open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.2011 N 1055

Про проведення експерименту

щодо реалізації спільних освітніх програм

з підготовки магістрів

З метою забезпечення участі Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара та Донецького національного
університету у Мережевому університеті Співдружності Незалежних
Держав Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про проведення експерименту
щодо реалізації спільних освітніх програм з підготовки магістрів у
рамках Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав у
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара
та Донецькому національному університеті (далі - Положення), що
додається.
2. Керівникам вищих навчальних закладів, які беруть участь у
запровадженні спільних освітніх програм з підготовки магістрів у
рамках Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав
(далі - МУ СНД):
2.1. Розробити плани впровадження спільних освітніх програм
МУ СНД відповідно до затвердженого Положення.
2.2. Щорічно до 1 жовтня інформувати Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту про хід реалізації програм МУ СНД.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.), департаменту вищої світи (Болюбаш Я.Я.) та керівникам
вищих навчальних закладів, визначених у пункті 1 цього наказу,
створити робочу групу із розроблення організаційно-методичного
забезпечення навчального процесу за зазначеними програмами.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра Є.М.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

13.09.2011 N 1055

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про проведення експерименту

щодо реалізації спільних освітніх програм

з підготовки магістрів у рамках

Мережевого університету Співдружності

Незалежних Держав у Дніпропетровському

національному університеті імені Олеся Гончара

та Донецькому національному університеті

I. Загальні положення
1. Спільна освітня програма з підготовки магістрів
розробляється Дніпропетровським національним університетом імені
Олеся Гончара та Донецьким національним університетом відповідно
до угоди учасників Консорціуму по створенню Мережевого
університету Співдружності Незалежних Держав (далі - Угоди) про
спільну підготовку магістрів з одним або декількома вищими
навчальними закладами - членами Мережевого університету
Співдружності Незалежних Держав (далі - Університети-партнери).
2. Студенти вищих навчальних закладів МУ СНД можуть брати
участь у спільній програмі навчання в Університетах-партнерах.
3. Нормативний строк навчання студентів Мережевого
університету Співдружності Незалежних Держав в
Університетах-партнерах визначається спільними програмами з
підготовки магістрів.
4. По завершенні навчання за освітньою програмою з підготовки
магістрів студенти МУ СНД отримують документи про освіту, які
визначені законодавством країн Університетів-партнерів.
II. Реалізація спільних освітніх програм

з підготовки магістрів МУ СНД
5. Програми передбачають вивчення студентами дисциплін двох
Університетів-партнерів, які взаємно доповнюють один одного в
рамках єдиного погодженого інтегрованого навчального плану.
6. Форми навчання: очна за схемою 1 + 1 (1 рік в
Університеті-партнері іншої країни, 1 рік - у вищому навчальному
закладі України; спільний захист магістерської роботи; видача двох
дипломів).
7. Мови навчання за спільними освітніми програмами з
підготовки магістрів МУ СНД в Університеті-партнері встановлюються
відповідно до Угод учасників Консорціуму зі створення МУ СДД про
спільну підготовку магістрів.
III. Розроблення спільних освітніх програм

з підготовки магістрів
Інтегровані магістерські програми розробляються і
реалізовуються спільно Університетами-партнерами.
8. Кількість умовно-залікових одиниць (кредитів) за програмою
складає 120 одиниць; тривалість навчання за денною формою
навчання - 2 роки.
IV. Прийом і навчання в рамках МУ СНД
10. Студенти зараховуються на навчання за спільними освітніми
програмами з підготовки магістрів відповідно до правил прийому у
відповідних вищих навчальних закладах, а також з урахуванням
процедури подачі документів і порядку відбору студентів.
11. Відбір і направлення на навчання студентів за освітньою
програмою з підготовки магістрів узгодженою з
Університетами-партнерами здійснюється у вищих навчальних закладах
України на основі рейтингу успішності студентів, зарахованих на
навчання за програмами відповідних напрямів підготовки.
12. Взаємне визнання Університетами-партнерами дисциплін, які
було вивчено студентами протягом їх навчання за спільною освітньою
програмою з підготовки магістрів МУ СНД здійснюється на основі
погодженої у двосторонньому порядку шкали оцінювання знань.
13. Підсумкова державна атестація, у тому числі захист
магістерської роботи, відбувається в Університеті-партнері, в
якому завершується навчання за спільною освітньою програмою.
14. Представник(и) Університетів-партнерів може бути
включеним до складу державної екзаменаційної комісії
Університету-партнера, який здійснює державну атестацію студентів.
15. Після закінчення навчання за спільною освітньою програмою
передбачається присвоєння подвійних кваліфікацій та видача двох
дипломів Університетів-партнерів.
16. Якщо перший рік навчання студента здійснюється в
Університеті-партнері, для продовження навчання протягом другого
року навчання за студентами спільних освітніх програм МУ СНД у
вищих навчальних закладах України зберігаються місця ліцензованого
обсягу за відповідними джерелами фінансування. Для програм з
однорічним терміном навчання за основним навчальним планом місця
ліцензованого обсягу зберігаються у плані прийому контингенту
нового навчального року. Для програм із терміном навчання за
основним навчальним планом 1,5 роки - у плані прийому контингенту
поточного року навчання.
V. Контроль якості навчання

за спільними програмами
17. Спільні освітні програми в рамках МУ СНД реалізуються
вищими навчальними закладами України за ліцензованими та
акредитованими напрямами та спеціальностями.
18. Контроль якості освіти за спільними освітніми програмами
у частині відповідальності вищих навчальних закладів України
здійснюється відповідними підрозділами Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара та Донецького
національного університету у встановленому порядку.
VI. Фінансування спільних

магістерських програм
19. Фінансування спільних магістерських програм здійснюється
за рахунок бюджетних коштів, міжнародних фондів, добровільних
внесків від підприємницьких структур, громадських організацій, і
коштів спеціальних фондів Університетів-партнерів.
20. Стипендія студентам вищих навчальних закладів України,
які навчаються за спільними програмами в рамках МУ СНД,
нараховується протягом терміну їх фактичного навчання у вищих
навчальних закладах України.
Директор департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: