охороною здоров'я місцевих органів
виконавчої влади області (міськ- та райздороввідділи) формують
реєстри власних територій до яких включаються підпорядковані їм
заклади охорони здоров'я. Ці реєстри є складовою частиною
територіального реєстру.
5. Реєстр містить інформацію по обліку керівників,
професіоналів та фахівців, які працюють в кожному окремому органі
управління, закладі та мають право займатися медичною та
фармацевтичною діяльністю.
6. Інформація, що введена в Реєстр, є конфіденційною і може
використовуватися лише у відповідності до чинного законодавства
України.
7. Персоніфікована інформація про особу не може бути надана
третій особі, або поширена будь-яким іншим чином без письмової
згоди працівника, занесеного в Реєстр.
8. База закладу формується працівниками кадрової служби або
особами, відповідальними за облік кадрів у закладі.
9. Користувачами інформації Реєстру є: - заклади, які його створюють - виключно власних баз даних; - управління охорони здоров'я міської (обласної) державної
адміністрації, Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна
станція, санітарно-епідеміологічні станції міста (області),
обласні (міські) виробничі об'єднання "Фармація", органи
управління органи управління охороною здоров'я місцевих органів
виконавчої влади області (міськ- та райздороввідділи) (вказати
необхідне) - відповідних територіальних реєстрів виключно
підпорядкованих закладів.
10. До Реєстру включається наступна інформація:
10.1. Загальні відомості про працівника (прізвище, ім'я, по
батькові, рік народження).
10.2. Інформація про відповідну освіту, що підтверджує право
працівника займатися медичною або фармацевтичною практикою (який
навчальний заклад закінчив, у якому році, дата видачі, номер та
серія диплому, спеціальність по диплому).
10.3. Місце роботи (область, місто, повна назва, тип
закладу), займана посада та спеціальність.
10.4. Фаховий рівень (вид атестації - звання
лікаря-спеціаліста, категорія, за якою спеціальністю, дата
атестації, назва органу (закладу), що проводив атестацію).
10.5. Підвищення кваліфікації (вид підготовки - інтернатура,
спеціалізація, передатестаційний цикл, тематичне удосконалення,
курси інформації та стажування; дата підвищення кваліфікації, на
базі якого навчального закладу, за якою спеціальністю).
10.6. Вчена ступінь, серія та номер диплома кандидата
(доктора) наук, дата видачі диплома, тема дисертації.
10.7. Акредитація закладу (дата, категорія, термін дії
акредитації, дата та номер наказу МОЗ України про затвердження
рішення акредитаційної комісії).
11. Реєстр повинен забезпечити реалізацію права кожного
працівника ознайомитися з даними про себе, що містяться в Реєстрі,
та в разі незгоди з ними звернутися до відповідного працівника
кадрової служби із заявою про їх виправлення.
12. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна
інформації, зазначеної у п. 10 Положення про територіальний
реєстр.
13. Інформація щодо змін надається: - кожним окремим органом управління, закладом охорони
здоров'я міста (області) до (базовий заклад, відповідальний за
формування територіального реєстру) (визначити терміни); - (базовим закладом, відповідальним за формування
територіального реєстру - вказати його повну назву) до Державного
підприємства "Реєстр медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України" (далі -
Підприємства) - у визначені терміни.
14. Користування даними Реєстру є платним.
15. Головному лікарю (начальнику, директору) базового
закладу, відповідального за формування територіального реєстру:
15.1. Забезпечити збір, перевірку, обробку баз даних органів
управління, закладів міста (області), зберігання інформації з
дотриманням режиму доступу і чинного законодавства в реалізації
права на інформацію.
15.2. Визначити посадову особу, відповідальну за одержання,
використання, поширення, зберігання, дотримання режиму доступу до
інформації, експлуатацію територіального реєстру і дотримання
чинного законодавства щодо захисту інформації в автоматизованих
системах, в реалізації права на інформацію.
15.3. Визначити і затвердити відповідно до чинного
законодавства перелік платних послуг, які можуть надаватися з
використанням бази даних Реєстру та тарифи на оплату послуг.
15.4. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування,
органи управління, бюджетні заклади охорони здоров'я міста
(області) користуються даними Реєстру безкоштовно.
16. Керівники органів управління, закладів охорони здоров'я:
16.1. Забезпечують збирання, зберігання відповідно до діючого
законодавства зазначеної у п. 7 цього Положення інформації,
внесення, у разі виникнення, змін стосовно кожного працівника,
працюючого в даному органі управління, закладі і занесеного в
Реєстр.
16.2. Забезпечують підтримку бази даних закладу в актуальному
стані.
16.3. Несуть відповідальність за достовірність інформації, що
надається до територіального реєстру.
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки М.В.Банчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: