open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.10.2002 N 1778

Про скасування наказів ФДМУ

(Витяг)
На виконання вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) та наказу Міністерства юстиції
України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 458/4679,
Н А К А З У Ю:
1. Визнати такими, що втратили чинність, накази, зазначені у
переліку, наведеному в додатку 1.
2. Начальникам управлінь та окремих структурних підрозділів
ФДМУ відповідно до функціональних напрямів їх діяльності
підготувати накази (додаток 2) про їх скасування.
Відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 Порядку проведення
державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до
Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві
юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 26.11.97 N 74/5 ( z0573-97 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.12.97 за N 573/2377, вищезазначені
накази подати в установленому порядку до Міністерства юстиції
України.
3. Начальникам управлінь Фонду в разі необхідності вжити
заходів щодо скасування наказів, виданих спільно з іншими органами
виконавчої влади, та подати їх до Міністерства юстиції України в
установленому порядку (додаток 3).
4. Вважати наказ ФДМУ від 28.08.2002 N 1530 таким, що втратив
чинність.
5. Контроль за приведенням у відповідність архівних
документів покласти на начальника Управління діловодства та
контролю Адамця В.П.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Бондар
(Додатки 2,3 не наводяться)

Додаток 1

до наказу ФДМУ

09.10.2002 N 1778

1. Фонд державного майна
Наказ від 13.08.92 N 322 ( v0322224-92 ) "Про затвердження
Положення про порядок видачі дозволу (ліцензії) на здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами"
2. Фонд державного майна
Наказ від 30.10.92 N 464 ( v0464224-92 ) "Про Типове
положення про регіональне відділення Фонду державного майна
України"
3. Фонд державного майна
Наказ від 02.11.92 N 465 ( v0465224-92 ) "Про Типове положення
про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць"
4. Фонд державного майна
Наказ від 10.11.92 N 476 ( v0476224-92 ) "Про затвердження
Положення про план приватизації"
5. Фонд державного майна
Наказ від 10.11.92 N 478 ( v0478224-92 ) "Про затвердження
Порядку укладання контрактів з керівниками, затвердження статутів
підприємств, організацій, установ та внесення змін і доповнень до
статутів та контрактів"
6. Фонд державного майна
Наказ від 16.12.92 N 567 ( v0567224-92 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів"
7. Фонд державного майна
Наказ від 21.12.92 N 575 ( v0575224-92 ) "Про затвердження
Положення про розмір коефіцієнта перерахунку вартості об'єктів"
8. Фонд державного майна
Наказ від 12.01.93 N 6 ( v0006224-93 ) "Про затвердження
розміру коефіцієнта перерахунку вартості об'єкта, що
приватизується за участю іноземних інвесторів"
9. Фонд державного майна
Наказ від 15.01.93 N 30 ( v0030224-93 ) "Про Положення про
секторну (галузеву) приватизаційну комісію"
10. Фонд державного майна
Наказ від 04.06.93 N 249 ( v0249224-93 ) "Про оплату праці
членів комісій по приватизації, інвентаризації та інших"
11. Фонд державного майна
Наказ від 04.11.93 N 481 ( v0481224-93 ) "Про акумулювання
приватизаційних паперів, що надійшли від продажу об'єктів, у
регіональних відділеннях"
12. Фонд державного майна
Наказ від 18.11.93 N 502 ( v0502224-93 ) "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва"
13. Фонд державного майна
Наказ від 19.11.93 N 503 ( v0503224-93 ) "Про приватизацію
готелів"
14. Фонд державного майна
Наказ від 20.01.94 N 42 ( v0042224-94 ) "Про порядок
проходження документів по приватизації державних підприємств та
контролю за надходженням коштів до позабюджетного фонду"
15. Фонд державного майна
Наказ від 10.02.94 N 81 ( v0081224-94 ) "Додаткова угода щодо
викупу орендованого майна до договору оренди"
16. Фонд державного майна
Наказ від 16.02.94 N 88 ( v0088224-94 ) "Про приватизацію
часток (паїв, акцій), що належать державі у майні суб'єктів
підприємницької діяльності"
17. Фонд державного майна
Наказ від 01.03.94 N 113 ( v0113224-94 ) "Про порядок
приватизації державного майна підприємств торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування, що відносяться до
об'єктів малої приватизації"
18. Фонд державного майна
Наказ від 07.06.94 N 334 ( v0334224-94 ) "Про порядок
надходження та використання коштів, одержаних від приватизації
державного майна"
19. Фонд державного майна
Наказ від 08.08.94 N 500 ( v0500224-94 ) "Про порядок
проходження документів при видачі ліцензії на здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами"
20. Фонд державного майна
Наказ від 08.08.94 N 499 ( v0499224-94 ) "Про порядок
проходження документів при видачі ліцензії на здійснення
представницької діяльності з приватизаційними паперами"
21. Фонд державного майна
Наказ від 08.08.94 N 501 ( v0501224-94 ) "Про порядок
проходження документів при видачі ліцензії на здійснення
комерційної діяльності з приватизаційними паперами"
22. Фонд державного майна
Наказ від 15.08.94 N 507 ( v0507224-94 ) "Договір про
залучення приватизаційних майнових сертифікатів громадян для
участі у викупі організацією орендарів державного майна, зданого в
оренду з викупом"
23. Фонд державного майна
Наказ від 06.12.94 N 771 ( v0771224-94 ) "Про порядок
проходження документів при видачі генеральної угоди на виконання
посередницьких послуг щодо підготовки до приватизації об'єктів
приватизації"
24. Фонд державного майна
Наказ від 08.01.95 N 38 ( v0038224-95 ) "Про впорядкування
роботи з навчальними центрами, які здійснюють навчання та
сертифікацію фахівців у галузі приватизації державного майна"
25. Фонд державного майна
Наказ від 24.01.95 N 61 ( v0061224-95 ) "Про затвердження
Тимчасового положення "Про порядок проведення сертифікатних
аукціонів"
26. Фонд державного майна
Наказ від 29.05.95 N 618 ( v0618224-95 ) "Про порядок надання
до публікації в газеті "Відомості приватизації" інформації про
продаж акцій відкритих акціонерних товариств на сертифікатних
аукціонах"
27. Фонд державного майна
Наказ від 12.10.95 N 1263 ( v1263224-95 ) "Про прийняття заяв
на участь у сертифікатних аукціонах від громадян України"
28. Фонд державного майна
Наказ від 23.11.95 N 1428 ( v1428224-95 ) "Про упорядкування
звітності про хід відкритого продажу акцій відкритих акціонерних
товариств за приватизаційні папери та підведення остаточних
підсумків продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
що пропонувалися до продажу на сертифікатних аукціонах"
29. Фонд державного майна
Наказ від 01.12.95 N 1467 ( v1467224-95 ) "Рекомендації про
порядок укладання або переукладання контракту з головою правління
відкритого акціонерного товариства та про порядок заповнення
типової форми контракту з головою правління відкритого
акціонерного товариства"
30. Фонд державного майна
Наказ від 29.12.95 N 1581 ( v1581224-95 ) "Про створення
структурних підрозділів у регіональних відділеннях фонду"
31. Фонд державного майна
Наказ від 07.02.96 N 117 ( v0117224-96 ) "Про розробку
проектів планів приватизації та планів розміщення акцій"
32. Фонд державного майна
Наказ від 04.03.96 N 254 ( v0254224-96 ) "Про затвердження
форми заяв для участі в спеціалізованих сертифікатних аукціонах за
компенсаційні сертифікати"
33. Фонд державного майна
Наказ від 30.04.96 N 492 ( v0492224-96 ) "Про надання
документів про підприємства, що плануються для виставлення на
сертифікатні аукціони"
34. Фонд державного майна
Наказ від 30.04.96 N 487 ( v0487224-96 ) "Про затвердження
типових розпорядчих документів щодо прийняття рішення про
приватизацію за ініціативою органу приватизації та оформлення
процесу підготовки підприємства до приватизації"
35. Фонд державного майна
Наказ від 30.08.96 N 1016 ( v1016224-96 ) "Про утворення
комісії по первинній обробці заяв фінансових посередників,
прийнятих на сертифікатний аукціон"
36. Фонд державного майна
Наказ від 02.09.96 N 1034 ( v1034224-96 ) "Щодо продажу
пакетів акцій ВАТ, які створюються на базі об'єктів комунальної
власності, на сертифікатних аукціонах в окремих регіонах"
37. Фонд державного майна
Наказ від 03.09.96 N 1039 ( v1039224-96 ) "Про посилення
контролю за обліком довгострокових фінансових вкладень, вилучених
в процесі приватизації державних підприємств"
38. Фонд державного майна
Наказ від 19.09.96 N 1099 ( v1099224-96 ) "Про заходи щодо
підвищення активності населення у регіонах при одержанні та
інвестуванні приватизаційних майнових сертифікатів"
39. Фонд державного майна
Наказ від 24.09.96 N 1117 ( v1117224-96 ) "Про затвердження
переліку об'єктів, що підлягають приватизації за некомерційним
конкурсом під інвестиційні зобов'язання"
40. Фонд державного майна
Наказ від 15.10.96 N 1236 ( v1236224-96 ) "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва силами центрального апарату
Фонду"
41. Фонд державного майна
Наказ від 17.10.96 N 1244 ( v1244224-96 ) "Про передачу
центрами сертифікатних аукціонів інформації, що стосується системи
реєстрів акціонерів"
42. Фонд державного майна
Наказ від 16.12.96 N 1542 ( v1542224-96 ) "Щодо узгодження
планів розміщення акцій та переліку підприємств, які
приватизуються за індивідуальними планами"
43. Фонд державного майна
Наказ від 16.12.96 N 1543 ( v1543224-96 ) "Про заборону
проведення приватизації способами, що передбачають інвестиційні
зобов'язання"
44. Фонд державного майна
Наказ від 28.01.97 N 99 ( v0099224-97 ) "Про затвердження
форм заяв на придбання акцій за невикористані компенсаційні
сертифікати на спеціалізованому сертифікатному аукціоні"
45. Фонд державного майна
Наказ від 04.03.97 N 240 ( v0240224-97 ) "Про призупинення
процесу приватизації підприємств поліграфії, книгорозповсюдження
та видавництв"
46. Фонд державного майна
Наказ від 16.12.97 N 1439 ( v1439224-97 ) "Щодо прискорення
приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств"
47. Фонд державного майна
Наказ від 12.03.98 N 473 ( v0473224-98 ) "Про затвердження
Порядку розробки та обігу документів при підготовці
приватизаційних проектів"
48. Фонд державного майна
Наказ від 01.06.98 N 1064 ( v1064224-98 ) "Про затвердження
інструкції про порядок подання, прийому та обробки заяв від
громадян та юридичних осіб на придбання акцій на СА за грошові
кошти"
49. Фонд державного майна
Наказ від 22.06.98 N 1191 ( v1191224-98 ) "Щодо завершення
діяльності з приватизаційними паперами довірчих товариств,
торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній"
50. Фонд державного майна, Національне агентство з управління
державними корпоративними правами
Наказ від 05.03.99 N 403/31 ( v3_31224-99 ) "Про передачу
державних корпоративних прав до Національного агентства України з
управління державними корпоративними правами і внесення
відповідних змін у реєстрах".
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
"Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію", N 12, 2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: