open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2014  № 1052

Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки)

Відповідно до частини другої статті 21 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки) (далі - Стратегічний план), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити організацію роботи структурних підрозділів Міністерства відповідно до Стратегічного плану.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Чуприненко Р.С.) забезпечити:

інформування громадськості щодо діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки);

здійснення моніторингу за виконанням Стратегічного плану.

4. Державній навчально-науковій установі "Академія фінансового управління" (Єфименко Т.І.) забезпечити організацію та проведення навчально-наукового супроводження виконання завдань, передбачених Стратегічним планом.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.10.2014  № 1052

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки)

1. Мета (місія) та цінності Міністерства фінансів України

Місія Міністерства фінансів України (далі - Мінфін України) полягає у фінансовому забезпеченні виконання державних функцій, створенні умов для стабільного розвитку економіки шляхом управління державними фінансами за принципами ефективності, стійкості та прозорості в інтересах суспільства на основі виваженої бюджетної політики.

Стратегічне планування Мінфіну України ґрунтується на таких цінностях:

1) результативність та ефективність, що забезпечується шляхом планування способів і вибору методів досягнення цілей виходячи з необхідності їх досягнення з найменшими витратами ресурсів;

2) цілісність, що полягає у застосуванні єдиних підходів до організації та порядку здійснення процесу стратегічного планування, включаючи формування звітності про виконання документів зі стратегічного планування;

3) досконалість, що базується на компетентності, знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню;

4) прозорість, що забезпечується відкритістю процесів розроблення та реалізації стратегічного планування, залученням до них зацікавлених сторін та офіційним опублікуванням відповідно до законодавства (за винятком інформації, що належить до державної таємниці);

5) пріоритетність та повнота прийняття рішень, пов'язаних із стратегічним плануванням, що передбачає ранжирування цілей і завдань стратегічних планів, виконання встановлених законодавством процедур для досягнення цілей стратегічного планування та формування напрямів, реалізація яких дасть змогу забезпечити гармонійний розвиток системи державних фінансів;

6) відповідальність учасників стратегічного планування, в межах компетенції, за ефективність виконання завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей. Їх діяльність передбачає ініціативність, новаторство, що забезпечує відкритість дискусій і гнучкість діяльності Мінфіну України.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Мінфіну України

Щодо бюджетної політики

З метою збалансування бюджету та уникнення "прихованого" дефіциту заради стабілізації фінансової ситуації та жорсткої економії бюджетних коштів 27 березня поточного року були внесені зміни до закону про Державний бюджет України, розраховані на оновленому реалістичному макропрогнозі, які були погоджені з Міжнародним валютним фондом. Змінами передбачено зменшення доходів державного бюджету на 22,4 млрд. грн.; видатків та надання кредитів - на 26,4 млрд. грн.; дефіциту - на 3 млрд. грн. до 68,6 млрд. грн., що становить 4,5 % ВВП.

31 липня 2014 року Верховною Радою України прийняті нові зміни до бюджету, що відобразили коригування фіскальної політики відповідно до домовленостей, досягнутих з МВФ, та вирішили ряд найнагальніших проблемних питань, у тому числі пов'язаних з боєздатністю держави.

Зокрема, збільшено видатки на обороноздатність на 9,1 млрд. грн., на відновлення інфраструктури східних регіонів на 1,9 млрд. грн. за рахунок зменшення видатків соціальних фондів, видатків на утримання ЦОВВ, на підтримання вугільної галузі, скорочення державного фонду регіонального розвитку, зменшення інших непершочергових та непріоритетних видатків з урахуванням фактичної економії коштів із застосуванням підходу "касові видатки I півріччя дорівнюють касовим видаткам II півріччя", а також внесення змін до податкового законодавства. Дефіцит державного бюджету залишився незмінним в обсязі 68,6 млрд. гривень.

Мінфін України у поточному році проводить активну роботу з виконання бюджетних показників, у тому числі утримання дефіциту бюджету у законодавчо закріплених межах. Так, за даними Державної казначейської служби України від 22.08.2014, у січні-липні 2014 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 32,8 млрд. грн., що відповідає 41,0 відсотка річного планового показника зі змінами, що включають внесені розпорядниками бюджетних коштів зміни до планових показників за спеціальним фондом, а також здійснення випуску ОВДП і спрямування цих коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації різниці в тарифах та випуску ОВДП для оформлення відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до відшкодування до 1 січня 2014 року.

При цьому утримання до кінця 2014 року дефіциту в запланованих обсягах досягатиметься як за рахунок внесення змін до податкового законодавства, так і обмеженням видатків. У 2014 році обмеження видатків забезпечуватиметься шляхом "замороження" соціальних видатків та скорочення непріоритетних та непершочергових видатків, а у середньостроковій перспективі скорочення видатків досягатиметься також через проведення структурних реформ у пенсійній, соціальній сферах, галузі освіти, охорони здоров'я, системі державного управління.

Щодо податкової та митної політики

Протягом 2014 року було прийнято ряд законів, що забезпечують вдосконалення норм Податкового кодексу України з метою покращання адміністрування податків, дотримання принципу справедливості в оподаткуванні та створення умов для збільшення надходжень до бюджету, зокрема:

від 27.03.2014 № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні";

від 04.07.2014 № 1588-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів";

від 31.07.2014 № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".

З метою збільшення надходжень митних платежів до бюджету, встановлення рівності громадян, що ввозять товари на митну територію України, та імплементації норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 внесено зміни до Митного кодексу України (Закон України від 10.04.2014 № 1201 "Про внесення змін до Митного кодексу України").

Для реалізації зазначених змін прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 304 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи".

Поряд з цим слід зазначити, що у рейтингу Світового банку Doing Business 2014 Україна за показником легкості ведення бізнесу займає 112 місце серед 189 країн світу (у 2013 році - 140 місце).

При цьому за показником "сплата податків" Україна займає 164 місце, час на складання податкової звітності та сплату податків становить 390 годин на рік (або майже 49 восьмигодинних робочих днів). У свою чергу це впливає на зменшення інвестиційної привабливості економіки України, збільшення рівня її тінізації, зниження конкурентоспроможності українських товарів та послуг на світовому ринку, скорочення бюджетних надходжень тощо.

Щодо управління державним та гарантованим державою боргом

Протягом 2013 року ситуація на світових фінансових ринках залишалась складною. Зростання світової економіки відбувалося повільними темпами. Крім структурних проблем, додатковим негативним чинником був суттєвий відплив капіталу. Протягом 2013 року центральними банками найбільш економічно впливових країн здійснювалися заходи щодо згортання стимулів, при цьому ставки збільшувалися центральними банками нових ринкових економік для захисту власних валют.

Зазначені фактори мали суттєвий вплив на реалізацію боргової політики в Україні. Водночас за підсумками 2013 року співвідношення обсягу державного боргу до ВВП не перевищило економічно безпечного рівня. При цьому було забезпечено утримання обсягу державного боргу в межах граничного рівня, встановленого статтею 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

У I півріччі 2014 року державних запозичень здійснено фактично на суму 110,2 млрд. гривень. Витрати на погашення державного боргу становили 48,0 млрд. грн., в тому числі внутрішнього боргу - 31,5 млрд. грн., зовнішнього боргу - 16,5 млрд. гривень.

Значний борговий тягар, накопичений у попередні роки, обумовив суттєві видатки, пов'язані з обслуговуванням державного боргу. Так, за січень-червень 2014 року видатки на обслуговування державного боргу становили 20,8 млрд. грн., що на 7751,3 млн. грн., або на 45,2 відсотка більше аналогічного показника 2013 року.

Загалом, протягом січня-червня поточного року погашення та обслуговування державного боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі.

Протягом січня-червня 2014 року державний та гарантований державою борг збільшився на 237,5 млрд. грн. (державний борг збільшився на 191,9 млрд. грн., гарантований державою борг збільшився на 45,6 млрд. грн.) в основному за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні.

Станом на 30.06.2014 державний та гарантований державою борг України становив 821,8 млрд. грн., у тому числі державний борг - 672,1 млрд. грн. (внутрішній борг - 303,7 млрд. грн., зовнішній борг - 368,4 млрд. грн.), гарантований державою борг - 149,7 млрд. гривень.

Граничний обсяг державного боргу, встановлений статтею 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", зі змінами, визначено у сумі 806,96 млрд. гривень (на 31 грудня 2014 р.).

Щодо державного фінансового контролю

З метою нормативно-правового регулювання сфери державного фінансового контролю, а також погодження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів Державної фінансової інспекції України Мінфіном протягом 2014 року забезпечено підготовку та затвердження:

Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання (наказ Мінфіну від 26 червня 2014 року № 728);

Форми звітності № 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання (наказ Мінфіну від 27.03.2014 № 347);

Порядку здійснення Державної фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (наказ Мінфіну від 31.07.2014 № 794);

Основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2014 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.02.2014 № 63-р).

3. Пріоритети роботи, стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

На 2015 рік пріоритетами роботи Мінфіну України є:

1. Створення нової моделі міжбюджетних відносин;

2. Подальша лібералізація податкової та митної систем, сприяння полегшенню ведення бізнесу в Україні;

3. Утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні, оптимізація видаткової частини бюджету;

4. Оптимізація обсягу та структури державного боргу;

5. Створення інтегрованої інформаційної системи фінансового менеджменту.

На 2015 бюджетний рік та наступні два бюджетних періоди визначено шість стратегічних цілей діяльності, спрямованих на досягнення вищевикладених напрямів роботи Мінфіну України:

1. Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики;

2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження ефективного державного стратегічного планування;

3. Удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки;

4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені, якісне управління зобов'язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни;

5. Реформа міжбюджетних відносин та підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів;

6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України.

Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни наведено у додатку 1.

З метою досягнення місії та цінностей Мінфіну України для реалізації вищенаведених цілей визначені відповідні завдання, які чітко структуровані, мають одиниці виміру та структурний підрозділ, відповідальний за результат (додаток 2).

Для забезпечення реалізації Стратегічного плану діяльності Мінфіну України на 2015 бюджетний рік та наступні два бюджетних періоди виконуватимуться бюджетні програми (додаток 3), які охоплюють встановлені цілі і завдання та узгоджені із доведеним граничним обсягом видатків. Закріплення структурних підрозділів за бюджетними програмами щорічно визначається наказом Мінфіну України про закріплення бюджетних програм та координацію головних розпорядників бюджетних коштів за структурними підрозділами після прийняття Закону України про Державний бюджет України на плановий рік.

Запорукою успішної роботи Мінфіну України є якісне виконання структурними підрозділами завдань, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегічним планом діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки), річними планами роботи Мінфіну України на визначений період, та аналіз відповідних звітів про їх виконання.

Стан виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України, щорічно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінфіну України відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Міністра
(патронатна служба)Р.С. Чуприненко
Додаток 1
до Стратегічного плану діяльності
Міністерства фінансів України
на 2015 бюджетний рік
та два бюджетних періоди,
що настають за плановим
(2016-2017 роки)

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ
із пріоритетами розвитку країни

Код напряму державної політики

Назва стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

1

2

3

4

5

01

Ціль 1. Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики, оптимізація видаткової частини бюджету

Забезпечення стабілізації фінансової системи, підвищення ефективності бюджетної політики та ефективності управління державними фінансами

Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"
Постанова Верховної Ради України від 27.02.2014 № 799-VII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"

Забезпечення макроекономічної та фіскальної стабільності у короткостроковій і середньостроковій перспективі з урахуванням євроінтеграційних процесів та структурних змін в економіці України.
Удосконалення системи моніторингу стійкості державних фінансів та полегшення доступу громадськості до його результатів з урахуванням досвіду країн ЄС.
Забезпечення аналітичної підтримки управління державними фінансами та підготовки і прийняття управлінських рішень.
Забезпечення ефективного розвитку та діяльності державних банків та банків, капіталізованих за участю держави.
Забезпечення оперативної інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу та системи підготовки і прийняття рішень на усіх його стадіях.
Розроблення пропозицій щодо оптимізації та підвищення ефективності бюджетних видатків соціального спрямування.
Удосконалення бюджетно-податкового законодавства в контексті децентралізації державної влади.
Бюджетне регулювання стійкості державних фінансів та економічного зростання у середньостроковому періоді.
Забезпечення розробки нормативно правових актів, спрямованих на реалізацію прийнятих законів України про державний бюджет на відповідний рік

01

Ціль 2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження ефективного державного стратегічного планування

Впровадження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.
Створення та впровадження інтегрованої системи менеджменту у сфері державних фінансів.
Проведення наукових прикладних досліджень, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів.
Аналітично-інформаційний супровід плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та інтегрованої системи фінансового менеджменту в умовах євроінтеграційних процесів.

01

Ціль 3. Удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки

Здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку. Удосконалення та гармонізація національного податкового та митного законодавства з відповідними нормами законодавства ЄС та положеннями міжнародних угод та конвенцій

Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"
Постанова Верховної Ради України від 27.02.2014 № 799-VII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" (зі змінами)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р "Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 157-р "Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності"

Здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні та модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі.
Визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування.
Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на гармонізацію податкового законодавства України та ЄС. Поетапне наближення непрямих податків в Україні до вимог директив Ради ЄС. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей, зміщення акцентів з прямих податків на непрямі (ресурсні, рентні та екологічні платежі).
Активізація переговорного процесу з укладання угод про уникнення подвійного оподаткування.
Лібералізація контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, приведення митного законодавства у відповідності із міжнародними стандартами.
Удосконалення системи оподаткування митними платежами зовнішньоекономічної діяльності.
Забезпечення співробітництва між Україною та ЄС у сфері управління державними фінансами, у тому числі шляхом обміну інформацією, досвідом, найкращою практикою у галузях бюджетної політики, зовнішнього аудиту, державного внутрішнього фінансового контролю, а також у сфері боротьби із шахрайством.
Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язану звітність певних типів підприємств.
Здійснення заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до норм чинного законодавства

01

Ціль 4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені, якісне управління зобов'язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни

Забезпечення управління державним та гарантованим державою боргом, забезпечення ефективності використання інвестиційних коштів бюджету. Залучення ресурсів для забезпечення реформування економіки України

Бюджетний кодекс України
Постанова Верховної Ради України від 27.02.2014 № 799-VII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
Середньострокова стратегія управління державним боргом
Програма управління державним боргом на 2014 рік, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2014 № 62
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"

Здійснення заходів з системи управління державним боргом (у тому числі тих, що передбачені Стратегією розвитку системи управління державними фінансами та Середньостроковою стратегією управління державним боргом).
Здійснення внесків до міжнародних фінансових організацій, членами яких є Україна.
Виконання зобов'язань зі сплати щорічного членського внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.
Участь у міжнародних заходах фінансово-інвестиційного характеру, спрямованих на зміцнення довіри до дій Уряду та формування партнерських зв'язків (ділових контактів) для реалізації спільних проектів.
Здійснення державних запозичень для фінансування державного бюджету, у тому числі на міжнародних фінансових ринках.
Виконання зобов'язань за державним боргом та гарантованим державою боргом.
Розширення переліку інструментів залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, у т. ч. для економічної реабілітації та відновлення Донецької та Луганської областей.
Здійснення платежів за державним боргом та виконання зобов'язань за гарантованим державою боргом відповідно до укладених угод

01

Ціль 5. Реформа міжбюджетних відносин та підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

Формування нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 № 385-р "Про схвалення Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"

Внесення змін до бюджетного та податкового законодавства з метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення трансферної політики та підходів до організації міжбюджетних відносин.
Застосування програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності виконання бюджетних програм місцевих бюджетів.
Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів за пропозиціями місцевих фінансових органів та галузевих міністерств

01

Ціль 6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України

Постанова Верховної Ради України від 27.02.2014 року № 799-VII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 "Положення про Міністерство фінансів України"

Виконання заходів з підвищення ефективності управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінфіну України.
Проведення внутрішнього аудиту в апараті Мінфіну України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, удосконалення методологічного забезпечення організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі Мінфіну України.
Підготовка та опрацювання в межах компетенції законопроектів, проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Мінфіну України та інших ЦОВВ, підготовка експертних висновків до проектів актів.
Здійснення заходів з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Мінфіну України.
Здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів і фінансове забезпечення діяльності Мінфіну України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінфіну України, за КВК 350 "Міністерство фінансів України".
Забезпечення зростання професійного рівня у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Підготовка та опрацювання в межах компетенції законопроектів, проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Мінфіну України та інших ЦОВВ, підготовка експертних висновків до проектів актів.
Широке інформування суспільства щодо діяльності Мінфіну України, поліпшення співпраці зі ЗМІ та громадськістю.
Розробка, здійснення та забезпечення контролю проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням у апараті Мінфіну України, його структурних підрозділах та у центральних органах виконавчої влади, діяльності яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Координація заходів щодо виконання судових рішень в межах бюджетних призначень.
Модернізація системи електронного документообігу

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Міністра
(патронатна служба)Р.С. Чуприненко
Додаток 2
до Стратегічного плану діяльності
Міністерства фінансів України
на 2015 бюджетний рік
та два бюджетних періоди,
що настають за плановим
(2016-2017 роки)

ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ
результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету, спрямовані на досягнення стратегічних цілей та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди

Найменування показника результату виконання завдання

Відповідальний структурний підрозділ

Результат виконання

одиниця виміру

2013 рік
(звіт)

2014 рік
(затверджено)

2015 рік
(проект)

2016 рік
(прогноз)

2017 рік
(прогноз)

Ціль 1. Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики

Завдання 1.1. Забезпечення макроекономічної та фіскальної стабільності у середньостроковій перспективі

Дефіцит державного бюджету

Департамент державного бюджету та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

відсотки до ВПП

4,4

4,5

3,7

2,1

1,5

Завдання 1.2. Забезпечення оперативної інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу та системи підготовки і прийняття рішень на усіх його стадіях

Тривалість обробки інформації в СППР для звітності, моделювання ситуації та прогнозування

Управління IT забезпечення

годин

48

48

48

48

48

Рівень підтримки інформаційно-аналітичної системи Мінфіну

відсотки

100

100

100

100

100

Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-аналітичної Міністерства

одиниць

0

3

3

3

3

Ціль 2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження ефективного державного стратегічного планування

Завдання 2.1. Впровадження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами

Рівень виконання заходів відповідно до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами до 2017 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами")

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики, структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

відсотки

100

100

100

100

100

Завдання 2.2. Створення та впровадження інтегрованої системи фінансового менеджменту

Підвищення ефективності функціонування системи управління державними фінансами в рамках реалізації спільного зі Світовим банком Проекту модернізації державних фінансів

Управління IT забезпечення, Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

тис. грн.

3017,0

55986,4

84764,5

дані відсутні

дані відсутні

Завдання 2.3. Проведення наукових досліджень, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

Кількість виконаних науково-дослідних робіт

В межах компетенції: Департамент персоналу, організаційної роботи, запобігання та протидії корупції; Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

одиниць

27

26

22

18

18

Кількість підготовлених наукових кадрів у сфері фінансів (загальна середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва, з відривом, середньорічна кількість докторантів)

осіб

128

131

134

117

98

Ціль 3. Удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки

Завдання 3.1. Розробка нормативно-правових актів в сфері бухгалтерського обліку

Кількість розроблених положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

штук

0

2

0

0

0

Кількість положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, до яких внесено зміни та доповнення

штук

0

6

4

2

0

Завдання 3.2. Здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Сплата щорічного внеску на користь Фонду Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням прогнозованого показника індексу споживчих цін на відповідний рік

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

тис. грн.

45,5

47,9

81,2

84,9

88,3

британські фунти стерлінгів

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

Сплата щорічного валютного платежу на користь Міжнародної федерації бухгалтерів за надання дозволу на переклад та оприлюднення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі на відповідний рік

тис. грн.

12,0

12,0

17,2

18,0

18,7

долари США

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

Переклад Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням прогнозованого показника індексу споживчих цін на відповідний рік

сторінок

341

655

650

650

650

тис. грн.

12,0

52,4

54,6

57,2

57,2

Завдання 3.3. Реалізація стратегій: застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні; модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки

Виконання заходів, визначених Стратегією застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

відсотки

0,0

36,7

23,3

13,3

0,0

Виконання заходів, визначених Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34

відсотки

5,1

26,7

40,0

7,0

0,0

Завдання 3.4. Визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування

Забезпечення Мінфіном України співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

відсотки

100

100

100

100

100

Кількість розроблених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

штук

2

0

1

1

0

Кількість положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до яких внесено зміни та доповнення у зв'язку з прийняттям нових та внесенням змін до чинних міжнародних стандартів

штук

24

5

5

5

5

Кількість розроблених методичних рекомендацій та чинних, до яких внесено зміни для застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

штук

8

3

3

3

0

Ціль 4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені, якісне управління зобов'язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни

Завдання 4.1. Здійснення внесків до міжнародних фінансових організацій, членами яких є Україна

Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями зі сплати членських внесків

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

відсотки

100

100

100

100

100

Завдання 4.2. Виконання зобов'язань зі сплати щорічного членського внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов'язань перед фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля зі сплати членських внесків

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

відсотки

100

100

100

100

100

Завдання 4.3. Забезпечення фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень

Здійснення державних запозичень для фінансування державного бюджету

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

млн. грн.

142237,7

154708,1

196368,9

164963,1

164283,5

Залучення позик, спільних з МФО, на впровадження інвестиційних та інфраструктурних проектів

млн. грн.

3699,6

6188,7

13012,1

9362,1

9385,3

Завдання 4.4. Виконання зобов'язань за державним боргом та гарантованим державою боргом

Виконання зобов'язань за державним боргом та гарантованим державою боргом вчасно та у повному обсязі

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

відсотки

100

100

100

100

100

млн. грн.

119419,2

173281,4

207086,3

219656,0

245353,0

Завдання 4.5. Участь у міжнародних заходах фінансово-інвестиційного характеру, спрямованих на зміцнення довіри до дій Уряду та формування партнерських зв'язків (ділових контактів) для реалізації спільних проектів

Кількість проведення в Україні зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

штук

-

1

-

-

-

Завдання 4.6. Перерахування коштів на виконання судового рішення щодо сплати заборгованості за надані послуги з технічного обслуговування кредитної лінії

Обсяг коштів, що має бути перерахований на виконання судового рішення

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

тис. грн.

-

180,0

-

-

-

Ціль 5. Реформа міжбюджетних відносин та підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

Завдання 5.1. Внесення змін до бюджетного законодавства з метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення трансферної політики та підходів до організації міжбюджетних відносин

Кількість законодавчих та нормативно-правових актів, до яких внесено зміни з метою удосконалення взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами

Департамент місцевих бюджетів та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

штук

1

3

дані відсутні

дані відсутні

дані відсутні

Завдання 5.2. Застосування програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності виконання бюджетних програм місцевих бюджетів

Кількість бюджетних програм місцевих бюджетів, за якими затверджені паспорти

Департамент місцевих бюджетів

штук

31122

32000

дані відсутні

дані відсутні

дані відсутні

Завдання 5.3. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів за пропозиціями місцевих фінансових органів та галузевих міністерств

Кількість законодавчих та нормативно-правових актів з питань програмно-цільового бюджетування на місцевому рівні, до яких внесено зміни

Департамент місцевих бюджетів та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

штук

2

2

дані відсутні

дані відсутні

дані відсутні

Ціль 6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України

Завдання 6.1. Виконання заходів з підвищення ефективності управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства / ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

Кількість центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

Структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

одиниць

4

4*

4*

4*

4*

Кількість прибуткових державних комерційних підприємств, що належать до сфери управління Мінфіну України

одиниць

3

3

3

3

3

Завдання 6.2. Проведення внутрішнього аудиту у центральному апараті Міністерства фінансів, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління

Кількість проведених Мінфіном України внутрішніх аудитів

Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту

одиниць

10

8

8

8

8

Завдання 6.3. Підготовка та опрацювання в межах компетенції законопроектів, проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів та інших ЦОВВ, підготовка експертних висновків до проектів актів

Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів

Департамент зв'язків з органами державної влади та громадськістю структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

штук

7967

8200

8000

8000

8000

Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів (проектів актів)

штук

186

190

350

350

350

Завдання 6.4. Здійснення заходів з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Мінфіну України

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію

Департамент персоналу, організаційної роботи, запобігання та протидії корупції Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

осіб

196

150

150

150

150

Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію за освітньо-професійними програмами, до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році за освітньо-професійними програмами

відсотки

63

100

100

100

100

Завдання 6.5. Забезпечення зростання професійного рівня у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

Департамент персоналу, організаційної роботи, запобігання та протидії корупції; Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах компетенції

осіб

600

600

600

600

600

Завдання 6.6. Координація заходів щодо виконання судових рішень в межах бюджетних призначень

Кількість рішень суду, за якими здійснена виплата за рахунок коштів державного бюджету

В межах компетенції: Юридичний департамент, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Кількість рішень суду

7583

3778

3870

3870

3870

__________
* відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" ліквідується Державна пробірна служба України. Центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Міністра
(патронатна служба)Р.С. Чуприненко
Додаток 3
до Стратегічного плану діяльності
Міністерства фінансів України
на 2015 бюджетний рік
та два бюджетних періоди,
що настають за плановим
(2016-2017 роки)

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Відповідальний виконавець

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2014 рік
(затверджено)

2015 рік
(проект, відповідно до бюджетного запиту)

2016 рік
(прогноз, відповідно до бюджетного запиту)

2017 рік
(прогноз, відповідно до бюджетного запиту)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ціль 1. Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики (завдання 1.1, 1.2)
Ціль 2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження ефективного державного стратегічного планування (завдання 2.1)
Ціль 3. Удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки (завдання 3.1-3.3)
Ціль 4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені, якісне управління зобов'язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни (завдання 4.3, 4.4)
Ціль 5. Реформа міжбюджетних відносин та підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів (завдання 5.1-5.3)
Ціль 6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України (завдання 6.2-6.4)

1

3501010 "Керівництво та управління у сфері фінансів"

0112

Структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

127292,6

-

129233,5

-

128441,9

-

128441,9

-

Ціль 2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження ефективного державного стратегічного планування

Завдання 2.2. Створення та впровадження інтегрованої системи фінансового менеджменту

2

3501660 "Модернізація державних фінансів"

0112

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

55,7

55930,7

100,0

84664,5

-

-

-

-

Завдання 2.3. Проведення наукових досліджень, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

3

3501120 "Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів"

0150

Департамент фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації; Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах компетенції

26453,4

310,3

26191,5

314,4

21670,1

328,5

21670,1

341,6

Ціль 4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені, якісне управління зобов'язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни

Завдання 4.1. Здійснення внесків до міжнародних фінансових організацій, членами яких є Україна

4

3501140 "Внески до міжнародних організацій"

0113

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

23867,1

-

392000,0

-

32922,8

-

32922,8

-

Завдання 4.2. Виконання зобов'язань зі сплати щорічного членського внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

5

3501410 "Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі"

0113

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

9000,0

-

38000,0

-

-

-

-

-

Завдання 4.5. Участь у міжнародних заходах фінансово-інвестиційного характеру, спрямованих на зміцнення довіри до дій Уряду та формування партнерських зв'язків (ділових контактів) для реалізації спільних проектів.

6

3501450 "Проведення в Україні зборів групи країн - членів МВФ та Світового банку"

0411

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах компетенції

10000,0

-

-

-

-

-

-

-

Завдання 4.6. Перерахування коштів на виконання судового рішення щодо сплати заборгованості за надані послуги з технічного обслуговування кредитної лінії

7

3501460 "Фінансування послуг з технічного обслуговування кредитної лінії"

0133

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики; Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах компетенції

180,0

-

-

-

-

-

-

-

Ціль 6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України

Завдання 6.1. Виконання заходів з підвищення ефективності управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства / ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

8

3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні"

0490

В межах компетенції: Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

4746,1

10200,0

5948,3

10200,0

5924,5

10200,0

5924,5

10200,0

9

3501220 "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи"

0829

Департамент фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації; Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

5644,8

2707,1

6557,1

2807,9

6549,9

2817,9

6549,9

2927,9

10

3503010 "Керівництво та управління у сфері пробірного контролю"

0112

В межах компетенції Департамент фінансів органів державного управління, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

3687,6

913,8

4763,2

913,8

4763,2

913,8

4763,2

913,8

11

3504010 "Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування"

0112

709958,5

6464,8

689728,2

5953,9

683739,3

5953,9

683739,3

5953,9

12

3505010 "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів"

0112

285498,6

52,6

361584,3

173,1

359994,3

173,1

359994,3

173,1

13

3509010 "Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу"

0112

23967,8

-

24802,1

-

24657,2

-

24657,2

-

Завдання 6.5. Забезпечення зростання професійного рівня у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

14

3509020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"

0950

Департамент персоналу, організаційної роботи, запобігання та протидії корупції Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах компетенції

1355,8

686,0

1720,8

900,0

1715,8

900,0

1715,8

900,0

Завдання 6.6. Координація заходів щодо виконання судових рішень в межах бюджетних призначень

15

3504030 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб"

1070

В межах компетенції Юридичний департамент, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

18750,0

-

18750,0

-

18750,0

-

18750,0

-

16

3504040 "Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою"

0133

76961,8

-

150000,0

-

76961,8

-

76 961,8

-

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:


1327419,8

77265,3

1849379,0

105927,6

1366090,8

21287,2

1366090,8

21410,3

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Міністра
(патронатна служба)Р.С. Чуприненко

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: