open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2011 N 491

Про затвердження Положення про ботанічний заказник

загальнодержавного значення "Дальницький"

у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ботанічний заказник
загальнодержавного значення "Дальницький" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про
ботанічний заказник загальнодержавного значення "Дальницький",
затверджене наказом Мінприроди від 08.10.2008 N 516.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів

України

29.11.2011 N 491

ПОЛОЖЕННЯ

про ботанічний заказник

загальнодержавного значення "Дальницький"

1. Загальні положення
1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення
"Дальницький" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови
Ради Міністрів Української РСР від 28.10.1974 N 500 ( 500-74-п ).
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України, охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 1204 гектара розташований на
території Овідіопольського району Одеської області в
кварталах 1-15 Великодолинського лісництва Державного підприємства
"Одеське лісове господарство" (далі - Землекористувач). Заказник
знаходиться в 25 кілометрах від міста Одеса та в 5 кілометрах від
берега Чорного моря. Територія Заказника має особливе природоохоронне значення як
еталонне лісонасадження в сухому степу, що відіграє важливу роль
експериментальної бази степового лісорозведення. Переважна порода масиву - дуб звичайний, насадження закладені
в 1957-1959 роках. Понад 30 видів екзотів. Крім дуба звичайного, у
насадження входять: софора японська, дуб червоний, туя західна,
сосна кримська, клен-явір, клен татарський, клен гостролистий,
берест, свидина, скумпія, горіх грецький, липа, ясен звичайний,
тощо.
1.4. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у наукових цілях; в освітньо-виховних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать
меті створення та завданням Заказника.
1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою
діяльність згідно з діючим Положенням.
1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та
додержання встановленого режиму території Заказника.
1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною
характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів
Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних
формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма
N 6-зем) ( za788-98 ) та землевпорядній документації, обов'язково
враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
1.8. Юридична адреса Землекористувача: 67832, Одеська
область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Клари
Цеткін, 77.
2. Мета створення та завдання Заказника
2.1. Метою створення Заказника є збереження у природному
стані унікального, найбільшого за площею, вододільного лісу в
міжріччі Дністра та Південного Бугу, що характеризується високим
фауністичним та флористичним різноманіттям.
2.2. Основними завданнями Заказника є: охорона та збереження насаджень дуба червоного та звичайного,
рослин занесених до Червоної книги України і таких, що є
рідкісними для Одеської області; організація проведення наукових досліджень і спостережень на
території Заказника; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. Режим території Заказника
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових),
шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не
пов'язаних з охороною території Заказника; рубки головного користування; знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників
та трав'яного покрову; заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори,
деревної зелені, лісової підстилки, лікарської та технічної
сировини тощо); збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України
рослин, а також їх квітів, насіння, листів, плодів; меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що
можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, а також такі, що
проводяться без відповідних наукових обґрунтувань; підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та
будь-яке порушення ґрунтового покриву; полювання на усі види мисливських тварин на відтворювальних
ділянках та на козуль, зайців-русаків, сірих куріпок, самок фазана
на інших територіях Заказника на період надання мисливських угідь
у користування; турбування, знищення та відлов усіх видів птахів і тварин, що
мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд, збирання яєць та пуху; усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення
кормової бази тварин та птахів Заказника та умов їх існування; організований туризм в період розмноження та вигодівлі
молоді - протягом травня-липня; інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних,
узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та
погоджень Мінприроди; знаходження на території Заказника з усіма видами
вогнепальної зброї, зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу,
забороненими до використання; натаскування мисливських собак; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землекористувача; влаштування місць для стоянки автотранспорту; самовільне використання та надання земельних ділянок під
забудову; надання у господарське використання окремих земельних
ділянок; знищення та зміна рослинного покриву, розорювання,
заліснення, залуження ділянок Заказника; зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів
та відходів; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування
та погоджень Мінприроди; випалювання сухої рослинності; засмічення та забруднення території Заказника; сінокосіння у весняний період до червня місяця; випас та прогін худоби територією Заказника; знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових
знаків та інформаційних щитів;
3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому
порядку: використання її в оздоровчих, рекреаційних та
освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з
додержанням встановленого цим Положенням режиму території; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів
Заказника; полювання на кабана в межах затверджених лімітів його
добування на період надання мисливських угідь у користування; відстріл хижих і шкідливих тварин відповідно до встановленого
порядку його здійснення; селекційний та вибірковий діагностичний відстріл для
ветеринарно-санітарної експертизи на період надання мисливських
угідь у користування відповідно до встановлених порядків їх
здійснення; добування об'єктів тваринного світу в наукових цілях
відповідно до затверджених в установленому порядку програм та
планів науково-дослідних робіт; спортивно-аматорське полювання на самців фазана; обмежене збирання ряски та лікарської сировини (у межах
затверджених лімітів), крім рослин занесених до Червоної книги
України.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.
3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється
охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму
території.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
3.7. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. Відповідальність за порушення законодавства
4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах
Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну
або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
5. Зміна меж, категорії та скасування статусу
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Заказника проводяться відповідно до природоохоронного
законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: