open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2011 N 491

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції,

застосованої до суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності України

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і
пов'язаних з ним законів України, та на підставі матеріалів
ТОВ "Алфаінтерпласт" вих. від 31.05.2011 N 210, вх. від 07.06.2011
N 12/56003-11, ТОВ "Завод підйомних машин та металоконструкцій"
вих. від 20.05.2011 N 3090, вх. від 25.05.2011 N 12/52929-11,
ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" вих. від 01.06.2011
N 33-432, вх. від 03.06.2011 N 12/55973-11, ТОВ "Техноекспорт"
вих. від 25.05.2011 N 209, вх. від 26.05.2011 N 12/53258-11,
вих. від 03.06.2011 N 224, вх. від 03.06.2011 N 12/55981-11,
ТОВ "Макрос" вих. від 12.05.2011 N 12/05-11-юр, вх. від 16.05.2011
N 12/49579-11, вих. від 02.06.2011 N 12/06-11-юр, вх. від
02.06.2011 N 12/55581-11, ТОВ "Торгово-промислова компанія"
вих. від 25.05.2011 N 239, вх. від 26.05.2011 N 12/53164-11,
ТОВ "Радисинь плюс" вих. від 18.05.2011 N 5, вх. від 20.05.2011
N 12/51566-11, вих. від 24.05.2011 N 6, вх. від 31.05.2011
N 12/54363-11, вих. від 02.06.2011 N 7, вх. від 02.06.2011
N 12/55488-11, ТОВ "Бауматех" вих. від 16.05.2011 N 31, вх. від
19.05.2011 N 12/51062-11, приватного підприємства "Транс-сервіс"
вих. від 31.03.2011 N 31/03, вх. від 01.06.2011 N 12/54937-11
Н А К А З У Ю:
1. Тимчасово, до 30.09.2011 включно, зупинити дію спеціальної
санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з
додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

10.06.2011 N 491

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,

до яких тимчасово зупинено дію спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Підстава |Підприємству відповідно до| | | | | з ЄДРПОУ | | статті 9 Закону України | | | | | | | "Про зовнішньоекономічну | | | | | | |діяльність" ( 959-12 ) до | | | | | | | 02.09.2011 поінформувати | | | | | | |Міністерство економіки про| -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 1|ТОВ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0020054570|Матеріали ТОВ "АЛФАІНТЕРПЛАСТ" |хід виконавчого | |"АЛФАІНТЕРПЛАСТ" | |ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А | |вих. від 31.05.2011 N 210 вх. від|провадження щодо стягнення| | | | | |07.06.2011 N 12/56003-11 (лист |заборгованості з "Благо | | | | | |ТОВ "АЛФАІНТЕРПЛАСТ" від |Вид" (Республіка Білорусь)| | | | | |16.03.2011 N 149 до ЗАТ |та стан повернення | | | | | |"Евробанк", лист ЗАТ "Евробанк" |валютних цінностей на | | | | | |від 31.03.2011 N 03/573, ухвали |територію України. | | | | | |господарського суду Брестської | | | | | | |області (Республіка Білорусь) від| | | | | | |21.02.2011 у справі N 3- | | | | | | |5Их/2/2010 і від 25.03.2011 у | | | | | | |справі N 5-15/Их/2011, накази | | | | | | |господарського суду Брестської | | | | | | |області 21.02.2011 N 3-5Их/2/2010| | | | | | |і від 25.03.2011 N 5-15/Их/2011, | | | | | | |довідка ПАТ "КБ "ПриватБанк" від | | | | | | |30.05.2011 N 08.2.0.0/01-1743) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 2|ТОВ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА |69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0033700560|Матеріали ТОВ "ЗАВОД ПІДЙОМНИХ |хід конкурсного | |ПІДЙОМНИХ МАШИН ТА| |ВУЛ. КРИВА БУХТА, 89-А| |МАШИН ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" вих. |провадження стосовно | |МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ"| | | |від 20.05.2011 N 3090 вх. від |ВАТ "Чеховский завод | | | | | |25.05.2011 N 12/52929-11 (лист |"Гидросталь" (Російська | | | | | |ТОВ "ЗАВОД ПІДЙОМНИХ МАШИН ТА |Федерація) та стан | | | | | |МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" від 19.05.2011|повернення валютних | | | | | |N 3075 до конкурсного керуючого |цінностей на територію | | | | | |ВАТ "Чеховский завод "Гидросталь"|України. | | | | | |(Російська Федерація), | | | | | | |повідомлення ВАТ "Чеховский | | | | | | |завод "Гидросталь" від 23.05.2011| | | | | | |N 169 про проведення зборів | | | | | | |кредиторів, довідка ПАТ "КБ | | | | | | |"ПриватБанк" від 19.05.2011 | | | | | | |N Р.10.00.08-764) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 3|ВАТ ІВАНО- |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0005782912|Матеріали ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ|хід виконавчого | |ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД|ФРАНКІВСЬКА|САХАРОВА, 23 | |ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" вих від |провадження щодо стягнення| |"ПРОМПРИЛАД" | | | |01.06.2011 N 33-432 вх. від |заборгованості з "Chirchiq| | | | | |03.06.2011 N 12/55973-11 (лист |Gaz Servis" (Республіка | | | | | |Міністерства юстиції Республіки |Узбекистан) згідно з | | | | | |Узбекистан від 30.03.2011 |виконавчим листом від | | | | | |N 20-01-1038/2, лист ВАТ "Івано- |10.03.2010 у справі | | | | | |Франківський завод "Промприлад" |N 11-0927/20542 та стан | | | | | |від 30.05.2011 N 33-415 до |повернення валютних | | | | | |Міністерства юстиції Республіки |цінностей на територію | | | | | |Узбекистан, довідки ПАТ |України. | | | | | |"Промінвестбанк" від 05.05.2011 | | | | | | |N 06-1-2/359 (про закриття | | | | | | |валютних рахунків), | | | | | | |ПАТ "КБ "ПриватБанк" від | | | | | | |31.05.2011 N 35.0.0.0/1343, | | | | | | |ПАТ "Фольксбанк" від 31.05.2011 | | | | | | |N 45-0/15120) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 4|ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"|КИЇВСЬКА |255020, БРОВАРИ, |0024890524|Матеріали ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" вих.|погашення | | | |КИЇВСЬКА. 290 / | |від 25.05.2011 N 209 вх. від |ТОВ "Спецуправление N 75" | | | |255020, БРОВАРИ, | |26.05.2011 N 12/53258-11, вих. |(Республіка Узбекистан) | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 13/21 | |від 03.06.2011 N 224 вх. від |простроченої | | | | | |03.06.2011 N 12/55981-11 (лист |заборгованості та стан | | | | | |ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" від 11.05.2011|повернення валютних | | | | | |N 190 до ТОВ "Спецуправление |цінностей на територію | | | | | |N 75" (Республіка Узбекистан), |України. | | | | | |лист ТОВ "Спецуправление N 75" | | | | | | |від 18.05.2011 N 175, SWIFT- | | | | | | |повідомлення від 01.02.2011, лист| | | | | | |ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ - від | | | | | | |01.06.2011 N 221 до | | | | | | |господарського суду м. Ташкента | | | | | | |(Республіка Узбекистан), довідки | | | | | | |ПАТ "Київська Русь" від | | | | | | |23.05.2011 N 3623/18-161, | | | | | | |ПАТ "Міжнародний інвестиційний | | | | | | |банк" від 17.05.2011 N 1130/ІП) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 5|ТОВ "МАКРОС" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0031256979|Матеріали ТОВ "МАКРОС" вих. від |хід ліквідаційного процесу| | | |ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |12.05.2011 N 12/05-11-юр вх. від |"S.A.R.L. N.I.S." | | | |2-А/132 | |16.05.2011 N 12/49579-11, вих. |(Французька Республіка) та| | | | | |від 02.06.2011 N 12/06-11-юр вх. |стан повернення валютних | | | | | |від 02.06.2р 11 N 12/55581-11 |цінностей на територію | | | | | |(лист адвокатського бюро |України. | | | | | |"Courtier" від 01.06.2011 | | | | | | |N MACROS C/NIS 100779/NC-NC/CLB, | | | | | | |довідка ПАТ "Райффайзен Банк | | | | | | |Аваль" від 06.05/2011 | | | | | | |N С11-0000-130-03/12/1057) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 6|ТОВ "ТОРГОВО- |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0013816938|Матеріали ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА|заходи, вжиті для визнання| |ПРОМИСЛОВА | |ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | |КОМПАНІЯ" вих. від 25.05.2011 |та виконання рішення | |КОМПАНІЯ" | | | |N 239 вх. від 26.05.2011 |Міжнародним комерційним | | | | | |N 12/53164-11 (рішення |арбітражним судом при ТПП | | | | | |Міжнародним комерційним |України від 25.02.2011 у | | | | | |арбітражним судом при ТПП України|справі АС N 255г/2010 на | | | | | |від 25.02.2011 у справі АС |території Грузії, та стан | | | | | |N 255г/2010, довідка Міжнародним |повернення валютних | | | | | |комерційним арбітражним судом при|цінностей на територію | | | | | |ТПП від 19.05.2011 N 1128/14-6, |України. | | | | | |довідки ПАТ "УкрСиббанк" від | | | | | | |23.05.2011 N 137-08/180, | | | | | | |ПАТ "КБ "ПриватБанк" від | | | | | | |23.05.2011 N 194) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 7|ТОВ "РАДОСИНЬ |М. КИЇВ |02218, М. КИЇВ, |0033107743|Матеріали ТОВ "РАДИСИНЬ ПЛЮС" |хід виконавчого | |ПЛЮС" | |ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, | |вих. від 18.05.2011 N 5 вх. від |провадження щодо стягнення| | | |КВ. 53. ДИРЕКТОР - | |20.05.2011 N 12/51566-11, вих. |заборгованості з "OU | | | |КРИКУН МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ| |від 24.05.2011 N 6 вх. від |"SLIPER" (Естонія) та стан| | | | | |31.05.2011 N 12/54363-11, вих. |повернення валютних | | | | | |від 02.06.2011 N 7 вх. від |цінностей на територію | | | | | |02.06.2011 N 12/55488-11 (рішення|України. | | | | | |арбітражного суду при ТПП Естонії| | | | | | |від 11.09.2011 у справі | | | | | | |N 19-2-1/2007, листи | | | | | | |Талліннського судового виконавця | | | | | | |Катрін Веллет від 20.01.2011 | | | | | | |N 6445 і від 18.05.2011 N 6648, | | | | | | |довідки ПАТ "Укрсоцбанк" від | | | | | | |02.07.2009 N 37.29-43/67-2124, | | | | | | |від 19.05.2011 | | | | | | |N 301.5-106/26-26362, | | | | | | |від 19.05.2011 | | | | | | |N 301.5-106/26-26344 і від | | | | | | |31.05.2011 N 301.7-13/64, | | | | | | |ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" від| | | | | | |25.05.2011 N 1-001/0110 і від | | | | | | |25.05.2011 N 1-001/01101) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 8|ТОВ "БАУМАТЕХ" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, |0034703138|Матеріали ТОВ "БАУМАТЕХ" вих. від|розгляд господарським | | | |С. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА, | |16.05.2011 N 31 вх. від |судом Рівненської області | | | |ВУЛ. ПРИСАДИБНА, 9-Б | |19.05.2011 N 12/51062-11 (ухвала |справи N 14/171 та стан | | | | | |господарського суду Рівненської |повернення валютних | | | | | |області від 22.02.2011 у справі |цінностей на територію | | | | | |N 14/171, довідка |України. | | | | | |ПАТ "Укрексімбанк" від 16.05.2011| | | | | | |N 065-40/1438) | | -+------------------+-----------+----------------------+----------+---------------------------------+--------------------------| 9|ПП "ТРАНС-СЕРВІС" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, |0033010796|Матеріали ПП "ТРАНС-СЕРВІС" вих. |хід виконавчого | | | |С. ВАСИЩЕВЕ, | |від 31.03.2011 N 31/03 вх. від |провадження щодо стягнення| | | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 | |01.06.2011 N 12/54937-11 (лист |заборгованості з ТОВ | | | | | |ПП "ТРАНС-СЕРВІС" від 23.05.2011 |"ИмпЭкс Спб" (Російська | | | | | |N 23/1 до Фрунзенського районного|Федерація) та стан | | | | | |відділу Управління федеральної |повернення валютних | | | | | |служби судових приставів |цінностей на територію | | | | | |Російської Федерації по у |України. | | | | | |м. Санкт-Петербург (Російська | | | | | | |Федерація), лист Фрунзенського | | | | | | |районного відділу Управління | | | | | | |федеральної служби судових | | | | | | |приставів Російської Федерації по| | | | | | |у м. Санкт-Петербург від | | | | | | |31.05.2011 N 19/11/11-4, довідки | | | | | | |ПАТ "Укрсоцбанк" від 26.05.2011 | | | | | | |N 12.1.4-35/67-4325, ПАТ "Регіон-| | | | | | |Банк" від 25.05.2011 N 0442/1039)| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: