open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 298
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 298

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту, є:

кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;

кількість одиниць рухомого складу суб’єкта господарювання, пошкоджених протягом останнього року, що передує плановому періоду;

кількість випадків затримки (порушення графіка руху) поїздів, сформованих з вагонів для перевезення пасажирів, ручної поклажі (багажу) та вантажобагажу, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;

кількість випадків втрати небезпечних вантажів, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;

кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду;

протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду;

кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті залізничного транспорту, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері залізничного транспорту за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:

високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту або з автотранспортними засобами чи іншими самохідними машинами на залізничних переїздах або за їх межами

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду


сходження рухомого складу залізничного транспорту

втрата небезпечних вантажів

несправність рухомого складу або об’єктів інфраструктури залізничного транспорту


кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду


порушення обов’язкових для дотримання всіма учасниками перевезення вимог щодо розміщення, закріплення вантажів, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів


протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду

кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті залізничного транспорту, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту або з автотранспортними засобами чи іншими самохідними машинами на залізничних переїздах або за їх межами

моральна шкода, завдана споживачу послуг залізничних перевезень

кількість одиниць рухомого складу суб’єкта господарювання, пошкоджених протягом останнього року, що передує плановому періоду


сходження рухомого складу залізничного транспорту
втрата небезпечних вантажів
несправність рухомого складу або об’єктів інфраструктури залізничного транспорту
порушення обов’язкових для дотримання всіма учасниками перевезення вимог щодо розміщення, закріплення вантажів, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту або з автотранспортними засобами чи іншими самохідними машинами на залізничних переїздах або за їх межами

збитки, завдані споживачу послуг із залізничних перевезень

кількість одиниць рухомого складу суб’єкта господарювання, пошкоджених протягом останнього року, що передує плановому періоду


сходження рухомого складу залізничного транспорту
втрата небезпечних вантажів
несправність рухомого складу або об’єктів інфраструктури залізничного транспорту
порушення обов’язкових для дотримання всіма учасниками перевезення вимог щодо розміщення, закріплення вантажів, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів4. Навколишнє природне середовище (О4)

втрата небезпечних вантажів

шкода, завдана навколишньому природному середовищу

кількість випадків втрати небезпечних вантажів, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду

кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду

протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду

5. Інші суспільні інтереси (О6) - власність (майно)

зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту або з автотранспортними засобами чи іншими самохідними машинами на залізничних переїздах або за їх межами

сходження рухомого складу залізничного транспорту

збитки, завдані власнику рухомого складу чи об’єктів інфраструктури залізничного транспорту або надавачу послуг із залізничних перевезень

кількість одиниць рухомого складу суб’єкта господарювання, пошкоджених
протягом останнього року, що передує плановому періоду

кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду


втрата небезпечних вантажів


протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду


несправність рухомого складу або об’єктів інфраструктури залізничного транспортупорушення обов’язкових для дотримання всіма учасниками перевезення вимог щодо розміщення, закріплення вантажів, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів


6. Належне транспортне сполучення

порушення графіка руху пасажирського або регіонального, або приміського, або міського поїзда у зв’язку з несправністю рухомого складу або об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, неналежні дії працівників залізничного транспорту

збитки та моральна шкода, завдані споживачу послуг із залізничних перевезень

кількість випадків затримки (порушення графіка руху) поїздів, сформованих з вагонів для перевезення пасажирів, ручної поклажі (багажу) та вантажобагажу, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду


Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду*

смерть людини

41

постраждало (травмовано):
п’ять і більше осіб21


одна - чотири особи

5


відсутність випадків загибелі або травмування людей

0

2. Кількість одиниць рухомого складу суб’єкта господарювання, пошкоджених протягом останнього року, що передує плановому періоду

40 одиниць і більше

21

від 11 до 39 одиниць включно

10

до 10 одиниць включно

5


відсутність рухомого складу

0

3. Кількість випадків затримки (порушення графіка руху) поїздів,

60 поїздів і більше

3

сформованих з вагонів для перевезення пасажирів, ручної поклажі (багажу) та вантажобагажу, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує

від 31 до 59 поїздів включно

2

до 30 поїздів включно

1

плановому періоду

відсутність поїздів

0

4. Кількість випадків втрати небезпечних вантажів, що сталися у зв’язку з діяльністю суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду

п’ять і більше випадків

10

три - чотири випадки

5

один - два випадки

1

відсутність випадків

0

5. Кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду*

20 тис. одиниць і більше

5

від 250 до 19,99 тис. одиниць включно

3

до 249 одиниць включно

1

відсутність рухомого складу

0

6. Протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду*

800 кілометрів і більше

5

від 10 до 799,99 кілометра включно

3

до 9 кілометрів включно

1

відсутність залізничних колій

0

7. Кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті залізничного транспорту, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування*

500 осіб і більше

5

від 300 до 499 осіб включно

3

до 299 осіб включно

1

відсутність осіб

0

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до кількох показників, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 298

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 365 “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 976).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 554 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 365” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2122).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 100 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 636).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 603 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 68, ст. 2046).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: