open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2010 N 1559

Про затвердження Плану діяльності

Міністерства фінансів України

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 12 ( v0012201-11 ) від 14.01.2011

N 36 ( v0036201-11 ) від 26.01.2011

N 37 ( v0037201-11 ) від 26.01.2011

N 72 ( v0072201-11 ) від 09.02.2011

N 374 ( v0374201-11 ) від 18.03.2011

N 402 ( v0402201-11 ) від 23.03.2011

N 557 ( v0557201-11 ) від 27.03.2011

N 561 ( v0561201-11 ) від 27.04.2011

N 597 ( v0597201-11 ) від 16.05.2011

N 759 ( v0759201-11 ) від 24.06.2011

N 781 ( v0781201-11 ) від 29.06.2011

N 806 ( v0806201-11 ) від 01.07.2011

N 822 ( v0822201-11 ) від 07.07.2011

N 841 ( v0841201-11 ) від 11.07.2011

N 877 ( v0877201-11 ) від 15.07.2011

N 1004 ( v1004201-11 ) від 08.08.2011

N 1046 ( v1046201-11 ) від 17.08.2011

N 1055 ( v1055201-11 ) від 19.08.2011

N 1065 ( v1065201-11 ) від 26.08.2011

N 1067 ( v1067201-11 ) від 26.08.2011

N 1104 ( v1104201-11 ) від 05.09.2011

N 1105 ( v1105201-11 ) від 05.09.2011

N 1114 ( v1114201-11 ) від 07.09.2011

N 1119 ( v1119201-11 ) від 09.09.2011

N 1151 ( v1151201-11 ) від 15.09.2011

N 1158 ( va158201-11 ) від 15.09.2011

N 1171 ( v1171201-11 ) від 20.09.2011

N 1248 ( v1248201-11 ) від 04.10.2011

N 1409 ( v1409201-11 ) від 08.11.2011

N 1543 ( v1543201-11 ) від 01.12.2011

N 1572 ( v1572201-11 ) від 05.12.2011

N 1592 ( v1592201-11 ) від 09.12.2011

N 1593 ( v1593201-11 ) від 09.12.2011

N 1607 ( v1607201-11 ) від 12.12.2011

N 1639 ( v1639201-11 ) від 16.12.2011 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (далі - План),
що додається.
2. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю
(Тетеріна О.М.) забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті
Міністерства в мережі Інтернет не пізніше десяти робочих днів з
дня затвердження.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:
3.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
3.2. При підготовці проекту регуляторного акта, який не
внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання
відповідного доручення надавати Департаменту правового
забезпечення проект наказу про внесення змін до Плану.
4. Департаменту правового забезпечення (Матузка Я.В.)
забезпечити подання Плану до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

14.12.2010 N 1559

ПЛАН

діяльності Міністерства фінансів України

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2011 рік

--------------------------------------------------------------------------------------- N | Мета прийняття | Вид і назва | Термін | Структурні | Очікуваний | пор.| регуляторного | проекту |виконання| підрозділи | результат | | акта | нормативно- | | Міністерства,| | | | правового акта | | відповідальні | | | |(законів України, | | за розробку | | | | актів Президента | | нормативно- | | | | України, актів | | правового акта| | | |Кабінету Міністрів| | | | | | України, наказів | | | | | | Міністерства та | | | | | | інших) | | | | |----------------+------------------+---------+---------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 1 |Виконання пункту|Проект наказу | I |Департамент |Встановлення | |2 Прикінцевих |Міністерства |півріччя |державного |кваліфікаційних, | |положень Закону |фінансів України | |регулювання |організаційних та | |України від |"Про затвердження | |операцій з |інших вимог до | |25.06.2009 |Ліцензійних умов | |дорогоцінними |провадження | |N 1571-VI |провадження | |металами і |певного виду | |( 1571-17 ) "Про|господарської | |дорогоцінним |діяльності у сфері| |внесення змін до|діяльності зі | |камінням та |обігу дорогоцінних| |деяких |збирання, | |пробірного |металів і | |законодавчих |первинної обробки | |нагляду |дорогоцінного | |актів України |відходів і брухту | | |каміння | |щодо подальшого |дорогоцінних | | | | |вдосконалення |металів та | | | | |порядку |дорогоцінного | | | | |ліцензування |каміння, | | | | |господарської |дорогоцінного | | | | |діяльності" |каміння | | | | | |органогенного | | | | | |утворення, | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | |каміння та зразків| | | | | |заяв про видачу | | | | | |ліцензії, | | | | | |переоформлення | | | | | |ліцензії, видачу | | | | | |копії ліцензії, | | | | | |видачу дубліката | | | | | |ліцензії" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 2 |Виконання |Проект наказу | II |Департамент |Визначення порядку| |підпункту 4 |Міністерства |півріччя |державного |надання | |пункту 2 |фінансів України | |регулювання |адміністративної | |постанови |"Про затвердження | |операцій з |послуги, складу і | |Кабінету |Стандарту надання | |дорогоцінними |послідовності дій | |Міністрів |адміністративної | |металами і |Міністерства | |України від |послуги з видачі, | |дорогоцінним |фінансів України, | |17.07.2009 N 737|переоформлення та | |камінням та |переліку | |( 737-2009-п ) |анулювання | |пробірного |документів, | |"Про заходи щодо|ліцензії на | |нагляду |необхідних для | |упорядкування |провадження | | |отримання | |адміністративних|господарської | | |ліцензії, | |послуг" |діяльності зі | | |вичерпного | | |збирання, | | |переліку підстав | | |первинної обробки | | |для відмови у | | |відходів і брухту | | |видачі ліцензії, | | |дорогоцінних | | |опису результату, | | |металів та | | |який повинен | | |дорогоцінного | | |отримати одержувач| | |каміння, | | |адміністративної | | |дорогоцінного | | |послуги, а також | | |каміння | | |порядок подачі, | | |органогенного | | |реєстрації і | | |утворення, | | |розгляду скарг на | | |напівдорогоцінного| | |недотримання цього| | |каміння та видачі | | |стандарту | | |копій, дублікатів | | | | | |ліцензій" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 3 |Виконання пункту|Проект наказу | I |Департамент |Створення | |3 Прикінцевих |Міністерства |півріччя |державного |нормативно- | |положень Закону |фінансів України | |регулювання |правового | |України від |"Про затвердження | |операцій з |підґрунтя для | |19.10.2010 |Порядку контролю | |дорогоцінними |проведення | |N 2608-VI |за додержанням | |металами і |контрольних | |( 2608-17 ) "Про|ліцензійних умов | |дорогоцінним |заходів, | |внесення змін до|провадження | |камінням та |спрямованих на | |деяких |господарської | |пробірного |додержання | |законодавчих |діяльності зі | |нагляду |ліцензійних умов | |актів України |збирання, | | |провадження | |щодо обмеження |первинної обробки | | |господарської | |державного |відходів і брухту | | |діяльності зі | |регулювання |дорогоцінних | | |збирання, | |господарської |металів і | | |первинної обробки | |діяльності" |дорогоцінного | | |відходів і брухту | | |каміння, | | |дорогоцінних | | |дорогоцінного | | |металів і | | |каміння | | |дорогоцінного | | |органогенного | | |каміння, | | |утворення, | | |дорогоцінного | | |напівдорогоцінного| | |каміння | | |каміння" | | |органогенного | | | | | |утворення, | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | |каміння | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 4 |Виконання пункту|Проект постанови | Лютий |Департамент |Забезпечення | |3 Прикінцевих |Кабінету Міністрів| |державного |виконання Закону | |положень Закону |України "Про | |регулювання |України від | |України від |внесення змін до | |операцій з |19.10.2010 | |19.10.2010 |деяких постанов | |дорогоцінними |N 2608-VI | |N 2608-VI |Кабінету Міністрів| |металами і |( 2608-17 ) "Про | |( 2608-17 ) "Про|України" | |дорогоцінним |внесення змін до | |внесення змін до| | |камінням та |деяких | |деяких | | |пробірного |законодавчих актів| |законодавчих | | |нагляду |України щодо | |актів України | | | |обмеження | |щодо обмеження | | | |державного | |державного | | | |регулювання | |регулювання | | | |господарської | |господарської | | | |діяльності" | |діяльності" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 5 |Виконання пункту|Проект наказу | I |Департамент |Приведення | |3 Прикінцевих |Міністерства |півріччя |державного |положень наказів | |положень Закону |фінансів України | |регулювання |Міністерства | |України від |"Про внесення змін| |операцій з |фінансів України у| |19.10.2010 |до деяких наказів | |дорогоцінними |відповідність із | |N 2608-VI |Міністерства | |металами і |законодавством | |( 2608-17 ) "Про|фінансів України" | |дорогоцінним | | |внесення змін до| | |камінням та | | |деяких | | |пробірного | | |законодавчих | | |нагляду | | |актів України | | | | | |щодо обмеження | | | | | |державного | | | | | |регулювання | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 6 |Приведення |Проект наказу | II |Департамент |Удосконалення | |державного |Міністерства |півріччя |державного |експертно- | |експертно- |фінансів України | |регулювання |пробірного | |пробірного |"Про затвердження | |операцій з |контролю за якістю| |контролю у |Інструкції про | |дорогоцінними |ювелірних та | |відповідність із|здійснення | |металами і |побутових виробів | |умовами |державного | |дорогоцінним |з дорогоцінних | |сучасного ринку,|експертно- | |камінням та |металів в Україні | |які враховують |пробірного | |пробірного | | |сучасні |контролю за якістю| |нагляду | | |технології |ювелірних та | | | | |клеймування |побутових виробів | | | | | |з дорогоцінних | | | | | |металів" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 7 |Приведення |Проект постанови | IV |Департамент |Удосконалення | |нормативно- |Кабінету Міністрів| квартал |державного |правових основ та | |правових актів |України "Про | |регулювання |принципів | |Міністерства |затвердження | |операцій з |державного | |фінансів України|Положення про | |дорогоцінними |регулювання у | |у відповідність |порядок погодження| |металами і |сфері обігу та | |із вимогами |вивезення за межі | |дорогоцінним |обліку | |законодавства |митної території | |камінням та |дорогоцінних | | |України | |пробірного |металів і | | |дорогоцінних | |нагляду |дорогоцінного | | |металів, | | |каміння | | |дорогоцінного | | | | | |каміння, їх брухту| | | | | |і відходів як | | | | | |давальницької | | | | | |сировини" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 8 |Приведення |Проект наказу | III |Департамент |Удосконалення | |положень наказу |Міністерства | квартал |державного |правових основ та | |Міністерства |фінансів України | |регулювання |принципів | |фінансів України|"Про внесення змін| |операцій з |державного | |у відповідність |до форми звіту про| |дорогоцінними |регулювання у | |із |операції з | |металами і |сфері обігу та | |законодавством |дорогоцінними | |дорогоцінним |обліку | | |металами і | |камінням та |дорогоцінних | | |дорогоцінним | |пробірного |металів і | | |камінням та | |нагляду |дорогоцінного | | |порядку його | | |каміння | | |складання, | | | | | |затверджених | | | | | |наказом | | | | | |Міністерства | | | | | |фінансів України | | | | | |від 07.07.2008 | | | | | |N 894" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 9 |Забезпечення |Проект Закону | III |Департамент |Посилення | |здійснення |України "Про | квартал |податкової, |державного | |державного |внесення змін до | |митної |регулювання | |регулювання і |деяких законів | |політики та |аудиторської | |нагляду у сфері |України з питань | |методології |діяльності у | |запобігання |аудиторської | |бухгалтерського|поєднанні із | |та протидії |діяльності" | |обліку |залученням до | |легалізації | | | |суспільного | |(відмиванню) | | | |нагляду у цій | |доходів, | | | |сфері | |одержаних | | | |всеукраїнських | |злочинним | | | |громадських | |шляхом, або | | | |професійних | |фінансуванню | | | |об'єднань | |тероризму, щодо | | | |бухгалтерів і | |суб'єктів | | | |аудиторів | |первинного | | | | | |фінансового | | | | | |моніторингу, | | | | | |зокрема | | | | | |аудиторів та | | | | | |аудиторських | | | | | |фірм | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 10 |Встановлення |Проект наказу |I квартал|Відділ з питань|Урегулювання | |порядку |Міністерства | |державного |порядку складання | |складання |фінансів України | |фінансового |уповноваженими | |уповноваженими |"Про затвердження | |моніторингу |посадовими особами| |посадовими |Інструкції з | | |Міністерства | |особами |оформлення | | |фінансів України | |Міністерства |матеріалів про | | |та порядку подання| |фінансів України|адміністративні | | |органам, | |та порядку |правопорушення" | | |уповноваженим | |подання органам,| | | |розглядати справи | |уповноваженим | | | |про | |розглядати | | | |адміністративні | |справи про | | | |правопорушення, | |адміністративні | | | |протоколів про | |правопорушення, | | | |адміністративні | |протоколів про | | | |правопорушення | |адміністративні | | | | | |правопорушення, | | | | | |передбачені | | | | | |статтями 166-9 | | | | | |та 188-34 | | | | | |Кодексу України | | | | | |про | | | | | |адміністративні | | | | | |правопорушення | | | | | |( 80731-10 ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 11 |Визначення |Проект наказу |I квартал|Відділ з питань|Урегулювання | |процедури |Міністерства | |державного |порядку розгляду | |розгляду |фінансів України | |фінансового |Міністерством | |Міністерством |"Про затвердження | |моніторингу |фінансів України | |фінансів України|Порядку розгляду | | |справ та | |справ та |Міністерством | | |застосування | |застосування |фінансів України | | |санкцій за | |санкцій за |справ про | | |порушення | |порушення |порушення вимог | | |суб'єктами | |суб'єктами |законодавства, що | | |первинного | |первинного |регулює діяльність| | |фінансового | |фінансового |у сфері | | |моніторингу вимог | |моніторингу |запобігання та | | |Закону | |вимог Закону |протидії | | |( 249-15 ) та/або | |( 249-15 ) |легалізації | | |нормативно- | |та/або |(відмиванню) | | |правових актів, що| |нормативно- |доходів, одержаних| | |регулюють | |правових актів, |злочинним шляхом, | | |діяльність у сфері| |що регулюють |та застосування | | |запобігання та | |діяльність у |санкцій" | | |протидії | |сфері | | | |легалізації | |запобігання та | | | |(відмиванню) | |протидії | | | |доходів, одержаних| |легалізації | | | |злочинним шляхом | |(відмиванню) | | | | | |доходів, | | | | | |одержаних | | | | | |злочинним | | | | | |шляхом | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 12 |Забезпечення |Проект наказу |I квартал|Відділ з питань|Урегулювання | |координації |Міністерства | |державного |порядку нагляду у | |діяльності |фінансів України | |фінансового |сфері запобігання | |суб'єктів |"Про затвердження | |моніторингу |та протидії | |первинного |Положення про | | |легалізації | |фінансового |навчання | | |(відмиванню) | |моніторингу щодо|працівників, | | |доходів, одержаних| |організації |відповідальних за | | |злочинним шляхом, | |фінансового |проведення | | |або фінансуванню | |моніторингу у |фінансового | | |тероризму | |сфері |моніторингу | | | | |запобігання та |суб'єктів | | | | |протидії |первинного | | | | |легалізації |фінансового | | | | |(відмиванню) |моніторингу, | | | | |доходів, |державне | | | | |одержаних |регулювання і | | | | |злочинним |нагляд за | | | | |шляхом, або |діяльністю яких | | | | |фінансуванню |здійснює | | | | |тероризму |Міністерство | | | | |відповідно до |фінансів України" | | | | |частини першої | | | | | |статті 6, | | | | | |пунктів 2, 3, | | | | | |21, 23 | | | | | |частини другої | | | | | |статті 6, | | | | | |статей 7 і 8, | | | | | |частини шостої | | | | | |статті 9, | | | | | |частини шостої | | | | | |статті 17 Закону| | | | | |України "Про | | | | | |запобігання та | | | | | |протидію | | | | | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, | | | | | |одержаних | | | | | |злочинним | | | | | |шляхом, або | | | | | |фінансуванню | | | | | |тероризму" | | | | | |( 249-15 ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 13 |Визначення |Проект наказу |I квартал|Відділ з питань|Урегулювання | |процедури |Міністерства | |державного |порядку | |застосування |фінансів України | |фінансового |застосування | |запобіжних |"Про процедуру | |моніторингу |запобіжних заходів| |заходів |застосування | | |суб'єктами | |суб'єктами |запобіжних заходів| | |первинного | |первинного |щодо країн, які не| | |фінансового | |фінансового |виконують або | | |моніторингу до | |моніторингу до |неналежним чином | | |країн, які не | |країн, які не |виконують | | |виконують або | |виконують або |рекомендації | | |неналежним чином | |неналежним чином|міжнародних, | | |виконують | |виконують |міжурядових | | |рекомендації | |рекомендації |організацій" | | |міжнародних, | |міжнародних, | | | |міжурядових | |міжурядових | | | |організацій, | |організацій, | | | |задіяних у сфері | |задіяних у | | | |боротьби з | |сфері боротьби з| | | |легалізацією | |легалізацією | | | |(відмиванням) | |(відмиванням) | | | |доходів, одержаних| |доходів, | | | |злочинним шляхом, | |одержаних | | | |або фінансуванням | |злочинним | | | |тероризму, та до | |шляхом, або | | | |клієнтів з таких | |фінансуванням | | | |країн | |тероризму, та до| | | | | |клієнтів з таких| | | | | |країн | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 14 |Здійснення |Проект наказу |I квартал|Відділ з питань|Урегулювання | |нагляду у сфері |Міністерства | |державного |порядку проведення| |запобігання та |фінансів України | |фінансового |перевірок | |протидії |"Про затвердження | |моніторингу |Міністерством | |легалізації |Порядку проведення| | |фінансів України | |(відмиванню) |перевірок | | |суб'єктів | |доходів, |Міністерством | | |первинного | |одержаних |фінансів України | | |фінансового | |злочинним |суб'єктів | | |моніторингу | |шляхом, або |первинного | | | | |фінансуванню |фінансового | | | | |тероризму за |моніторингу" | | | | |діяльністю | | | | | |суб'єктів | | | | | |первинного | | | | | |фінансового | | | | | |моніторингу, | | | | | |державне | | | | | |регулювання і | | | | | |нагляд за якими | | | | | |здійснює | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів України| | | | | |шляхом | | | | | |проведення | | | | | |планових та | | | | | |позапланових | | | | | |перевірок, у | | | | | |тому числі | | | | | |виїзних | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 15 |На виконання |Проект Закону |I квартал|Управління |Врегулювання | |пункту 2 |України "Про | |державного |питань | |протоколу наради|внесення змін до | |регулювання у |оподаткування у | |під головуванням|Податкового | |сфері випуску |сфері азартних | |Прем'єр-міністра|кодексу України | |та проведення |ігор | |України |щодо збору за | |лотерей, інших | | |М.Я.Азарова від |провадження | |азартних ігор | | |23.12.2010 |діяльності у сфері| | | | |N 75907/0/1-10 |азартних ігор" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| |Створення |Проект Закону |I квартал|Департамент |Збільшення | |додаткових |України "Про | |податкової та |надходжень до | |робочих місць та|внесення змін до | |митної політики|бюджету від | |забезпечення |Закону України | | |внесення плати за | |додаткових |"Про державне | | |ліцензії та | |надходжень до |регулювання | | |створення | |бюджету від |виробництва і | | |додаткових робочих| |внесення плати |обігу спирту | | |місць | |за ліцензії |етилового, | | | | | |коньячного і | | | | | |плодового, | | | | | |алкогольних | | | | | |напоїв та | | | | | |тютюнових виробів"| | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 17 |Виконання Плану |Проект постанови |I квартал|Управління |Забезпечення | |організації |Кабінету Міністрів| |методології |реалізації | |підготовки |України "Про | |бухгалтерського|підпункту 136.1.16| |проектів |порядок | |обліку |статті 136 | |нормативно- |безоплатної | | |розділу III | |правових актів, |передачі основних | | |Податкового | |необхідних |засобів" | | |кодексу України | |для забезпечення| | | |від 02.12.2010 | |реалізації | | | |N 2755 | |Податкового | | | |( 2755-17 ) | |кодексу | | | | | |України від | | | | | |02.12.2010 | | | | | |N 2755 | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 18 |Приведення |Проект постанови | II |Управління |Узгодженість | |положень Порядку|Кабінету Міністрів| квартал |методології |Порядку подання | |подання |України "Про | |бухгалтерського|фінансової | |фінансової |внесення змін | |обліку |звітності, | |звітності, |до постанови | | |затвердженого | |затвердженого |Кабінету Міністрів| | |постановою | |постановою |України від | | |Кабінету Міністрів| |Кабінету |28 лютого 2000 р. | | |України від | |Міністрів |N 419" | | |28.02.2000 N 419 | |України від | | | |( 419-2000-п ), | |28.02.2000 N 419| | | |з існуючими | |( 419-2000-п ), | | | |нормами | |у відповідність | | | |законодавства | |із актами | | | |України | |законодавства | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 19 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Управління |Забезпечення | |пункту 2 |Міністерства | |державного |виконання Закону | |Прикінцевих |фінансів України | |регулювання у |України | |положень Закону |"Про визнання | |сфері випуску |від 25.06.2009 | |України |таким, що втратив | |та проведення |N 1571-VI | |від 25.06.2009 |чинність, наказу | |лотерей, інших |( 1571-17 ) "Про | |N 1571-VI |Державного | |азартних ігор |внесення змін до | |( 1571-17 ) |комітету України з| | |деяких | |"Про внесення |питань | | |законодавчих актів| |змін до деяких |регуляторної | | |України щодо | |законодавчих |політики та | | |подальшого | |актів України |підприємництва | | |вдосконалення | |щодо подальшого |і Міністерства | | |порядку | |вдосконалення |фінансів України | | |ліцензування | |порядку |від 12.12.2002 | | |господарської | |ліцензування |N 128/1037" | | |діяльності" | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 20 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Управління |Виконання Закону | |пункту 2 |Міністерства | |державного |України | |Прикінцевих |фінансів України | |регулювання у |від 25.06.2009 | |положень Закону |"Про затвердження | |сфері випуску |N 1571-VI | |України |Ліцензійних умов | |та проведення |( 1571-17 ) "Про | |від 25.06.2009 |провадження | |лотерей, інших |внесення змін до | |N 1571-VI |господарської | |азартних ігор |деяких | |( 1571-17 ) |діяльності з | | |законодавчих актів| |"Про внесення |випуску та | | |України щодо | |змін до деяких |проведення | | |подальшого | |законодавчих |лотерей і Порядку | | |вдосконалення | |актів України |контролю за | | |порядку | |щодо подальшого |додержанням | | |ліцензування | |вдосконалення |Ліцензійних умов | | |господарської | |порядку |провадження | | |діяльності"; | |ліцензування |господарської | | |приведення у | |господарської |діяльності з | | |відповідність із | |діяльності"; |випуску та | | |Податковим | |пункту 14.1 |проведення | | |кодексом України | |статті 14 |лотерей" | | |( 2755-17 ); | |Податкового | | | |приведення у | |кодексу України | | | |відповідність із | |( 2755-17 ) та | | | |Законом України | |пункту 2 | | | |від 05.04.2007 | |Прикінцевих | | | |N 877-V ( 877-16 )| |положень Закону | | | |"Про основні | |України | | | |засади державного | |від 05.04.2007 | | | |нагляду (контролю)| |N 877-V | | | |у сфері | |( 877-16 ) "Про | | | |господарської | |основні засади | | | |діяльності". | |державного | | | |Встановлення | |нагляду | | | |кваліфікаційних, | |(контролю) у | | | |організаційних та | |сфері | | | |інших вимог до | |господарської | | | |провадження | |діяльності" | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |випуску та | | | | | |проведення | | | | | |лотерей та | | | | | |забезпечення | | | | | |контролю за | | | | | |діяльністю | | | | | |операторів | | | | | |державних лотерей | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 22 |Відповідно до |Проект наказу |I квартал|Департамент |Прийняття проекту | |частини першої |Міністерства | |податкової, |наказу | |статті 6, |фінансів | |митної |Міністерства | |пунктів 2, 3, |України "Про | |політики, |фінансів | |21, 23 частини |затвердження | |доходів, |України "Про | |другої |Положення | |адміністрування|затвердження | |статті 6, |про здійснення | |платежів та |Положення про | |статей 7 і 8, |фінансового | |методології |здійснення | |частини шостої |моніторингу | |бухгалтерського|фінансового | |статті 9, |суб'єктами | |обліку |моніторингу | |частини шостої |первинного | | |суб'єктами | |статті 17 |фінансового | | |первинного | |Закону України |моніторингу, | | |фінансового | |"Про запобігання|державне | | |моніторингу, | |та протидію |регулювання | | |державне | |легалізації |і нагляд за | | |регулювання | |(відмиванню) |діяльністю | | |і нагляд за | |доходів, |яких здійснює | | |діяльністю | |одержаних |Міністерство | | |яких здійснює | |злочинним |фінансів України" | | |Міністерство | |шляхом, або | | | |фінансів України" | |фінансуванню | | | |дасть можливість | |тероризму" | | | |удосконалить | |( 249-15 ) та | | | |механізм | |з метою | | | |регулювання | |забезпечення | | | |та нагляду | |координації | | | |за суб'єктами | |діяльності | | | |первинного | |суб'єктів | | | |фінансового | |первинного | | | |моніторингу | |фінансового | | | |та вирішення | |моніторингу | | | |завдань, | |щодо організації| | | |покладених | |фінансового | | | |на Мінфін як | |моніторингу у | | | |суб'єкта | |сфері | | | |державного | |запобігання | | | |фінансового | |та протидії | | | |моніторингу | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, | | | | | |одержаних | | | | | |злочинним | | | | | |шляхом, або | | | | | |фінансуванню | | | | | |тероризму | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 24 |Забезпечення |Проект постанови |I квартал|Департамент |Забезпечення умов | |реалізації |Кабінету Міністрів| |податкової, |для ефективного | |пунктів 15, |України "Про | |митної |контролю держави | |17 - 19, 21 |затвердження | |політики, |за цільовим | |підрозділу 4 |Порядку | |доходів, |використанням | |Розділу XX |використання | |адміністрування|коштів, | |Податкового |коштів, | |платежів та |вивільнених від | |кодексу України |вивільнених від | |методології |оподаткування | |( 2755-17 ) |оподаткування | |бухгалтерського|у зв'язку із | |та на виконання |у зв'язку | |обліку |використанням | |пункту 176 Плану|з наданням | | |пільг, | |організації |відповідно до | | |встановлених | |підготовки |пунктів 15, | | |пунктами 15, | |проектів |17 - 19 | | |17 - 19 | |нормативно- |підрозділу 4 | | |підрозділу 4 | |правових актів, |Розділу XX | | |Розділу XX | |необхідних для |Податкового | | |Податкового | |забезпечення |кодексу України | | |кодексу України | |реалізації |пільг з податку | | |( 2755-17 ) | |Податкового |на прибуток | | | | |кодексу України |підприємств" | | | | |від 2 грудня | | | | | |2010 року N 2755| | | | | |( 2755-17 ) | | | | | |та Закону | | | | | |України "Про | | | | | |внесення змін | | | | | |до деяких | | | | | |законодавчих | | | | | |актів України | | | | | |у зв'язку | | | | | |з прийняттям | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України"| | | | | |від 2 грудня | | | | | |2010 року N 2756| | | | | |( 2756-17 ), | | | | | |схваленого | | | | | |на засіданні | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України | | | | | |від 6 грудня | | | | | |2010 року | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 25 |Відповідно |Проект наказу | II |Департамент |Прийняття проекту | |до статей 14, 23|Міністерства | квартал |податкової, |наказу | |та 25 Закону |фінансів України | |митної |Міністерства | |України "Про |"Про затвердження | |політики, |фінансів України | |запобігання |Положення | |доходів, |"Про затвердження | |та протидію |про Комісію | |адміністрування|Положення | |легалізації |Міністерства | |платежів та |про Комісію | |(відмиванню) |фінансів України | |методології |Міністерства | |доходів, |з питань | |бухгалтерського|фінансів України | |одержаних |застосування | |обліку |з питань | |злочинним |санкцій | | |застосування | |шляхом, |за порушення вимог| | |санкцій | |або фінансуванню|Закону України | | |за порушення вимог| |тероризму" |"Про запобігання | | |Закону України | |( 249-15 ), |та протидію | | |"Про запобігання | |Порядку розгляду|легалізації | | |та протидію | |Міністерством |(відмиванню) | | |легалізації | |фінансів України|доходів, одержаних| | |(відмиванню) | |справ |злочинним шляхом, | | |доходів, одержаних| |про порушення |або фінансуванню | | |злочинним шляхом, | |вимог |тероризму" | | |або фінансуванню | |законодавства, |та/або нормативно-| | |тероризму" | |що регулює |правових актів, | | |та/або нормативно-| |діяльність |що регулюють | | |правових актів, | |у сфері |діяльність у сфері| | |що регулюють | |запобігання |запобігання | | |діяльність у сфері| |та протидії |та протидії | | |запобігання | |легалізації |легалізації | | |та протидії | |(відмиванню) |(відмиванню) | | |легалізації | |доходів, |доходів, одержаних| | |(відмиванню) | |одержаних |злочинним шляхом".| | |доходів, одержаних| |злочинним | | | |злочинним шляхом",| |шляхом, | | | |дасть можливість | |та застосування | | | |удосконалити | |санкцій, | | | |механізм прийняття| |затвердженого | | | |Комісією рішень | |наказом | | | |про застосування | |Міністерства | | | |санкцій, а також | |фінансів України| | | |визначає | |від 11.03.2011 | | | |повноваження, | |N 339 | | | |склад та форми | |( z0469-11 ), | | | |роботи Комісії. | |зареєстрованого | | | | | |в Міністерстві | | | | | |юстиції України | | | | | |11.04.2011 | | | | | |за N 469/19207. | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 28 |Врегулювання |Проект наказу | III |Департамент |Видання наказу | |особливостей |Міністерства | квартал |податкової, |Міністерства | |проведення |фінансів | |митної |фінансів України | |інвентаризації |України "Про | |політики, |"Про внесення змін| |на вимогу органу|внесення змін до | |доходів, |до наказу | |державної |наказу | |адміністрування|Міністерства | |податкової |Міністерства | |платежів та |фінансів України | |служби |фінансів України | |методології |від 11.08.94 N 69"| | |від 11.08.94 N 69"| |бухгалтерського|дасть можливість | | | | |обліку |уточнити положення| | | | | |Інструкції по | | | | | |інвентаризації | | | | | |основних засобів, | | | | | |нематеріальних | | | | | |активів, товарно- | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей, | | | | | |грошових коштів і | | | | | |документів та | | | | | |розрахунків, | | | | | |затвердженої | | | | | |наказом | | | | | |Міністерства | | | | | |фінансів України | | | | | |від 11.08.94 N 69 | | | | | |( z0202-94 ), | | | | | |щодо забезпечення | | | | | |реалізації | | | | | |підпункту 20.1.5 | | | | | |статті 20 | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |від 02.12.2010 | | | | | |N 2755 ( 2755-17 )| ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 29 |Удосконалення |Проект наказу | III |Департамент |Прийняття проекту | |роботи |Міністерства | квартал |податкової, |наказу | |Міністерства |фінансів України | |митної |Міністерства | |фінансів України|"Про внесення змін| |політики, |фінансів України | |в частині |до Порядку | |доходів, |"Про внесення змін| |притягнення |розгляду | |адміністрування|до Порядку | |суб'єктів |Міністерством | |платежів та |розгляду | |первинного |фінансів України | |методології |Міністерством | |фінансового |справ про | |бухгалтерського|фінансів України | |моніторингу до |порушення вимог | |обліку |справ про | |цивільно- |законодавства, | | |порушення вимог | |правової |що регулює | | |законодавства, | |відповідальності|діяльність у сфері| | |що регулює | | |запобігання та | | |діяльність у сфері| | |протидії | | |запобігання та | | |легалізації | | |протидії | | |(відмиванню) | | |легалізації | | |доходів, одержаних| | |(відмиванню) | | |злочинним шляхом, | | |доходів, одержаних| | |та застосування | | |злочинним шляхом, | | |санкцій". | | |та застосування | | | | | |санкцій", | | | | | |удосконалить | | | | | |механізм розгляду | | | | | |Міністерством | | | | | |фінансів України | | | | | |справ про | | | | | |порушення вимог | | | | | |законодавства, що | | | | | |регулює діяльність| | | | | |у сфері | | | | | |запобігання та | | | | | |протидії | | | | | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом, | | | | | |та застосування | | | | | |санкцій. | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 30 |Виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |пункту 179.9 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень | |статті 179 |фінансів України | |митної |Податкового | |Податкового |"Про затвердження | |політики, |кодексу України | |кодексу України |форми податкової | |адміністрування|( 2755-17 ) та | |( 2755-17 ) та |декларації про | |платежів, |затвердження | |пунктів 46, 58, |майновий стан і | |доходів та |уніфікованої та | |59 і 62 Закону |доходи" | |методології |єдиної податкової | |України "Про | | |бухгалтерського|декларації для | |внесення змін | | |обліку |всіх законодавчо | |до деяких | | | |встановлених | |законодавчих | | | |випадків її | |актів України | | | |подання; | |у зв'язку з | | | |приведення власних| |прийняттям | | | |нормативно- | |Податкового | | | |правових актів у | |кодексу України"| | | |відповідність | |( 2756-17 ) | | | |із нормами | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |та Закону України | | | | | |"Про внесення змін| | | | | |до деяких | | | | | |законодавчих актів| | | | | |України у зв'язку | | | | | |з прийняттям | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України" | | | | | |( 2756-17 ) | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 31 |Приведення |Проект наказу | III |Департамент |Належне | |нормативно- |Міністерства | квартал |державної |виконання | |правових |фінансів України | |політики у |приписів | |актів |"Про | |сфері |законодавства | |Міністерства |затвердження | |пробірного | | |фінансів |стандартів | |нагляду, | | |України у |надання | |документів | | |відповідність |Міністерством | |суворої | | |із вимогами |фінансів України | |звітності та | | |законодавства |адміністративних | |лотерейної | | | |послуг з випуску | |діяльності | | | |та проведення | | | | | |лотерей" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 32 |Приведення |Проект наказу | III |Департамент |Затвердження форми| |нормативно- |Міністерства | квартал |податкової, |податкової | |правових актів |фінансів України | |митної |декларації з | |Міністерства |"Про затвердження | |політики, |податку на | |фінансів України|форми податкової | |доходів, |прибуток | |у відповідність |декларації з | |адміністрування|підприємства | |із вимогами |податку на | |платежів та |( za397-11 ) та | |законодавства |прибуток | |методології |приведення власних| | |підприємства" | |бухгалтерського|нормативно- | | | | |обліку |правових актів у | | | | | |відповідність | | | | | |із нормами | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |( 2755-17 ) та | | | | | |Закону України | | | | | |"Про внесення змін| | | | | |до Податкового | | | | | |кодексу України та| | | | | |деяких інших | | | | | |законодавчих актів| | | | | |України щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |окремих норм | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України" | | | | | |( 3609-17 ). | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 33 |Приведення |Проект наказу | III |Департамент |Скасування наказу | |власних |Міністерства | квартал |податкової, |ДПА України від | |нормативно- |фінансів України | |митної |31.03.2011 N 185 | |правових актів у|"Про скасування | |політики, |( z0686-11 ) | |відповідність |наказу ДПА України| |адміністрування|"Про внесення | |із вимогами |від 31.03.2011 | |платежів, |змін до деяких | |законодавства |N 185 "Про | |доходів та |нормативно- | | |внесення змін до | |методології |правових актів | | |деяких | |бухгалтерського|ДПА України" | | |нормативно- | |обліку | | | |правових | | | | | |актів ДПА України"| | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 34 |Визнання такими,|Проект наказу | II |Департамент |Приведення | |що втратили |Міністерства |півріччя |податкової, |нормативно- | |чинність, |фінансів України | |митної |правових актів | |підзаконних |"Про визнання | |політики, |у відповідність | |актів у зв'язку |такими, що | |доходів, |із чинним | |із втратою |втратили чинність,| |адміністрування|законодавством | |чинності |наказів ДПА | |платежів та | | |законами, на |України" | |методології | | |виконання | | |бухгалтерського| | |яких вони були | | |обліку | | |розроблені | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 35 |Приведення у |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |відповідність |Міністерства |півріччя |податкової, |положень | |до положень |фінансів України | |митної |Податкового | |Податкового |"Про затвердження | |політики, |кодексу України | |кодексу України |Порядку визначення| |доходів, |( 2755-17 ) | |( 2755-17 ) |відповідності | |адміністрування|та затвердження | | |платника податку | |платежів та |порядку | | |критеріям, | |методології |визначення | | |які дають право | |бухгалтерського|відповідності | | |на отримання | |обліку |платника податку | | |автоматичного | | |критеріям, які | | |бюджетного | | |дають право на | | |відшкодування | | |отримання | | |податку на додану | | |автоматичного | | |вартість" | | |бюджетного | | | | | |відшкодування ПДВ;| | | | | |приведення | | | | | |власних | | | | | |нормативно- | | | | | |правових актів | | | | | |у відповідність | | | | | |із нормами | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |( 2755-17 ) | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 36 |Застосування |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |положень пунктів|Міністерства |півріччя |податкової, |положень | |200.12, 200.13 |фінансів України | |митної |Податкового | |та 200.18 |"Про | |політики, |кодексу України та| |статті 200 |затвердження | |адміністрування|забезпечення | |розділу V |форм документів, | |платежів, |практичного | |Податкового |що | |доходів та |застосування | |кодексу України |використовуються | |методології |положень пунктів | |( 2755-17 ) |у процесі | |бухгалтерського|200.12, 200.13 | |та пункту 7 |відшкодування | |обліку |та 200.18 | |постанови |сум податку на | | |статті 200 | |Кабінету |додану вартість" | | |розділу V | |Міністрів | | | |Податкового | |України від | | | |кодексу України | |17 січня | | | |( 2755-17 ) | |2011 року N 39 | | | |та пункту 7 | |( 39-2011-п ) | | | |постанови | |"Про | | | |Кабінету Міністрів| |затвердження | | | |України від | |Порядку | | | |17 січня 2011 року| |взаємодії | | | |N 39 ( 39-2011-п )| |органів | | | |"Про затвердження | |державної | | | |Порядку взаємодії | |податкової | | | |органів державної | |служби та | | | |податкової | |органів | | | |служби та органів | |державної | | | |державної | |казначейської | | | |казначейської | |служби в процесі| | | |служби в процесі | |відшкодування | | | |відшкодування | |податку на | | | |податку на | |додану вартість"| | | |додану вартість" | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 39 |Виконання |Проект наказу | IV |Департамент |Здійснення | |підпункту 4.4.3 |Міністерства | квартал |державної |контролю | |пункту 4.4 |фінансів України | |політики |за проведенням | |глави 4 |"Про затвердження | |у сфері |лотерей | |Ліцензійних умов|форм протоколів | |пробірного |з використанням | |провадження |контролю | |нагляду, |електронних систем| |господарської |за проведенням | |документів |прийняття сплати | |діяльності |лотерей | |суворої |участі у лотереї | |з випуску |з використанням | |звітності |в режимі | |та проведення |електронних | |та лотерейної |реального часу | |лотерей, |систем прийняття | |діяльності | | |затверджені |сплати участі | | | | |наказом |у лотереї" | | | | |Державного | | | | | |комітету України| | | | | |з питань | | | | | |регуляторної | | | | | |політики та | | | | | |підприємництва | | | | | |і Міністерства | | | | | |фінансів України| | | | | |від 12.12.2002 | | | | | |N 128/1037 | | | | | |( z1005-02 ) | | | | | |та зареєстровані| | | | | |в Міністерстві | | | | | |юстиції України | | | | | |25.12.2002 | | | | | |за N 1005/7293 | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 40 |Приведення |Проект наказу | II |Департамент |Приведення | |у відповідність |Міністерства |півріччя |податкової, |нормативно- | |нормативно- |фінансів України | |митної |правових актів | |правового акта |"Про затвердження | |політики |у відповідність | |до Указу |Положення про | |та методології |із чинним | |Президента |Департамент | |бухгалтерського|законодавством | |України від |контролю | |обліку | | |12.05.2011 року |за виробництвом | | | | |N 584/2011 |та обігом спирту, | | | | |( 584/2011 ) |алкогольних напоїв| | | | |"Про Положення |і тютюнових | | | | |про Державну |виробів" | | | | |податкову службу| | | | | |України" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 42 |Виконання |Проект | IV |Департамент |Прийняття проекту | |підпункту 3 |постанови | квартал |податкової, |постанови дасть | |пункту 1 Закону |Кабінету | |митної |можливість | |України "Про |Міністрів | |політики та |визначити перелік | |внесення змін до|України "Про | |методології |видів | |Закону України |внесення змін | |бухгалтерського|господарської | |"Про |до постанови | |обліку |діяльності, | |бухгалтерський |Кабінету | | |провадження яких | |облік та |Міністрів | | |передбачає | |фінансову |України "Про | | |складання | |звітність в |затвердження | | |підприємствами | |Україні" від |Порядку | | |фінансової | |12.05.2011 |подання | | |звітності та | |N 3332-VI |фінансової | | |консолідованої | |( 3332-17 ) |звітності" від | | |фінансової | | |28.02.2000 N 419" | | |звітності за | | | | | |міжнародними | | | | | |стандартами | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 43 |Приведення |Проект наказу | IV |Департамент |Узгодженість | |положень |Міністерства | квартал |податкової, |положень | |Інструкції з |фінансів | |митної |Інструкції з | |бухгалтерського |України "Про | |політики та |бухгалтерського | |обліку податку |внесення змін | |методології |обліку податку на | |на додану |до наказу | |бухгалтерського|додану вартість | |вартість, |Міністерства | |обліку |( z0284-97 ) з | |затверджену |фінансів | | |нормами | |наказом |України від | | |Податкового | |Міністерства |01.07.97 N 141" | | |кодексу України | |фінансів | | | |( 2755-17 ) | |України від | | | | | |01.07.97 N 141 | | | | | |( z0284-97 ) | | | | | |(зі змінами), у | | | | | |відповідність | | | | | |із актами | | | | | |законодавства | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 44 |На виконання |Проект постанови | II |Департамент |Приведення | |частини третьої |Кабінету Міністрів|півріччя |податкової, |нормативно- | |статті 14 Закону|України "Про | |митної |правових актів у | |України N 481/95|внесення змін до | |політики та |відповідність із | |( 481/95-ВР ) |постанови Кабінету| |методології |чинним | |від 19.12.95 |Міністрів України | |бухгалтерського|законодавством | |"Про державне |від 02.03.2010 р. | |обліку | | |регулювання |N 230" | | | | |виробництва і | | | | | |обігу спирту | | | | | |етилового, | | | | | |коньячного і | | | | | |плодового, | | | | | |алкогольних | | | | | |напоїв та | | | | | |тютюнових | | | | | |виробів" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 45 |Визнання таким, |Проект наказу | II |Департамент |Приведення | |що втратив |Міністерства |півріччя |податкової, |нормативно- | |чинність, |фінансів України | |митної |правових актів у | |підзаконного |"Про визнання | |політики та |відповідність із | |акту у зв'язку |таким, що втратив | |методології |чинним | |із втратою |чинність, наказу | |бухгалтерського|законодавством | |чинності закону,|Державного | |обліку | | |на виконання |казначейства | | | | |якого він був |України | | | | |розроблений |від 04.05.2005 | | | | | |N 82" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 46 |Визначення |Проект Закону | III |Департамент |Удосконалення | |повноважень |України "Про | квартал |податкової, |правових засад | |органів влади |внесення змін | |митної |регулювання, | |щодо |до Закону | |політики та |організації, | |затвердження |України "Про | |методології |ведення | |типових форм |бухгалтерський | |бухгалтерського|бухгалтерського | |первинних |облік та | |обліку |обліку та | |документів і |фінансову | | |складання | |регістрів |звітність в | | |фінансової | |бухгалтерського |Україні" | | |звітності в | |обліку у | | | |Україні та | |відповідних | | | |подальше | |галузях | | | |реформування | | | | | |системи | | | | | |бухгалтерського | | | | | |обліку в України | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 47 |На виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |абзацу 17 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |підпункту 1 |фінансів України | |митної |наказу надасть | |пункту 1 |"Про втрату | |політики |можливість | |розділу I |чинності наказом | |та методології |правильного | |(про виключення |ДПА України від | |бухгалтерського|застосування норм | |пп. 14.1.174 ПК)|24.12.2010 N 1038 | |обліку |Податкового | |( 2755-17 ) |"Про затвердження | | |кодексу | |та пункту 4 |Порядку реєстрації| | |( 2755-17 ) | |розділу II |поруки органами | | |юридичним особам | |Закону України |державної | | |та фізичним | |від 07.07.2011 |податкової | | |особам - | |N 3609 |служби" | | |підприємцям, | |( 3609-17 ) "Про| | | |сприятиме | |внесення змін | | | |покращанню | |до Податкового | | | |адміністрування | |кодексу України | | | |податків, | |та деяких інших | | | |забезпечить | |законодавчих | | | |реалізацію | |актів України | | | |контрольної | |щодо | | | |функції з боку | |вдосконалення | | | |державних | |окремих норм | | | |податкових | |Податкового | | | |органів, а також | |кодексу України"| | | |унеможливить | | | | | |виникнення | | | | | |непорозумінь між | | | | | |органами державної| | | | | |податкової служби | | | | | |і платниками | | | | | |податків | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 48 |Виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |пункту 85.2 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |статті 85 |фінансів України | |митної |Порядку надасть | |розділу II |про затвердження | |політики |можливість | |Податкового |Порядку подання | |та методології |правильного | |кодексу України |інформації в | |бухгалтерського|застосування норм | |( 2755-17 ) |електронній формі | |обліку |Податкового | | |великими | | |кодексу | | |платниками | | |( 2755-17 ) | | |податків | | |великими | | | | | |платниками | | | | | |податків | | | | | |та прискорення | | | | | |строків проведення| | | | | |перевірок органами| | | | | |ДПС України | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 49 |На виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |пункту 89.2 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |статті 89 |фінансів України | |митної |Порядку надасть | |та пункту 93.1 |"Про затвердження | |політики |можливість | |статті 93 |Порядку | |та методології |правильного | |розділу II |застосування | |бухгалтерського|застосування норм | |Податкового |податкової | |обліку |Податкового | |кодексу України |застави" (наказ | | |кодексу | |( 2755-17 ) |ДПА України від | | |( 2755-17 ) | | |24.12.2010 N 1043)| | |платниками | | |( z1438-10 ) | | |податків та | | | | | |удосконалить | | | | | |процедуру | | | | | |віднесення майна | | | | | |платників податків| | | | | |до податкової | | | | | |застави органами | | | | | |ДПС України | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 50 |На виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |статті 94 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |розділу II |фінансів України | |митної |Порядку надасть | |Податкового |"Про затвердження | |політики |можливість | |кодексу України |Порядку | |та методології |правильного | |( 2755-17 ) |застосування | |бухгалтерського|застосування норм | | |адміністративного | |обліку |Податкового | | |арешту" (наказ | | |кодексу | | |ДПА України від | | |( 2755-17 ) | | |24.12.2010 N 1042)| | |платниками | | |( z1437-10 ) | | |податків та | | | | | |удосконалить | | | | | |процедуру | | | | | |застосування | | | | | |адміністративного | | | | | |арешту органами | | | | | |ДПС України | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 51 |На виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |статті 200 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |розділу V |фінансів України | |митної |Порядку надасть | |Податкового |"Про затвердження | |політики |можливість | |кодексу України |Положення про | |та методології |правильного | |( 2755-17 ) |реєстрацію | |бухгалтерського|застосування норм | | |платників податку | |обліку |Податкового | | |на додану | | |кодексу | | |вартість" (наказ | | |( 2755-17 ) | | |ДПА від 22.12.2010| | |платниками | | |N 978) | | |податків та | | |( z1400-10 ) | | |удосконалить | | | | | |процедуру | | | | | |визначення суми | | | | | |податку, що | | | | | |підлягає сплаті | | | | | |(перерахуванню) до| | | | | |Державного бюджету| | | | | |України або | | | | | |відшкодуванню з | | | | | |Державного бюджету| | | | | |України | | | | | |(бюджетному | | | | | |відшкодуванню), та| | | | | |прискорить строки | | | | | |проведення | | | | | |розрахунків | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 52 |На виконання |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |статті 201 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |розділу V |фінансів України | |митної |Порядку надасть | |Податкового |"Про затвердження | |політики |можливість | |кодексу України |форми податкової | |та методології |правильного | |( 2755-17 ) |накладної та | |бухгалтерського|застосування норм | | |порядку її | |обліку |Податкового | | |заповнення" (наказ| | |кодексу | | |ДПА від 21.12.2010| | |( 2755-17 ) | | |N 969) | | |платниками | | |( z1401-10 ) | | |податків та | | | | | |удосконалить | | | | | |податкову | | | | | |звітність | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 53 |Забезпечення |Проект Закону | IV |Департамент |Забезпечення | |виконання |України "Про | квартал |державної |виконання Програми| |Програми |внесення змін | |політики |економічних реформ| |економічних |до деяких | |у сфері |на 2010-2014 роки | |реформ на |законодавчих актів| |пробірного |"Заможне | |2010-2014 роки |України щодо | |нагляду, |суспільство, | |"Заможне |обмеження | |документів |конкуренто- | |суспільство, |державного | |суворої |спроможна | |конкуренто- |регулювання | |звітності |економіка, | |спроможна |господарської | |та лотерейної |ефективна влада" | |економіка, |діяльності зі | |діяльності |( n0004100-10 ) | |ефективна влада"|збирання, | | | | |( n0004100-10 ),|первинної обробки | | | | |в якій |відходів і брухту | | | | |передбачено |дорогоцінних | | | | |необхідність |металів та | | | | |скорочення |дорогоцінного | | | | |кількості видів |каміння, | | | | |господарської |дорогоцінного | | | | |діяльності, |каміння | | | | |що підлягають |органогенного | | | | |ліцензуванню |утворення, | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | |каміння" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 54 |Приведення |Проект наказу | II |Департамент |Приведення виданих| |нормативно- |Міністерства |півріччя |державної |нормативно- | |правових актів |фінансів України | |політики |правових актів | |Міністерства |"Про визнання | |у сфері |у відповідність | |фінансів України|такими, | |пробірного |з Конституцією | |у відповідність |що втратили | |нагляду, |( 254к/96-ВР ) | |із нормами |чинність, наказів | |документів |та законами | |законодавства |Міністерства | |суворої |України, іншими | | |фінансів України" | |звітності |актами | | | | |та лотерейної |законодавства; | | | | |діяльності |- оптимізація | | | | | |нормативно- | | | | | |правової бази | | | | | |у сфері обігу | | | | | |та обліку | | | | | |дорогоцінних | | | | | |металів | | | | | |і дорогоцінного | | | | | |каміння | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 55 |Виконання |Проект наказу | II |Департамент |Прийняття наказу | |пункту 209.7, |Міністерства |півріччя |податкової, |надасть можливість| |підпункту в) |фінансів України | |митної |правильного | |підпункту |"Про затвердження | |політики |застосування норм | |209.15.2 |форм та порядку | |та методології |Податкового | |пункту 209.15 |заповнення | |бухгалтерського|кодексу | |статті 209 |і подання | |обліку |( 2755-17 ) | |розділу V |податкової | | |в частині | |Податкового |звітності | | |використання | |кодексу України |з податку | | |платниками ПДВ | |( 2755-17 ) |на додану | | |форм та порядку | | |вартість" | | |заповнення | | | | | |і подання | | | | | |податкової | | | | | |звітності з ПДВ | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 56 |Виконання |Проект наказу | II |Департамент |Затвердження | |статей 62 - 68 |Міністерства |півріччя |податкової, |Порядку надасть | |розділу II, |фінансів України | |митної |можливість | |статей 133, 135 |"Про затвердження | |політики |привести ведення | |розділу III |Порядку обліку | |та методології |обліку платників | |Податкового |платників | |бухгалтерського|податків і зборів | |кодексу України |податків і зборів"| |обліку |у відповідність | |( 2755-17 ) | | | |із нормами | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу | | | | | |( 2755-17 ) | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 57 |Приведення |Проект наказу | III |Департамент |Приведення власних| |нормативно- |Міністерства | квартал |податкової, |нормативно- | |правових актів |фінансів України | |митної |правових актів | |Міністерства |"Про затвердження | |політики |у відповідність | |фінансів |форми Податкової | |та методології |із нормами | |України |декларації | |бухгалтерського|Податкового | |у відповідність |про результати | |обліку |кодексу України | |із вимогами |спільної | | |( 2755-17 ) | |законодавства |діяльності | | |та Закону України | | |на території | | |"Про внесення змін| | |України | | |до Податкового | | |без створення | | |кодексу України | | |юридичної особи | | |та деяких інших | | |та Порядку ведення| | |законодавчих актів| | |обліку результатів| | |України щодо | | |спільної | | |вдосконалення | | |діяльності | | |окремих норм | | |на території | | |Податкового | | |України | | |кодексу України" | | |без створення | | |від 7 липня | | |юридичної особи" | | |2011 року | | | | | |N 3609-VI | | | | | |( 3609-17 ) | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 58 |Відповідно |Проект наказу | IV |Департамент |Прийняття наказу | |до статей 14, |Міністерства | квартал |податкової, |дозволить | |18, 23 та 25 |фінансів України | |митної |Державній службі | |Закону України |"Про Комісію | |політики |фінансового | |"Про запобігання|Держфінмоніторингу| |та методології |моніторингу | |та протидію |України з питань | |бухгалтерського|України | |легалізації |застосування | |обліку |реалізувати | |(відмиванню) |санкцій | | |передбачене | |доходів, |за порушення вимог| | |законодавством | |одержаних |Закону та/або | | |повноваження щодо | |злочинним |нормативно- | | |застосування | |шляхом, |правових актів, | | |до суб'єктів | |або фінансуванню|що регулюють | | |первинного | |тероризму" |діяльність у сфері| | |фінансового | |( 249-15 ) |запобігання | | |моніторингу | | |та протидії | | |санкцій | | |легалізації | | |за порушення вимог| | |(відмиванню) | | |законодавства | | |доходів, одержаних| | |у сфері | | |злочинним шляхом" | | |запобігання | | | | | |та протидії | | | | | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом, | | | | | |або фінансуванню | | | | | |тероризму | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 59 |Виконання Указів|Проект наказу | IV | Департамент |Підвищення | |Президента |Міністерства | квартал | державного |ефективності | |України від |фінансів України, | | бюджету |роботи | |23.04.2011 N 499|Міністерства | | |Держфінінспекції з| |( 499/2011 ) |внутрішніх справ | | |правоохоронними | |"Про |України, Служби | | |органами, | |затвердження |безпеки України та| | |проведення | |Положення про |Генеральної | | |контрольних | |Державну |прокуратури | | |заходів за | |фінансову |України "Про | | |зверненнями | |інспекцію |затвердження | | |правоохоронних | |України" та від |Порядку взаємодії | | |органів, поширення| |08.04.2011 N 446|між Державною | | |дії Порядку на | |( 446/2011 ) |фінансовою | | |підрозділи | |"Про |інспекцією та | | |податкової міліції| |затвердження |органами | | |Державної | |Положення про |прокуратури, | | |податкової служби | |Міністерство |внутрішніх справ, | | |України та | |фінансів |Служби безпеки | | |узгодження Порядку| |України". |України і | | |взаємодії між | | |підрозділами | | |органами державної| | |податкової міліції| | |контрольно- | | |Державної | | |ревізійної | | |податкової служби | | |служби та органами| | |України" | | |прокуратури, | | | | | |внутрішніх справ і| | | | | |Служби безпеки | | | | | |України, | | | | | |затвердженого | | | | | |спільним наказом | | | | | |ГоловКРУ, МВС, СБУ| | | | | |та Генеральної | | | | | |прокуратури від | | | | | |19.10.2006 | | | | | |N 346/1025/685/53 | | | | | |( z1166-06 ), з | | | | | |Указами Президента| | | | | |України від | | | | | |23.04.2011 N 499 | | | | | |( 499/2011 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Положення про | | | | | |Державну фінансову| | | | | |інспекцію України"| | | | | |та від 08.04.2011 | | | | | |N 446 ( 446/2011 )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |Положення про | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів України".| ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 60 |Виконання вимог |Наказ Міністерства| IV |Департамент |Імплементація | |статті 313 |фінансів України | квартал |податкової, |європейського | |Митного кодексу |"Про затвердження | |митної |законодавства та | |( 92-15 ) та з |Порядку прийняття | |політики та |спрощення | |метою спрощення |попередніх рішень | |методології |процедури | |процедури |про класифікацію | |бухгалтерського|визначення коду | |митного |та кодування | |обліку |товару відповідно | |оформлення |товарів в УКТЗЕД" | | |до УКТЗЕД | |товарів, що | | | |( 2371а-14, | |переміщуються | | | |2371б-14, | |через митний | | | |2371в-14, | |кордон | | | |2371г-14 ). | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 61 |Виконання вимог |Наказ Міністерства| IV |Департамент |Приведення | |частини другої |фінансів України | квартал |податкової, |нормативно- | |статті 45, |"Про затвердження | |митної |правових актів у | |частини другої |Порядку взаємодії | |політики та |відповідність із | |статті 78 |митних органів з | |методології |чинним | |Бюджетного |органами Державної| |бухгалтерського|законодавством. | |кодексу України |казначейської | |обліку | | |( 2456-17 ), |служби України в | | | | |статей 43 та 102|процесі повернення| | | | |Податкового |з державного або | | | | |кодексу України |місцевого бюджету | | | | |( 2755-17 ) |помилково та/або | | | | | |надміру | | | | | |зарахованих до | | | | | |бюджету митних та | | | | | |інших платежів, | | | | | |контроль за | | | | | |справлянням яких | | | | | |покладається на | | | | | |митні органи та | | | | | |Порядку повернення| | | | | |платникам податків| | | | | |коштів, що | | | | | |обліковуються на | | | | | |відповідних | | | | | |рахунках митного | | | | | |органу як | | | | | |передоплата, і | | | | | |митних та інших | | | | | |платежів, | | | | | |помилково та/або | | | | | |надміру сплачених | | | | | |до бюджету, | | | | | |контроль за | | | | | |справлянням яких | | | | | |здійснюється | | | | | |митними органами" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 62 |Виконання пункту|Наказ Міністерства| IV |Департамент |Приведення | |8 підпункту 5 |фінансів України | квартал |податкової, |нормативно- | |пункту 1 розділу|"Про затвердження | |митної |правових актів у | |1 Плану |Порядку контролю | |політики та |відповідність із | |організації |митними органами | |методології |чинним | |підготовки |за сплатою | |бухгалтерського|законодавством. | |проектів |платниками | |обліку | | |нормативно- |податків податку | | | | |правових актів, |на додану | | | | |необхідних для |вартість, | | | | |забезпечення |акцизного податку | | | | |реалізації |та екологічного | | | | |Закону України |податку" | | | | |від 07.07.2011 | | | | | |N 3609-VI | | | | | |( 3609-17 ) "Про| | | | | |внесення змін до| | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |окремих норм | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України"| | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 63 |Виконання вимог |Наказ Міністерства| IV |Департамент |Приведення | |підпункту 64 |фінансів України | квартал |податкової, |нормативно- | |пункту 4 |"Про затвердження | |митної |правових актів | |Положення про |Порядку здійснення| |політики та |у відповідність | |Міністерство |контролю за | |методології |із чинним | |фінансів |доставкою в | |бухгалтерського|законодавством. | |України, |митниці | |обліку | | |затвердженого |призначення | | | | |Указом |транзитних | | | | |Президента |товарів, що | | | | |України від |переміщуються | | | | |08.04.2011 |через територію | | | | |N 446/2011 |України на умовах | | | | |( 446/2011 ) |Конвенції про | | | | | |міжнародне | | | | | |перевезення | | | | | |вантажів із | | | | | |застосуванням | | | | | |книжки | | | | | |міжнародного | | | | | |дорожнього | | | | | |перевезення" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 64 |Виконання пункту|Наказ Міністерства| IV |Департамент |Забезпечення | |3 постанови |фінансів України | квартал |податкової, |спрощеної | |Кабінету |"Про затвердження | |митної |процедури ввезення| |Міністрів |Порядку заповнення| |політики та |(вивезення) УЄФА, | |України "Про |спеціальної | |методології |учасниками | |затвердження |(спрощеної) форми | |бухгалтерського|чемпіонату та | |спеціальної |митної декларації | |обліку |призначеними | |(спрощеної) |та Порядку | | |особами товарів, | |форми митної |здійснення митного| | |необхідних для | |декларації для |контролю і | | |підготовки та | |декларування |оформлення товарів| | |проведення | |товарів, |з використанням | | |фінальної частини | |призначених для |спеціальної | | |чемпіонату Європи | |підготовки та |(спрощеної) форми | | |з футболу. | |проведення |митної декларації"| | | | |фінальної | | | | | |частини | | | | | |чемпіонату | | | | | |Європи 2012 року| | | | | |з футболу в | | | | | |Україні" | | | | | |( 741-2011-п ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 65 |Виконання пункту|Наказ Міністерства| IV |Департамент |Реалізація | |179.12 статті |фінансів України | квартал |податкової, |положень | |179 Податкового |"Про затвердження | |митної |Податкового | |кодексу України |форми довідки про | |політики та |кодексу України | |( 2755-17 ) |подану декларацію | |методології |( 2755-17 ). | | |про майновий стан | |бухгалтерського| | | |і доходи | |обліку | | | |(податкову | | | | | |декларацію)" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 71 |Виконання |Наказ | IV |Департамент |Формування | |положень |Міністерства | квартал |державного |переліку всіх | |Бюджетного |фінансів | |бюджету |розпорядників | |кодексу |України "Про | | |бюджетних коштів | |України |затвердження | | |та одержувачів | |( 2456-17 ), |Порядку | | |бюджетних | |указів |формування | | |коштів, | |Президента |Єдиного | | |упорядкування | |України від |реєстру | | |мережі | |08.04.2011 |розпорядників | | |розпорядників | |N 446 |бюджетних | | |бюджетних коштів | |( 446/2011 ) |коштів та | | |нижчого рівня та | |"Про |одержувачів | | |одержувачів | |затвердження |бюджетних | | |бюджетних | |Положення про |коштів" | | |коштів, | |Міністерство | | | |встановлення | |фінансів | | | |загальних | |України" та | | | |процедур з | |від | | | |формування | |13.04.2011 | | | |Єдиного реєстру | |N 460 | | | |розпорядників | |( 460/2011 ) | | | |бюджетних коштів | |"Про | | | |та одержувачів | |Положення про | | | |бюджетних коштів | |Державну | | | | | |казначейську | | | | | |службу | | | | | |України" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 72 |Виконання |Наказ | IV |Департамент |Забезпечення | |положень |Міністерства | квартал |державного |здійснення | |Бюджетного |фінансів | |бюджету |контролю | |кодексу |України "Про | | |органами | |України |затвердження | | |Державної | |( 2456-17 ), |Порядку обліку | | |казначейської | |указів |бюджетних | | |служби України | |Президента |зобов'язань | | |при прийнятті | |України від |розпорядників | | |бюджетних | |08.04.2011 |та одержувачів | | |зобов'язань | |N 446 |бюджетних | | |розпорядниками і | |( 446/2011 ) |коштів в | | |одержувачами | |"Про |органах | | |коштів | |затвердження |Державної | | |державного та | |Положення про |казначейської | | |місцевих | |Міністерство |служби | | |бюджетів, які | |фінансів |України" | | |перебувають на | |України" та | | | |казначейському | |від | | | |обслуговуванні, | |13.04.2011 | | | |удосконалення | |N 460 | | | |механізмів | |( 460/2011 ) | | | |використання | |"Про | | | |бюджетних коштів | |Положення про | | | |та управління | |Державну | | | |бюджетними | |казначейську | | | |коштами | |службу | | | | | |України" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 73 |Виконання |Наказ | IV |Департамент |Визначення | |положень |Міністерства | квартал |державного |складу та | |Бюджетного |фінансів | |бюджету |порядку | |кодексу |України "Про | | |складання | |України |затвердження | | |місячної, | |( 2456-17 ), |Порядку | | |квартальної і | |указів |складання | | |річної | |Президента |фінансової та | | |фінансової та | |України від |бюджетної | | |бюджетної | |08.04.2011 |звітності | | |звітності | |N 446 |розпорядниками | | |розпорядниками | |( 446/2011 ) |та | | |та одержувачами | |"Про |одержувачами | | |бюджетних | |затвердження |бюджетних | | |коштів, вимоги | |Положення про |коштів" | | |до розкриття | |Міністерство | | | |елементів такої | |фінансів | | | |звітності | |України" та | | | | | |від | | | | | |13.04.2011 | | | | | |N 460 | | | | | |( 460/2011 ) | | | | | |"Про | | | | | |Положення про | | | | | |Державну | | | | | |казначейську | | | | | |службу | | | | | |України" | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 74 |Виконання |Наказ | IV |Департамент |Визначення | |положень |Міністерства | квартал |державного |організаційних | |Бюджетного |фінансів | |бюджету |взаємовідносин | |кодексу |України "Про | | |між органами | |України |затвердження | | |Державної | |( 2456-17 ), |Порядку | | |казначейської | |указів |обслуговування | | |служби, | |Президента |державного | | |розпорядниками | |України від |бюджету за | | |бюджетних | |08.04.2011 |видатками та | | |коштів, | |N 446 |операціями з | | |одержувачами | |( 446/2011 ) |надання та | | |бюджетних | |"Про |повернення | | |коштів, а також | |затвердження |кредитів, | | |розподіл | |Положення про |наданих за | | |обов'язків та | |Міністерство |рахунок коштів | | |відповідальності | |фінансів |державного | | |між ними в | |України" та |бюджету" | | |процесі | |від | | | |обслуговування | |13.04.2011 | | | |державного | |N 460 | | | |бюджету за | |( 460/2011 ) | | | |видатками та | |"Про | | | |операціями з | |Положення про | | | |надання та | |Державну | | | |повернення | |казначейську | | | |кредитів, | |службу | | | |наданих за | |України" | | | |рахунок коштів | | | | | |державного | | | | | |бюджету, з | | | | | |урахуванням | | | | | |вимог Бюджетного | | | | | |кодексу України | | | | | |( 2456-17 ) та | | | | | |інших | | | | | |нормативно- | | | | | |правових актів | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 90. |Відповідно до |Проект наказу | II |Департамент |Реалізація | |пунктів 298.1 |Міністерства |півріччя |податкової, |положень цього | |і 298.7 статті |фінансів України | 2011 |митної |наказу надасть | |298 та пункту |"Про затвердження | |політики та |можливість | |299.10 статті |форми свідоцтва | |методології |правильного | |299 глави 1 |платника єдиного | |бухгалтерського|застосування норм | |розділу XIV |податку та порядку| |обліку |Податкового | |Податкового |видачі свідоцтва, | | |кодексу | |кодексу |форми та порядку | | |( 2755-17 ) | |України від 2 |подання заяви про | | |юридичним особам | |грудня 2010 |застосування | | |та фізичним особам| |року N 2755-VI |спрощеної системи | | |- платниками | |( 2755-17 ) |оподаткування та | | |єдиного податку | | |форми розрахунку | | | | | |доходу за | | | | | |попередній | | | | | |календарний рік" | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 91. |На виконання |Наказ Міністерства| IV |Департамент |Єдиний порядок при| |п. 9.32.4 |фінансів України | квартал |податкової, |оформленні | |Національного |"Про затвердження |2011 року|митної |результатів | |плану дій на |Порядку оформлення| |політики та |проведення митними| |2011 рік щодо |результатів | |методології |органами перевірок| |впровадження |проведення митними| |бухгалтерського|системи звітності | |Програми |органами | |обліку |та обліку товарів | |економічних |перевірок" | | |і транспортних | |реформ на 2010 -| | | |засобів, що | |2014 роки | | | |переміщуються | |"Заможне | | | |через митний | |суспільство, | | | |кордон України | |конкуренто- | | | | | |спроможна | | | | | |економіка, | | | | | |ефективна | | | | | |держава", | | | | | |затвердженого | | | | | |Указом | | | | | |Президента | | | | | |України від | | | | | |27.04.2011 | | | | | |N 504/2011 | | | | | |( 504/2011 ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 92. |Виконання |Проект наказу "Про| IV |Департамент |Видання наказу | |підпунктів |затвердження форм | квартал |податкової, |забезпечить | |296.1.1 та |книги обліку | |митної |реалізацію норм | |296.1.2 пункту |доходів і книги | |політики та |Податкового | |296.1 статті |обліку доходів і | |методології |кодексу України | |296 глави 1 |витрат та порядків| |бухгалтерського|( 2755-17 ) щодо | |розділу XIV |їх ведення" | |обліку |ведення спрощеного| |Податкового | | | |обліку платниками | |кодексу | | | |єдиного податку | |України | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 93. |Виконання |Проект наказу | IV |Департамент |Забезпечення | |пункту 4 |Міністерства | квартал |податкової, |виконання пункту 4| |постанови |фінансів України | |митної |постанови Кабінету| |Кабінету |"Про затвердження | |політики та |Міністрів України | |Міністрів |форм Звіту про | |методології |"Про затвердження | |України "Про |використання | |бухгалтерського|Порядку | |затвердження |платниками податку| |обліку |використання | |Порядку |на прибуток | | |коштів, | |використання |підприємств | | |вивільнених від | |коштів, |вивільнених | | |оподаткування у | |вивільнених |коштів" | | |зв'язку з наданням| |від | | | |відповідно до | |оподаткування | | | |пунктів 15, 17 - | |у зв'язку з | | | |19 підрозділу 4 | |наданням | | | |розділу XX | |відповідно до | | | |"Перехідні | |пунктів 15, 17 | | | |положення" | |- 19 | | | |Податкового | |підрозділу 4 | | | |кодексу України | |розділу XX | | | |пільг з податку на| |"Перехідні | | | |прибуток | |положення" | | | |підприємств" | |Податкового | | | |( 299-2011-п ) | |кодексу | | | | | |України пільг | | | | | |з податку на | | | | | |прибуток | | | | | |підприємств" | | | | | |( 299-2011-п ) | | | | | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 94. |Виконання |Проект наказу | IV |Департамент |Забезпечення | |підпункту 14 |Міністерства | квартал |податкової, |виконання Закону | |пункту 1 |фінансів України | |митної |України від | |розділу I |"Про затвердження | |політики та |04.11.2011 | |Закону України |форм податкових | |методології |N 4014-VI | |від 04.11.2011 |декларацій | |бухгалтерського|( 4014-17 ) "Про | |N 4014-VI |платника єдиного | |обліку |внесення змін до | |( 4014-17 ) "Про|податку" | | |Податкового | |внесення змін до| | | |кодексу України та| |Податкового | | | |деяких інших | |кодексу України | | | |законодавчих актів| |та деяких інших | | | |України щодо | |законодавчих | | | |спрощеної системи | |актів України | | | |оподаткування, | |щодо спрощеної | | | |обліку та | |системи | | | |звітності" та | |оподаткування, | | | |дотримання | |обліку та | | | |платниками єдиного| |звітності" | | | |податку вимог | | | | | |законодавства щодо| | | | | |подання податкової| | | | | |звітності | ----+----------------+------------------+---------+---------------+------------------| 95. |Виконання |Розроблення наказу| IV |Департамент |Забезпечення | |пункту 2 Плану |Міністерства | квартал |податкової, |виконання положень| |організації |фінансів "Про | |митної |абзацу другого | |виконання |внесення змін до | |політики та |пункт 152.3 статті| |Закону України |деяких наказів | |методології |152 Податкового | |від |Міністерства | |бухгалтерського|кодексу України | |4 листопада |фінансів України" | |обліку |( 2755-17 ) | |2011 р. | | | | | |N 4014-VI | | | | | |( 4014-17 ) | | | | | |"Про внесення | | | | | |змін до | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу | | | | | |України та | | | | | |деяких інших | | | | | |законодавчих | | | | | |актів України | | | | | |щодо спрощеної | | | | | |системи | | | | | |оподаткування, | | | | | |обліку та | | | | | |звітності", | | | | | |схваленого на | | | | | |засіданні | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |30 листопада | | | | | |2011 року | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 12 ( v0012201-11 ) від 14.01.2011, N 36 ( v0036201-11 )
від 26.01.2011, N 37 ( v0037201-11 ) від 26.01.2011, N 72
( v0072201-11 ) від 09.02.2011, N 374 ( v0374201-11 ) від
18.03.2011, N 402 ( v0402201-11 ) від 23.03.2011, N 557
( v0557201-11 ) від 27.03.2011, N 561 ( v0561201-11 ) від
27.04.2011 N 597 ( v0597201-11 ) від 16.05.2011, N 759
( v0759201-11 ) від 24.06.2011, N 781 ( v0781201-11 ) від
29.06.2011, N 806 ( v0806201-11 ) від 01.07.2011, N 822
( v0822201-11 ) від 07.07.2011, N 841 ( v0841201-11 ) від
11.07.2011, N 877 ( v0877201-11 ) від 15.07.2011, N 1004
( v1004201-11 ) від 08.08.2011, N 1046 ( v1046201-11 ) від
17.08.2011, N 1055 ( v1055201-11 ) від 19.08.2011, N 1065
( v1065201-11 ) від 26.08.2011, N 1067 ( v1067201-11 ) від
26.08.2011, N 1104 ( v1104201-11 ) від 05.09.2011, N 1105
( v1105201-11 ) від 05.09.2011, N 1114 ( v1114201-11 ) від
07.09.2011, N 1119 ( v1119201-11 ) від 09.09.2011, N 1151
( v1151201-11 ) від 15.09.2011, N 1158 ( va158201-11 ) від
15.09.2011, N 1171 ( v1171201-11 ) від 20.09.2011, N 1248
( v1248201-11 ) від 04.10.2011, N 1409 ( v1409201-11 ) від
08.11.2011, N 1543 ( v1543201-11 ) від 01.12.2011, N 1572
( v1572201-11 ) від 05.12.2011, N 1592 ( v1592201-11 ) від
09.12.2011, N 1593 ( v1593201-11 ) від 09.12.2011, N 1607
( v1607201-11 ) від 12.12.2011, N 1639 ( v1639201-11 ) від
16.12.2011 }
Директор Департаменту
правового забезпечення Я.В.Матузка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: