open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2017  № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2018 р.
за № 173/31625

Про унесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» та з метою приведення нормативно-правових актів МЗС у відповідність до вимог Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України, затвердженого наказом МЗС від 05 лютого 2013 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 року за № 302/22834, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Андрія Заяця.

Міністр

П.А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальний секретар
Комісії державних нагород
та геральдики


А. Осідак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
05.02.2013  № 41
(у редакції наказу
Міністерства закордонних
справ України
28.08.2017 № 354)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2018 р.
за № 173/31625

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України

1. З метою заохочення працівників дипломатичної служби України (далі - працівники) та відзначення їх трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків в МЗС встановлено такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - ВЗВ):

Подяка Міністерства закордонних справ України;

Почесна грамота Міністерства закордонних справ України;

нагрудний знак "Відзнака МЗС України";

нагрудний знак "За сумлінну службу";

нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі".

2. Подяка Міністерства закордонних справ України оголошується працівникам за успіхи в роботі.

3. Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України за трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС, бездоганну працю на дипломатичній службі відзначаються працівники, стаж роботи яких у системі органів дипломатичної служби становить не менше десяти років та яким раніше оголошувалася Подяка Міністерства закордонних справ України. Повторне нагородження Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України не здійснюється.

4. Нагрудним знаком "Відзнака МЗС України" за значні особисті трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС, бездоганну працю на дипломатичній службі відзначаються працівники, стаж роботи яких на посадах у системі органів дипломатичної служби становить не менше п’ятнадцяти років та які раніше відзначалися Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

5. Нагрудним знаком "За сумлінну службу" за особливі та визначні трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС, сумлінну та бездоганну працю на дипломатичній службі відзначаються працівники, стаж роботи яких на посадах в системі органів дипломатичної служби становить не менше двадцяти років та які раніше відзначалися нагрудним знаком "Відзнака МЗС України" або Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

6. Нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі" є найвищою відзнакою серед відомчих заохочувальних відзнак МЗС. Нагрудним знаком "За відданість дипломатичній службі" за визначний особистий внесок у формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України, багаторічну та бездоганну працю на дипломатичній службі відзначаються працівники, стаж роботи яких на посадах в системі органів дипломатичної служби становить не менше двадцяти п’яти років та які раніше відзначалися нагрудним знаком "За сумлінну службу" або Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

7. ВЗВ також відзначаються працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, члени обслуговуючого персоналу дипломатичної служби, нештатні (почесні) консули України та працівники дипломатичної служби після виходу на пенсію.

Працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, члени обслуговуючого персоналу дипломатичної служби відзначаються Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України та Подякою Міністерства закордонних справ України.

8. Рішення про відзначення ВЗВ нештатних (почесних) консулів України, працівників дипломатичної служби, які вийшли на пенсію, приймає Міністр закордонних справ України (далі - Міністр).

Подання про відзначення ВЗВ нештатних (почесних) консулів України вносять на розгляд Міністра керівники структурних підрозділів апарату МЗС та закордонних дипломатичних установ України за погодженням із консульською службою МЗС та заступником Міністра (відповідно до розподілу обов’язків).

Подання про відзначення ВЗВ працівників дипломатичної служби, які вийшли на пенсію, вносять на розгляд Міністра керівники структурних підрозділів апарату МЗС та закордонних дипломатичних установ України за погодженням із службою управління персоналом в МЗС.

9. Рішення про відзначення ВЗВ працівників дипломатичної служби приймає Державний секретар МЗС.

Подання про відзначення ВЗВ керівників закордонних дипломатичних установ України, представників МЗС на території України вносять на розгляд Державного секретаря МЗС за погодженням із службою управління персоналом в МЗС заступники Міністра, керівники структурних підрозділів апарату МЗС; подання про відзначення ВЗВ керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС України - заступники Міністра за погодженням із службою управління персоналом в МЗС.

Подання про відзначення ВЗВ Надзвичайних і Повноважних Послів України та представників України при міжнародних організаціях погоджується з Міністром.

Подання про відзначення ВЗВ інших осіб вносять на розгляд Державного секретаря МЗС за погодженням із службою управління персоналом в МЗС та заступником Міністра (відповідно до розподілу обов’язків) керівники самостійних структурних підрозділів апарату МЗС, керівники закордонних дипломатичних установ України, представники МЗС на території України.

10. Внесення кандидатур для відзначення ВЗВ здійснюється гласно і відкрито. На особу, яку представляють до відзначення ВЗВ, складається подання про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України згідно з додатком до цього Положення. До подання додається біографічна довідка, підписана керівником служби управління персоналом в МЗС.

11. Гранична кількість ВЗВ, якими можуть бути відзначені працівники протягом одного календарного року, становить:

1) подяк Міністерства закордонних справ України - 100 штук;

2) почесних грамот Міністерства закордонних справ України - 50 штук;

3) нагрудних знаків "Відзнака МЗС України" - 25 штук;

4) нагрудних знаків "За сумлінну службу" - 25 штук;

5) нагрудних знаків "За відданість дипломатичній службі" - 25 штук.

12. Про відзначення ВЗВ видається наказ МЗС, який підписує Міністр - стосовно осіб, зазначених у пункті 8 цього Положення, Державний секретар МЗС - стосовно інших працівників дипломатичної служби.

13. Проект наказу МЗС про відзначення ВЗВ готує та подає Міністру, Державному секретарю МЗС служба управління персоналом в МЗС.

14. Наказ МЗС про відзначення ВЗВ реєструє служба управління персоналом в МЗС у журналі обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

15. Особі, відзначеній ВЗВ у вигляді нагрудного знака, видається посвідчення, у якому проставляється реєстраційний номер згідно з журналом обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

16. Друкування подяк Міністерства закордонних справ України, почесних грамот Міністерства закордонних справ України та посвідчень до ВЗВ у вигляді нагрудних знаків здійснює служба управління персоналом в МЗС.

17. Подяку Міністерства закордонних справ України, Почесну грамоту та посвідчення до ВЗВ у вигляді нагрудних знаків підписує Міністр або Державний секретар МЗС з урахуванням положень пунктів 8, 9 цього Положення.

18. Вручення ВЗВ проводиться в урочистій обстановці Міністром, Державним секретарем МЗС або уповноваженими ними особами.

19. Про вручення ВЗВ складається протокол, який зберігається у службі управління персоналом в МЗС.

20. У трудовій книжці працівника, відзначеного ВЗВ, робиться запис із зазначенням дати та номера відповідного наказу про відзначення. У разі нагородження нештатних (почесних) консулів України, працівників дипломатичної служби після їх виходу на пенсію надається витяг з наказу про нагородження.

21. ВЗВ у вигляді нагрудних знаків носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

22. У разі втрати ВЗВ їх дублікати не видаються.

Директор Департаменту
менеджменту персоналуЮ.А. Ярмілко


Додаток
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 10)

ПОДАННЯ
про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: