open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.08.2005 N 491

Про затвердження додаткових заходів

щодо виконання у II півріччі п.р.

Програми діяльності Кабінету Міністрів України

"Назустріч людям"

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2005 р. N 733 ( 733-2005-п ) "Про підсумки
соціально-економічного розвитку України у I півріччі та завдання
на II півріччя 2005 р." Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План додаткових заходів Міністерства освіти і
науки України щодо виконання у II півріччя п.р. Програми
діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
( n0001120-05 ), що додається.
2. Першим заступникам, заступникам міністра, керівникам
департаментів, інших структурних підрозділів:
2.1. Продовжити реформування галузі освіти та її інтегрування
в європейський освітній простір шляхом підвищення якості освітніх
послуг, запровадження прогресивних методів навчання із широким
використанням Інтернет, мультимедійних засобів та дистанційного
навчання, підвищення статусу педагогічних працівників у
суспільстві.
2.2. Забезпечити реалізацію Плану додаткових заходів
на II півріччя 2005 р. Про результати роботи до 20 січня 2006 р.
поінформувати адміністративно-господарський департамент.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)
узагальнити подані матеріали та до 1 лютого 2006 р. надіслати
інформацію до Мінекономіки.
4. Координацію та контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 22.08.05 N 491

ПЛАН

додаткових заходів Міністерства освіти

і науки України щодо виконання Програми діяльності

Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"

( n0001120-05 ) у II півріччі 2005 р.

---------------------------------------------------------------------- NN | Зміст заходу | Відповідальні | Строк | п/п | | за виконання | виконання | --------------------------------------------------------------------- Розділ I. ВІРА
Інформаційна політика --------------------------------------------------------------------- 1 |Забезпечити оприлюднення у |Долганова Л.Г., |Щоквартально| (9) |засобах масової інформації |Ханюк В.А., |до 15 числа | |звітів про результати виконання|керівники |місяця, що | |квартальних планів роботи |структурних |настає за | |міністерства |підрозділів |звітним | | |міністерства |періодом | | | | | ----+-------------------------------+------------------+------------| 2 |Забезпечити оптимізацію витрат |Куліков П.М., |До 25 серпня| (10)|на утримання друкованих засобів|Долганова Л.Г., |2005 р. | |масової інформації, |Завалевський Ю.І.,| | |засновниками (співзасновниками)|Паржницький В.В., | | |яких є міністерство. Подати |Левківський К.М. | | |Держкомтелерадіо інформацію | | | |щодо їх кількості та | | | |передбачених на 2005 р. обсягів| | | |фінансування | | | ----+-------------------------------+------------------+------------| 3 |Активізувати роз'яснення |Долганова Л.Г., |Постійно | (11)|державної політики в усіх |керівники | | |сферах суспільного життя , у |структурних | | |тому числі засад державної |підрозділів | | |інформаційної політики |міністерства | | --------------------------------------------------------------------- Розділ II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Правова політика --------------------------------------------------------------------- 4 |Забезпечити посилення роботи з | Рогожа М.М., |Протягом | (13)|профілактики наркозалежності |МОН Автономної |II півріччя | |серед учнівської та |Республіки Крим, | | |студентської молоді, взяти |Управління | | |участь спільно з відповідними |освіти і науки | | |підрозділами МВС, МОЗ, іншими |обласних, | | |органами виконавчої влади у |Київської та | | |здійсненні |Севастопольської | | |оперативно-профілактичних |міських | | |заходів з протидії |державних | | |розповсюдженню наркотичних |адміністрацій | | |засобів та психотропних речовин| | | |у навчально-виховних закладах | | | --------------------------------------------------------------------- Розділ III. ГАРМОНІЯ
Бюджетна політика --------------------------------------------------------------------- 5 |Провести інвентаризацію |Гуржій А.М., |До 25.08. | (20)|бюджетних програм, за |Огнев'юк В.О., |2005 р. | |результатами якої передбачити |Степко М.Ф., | | |під час складання проекту |Богомолов А.Г. | | |Державного бюджету України на | | | |2006 р. істотну економію за | | | |статтями видатків, не | | | |пов'язаних з фінансуванням | | | |пріоритетних напрямів бюджетної| | | |політики. Відповідні пропозиції| | | |подати Мінекономіки | | | --------------------------------------------------------------------- Подолання бідності --------------------------------------------------------------------- 6 |Спільно з органами місцевої |Полянський П.Б., |Протягом | (22)|виконавчої влади забезпечити |Десятов Т.М., |II півріччя | |проведення активної політики |МОН Автономної | | |щодо зниження до кінця |Республіки Крим, | | |поточного року не менш як на |Управління освіти | | |20% заборгованості з виплати |і науки обласних, | | |заробітної плати працівникам |Київської та | | |освітянської галузі |Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | | --------------------------------------------------------------------- Регуляторна політика --------------------------------------------------------------------- 7 |Завершити перегляд регуляторних|Богомолов А.Г., |До | (29)|актів на їх відповідність |Свириденко А.М., |25.09.05 р. | |Закону України "Про засади |члени комісії | | |державної регуляторної політики|міністерства з | | |у сфері господарської |перегляду | | |діяльності" ( 1160-15 ). |регуляторних актів| | |Про результати поінформувати | | | |Держпідприємництво | | | --------------------------------------------------------------------- Розділ IV. ЖИТТЯ
Соціально-трудові відносини --------------------------------------------------------------------- 8 |Продовжити роботу щодо надання |Десятов Т.М., |Протягом | (44)|освітніх послуг з підготовки, |Болюбаш Я.Я. |II півріччя | |перепідготовки та підвищення | | | |кваліфікації різних категорій | | | |населення з урахуванням вимог | | | |ринку праці | | | --------------------------------------------------------------------- Промислово-інвестиційна політика --------------------------------------------------------------------- 9 |Внести Мінекономіки пропозиції |Гуржій А.М., |До | (48)|до проекту законодавчого акта |Стогній В.С. |25.09.05 р. | |щодо створення сприятливих умов| | | |для залучення інвестицій в | | | |економіку з урахування | | | |поставленого Президентом | | | |України завдання по | | | |забезпеченню виваженого підходу| | | |до визначення економічної | | | |доцільності реалізації | | | |інвестиційних проектів у | | | |спеціальних економічних зонах і| | | |на територіях пріоритетного | | | |розвитку | | | --------------------------------------------------------------------- Енергетика та ресурсозбереження --------------------------------------------------------------------- 10 |Взяти участь у розробці проекту|Свіженко В.О. |До | (79)|Державної програми розвитку | |01.12.05 р. | |природно-заповідної справи в | | | |Україні до 2020 р., пов'язаних | | | |з використанням земель | | | |природоохоронного призначення, | | | |провести інвентаризацію | | | |територій та об'єктів | | | |природно-заповідного фонду та | | | |винесення їх меж у натурі. | | | |Відповідні пропозиції надати | | | |Мінприроди | | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: