open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 350
Київ

Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 350

ПОРЯДОК
здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю) (далі - комплексний захід).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Комплексні заходи здійснюються відповідно до плану здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), який затверджується наказом ДРС та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

4. Комплексні заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

5. Строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів.

6. Для здійснення комплексного заходу кожний орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет комплексного заходу.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу.

7. Перед початком здійснення комплексних заходів посадові особи кожного органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Перед початком здійснення комплексних заходів посадова особа кожного органу державного нагляду (контролю) вносить до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання) запис про:

тип та форму комплексного заходу;

найменування органу державного нагляду (контролю);

номер службового посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи органу державного нагляду (контролю), уповноваженої на здійснення комплексного заходу;

дату та номер посвідчення (направлення) на здійснення комплексного заходу;

строк здійснення комплексного заходу (дати початку та закінчення комплексного заходу).

8. За результатами здійснення комплексних заходів кожним органом державного нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках.

9. Кожен орган державного нагляду (контролю) забезпечує ознайомлення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи з відповідним актом протягом останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта господарювання, встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В останній день здійснення комплексного заходу два примірники такого акта підписуються посадовими особами відповідного органу державного нагляду (контролю), які його здійснювали, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує такий акт із зауваженнями.

Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта органу державного нагляду (контролю) посадова особа такого органу вносить до цього акта відповідний запис.

10. Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день здійснення комплексного заходу, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта другий примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів після завершення комплексного заходу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: