open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 491
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 26 ( v0026732-15 ) від 22.01.2015 }
Про затвердження Положення про порядок

прийому іноземних делегацій, груп, окремих

іноземців та осіб без громадянства

На виконання вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), Указу Президента України "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин" ( 841/96 ) (зі змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від
22.08.2005), постанови Кабінету Міністрів України N 1893
( 1893-98-п ) від 27.11.98 "Про затвердження Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави", розділу XX
Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок прийому іноземних
делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
(далі - Положення), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міненерговугілля неухильно дотримуватися вимог Положення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

14.09.2011 N 491

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийому іноземних делегацій,

груп, окремих іноземців та осіб

без громадянства у Міністерстві енергетики

та вугільної промисловості України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок прийому іноземних
делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства в
Міністерстві енергетики та вугільної промислової України
(далі - Міненерговугілля) з метою створення належних умов для
міжнародного співробітництва.
1.2. Відповідальність за організацію роботи із
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва
покладено на Міністра. Безпосередньо організацію прийомів
іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без
громадянства здійснює Департамент з питань євроінтеграції та
міжнародного співробітництва.
1.3. Забезпечення режиму секретності під час прийому
іноземних делегацій здійснює Спеціальний відділ та інші структурні
підрозділи Міненерговугілля, залучені до виконання програми
прийому, відповідно до вимог Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), Указу Президента України "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин" ( 841/96 ), постанови Кабінету Міністрів
України N 1893 ( 1893-98-п ) від 27.11.98 "Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави",
розділу XX Порядку організації та забезпечення режиму секретності
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, та
цього Положення.
2. Організація прийомів
2.1. Міністр або його заступники, отримавши лист від
іноземної організації або її представництва, чи окремих іноземців
та осіб без громадянства з проханням про особисту зустріч (візит)
із представниками Міненерговугілля, та у разі прийняття
позитивного рішення щодо доцільності проведення заходу, доручає
Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва організацію проведення зустрічі, яка включає
підготовку Програми зустрічі.
2.2. Керівники структурних підрозділів, у разі
безпосереднього отримання інформації щодо візитів представників
закордонних організацій, готують доповідну записку на ім'я
Міністра або заступника Міністра - керівника апарату про надання
дозволу на проведення зустрічі, з пропозиціями стосовно
доцільності (недоцільності) зустрічі (візиту) із зазначенням
термінів, прізвищ відвідувачів, мети, очікуваних результатів та з
наданням оригіналу листа-звернення, зареєстрованого в канцелярії.
2.3. Після отримання дозволу керівництва (резолюція на
доповідній записці) на проведення зустрічі, не пізніше ніж за 5
днів до проведення заходу, керівники структурних підрозділів
звертаються із службовою запискою до Департаменту з питань
євроінтеграції та міжнародного співробітництва з метою підготовки
програми зустрічі.
2.4. Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва спільно зі структурними підрозділами, яким
доручено приймати іноземців, готує програму прийому іноземних
делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства
(додаток 1), в якій зазначає склад делегації, мету прийому, термін
перебування іноземців у Міністерстві, осіб, відповідальних за
прийом іноземців і роботу з ними, перелік приміщень, які
планується відвідати, маршрути та порядок пересування іноземців по
Міністерству.
2.5. Програма прийому іноземних делегацій, груп, окремих
іноземців та осіб без громадянства підписується Департаментом з
питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
погоджується зі Спеціальним відділом та затверджується Міністром
або його заступником.
2.6. Копію затвердженої програми та інші необхідні матеріали
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва надає Спеціальному відділу для подальшого
інформування Служби безпеки України.
2.7. Документація, з якою планується ознайомити іноземців або
яка має передаватись, оцінюється експертною комісією до
затвердження програми прийому і роботи з іноземцями (відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України N 1893 ( 1893-98-п ) від
27.11.98). Рішення експертної комісії оформлюється актом, який
затверджується Міністром або його заступником, який є державним
експертом з питань таємниць. Передавання іноземній державі (її представникам) інформації,
що становить державну таємницю, здійснюється лише на підставі
мотивованого розпорядження Президента України або міжнародних
договорів, ратифікованих Верховною Радою України. Передача іноземцям матеріальних носіїв, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється з
дозволу Міністра.
2.8. Працівники Міненерговугілля, які беруть участь у прийомі
іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без
громадянства, діють лише в межах своєї компетенції та повноважень,
наданих керівництвом Міненерговугілля, забезпечуючи збереження
державної таємниці.
2.9. Участь представника Спеціального відділу під час
проведення зустрічей з іноземними делегаціями, групами, окремими
іноземцями та особами без громадянства є обов'язковою.
2.10. Пропуск іноземців до адміністративних будинків
Міненерговугілля здійснюється за списком у присутності
відповідальної за прийом особи, копія якого Департаментом з питань
євроінтеграції та міжнародного співробітництва надається до служби
охорони Міненерговугілля.
2.11. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями
забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на
території Міністерства без супроводження.
2.12. Проведення ділових зустрічей з іноземцями здійснюється
в окремо виділеному і належним чином обладнаному приміщенні.
2.13. Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними
делегаціями, групами, іноземними громадянами за спеціальною
формою.
2.14. Особа, яка визначена програмою зустрічі відповідальною
за підготовку звіту, за результатами зустрічі у п'ятиденний термін
після завершення прийому складає звіт про виконання програми
прийому і роботи з іноземцями та подає на затвердження керівництву
Міненерговугілля. Усі документи, підписані під час прийому,
обов'язково додаються до звіту в Департамент з питань
євроінтеграції та міжнародного співробітництва. Копія
затвердженого звіту надається Спеціальному відділу для
інформування Служби безпеки України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: