open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2019  № 1054

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151 (далі - Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 18.05.2018 № 683 "Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок".

3. Департаменту технічного регулювання розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20 червня 2019 року № 1054

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151

До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.06.2009 про безпеку іграшок.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/С 282/02 від 10.08.2018.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту
Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7

1.

ДСТУ EN 71-1:2018
(EN 71-1:2014+A1:2018, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 1.
Механічні та фізичні властивості

EN 71-1:2014+A1:2018

10.08.2018

EN 71-1:2014
Примітка 2.1

28.02.2019

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування замінених національних стандартів ДСТУ EN 71-1:2015 (EN 71-1:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості", прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості" (далі - ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT)), прийнятого методом перекладу, які ідентичні європейському гармонізованому стандарту EN 71-1:2014, є 01.01.2020. Датою початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT), є дата набрання чинності цим наказом.

2.

ДСТУ EN 71-2:2017
(EN 71-2:2011+A1:2014, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість

EN 71-2:2011+A1:2014

13.06.2014

EN 71-2:2011
Примітка 2.1

30.09.2014

3.

ДСТУ EN 71-3:2018
(EN 71-3:2013+A3:2018, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів

EN 71-3:2013+A3:2018

10.08.2018

EN 71-3:2013+A1:2014
Примітка 2.1

28.02.2019

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування замінених національних стандартів ДСТУ EN 71-3:2015 (EN 71-3:2013+A1:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів", прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013+A1:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів" (далі - ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013+A1:2014, IDT)), прийнятого методом перекладу, які ідентичні європейському гармонізованому стандарту EN 71-3:2013+A1:2014, є 01.01.2020. Датою початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013+A1:2014, IDT), є дата набрання чинності цим наказом.

__________
Примітка 1: Для свинцю граничні значення міграції на 28.10.2018 такі: 2,0 мг/кг у сухому, крихкому, порошкоподібному або пластичному матеріалі іграшок; 0,5 мг/кг в рідкому або клейкому матеріалі іграшок; 23 мг/кг у відшкрябаному матеріалі іграшок. (Див. Директиву (ЄС) 2017/738 (OJ L 110, 27.04.2017, стор. 6)).
Примітка 2: Для хрому (VI) граничні значення міграції на 18.11.2019 такі: 0,02 мг/кг у сухому, крихкому, порошкоподібному або пластичному матеріалі іграшок; 0,005 мг/кг в рідкому або клейкому матеріалі іграшок; 0,053 мг/кг у відшкрябаному матеріалі іграшок. (Див. Директиву (ЄС) 2018/725 (OJ L 122, 17.05.2018, стор. 29)).

4.

ДСТУ EN 71-4:2016
(EN 71-4:2013, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять

EN 71-4:2013

28.05.2013

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого національного стандарту ДСТУ EN 71-4:2015 (EN 71-4:2013, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять", прийнятого методом підтвердження, що є ідентичним європейському гармонізованому стандарту EN 71-4:2013, є 01.01.2020.

5.

ДСТУ EN 71-5:2016
(EN 71-5:2015, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів

EN 71-5:2015

13.11.2015

EN 71-5:2013
Примітка 2.1

31.05.2016

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого національного стандарту ДСТУ EN 71-5:2017 (EN 71-5:2015, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів", прийнятого методом підтвердження, що є ідентичним європейському гармонізованому стандарту EN 71-5:2015, є 01.01.2020.

6.

ДСТУ EN 71-7:2018
(EN 71-7:2014+A2:2018, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування

EN 71-7:2014+A2:2018

10.08.2018

EN 71-7:2014
Примітка 2.1

28.02.2019

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування замінених національних стандартів ДСТУ EN 71-7:2015 (EN 71-7:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування", прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ EN 71-7:2016 (EN 71-7:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування" (далі - ДСТУ EN 71-7:2016 (EN 71-7:2014, IDT)), прийнятого методом перекладу, які ідентичні європейському гармонізованому EN 71-7:2014, є 01.01.2020. Датою початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту ДСТУ EN 71-7:2016 (EN 71-7:2014, IDT), є дата набрання чинності цим наказом.

__________
Примітка 1: Для дозволеного консерванту клімбазолу (пункт 22 у таблиці В.1 Додатка В до стандарту  EN71-7:2014+A2:2018) презумпція відповідності застосовується до максимально дозволеної концентрації 0,2 % (не: 0,5 %). Це ґрунтується на "Доповненні до висновку щодо клімбазолу (P64) ref. SCCS/1506/13" Наукового комітету з питань безпеки споживачів (SCCS), яке прийнято після публікації стандарту CEN. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf.
Примітка 2: Дозволені консерванти а) суміш 2-метил-5-хлор-4-ізотіазолін-3-ону (5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one (CMIT)) і 2-метил-4-ізотіазолін-3-ону (2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT)) з хлоридом магнію і нітратом магнію і б) 2-метил-4-ізотіазолін-3-он (2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT)) (записи 31 і 32 у заміненому стандарті EN 71-7:2014) обмежено до а) 1 мг/кг (ліміт вмісту) і б) 0,25 мг/кг (ліміт вмісту) у водно-дисперсійних іграшкових матеріалах згідно з Директивою (ЄС) 2015/2117 (OJ L 306, 24.11.2015, стор. 23). Обидва ліміти вмісту застосовуються з 24.11.2017. Тому замінений стандарт більше не передбачає презумпції відповідності цих двох консервантів.

7.

ДСТУ EN 71-8:2018
(EN 71-8:2018, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 8. Активні іграшки для домашнього використання

EN 71-8:2018

10.08.2018

EN 71-8:2011

28.02.2019

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування замінених національних стандартів ДСТУ EN 71-8:2015 (EN 71-8:2011, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 8. Розвивальні іграшки для домашнього використання", прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ EN 71-8:2016 (EN 71-8:2011, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 8. Активні іграшки для домашнього використання" (далі - ДСТУ EN 71-8:2016 (EN 71-8:2011, IDT)), прийнятого методом перекладу, які ідентичні європейському гармонізованому EN 71-8:2011, є 01.01.2020. Датою початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту ДСТУ EN 71-8:2016 (EN 71-8:2011, IDT), є дата набрання чинності цим наказом.

8.

ДСТУ EN 71-12:2015
(EN 71-12:2013, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 12. N-нітрозаміни та речовини, що можуть перетворюватися на N-нітрозаміни

EN 71-12:2013

29.06.2013

9.

ДСТУ EN 71-13:2015
(EN 71-13:2014, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку смакових навичок

EN 71-13:2014

13.06.2014

10.

ДСТУ EN 71-14:2018
(EN 71-14:2014+A1:2017, IDT)

Безпечність іграшок. Частина 14. Батути для домашнього використання

EN 71-14:2014+A1:2017

10.08.2018

EN 71-14:2014
Примітка 2.1

28.02.2019

Датою припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого національного стандарту ДСТУ EN 71-14:2015 (EN 71-14:2014, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 14. Батути для домашнього використання", прийнятого методом підтвердження, що є ідентичним європейському гармонізованому стандарту EN 71-14:2014, є 01.01.2020.

11.

ДСТУ EN 62115:2015

Іграшки електричні. Безпека

EN 62115:2005
IEC 62115:2003 (Modified) + A1:2004

11.08.2011

EN 62115:2005/A11:2012/
AC:2013

29.06.2013

EN 62115:2005/A11:2012

15.11.2012

Примітка 3

15.11.2012

EN 62115:2005/A12:2015

12.06.2015

Примітка 3

03.06.2017

EN 62115:2005/A2:2011/
AC:2011

19.10.2011

EN 62115:2005/A2:2011
IEC 62115:2003/A2:2010
(Modified)

11.08.2011

Примітка 3

11.08.2011

__________
Примітка 1:Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується, та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.

Примітка 2.1:

Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

Примітка 3:

У разі прийняття зміни до стандарту стандарт, на який посилаються, є національним (гармонізованим європейським) стандартом з раніше внесеними змінами (за наявності) та новою зазначеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ.М. Віткін

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: