open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1055

Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
№ 140 від 19.02.2013
№ 170 від 27.02.2013}

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити:

2.1. Здійснення підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2. Внесення змін до Плану у десятиденний термін з дня початку підготовки проекту регуляторного акта, що не внесено до Плану, затвердженого цим наказом, або з дня внесення цього проекту на розгляд до регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення його на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

2.3. Подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Юридичного управління інформації про хід виконання Плану.

3. Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Р. Лихотоп) забезпечити оприлюднення Плану та у разі потреби внесення змін до нього на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

4. Юридичному управлінню (А. Пивоваров) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України та голів Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з лікарських засобів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрР. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.12.2012 № 1055

ПЛАН
діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки

Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту

1

2

3

4

5

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що стосується лікарського засобу"

Пункт 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року "Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами", уведеного в дію Указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року "Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами"; імплементація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в частині впровадження для охорони суспільного здоров'я і сприяння загальнодоступності лікарських засобів системи примусового ліцензування стосовно лікарських засобів

II квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

2

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку заборони застосування лікарських засобів шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення"

На виконання пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 МОЗ України у визначеному порядку приймає рішення про повну або тимчасову заборону застосування лікарського засобу шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення

I квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

3

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку фахової оцінки та періодичної атестації експертів, залучених до проведення перевірки матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб, що пропонується до державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін у реєстраційні матеріали"

На виконання підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376: експертизу реєстраційних матеріалів проводять експерти з відповідним рівнем кваліфікації та знань законодавства України, правил і норм Європейського Союзу, рекомендацій ВООЗ у сфері обігу лікарських засобів, положень міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини. Вимоги до кваліфікації експертів та порядок їх атестації визначає МОЗ України

I квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

4

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2009 року № 690" ("Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики")

Пропонується підготувати зміни до наказів в частині фармацевтичної розробки та інших питань доклінічних та клінічних випробувань, зокрема проведення досліджень з біоеквівалентності методами in vitro та in vivo, з врахуванням рекомендацій ВООЗ та міжнародної практики; вимог до лабораторій та відділень, що здійснюють проведення досліджень з біоеквівалентності на здорових добровольцях


I квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

5

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 грудня 2009 року № 944 ("Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів")

I квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

6

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Стандарт Міністерства охорони здоров'я України "Належна регуляторна практика"

З метою подальшого впровадження принципів належної регуляторної практики, визначених настановами ВООЗ, регламентації процесів підготовки відповідних рішень національного регуляторного органу (МОЗ України), на підставі рекомендацій експертного дорадчого органу (ДП "Державний експертний центр МОЗ України")

II квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 19"

За зверненням суб'єктів господарювання

Протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

8

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

З метою покращення забезпечення населення лікарськими засобами

Протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

9

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360"

З метою удосконалення системи обігу лікарських засобів

Протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

10

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації"

На виконання доручення Президента України від 22.03.2012 № 16-01/152 і з метою розробки заходів щодо впровадження системи контролю за обігом біологічно активних добавок та удосконалення процедури віднесення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, а також їх державної реєстрації

II - III квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції, Управління громадського здоров'я МОЗ України, Держсанепідслужба України

11

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

У зв'язку з віднесенням діяльність з народну медицину (цілительство) до діяльності з незначним ступенем ризику

III квартал 2013 року

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"

У зв'язку із підготовкою проектів законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (реєстр. № 9378 від 1 листопада 2011) та "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України), поданого на розгляд до Кабінету Міністрів України

Після прийняття законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (реєстр. № 9378 від 1 листопада 2011) та "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України), поданого на розгляд до Кабінету Міністрів України

Управління громадського здоров'я МОЗ України, Держсанепідслужба України

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" від 4 липня 2012 року № 5038-VI

I півріччя 2013 року

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, Держлікслужба України

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів"

З метою приведення у відповідність до законодавства

II - III квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

15

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559"

Врегулювання проведення, профілактичних медичних оглядів на туберкульоз

II квартал 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

16

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ"

Врегулювання питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

I півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

17

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативно-правових актів щодо постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції"

Врегулювання порядку проведення постконтактної профілактики ВІЛ у осіб з професійним та непрофесійним ризиком зараження ВІЛ

I півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

18

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження порядку перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів при супутній патології ВІЛ-інфекція/СНІД - туберкульоз - вірусні гепатити"

Врегулювання питань надання медичної допомоги хворим на поєднану патологію ВІЛ/туберкульоз/вірусні гепатити

I півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

19

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз"

Врегулювання питань періодичності проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз

II півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

20

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів"

Врегулювання питань виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу

II півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

21

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 квітня 2012 року № 251" ("Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини")

Врегулювання питань отримання ліцензії суб'єктами господарської діяльності та провадження діяльності Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

II півріччя 2013 року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань

22

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про визнання понять "великі" та "особливо великі" розміри фальсифікованих лікарських засобів"

Необхідність врегулювання питання щодо визначення розмірів фальсифікованих лікарських засобів виникла у зв'язку з набранням чинності Закону України від 5 липня 2012 року № 5065-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів" та з метою реалізації статей 305, 3211 Кримінального кодексу України. Упровадження вказаних визначень створює підстави для визначення юридичної відповідальності за умисне виготовлення, придбання, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут свідомо фальсифікованих лікарських засобів згідно з Кримінальним кодексом України

I - II квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

23

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України"

На виконання окремого доручення першого заступника Міністра охорони здоров'я України Р.О. Моісеєнко від 12 березня 2012 року № 18.1313/10-05 щодо виконання пункту 6 протокольного рішення наради фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я від 12 березня 2012 року щодо підготовки проекту про внесення необхідних змін до нормативних актів з метою врегулювання порядку поновлення обігу вакцин на території України після заборони їх обігу (у зв'язку з смертельним випадком), відповідно до пункту 12 Положення про оперативне реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року за № 595, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1163/19901, а також з метою удосконалення системи державного контролю за якістю вакцин (анатоксинів, алергенів туберкульозних), що знаходяться в обігу на території України

I - II квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

24

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"

Посилення державного контролю за якістю лікарських засобів та вдосконалення порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації (торгівлі)

I - II квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

25

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"

У зв'язку із втратою чинності наказів Міністерства охорони здоров'я України, на які є посилання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

II квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

26

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"

У зв'язку із внесенням протягом 2012 року змін до Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

II квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

27

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 9 жовтня 2000 року № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи" у частині повноважень Держсанепідслужби та її територіальних органів

У зв'язку із ліквідацією установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України

I квартал 2013 року

Управління громадського здоров'я МОЗ України, Держсанепідслужба України

28

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку моніторингу цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

З метою належного виконання функцій, покладених МОЗ України на Державний експертний центр МОЗ України

Протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

29

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595"

У зв'язку із реорганізацією закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України, до яких від лікувально-профілактичних закладів надходять узагальнені дані про наявність несприятливих подій після імунізації, 2 рази на рік (за 6 місяців та за 1 рік)

II квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

30

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Порядок обліку, зберігання, використання та знищення досліджуваних лікарських засобів, біологічних зразків для лабораторних аналізів та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічних випробувань лікарських засобів"

Удосконалення та гармонізація з міжнародними правилами вимог щодо обігу досліджуваних лікарських засобів та інших матеріалів для проведення клінічних випробувань лікарських засобів

III - IV квартали 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

31

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Порядок подання інформації про небезпечні медичні вироби"

Запровадження ринкового нагляду у сфері обігу медичних виробів

IV квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України

32

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу

IV квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України, Мінекономрозвитку України

33

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro"

Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу

IV квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України, Мінекономрозвитку України

34

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти із законодавством Європейського союзу

IV квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, Держлікслужба України, Мінекономрозвитку України

35

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2011 року № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я"

Удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я

IV квартал 2013 року

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

36

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2010 року № 1033"

Удосконалення уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок, та переліку питань, які перевіряються під час планової перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

IV квартал 2013 року

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України


Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру"

На виконання вимог абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів"

I квартал 2013 року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 140 від 19.02.2013, № 170 від 27.02.2013}

Начальник Юридичного
управлінняА. Пивоваров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: