open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 492

Про створення ДП "Донецька вугільна

енергетична компанія"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

палива та енергетики

N 590 ( v0590558-04 ) від 27.09.2004

N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004

N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004

N 819 ( v0819558-04 ) від 24.12.2004

Наказом Міністерства енергетики та

вугільної промисловості

N 527 ( v0527732-14 ) від 22.07.2014 }

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992
року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" та на виконання Указу Президента
України від 6 липня 2004 року N 752 ( 752/2004 ) "Про заходи щодо
підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її
розвитку" Н А К А З У Ю:
1. Створити державне підприємство (ДП) "Донецька вугільна
енергетична компанія".
2. Виконання обов'язків генерального директора ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" покласти на Захарова В.С. за його
згодою, звільнивши його з посади генерального директора
ДП "Донецьквугілля", до укладання контракту з керівником
підприємства в установленому порядку.
3. Виконання обов'язків генерального директора
ДП "Донецьквугілля" покласти на технічного директора цього
підприємства Коломійця В.О. за його згодою.
4. В.о. генерального директора ДП "Донецьквугілля"
Коломійцю В.О. наділити новостворюване підприємство майном,
необхідним для формування статутного фонду та здійснення
господарської діяльності.
5. В.о. генерального директора ДП "Донецьквугілля"
Коломійцю В.О. передати, а виконуючому обов'язки генерального
директора ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" прийняти на
баланс підприємства майно, зазначене у п. 4 цього наказу, станом
на 01.08.2004. Скласти акт приймання-передавання та подати його
Мінпаливенерго на затвердження.
6. В.о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" Захарову В.С. для реєстрації
новоутворюваного державного підприємства:
6.1. Терміново підготувати проект статуту ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія", узгодити з галузевими профспілками
та подати його Мінпаливенерго на затвердження.
6.2. Не пізніше двох робочих днів від дати затвердження
Мінпаливенерго статуту ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"
подати відповідному державному реєстратору передбачені чинним
законодавством документи для здійснення державної реєстрації
юридичної особи.
7. Припинити діяльність державних підприємств:
"Селидіввугілля", "Шахтарськантрацит", "Торезантрацит",
"Сніжнеантрацит" шляхом реорганізації: приєднання до складу
ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".
8. Реорганізувати ДП "Орджонікідзевугілля" шляхом виділення з
його складу структурного підрозділу "Шахта ім. Карла Маркса" та
приєднати його до складу ДП "Донецька вугільна коксівна компанія".
8.1. В.о. генерального директора ДП "Орджонікідзевугілля"
Литвинову С.М. передати, а в.о. генерального директора ДП
"Донецька вугільна коксівна компанія" Житльонку Д.М. прийняти на
баланс підприємства основні фонди та матеріальні цінності за актом
прийманняпередавання на підставі розподільчого балансу станом на
31.12.2004. ( Підпункт 8.1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства палива та енергетики N 590 ( v0590558-04 )
від 27.09.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
9. Припинити діяльність ДП "Орджонікідзевугілля" шляхом
реорганізації: приєднання до ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" (за винятком структурного підрозділу "Шахта ім. Карла
Маркса").
10. Реорганізувати ДП "Макіїввугілля" шляхом виділення з його
складу відособленого підрозділу "Шахта "Холодна Балка" та
приєднати його до складу ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія".
10.1. Генеральному директору ДП "Макііввугілля" Ничипору М.В.
передати, а в.о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" Захарову В.С. прийняти на баланс
підприємства основні фонди та матеріальні цінності за актом
приймання-передавання на підставі розподільчого балансу станом на
31.12.2004. ( Підпункт 10.1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства палива та енергетики N 590 ( v0590558-04 )
від 27.09.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
11. Реорганізувати ДП "Донецьквугілля" шляхом виділення з
його складу відособлених підрозділів: "Шахтоуправління ім.
М.І. Калініна", "Управління гірничотехнічних робіт", "Бюро
спеціалізованих маркшейдерських робіт", "Вантажнотранспортне
управління" та шахт: "Шахта ім. О.О. Скочинського", "Шахта
"Південнодонбаська N 3" і приєднати їх до складу ДП "Донецька
вугільна коксівна компанія". ( Пункт 11 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства палива та енергетики N 590
( v0590558-04 ) від 27.09.2004, N 697 ( v0697558-04 ) від
08.11.2004 )
11.1. В.о. генерального директора ДП "Донецьквугілля"
Коломійцю В.О. передати, а в.о. генерального директора
ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" Житльонку Д.М. прийняти
на баланс підприємства основні фонди та матеріальні цінності за
актом приймання-передавання на підставі розподільчого балансу
станом на 31.12.2004. ( Підпункт 11.1 пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та енергетики
N 590 ( v0590558-04 ) від 27.09.2004, N 809 ( v0809558-04 ) від
21.12.2004 )
В.о. генерального директора ДП "Донецьквугілля"
Коломійцю В.О. передати, а в.о. директора ДП "Шахта імені Максима
Горького" Сазоненкову В.Г. прийняти на баланс підприємства майно
та матеріальні цінності відособленого підрозділу "Шахта ім.
М.Горького", скласти розподільчий баланс та до 31.12.2004 подати
його Мінпаливенерго на затвердження. ( Підпункт 11.1 пункту 11
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004, із змінами
внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 809
( v0809558-04 ) від 21.12.2004, N 819 ( v0819558-04 ) від
24.12.2004 )
12. Припинити діяльність ДП "Донецьквугілля" шляхом
реорганізації: приєднання до ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія".
13. Реорганізувати ДП "Добропіллявугілля" шляхом виділення з
його складу відособлених підрозділів: "Шахта "Білицька", "Шахта
"Новодонецька", шахта "Піонер" та приєднати їх до складу ДП
"Донецька вугільна енергетична компанія".
13.1. Керівнику ДП "Добропіллявугілля" передати, а керівнику
ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" прийняти на баланс
підприємства основні фонди та матеріальні цінності, скласти
передавальні баланси станом на 31.12.2004 та подати Мінпаливенерго
на затвердження. ( Підпункт 13.1 пункту 13 в редакції Наказу
Міністерства палива та енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від
21.12.2004 )
14. Припинити діяльність ВАТ "Шахта "Комуніст" - дочірнього
підприємства ДХК "Жовтеньвугілля" шляхом реорганізації: приєднання
до ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".
15. Виконання функцій голів комісій з припинення діяльності
підприємств покласти на їх керівників, зазначених у пунктах 7, 9,
12, 14 цього наказу.
16. На період процесу припинення діяльності юридичних осіб -
державних підприємств "Донецьквугілля", "Селидіввугілля",
"Шахтарськантрацит", "Торезантрацит", "Сніжнеантрацит",
"Орджонікідзевугілля", ВАТ "Шахта "Комуніст" - дочірнього
підприємства ДХК "Жовтеньвугілля" (до реєстрації припинення їхньої
діяльності) виконуючому обов'язки генерального директора ДП
"Донецька вугільна енергетична компанія" Захарову В.С. надати
право оперативного керування комісіями з припинення діяльності
зазначених юридичних осіб та видання розпорядчих документів, які є
обов'язковими для виконання.
17. Головам комісій з припинення діяльності - керівникам
підприємств "Донецьквугілля", "Селидіввугілля",
"Шахтарськантрацит", "Торезантрацит", "Сніжнеантрацит",
"Орджонікідзевугілля", ВАТ "Шахта "Комуніст" - дочірнього
підприємства ДХК "Жовтеньвугілля" у зв'язку з реорганізацією цих
підприємств:
17.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи
відповідних повідомлень про припинення діяльності та про порядок і
строк заявлення вимог кредиторами.
17.2. У встановленому порядку повідомити державних
реєстраторів про рішення щодо припинення діяльності юридичних осіб
та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного
реєстру відповідних записів.
17.3. Не пізніше двох робочих днів від дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним
реєстратором призначення комісій з припинення діяльності юридичних
осіб у встановленому чинним законодавством порядку, з обов'язковим
включенням до їх складу представників трудових колективів
(профспілкових організацій). ( Підпункт 17.3 пункту 17 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 590 ( v0590558-04 ) від
27.09.2004 )
17.4. Здійснити інвентаризацію майна станом на 31.10.2004 і
передати, а в.о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" Захарову В.С. прийняти на баланс
підприємства основні фонди та матеріальні цінності, скласти
передавальні баланси і подати Мінпаливенерго на затвердження.
17.5. У встановленому порядку попередити працівників
підприємств про реорганізацію та забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.
17.6. Узяти до уваги, що контракти, укладені з ними, буде
розірвано, а вони звільнені із займаних посад у порядку,
встановленому чинним законодавством.
17.7. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності юридичних осіб
унаслідок приєднання.
17.8. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичних осіб надати
Департаменту майнових відносин відповідні підтверджувальні
документи, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
17.9. Вжити інших заходів, пов'язаних з реорганізацією
підприємств, відповідно до чинного законодавства.
18. В. о. генерального директора ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" Захарову В.С. з метою забезпечення процесу
приєднання відповідних юридичних осіб до складу ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" та визначення розміру статутного
фонду підприємства після приєднання до нього юридичних осіб,
діяльність яких припиняється:
18.1. Забезпечити здійснення у встановленому законодавством
порядку незалежної оцінки майна.
18.2. Подати Мінпаливенерго на погодження відповідні
матеріали за результатами оцінки майна підприємства (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" з
рецензією до нього).
18.3. З урахуванням результатів передавальних балансів,
оцінки майна скласти зведений баланс та подати його Мінпаливенерго
на затвердження.
18.4. Підготувати проект змін (доповнень) до статуту ДП
"Донецька вугільна енергетична компанія", пов'язаних з приєднанням
відповідних юридичних осіб та збільшенням розміру статутного фонду
підприємства, та подати його Мінпаливенерго на затвердження, після
чого здійснити державну реєстрацію цих змін (доповнень) у порядку
та термін, визначені чинним законодавством.
Розробити спільно з профспілками та подати Мінпаливенерго на
погодження структуру підприємства, положення про відокремлені
підрозділи з визначенням їх основних прав та обов'язків, штатний
розпис та умови оплати праці на момент реєстрації після проведених
приєднань. ( Підпункт 18.4 пункту 18 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства палива та енергетики N 590 ( v0590558-04 )
від 27.09.2004 )
18.5. Подати Мінпаливенерго пропозиції щодо додаткового
включення до складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"
інших підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго,
господарська діяльність яких необхідна для забезпечення сталої
роботи цього підприємства, узгоджені з відповідними профспілковими
організаціями, колективів яких це стосується. ( Підпункт 18.5
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 590 ( v0590558-04 ) від 27.09.2004 )
18.6. Підготувати для надання Антимонопольному комітету
України матеріали, необхідні для одержання згоди на приєднання до
складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" юридичних осіб,
діяльність яких припиняється, а також відособленого підрозділу
"Шахта "Холодна Балка" державного підприємства "Макіїввугілля",
відособлених підрозділів: "Шахта "Білицька", "Шахта
"Новодонецька", "Шахта "Піонер" державного підприємства
"Добропіллявугілля" та подати їх Мінпаливенерго.
18.7. Інформувати Департамент майнових відносин про стан
виконання цього наказу.
18.8. Вжити інших заходів, пов'язаних з утворенням ДП
"Донецька вугільна енергетична компанія", відповідно до чинного
законодавства.
19. Установити дату інвентаризації та дату оцінки майна ДП
"Донецька вугільна енергетична компанія" - 31.12.2004. ( Пункт 19
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
20. Департаменту майнових відносин (Лисенко Г.І.) оформити
матеріали для подання Антимонопольному комітету України для
одержання його згоди на приєднання до ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" юридичних осіб, діяльність яких
припиняється, а також відособленого підрозділу "Шахта "Холодна
Балка" державного підприємства "Макіїввугілля" та відособлених
підрозділів: "Шахта "Білицька", "Шахта "Новодонецька", шахта
"Піонер" державного підприємства "Добропіллявугілля".
21. Управлінню кадрової політики підготувати матеріали для
укладання контракту з керівником ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" в установленому порядку.
22. Установити термін припинення діяльності державних
підприємств "Донецьквугілля", "Селидіввугілля",
"Шахтарськантрацит", "Торезантрацит", "Сніжнеантрацит",
"Орджонікідзевугілля", ВАТ "Шахта "Комуніст" - дочірнього
підприємства ДХК "Жовтеньвугілля" - 31.12.2004. ( Пункт 22 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 809 ( v0809558-04 ) від 21.12.2004 )
23. В.о. генерального директора - голови правління ВАТ ДХК
"Жовтеньвугілля" Коваленку В.М. внести зміни до статуту
холдингової компанії відповідно до п. 14 цього наказу, подати їх
Мінпаливенерго на затвердження, після чого здійснити державну
реєстрацію в порядку та термін, визначені чинним законодавством.
24. Установити, що ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" після приєднання відособленого підрозділу "Шахта
"Холодна Балка" державного підприємства "Макіїввугілля" та
відособлених підрозділів: "Шахта "Білицька", "Шахта
"Новодонецька", "Шахта "Піонер" державного підприємства
"Добропіллявугілля" до складу ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія", є правонаступником усіх прав та обов'язків державних
підприємств: "Селидіввугілля", "Шахтарськантрацит",
"Торезантрацит", "Сніжнеантрацит" та ВАТ "Шахта "Комуніст" -
дочірнього підприємства ДХК "Жовтеньвугілля"; { Абзац перший
пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 527 ( v0527732-14 ) від
22.07.2014 } правонаступником усіх прав та обов'язків державного
підприємства "Орджонікідзевугілля" (за винятком прав та
обов'язків, пов'язаних з діяльністю структурного підрозділу "Шахта
ім. Карла Маркса" згідно з розподільчим балансом); правонаступником прав та обов'язків (у тому числі за
колективним договором) ДП "Макіїввугілля", пов'язаних з діяльністю
відособленого підрозділу "Шахта "Холодна Балка" відповідно до
розподільчого балансу; правонаступником прав та обов'язків ДП "Донецьквугілля" (у
тому числі за колективними договорами), за винятком прав та
обов'язків, пов'язаних з діяльністю відособлених підрозділів:
"Шахтоуправління ім. М.І. Калініна", "Управління гірничотехнічних
робіт", "Бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт",
"Вантажно-транспортне управління" та шахт: "Шахта імені Максима
Горького", "Шахта ім. О.О. Скочинського", "Шахта
"Південнодонбаська N 3" відповідно до розподільчого балансу;
( Абзац пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства палива та енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від
08.11.2004, N 819 ( v0819558-04 ) від 24.12.2004 ) правонаступником прав та обов'язків (у тому числі за
колективним договором) ДП "Добропіллявугілля", пов'язаних з
діяльністю відособлених підрозділів: "Шахта "Білицька", "Шахта
"Новодонецька", "Шахта "Піонер" відповідно до розподільчого
балансу. Установити, що ДП "Шахта ім. М.Горького" є правонаступником
ДП "Донецьквугілля", пов'язаних з діяльністю його відособленого
підрозділу "Шахта ім. М.Горького", згідно з розподільчим балансом.
( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 697 ( v0697558-04 ) від 08.11.2004 ) Пункт 24 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 590 ( v0590558-04 ) від 27.09.2004 )
25. Установити, що для підприємств, зазначених у пунктах 7,
9, 12, 14 цього наказу, він набирає чинності у разі, якщо стосовно
цих підприємств не порушено провадження у справі про банкрутство. Для підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства, цей
наказ набирає чинності з моменту припинення провадження у справах
про банкрутство відповідно до чинного законодавства.
26. Розмістити ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 63 (юридична адреса).
27. В.о. генерального директора ДП "Донецьквугілля"
Коломійцю В.О. сприяти розміщенню працівників апарату ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" за вказаною адресою.
28. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: