open Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 647
Київ

Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 694 від 06.09.2017
№ 772 від 11.10.2017
№ 917 від 01.12.2017
№ 235 від 14.03.2018
№ 945 від 24.10.2018
№ 166 від 06.03.2019
№ 562 від 26.06.2019
№ 838 від 11.09.2019}

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 166 від 06.03.2019}

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 166 від 06.03.2019}

2. Установити, що:

на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації;

у 2019 році граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637), не застосовуються для державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 166 від 06.03.2019}

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) зміни, що додаються.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 166 від 06.03.2019}

5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури, Міністерству соціальної політики, Державному агентству з питань електронного урядування, Національному агентству з питань державної служби:

припинити заповнення вакантних посад державної служби в інших структурних підрозділах, функції (повноваження) за якими переходять до утворених директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 772 від 11.10.2017}

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

подавати щомісяця до 15 числа Кабінетові Міністрів України інформацію про стан реформування міністерств, зокрема кількість державних службовців, що призначені на вакантні посади державної служби у директоратах, генеральних департаментах і Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, встановлені для них ключові показники результативності службової діяльності на період випробування і стан використання бюджетних коштів.

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 166)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у державному бюджеті за програмою 0421060 “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, та використання бюджетних коштів для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти розподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України державним органам шляхом передачі бюджетних призначень у порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до завдань, визначених Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), - в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102.

3. Бюджетні призначення, передбачені за програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, передаються на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

4. Проект розподілу бюджетних коштів готується органом виконавчої влади, визначеним відповідно до вимог пункту 4 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), з урахуванням:

кількості посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах Офісу Президента України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції у порядку, зазначеному у пункті 9 цього Порядку;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, Керівника Апарату Офісу Президента України, державних секретарів всіх міністерств, Голови НАДС, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, яким передбачено встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

умов оплати праці працівників державних органів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

пропозицій Координаційної ради з питань реформування державного управління, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577), щодо здійснення інших заходів, пов’язаних з реалізацією Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, на підставі обґрунтованої потреби органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

5. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти спрямовуються на:

виплату фахівцям з питань реформ, посади яких введені у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах Офісу Президента України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, заступникам генеральних директорів, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, керівникам експертних підгруп, державним експертам) понад встановлену граничну чисельність працівників, визначену додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882), посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця - з дня призначення на посаду, якщо інше не передбачено законодавством, місячних премій або квартальних премій, премій за результатами щорічного оцінювання, допомоги по тимчасовій непрацездатності;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

виплату Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, Керівнику Апарату Офісу Президента України, державним секретарям міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його першому заступнику та заступнику, а також фахівцям з питань реформ, посади яких введено в межах встановленої граничної чисельності працівників, визначеної додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”, з урахуванням положень абзаців другого - п’ятнадцятого пункту 9 цього Порядку, надбавки за виконання особливо важливої роботи;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

виплату грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки та в межах економії фонду оплати праці матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту;

виплату заробітної плати іншим державним службовцям у разі, коли виплати особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, були здійснені за рахунок кошторису установи до отримання коштів, переданих за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до цього Порядку (такі виплати не можуть перевищувати розміру витрат, здійснених до передачі додаткових коштів);

здійснення інших заходів, пов’язаних з реалізацією Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень, придбання техніки, меблів, систем кондиціювання, інвентарю, іншого обладнання та устаткування, у тому числі для дообладнання приміщень для проведення презентаційних, комунікаційних, інформаційних та тренінгових заходів, придбання ліцензійного програмного забезпечення, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, зберігання матеріальних активів, придбання експертно-аналітичних послуг, послуг з проведення соціологічних опитувань у рамках здійснення комплексної реформи державного управління.

Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема, персональний комп’ютер або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі), придбані у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, передаються в установленому порядку органам державної влади, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління, для облаштування робочих місць фахівців з питань реформ у межах ліміту, визначеного абзацами другим - п’ятнадцятим пункту 9 цього Порядку (з урахуванням раніше придбаної або переданої техніки для зазначених потреб), на підставі обґрунтованих звернень таких органів та за пропозиціями Координаційної ради з питань реформування державного управління. Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, які не були передані, залишаються в розпорядженні Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Зазначені техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, придбані для фахівців з питань реформ, можуть тимчасово, до призначення фахівців з питань реформ, використовуватися іншими працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, органу державної влади.

6. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 5 цього Порядку (у разі встановлення такої премії), не може перевищувати:

30 відсотків посадового окладу - для місячної премії;

90 відсотків посадового окладу - для квартальної премії.

7. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти (крім видатків на оплату праці) визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної програми з урахуванням заходів з інформатизації.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Проект розподілу коштів на оплату праці готується у 2019 році Мінфіном частинами протягом року за пропозиціями Секретаріату Кабінету Міністрів України з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1007 “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління” та на підставі інформації, отриманої від державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, виходячи з чисельності фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах Офісу Президента України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, заступників генеральних директорів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, керівників експертних підгруп, державних експертів), які призначені, та кількості посад фахівців з питань реформ, конкурси на заміщення яких оголошені.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

Кількість посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах Офісу Президента України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, яка враховується протягом року під час розподілу бюджетних коштів, не може перевищувати для:

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

Мінекономіки - 149 посад;

{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ № 838 від 11.09.2019}

Міненерговугілля - 102 посад;

Мінінфраструктури - 72 посад;

Мінкультури - 63 посад;

МОЗ - 71 посади;

МОН - 92 посад;

Мінрегіону - 129 посад;

Мінсоцполітики - 95 посад;

{Абзац десятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 838 від 11.09.2019}

Мінфіну - 198 посад;

Мін’юсту - 98 посад;

Секретаріату Кабінету Міністрів України - 180 посад;

Державного агентства з питань електронного урядування - 20 посад;

НАДС - 37 посад;

Офісу Президента України - 250 посад.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

10. Не допускається спрямування бюджетних коштів на цілі, не визначені цим Порядком.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 166 від 06.03.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

1. Доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

“21. Затвердити тимчасову граничну чисельність працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади згідно з додатком 3.”.

2. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 85

ТИМЧАСОВА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Гранична чисельність працівників апарату

усього

у тому числі державних службовців

Мінагрополітики*

382

378

Міненерговугілля*

435

435

Мінінфраструктури*

295

295

Мінкультури*

275

271

МОН*

412

412

Мінсоцполітики*

608

608

Мінфін*

809

809

Мін’юст*

1217

1217

НАДС*

144

133

Державне агентство з питань електронного урядування*

95

95

МОЗ**

393

391

Мінрегіон**

633

631

__________
* Діє до 1 травня 2018 року.
** Діє до 1 липня 2018 р. за рахунок та в межах фонду оплати праці, врахованого у державному бюджеті за програмами керівництва та управління.”.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: