open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 69
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484, № 77, ст. 3111; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 92, ст. 3128; 2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373, № 94, ст. 3089 ) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 87, ст. 3541; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262; 2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373) зміни, що додаються.

2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945), наданих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 69

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у назві та пункті 1 постанови цифри “2016” замінити цифрами “2017”;

2) у Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженій  зазначеною постановою:

у назві Програми цифри “2016” замінити цифрами “2017”;

розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,65 млрд. гривень, у тому числі 6,34 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

у додатках до Програми:

у додатку 1:

у назві та пункті 6 додатка цифри “2016” замінити цифрами “2017”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

6,34

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,43

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72________
Усього

344,65

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

102,43

0,89

0,43”;

додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 69)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу вання (державний, місцевий бюдже, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25
1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1

кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

-“-

-“-

12,924

0,5

2,9

6,6

2,92480

5

25

25

25

енергоефективності9,971

0,5

2,247

5

2,22425


5

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива2,953


0,653

1,6

0,7


кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


43) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства ЄС

-“-

-“-

0,6


0,6Разом за завданням 1


14,524

1,5

3,5

6,6

2,924

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,691) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,47/ 1975

0,04/ 1249

0,47/7262) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9
0,02/ 103

51

0,02/ 52Мінагрополітики7,83

5,2

2,63

0,03/ 203

0,01/102

0,03/101МОНмолодьспорту16,36

11,2

5,16

0,01/ 26

13

0,01/13ДСА2,14

1,5

0,64

0,01/ 15

7

0,01/8Пенсійного фонду України1,21

0,9

0,31

0,01/ 83

41

0,01/ 42Національної академії аграрних наук7,16

5,1

2,06

0,15/ 502

0,02/ 427

0,15/ 75Міноборони65,8

45,3

20,5

0,01/ 79

39

0,01/ 40ДСНС6,19

4,2

1,99

0,01/ 21

10

0,01/ 11системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)1,71

1,1

0,61

0,02/ 65

54

0,02/ 11ДПтС9,24

6,5

2,74

0,01/ 38

30

0,01/ 8Держмитслужби5,14

3,6

1,54

0,01/ 33

16

0,01/17

0,01/ 17


Мінсоцполітики3,5

1,8

0,8

0,9
0,03/ 11

5

6Мінкультури0,85

0,6

0,25

0,03/ 148

73

0,03/75МОЗ12,93

9,2

3,73

0,01/ 84

42

0,01/42Мінінфраструктури6,77

4,6

2,17

0,01/ 43

21

0,01/22Мінфіну3,39

2,3

1,09

0,01/ 11

5

0,01/6Мін’юсту0,72

0,5

0,22

0,01/ 40

20

0,01/20ДПС3,09

2,1

0,99

0,02/ 75

37

0,02/38Національної академії наук5,91

4

1,91

0,02/ 113

56

0,02/57Держводагентства7,59

6

1,59

0,02/ 131

65

0,02/66МВС10,64

7,2

3,44

0,04/ 125

0,01/120

0,04/5Держветфітослужби17,8

12,9

4,9

0,01/ 14

9

0,01/5Держстату1,56

1,1

0,46

0,02/ 11

5

0,02/6Національної академії медичних наук0,94

0,7

0,24

0,01/1

0,01/1
НКРЕ0,43

0,4

0,03
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/ 600


0,03/60

0,075/90

0,15/ 120

0,3/ 140

0,6/ 1903) проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8
інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


________ Разом70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5
-“-

0,038/ 450,038/45


4) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

3030-“-


5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2119,2обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36


1,1


4,3

5,1

10,366) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

619,9


30

9,4

580,5Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7
інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9


________ Разом52173,8

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

14427,4

16088,6
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*


4,12

0,02

0,16


1,42

2,2

4,127) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4


________ Разом45121,3735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12219,8

13622,3
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

2,81/ 1304

0,08/ 356

0,51/ 461


1,95/ 1119

2,25/ 1245

2,81/ 13048) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

424,8


128,1


296,7Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


________ Разом998,3

25,6

164,2

61,8

406,3

160,9

179,5


9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

4,94,9кількість проектів

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії2,12,1-“-

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії1,21,2-“-

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії1,61,6

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

1616кількість проектів

21

1

типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) потужністю 2,5 і 4 МВт електричної енергії88-“-

31

2

типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і тепло-електроцентралей), потужністю 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії88-“-

11


11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів, у тому числі типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

0,30,30,30,3

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3-“-

11


типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів0,30,3обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65

3,65
13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

1190,5830848300,0071

299,85

443,3229928

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,914) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1
-“-

0,87
0,06

0,44

0,8715) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектро-централей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9
рівень оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100100


16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

103,1581

22,15Автономній Республіці Крим4,5
4,5
областях:- Донецькій28,5423,64

4,9
- Житомирській0,890,84

0,05
- Київській3,6
3,6
- Луганській0,9
0,9
- Львівській1,61,5

0,1
- Сумській1,35
1,35
- Черкаській0,85
0,85
- м. Києві14,3910,14

4,25
- м. Севастополі5,493,84

1,65


рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100100


оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:


- Вінницькій15,4415,44

- Львівській25,625,6кількість домогосподарств, тис. одиниць

114,1761,07


47

6,117) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) (за кредитними договорами, укладеними до 27 серпня 2015 р.)

Держенергоефективності

державний бюджет

120,5958714650


50

20,59587146
-“-

16,77


7,9

6,18

2,69

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

-“-

-“-

97,799764


27

56,869764

13,93


-”-

199,86


41

94,5

64,36

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

1413,999529


255

784,779529

374,22


кількість будинків, одиниць

2657


1600

427

630

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефективності

державний бюджет

194,402254


97,92

52,196127

44,286127


кількість заходів

112

24

2432

3221) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

-“-

-“-

20,1025


3,9

3,8

2,8025

4,8

4,8
нерозподілений залишок-“-

-“-

100

100
Разом за завданням 2


223020,00351126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

432,436127

у тому числі

державний бюджет

5445,70351126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

432,436127


місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,93. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33
0,94

3,62

7,331) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі: будівництво:

Держенергоефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954
0,95
0,24

0,48

0,95- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)68,8124


50

18,8124
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”118,4097


60

58,4097
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”84,707


50

34,707
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”87,5


27,5

60
3,62

1,77

3,62- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”1010

- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”8,90638,9063
0,95
0,24

0,48

0,95- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”85


85

0,4
0,1

0,2

0,4- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла72,4

50

22,4


установлення:- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)2,182,18

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)2,182,18

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності, Міненерговугілля


будівництво:- лінії електропередачі 110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об’єкта альтернативної енергетики


інші джерела

455

40
- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4
26,4
- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС1,6
1,6
- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС90
90
- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13
13
- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС68
68
реконструкція:- підстанції 150/35/ 10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”, повітряної лінії 35 кВ № 366 для приєднання об’єкта альтернативної енергетики17,552,55

15
- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,61,15

0,45
- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,580,98

0,6
- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,250,95

0,3
- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,390,67

0,72
- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,660,46

0,2
- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,990,62

0,37
- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,940,62

0,32
- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,280,63

0,65
- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,350,55

0,8
- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,20,8

0,4
- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,140,94

0,2
- підстанції 150/35/ 10 кВ “ГНС СОС”82,5
82,5
- підстанції 150/35/ 10 кВ “Дудчино”48
48
- підстанції 150/35/ 10 кВ “Виноградово”5,6
5,6
________ Разом411,0315,92

395,11


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4
0,1

0,2

0,43) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60


4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

27,5


10,4


17,1
5) проведення досліджень:

Держенергоефективності

державний бюджет

25,7


25,7


потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики8,2


8,2


поточного стану малих гідроелектростанцій9,6


9,6


вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання7,9


7,9
введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/ 15,12


1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,996) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

-“-

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

15563
0,61/ 0,57


0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт8190


890

1400

1900

2000

2000

5/ 14,55


1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях67811


13562

13562

13562

13562

13563
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57


50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,797) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352
560/ 0,5


30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23виробництва електроенергії, у тому числі:

60/ 0,075

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04- реалізація пілотних проектів2316


82

194

386

771

883

500/ 0,43


30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19- будівництво промислових сонячних установок16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389

893/ 1,07


20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56виробництва теплової енергії, у тому числі:


93/ 0,078

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04- реалізація пілотних проектів283,5


12

25

46

80,5

120

800/1


20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52- будівництво промислових сонячних установок2117


58

110

344

645

960
-“-

75/ 0,23


0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,128) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

1500


31

118

331

530

490

50/ 0,13
10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій1000


15

25

200

400

360

25/ 0,1


0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій500


16

93

131

130

130
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

791/ 1,36


79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,529) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

-“-

-“-

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7
770/ 1,2


77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46електроенергії299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

21/ 0,16


2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06теплової енергії770


77

154

154

154

231
-“-

111/ 0,19


11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,0810) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

3/ 0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01електроенергії39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

108/ 0,17


10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07теплової енергії108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4
введена в експлуатацію


11) реалізація проектів з:

-“-

-“-потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

0,08/ 0,07


0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03будівництва установок для виробництва біодизеля4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2
0,6/ 1,14


0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,18/ 0,34будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

0,75/ 0,26


0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/0,1

71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54


8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,2812) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

Держенергоефективності

інші джерела

6000


113

565

1130

1695

2497
-“-

5/ 0,02

41/ 0,14

154/ 0,6113) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефективності, Мінрегіон


розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива


державний бюджет

2,52,5

будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива


інші джерела

4000
100

800

3100


_______ Разом4002,52,5

100

800

3100
-“-

200/ 0,4115/ 0,01

30/ 0,04

46/ 0,1

109/ 0,2614) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефективності

інші джерела

2432,9


13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

100/ 0,3
10/ 0,02

20/ 0,07

70/ 0,21вироблення електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

-“-

1718,3


7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8


Автономній Республіці Крим95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


областях:- Закарпатській955,1


4,2

5,1

91,1

206,3

648,4


- Івано-Франківській95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


- Львівській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Полтавській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Харківській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6

100/ 0,1115/ 0,01

20/ 0,02

26/ 0,03

39/ 0,05вироблення теплової енергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація


714,6


6,3

106,8

142,8

186

272,7


Автономній Республіці Крим


66,4


0,6

9,9

13,3

17,3

25,3


областях:


- Вінницькій18,3


0,1

2,7

3,7

4,8

7


- Волинській14,1


0,1

2,1

2,8

3,7

5,4


- Дніпропетровській22,6


0,2

3,4

4,5

5,9

8,6


- Донецькій18,9


0,1

2,8

3,8

4,9

7,3


- Житомирській21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Закарпатській50,5


0,5

7,6

10,1

13,1

19,2


- Запорізькій21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Івано-Франківській10,7


0,1

1,6

2,1

2,8

4,1


- Київській20,7


0,2

3,1

4,1

5,4

7,9


- Кіровоградській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Луганській19


0,2

2,8

3,8

4,9

7,3


- Львівській47,2


0,4

7,1

9,4

12,3

18


- Миколаївській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Одеській24,2


0,2

3,6

4,8

6,3

9,3


- Полтавській52,3


0,5

7,8

10,5

13,6

19,9


- Рівненській44,1


0,4

6,6

8,8

11,5

16,8


- Сумській51,5


0,5

7,7

10,3

13,4

19,6


- Тернопільській10


0,1

1,5

2

2,6

3,8


- Харківській53,9


0,5

8,1

10,8

14

20,5


- Херсонській52


0,5

7,8

10,4

13,5

19,8


- Хмельницькій14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Черкаській14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Чернівецькій4,2


0,1

0,6

0,8

1,1

1,6


- Чернігівській28


0,2

4,2

5,6

7,3

10,7
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,615) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

4396,8


104

339,4

778,6

1585,1

1589,7
13


2,5

2,6

2,6

2,6

2,7коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

130


25

26

26

26

27

30,5


6

6,1

6,1

6,1

6,2доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

305


60

61

61

61

62

2,70,2

0,5

0,8

1,2газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях

Міненерговугілля

-“-

3215,7127,4

619,9

1280,9

1187,5

0,02

0,004

0,016сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

-“-

646,1105

51,7

196,2

293,2

0,86


0,16

0,17

0,17

0,18

0,18конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях

-“-

-“-

86


16

17

17

18

18

1,4


0,2

0,3

0,3

0,3

0,3феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях

-“-


14


3

3

3

3

2
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

2,6


0,4

0,4

0,6

0,6

0,616) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

інші джерела

87


14

15

18

19

21
-“-

25,226,08

6,08

6,08

6,9817) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

1177


390

393

39424,96

6

6

6,9газоподібного


65


20

22

230,320,08

0,08

0,08

0,08рідкого1112


370

371

371

Разом за завданням 3


121606,3254

150

17133,2

19805,815

23811,41

27695,3

33010,6у тому числі

державний бюджет

873,7954

150

391

197,6954

135,1


інші джерела

120732,53


16742,2

19608,12

23676,31

27695,3

33010,6Усього за Програмою


344640,85291126

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

102421,81587146

893,84542

432,436127

у тому числі

державний бюджет

6334,02291126

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

405,31587146

893,84542

432,436127


місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 69)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

одиниць

25

25

 

 

 

 

 кількість розроблених стандартів

стандартів

105

5

30

35

35

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

-“-

4

 

4

 

 

 

 2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних енергоресурсів у результаті:оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

млн. тонн умовного палива*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69проведення модернізації газотранспортної системи

млн. тонн умовного палива*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9
проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

-“-

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87
проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації

млн. тонн умовного палива*

0,47

0,04

0,47

 

 

 

 
кількість будівель

1975

1249

726

 

 

 

 
проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків

проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

млн. тонн умовного палива*

0,6

 

0,03

0,075

0,15

0,3

0,6
кількість будівель

645

 

60

135

120

140

190
млн. тонн умовного палива*

3,65

3,65

впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики

млн. тонн умовного палива*

10,36

 

1,1

 

4,3

5,1

10,36
впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

-“-

4,12

0,02

0,16

 

1,42

2,2

4,12
проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

млн. тонн умовного палива*

2,81

0,08

0,51

 

1,95

2,25

2,81
кількість котлів

1304

356

461


1119

1245

1304
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу)

кількість домогосподарств, тис. одиниць

114,1761,07


47

6,1
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

-“-

16,77


7,9

6,18

2,69


стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість домогосподарств, тис. одиниць

199,86


41

94,5

64,36


стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість будинків, одиниць

2657


1600

427

630


здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість заходів

112

24

2432

323. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими, з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видівпалива, а також вторинними енергоресурсами

введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:


 

 

 

 

 

 

 будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії

млн. тонн умовного палива

7,33

 

 

 

1,04

3,82

7,73
будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру

ГВт

5,61

 

1,07

1,1

1,14

1,15

1,15
млн. тонн умовного палива

15,12

 

1,03

2,04

3,04

4,02

4,99
реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії

МВт

1453

 

50

118

255

440

590
млн. тонн умовного палива

1,57

 

0,03

0,07

0,22

0,46

0,79
відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

75

 

0,8

4,7

16,5

26,5

26,5
млн. тонн умовного палива

0,23

 

 

0,01

0,03

0,07

0,12
реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

791

 

79,3

158,6

158,6

158,6

235,9
млн. тонн умовного палива

1,36

 

0,06

0,16

0,26

0,36

0,52
реалізації проектів з

МВт

111

 

11,1

22,2

22,2

22,2

33,3
будівництва установок, що працюють на біогазі

млн. тонн умовного палива

0,19

 

0,01

0,02

0,03

0,05

0,08
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля

млн. тонн

0,08

 

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03
млн. тонн умовного палива

0,07

 

 

0,01

0,01

0,02

0,03
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн

0,6

 

0,06

0,12

0,12

0,12

0,18
млн. тонн умовного палива

1,14

 

0,11

0,23

0,23

0,23

0,34реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн

0,75

 

0,03

0,08

0,15

0,2

0,29млн. тонн умовного палива

0,26

 

0,01

0,03

0,05

0,07

0,1реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

МВт

461,5

 

8,5

43

87

130

193млн. тонн умовного палива

2,54

 

0,02

0,14

0,37

0,73

1,28
реалізації пілотних

МВт

200

 

 

15

30

46

109
проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу

млн. тонн умовного палива

0,41

 

 

0,01

0,04

0,1

0,26
впровадження технологій використання промислового газу

млн. тонн умовного палива

48,48

 

8,86

9,37

9,67

9,98

10,6
впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу

-“-

2,6

 

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива

-“-

25,22

 

 

6,08

6,08

6,08

6,98__________
*Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

1) в абзаці першому пункту 3 слова і цифри “Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2016 роки” замінити словами “Реалізація цільової економічної програми енергоефективності”, а слова і цифри “Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки” - словами і цифрами “Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки”;

2) у підпункті 4 пункту 5:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

“4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, на підставі укладених договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами “Державний ощадний банк України”, “Державний експортно-імпортний банк України”, публічним акціонерним товариством акціонерний банк “Укргазбанк” і публічним акціонерним товариством комерційний банк “Приватбанк” (далі - уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом двох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку. За кожним заходом, визначеним підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку кредит надається один раз протягом одного бюджетного періоду. Укладаючи кредитний договір для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку позичальники підтверджують, що протягом поточного бюджетного періоду не отримували кредит за відповідним заходом. Держенергоефективності в межах затвердженого плану асигнувань доводить уповноваженим установам розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, окремо за кожним із заходів, визначених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку (далі - розподіл коштів). Держенергоефективності з урахуванням динаміки обсягів виплати відшкодування частини суми кредитів має право вносити зміни до розподілу коштів, про що інформує уповноважені установи за три робочих дні до початку місяця, в якому вносяться зміни.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року, подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку.”;

абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

У кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4, 41 пункту 3 цього Порядку із посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762);”;

абзаци тридцять третій - тридцять сьомий замінити абзацами такого змісту:

“Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи підтверджуючих документів. До підтверджуючих документів належать акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів. За умови виконання робіт із впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів самостійно позичальником акт виконаних робіт не надається, крім заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку.

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженої установи підтверджуючі документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, документів (актів, довідок тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків встановлення приладу обліку теплової енергії (лічильника) в ході впровадження енергоефективних заходів відповідно до цього Порядку).

Якщо позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення на момент укладення кредитного договору субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.

Підтверджуючі документи зберігаються в уповноважених установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженою установою Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

Позичальники під час укладання кредитного договору за принципом мовчазної згоди надають Держенергоефективності право використання та оброблення їх персональних даних для цілей моніторингу ефективності реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 69”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: