open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2009 N 1051

Про затвердження Технологічної схеми обміну

попередньою інформацією про товари

та транспортні засоби, що переміщуються

через митний кордон України,

та використання цієї інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

митної служби

N 17 ( v0017342-10 ) від 15.01.2010 }

З метою реалізації протоколів між Державною митною службою
України та митними адміністраціями іноземних держав щодо
організації обміну попередньою інформацією про товари і
транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
та суміжної сторони, визначення порядку використання цієї
інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технологічну схему обміну попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються
через митний кордон України, та використання цієї інформації
(далі - Технологічна схема).
2. Установити, що Технологічна схема застосовується у разі
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України та Російської Федерації, України та Республіки Молдова.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 24.04.2008 N 423 ( v0423342-08 ) "Про затвердження
Технологічної схеми обміну інформацією про товари та транспортні
засоби, що переміщуються через митний кордон між Україною та
Республікою Молдова, і використання цієї інформації".
4. Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та
аудиту (Руденко О.В.) розробити та подати в установленому порядку
на затвердження відповідний проект профілю ризику.
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
забезпечити програмно-технічну реалізацію виконання положень
Технологічної схеми.
6. Департаменту міжнародної діяльності (Овчінніков О.Є.)
інформувати митні адміністрації іноземних держав, з якими
Держмитслужбою України підписано протоколи про обмін попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються
через митний кордон, про положення цього наказу.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності з 27.01.2010. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 17 ( v0017342-10 ) від 15.01.2010 }
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Мухіна О.В. та заступника
Голови Державної митної служби України Пашка П.В., у межах їх
повноважень.
Голова Служби А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

02.11.2009 N 1051

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

обміну попередньою інформацією про товари

та транспортні засоби, що переміщуються

через митний кордон України,

та використання цієї інформації

1. Загальні положення
1.1. Цю Технологічну схему розроблено з метою реалізації
протоколів між Державною митною службою України і митними
адміністраціями іноземних держав щодо організації обміну
попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що
переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони,
визначення порядку використання цієї інформації.
1.2. Технологічна схема застосовується під час здійснення
митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які
переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони,
крім: ввезення товарів на митну територію України з використанням
книжок (карнетів) А.Т.А. ( 995_472a ); випадків відсутності проставленого та належним чином
завіреного реєстраційного номера ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони на товаросупровідних документах на товари, які
ввозяться на митну територію України у ручній поклажі, у
супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, у міжнародних
поштових і експрес-відправленнях, стаціонарними засобами
транспортування, за періодичною митною декларацією, транспортним
засобом, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як товаром
і він перетинає митний кордон України своїм ходом.
1.3. У цій Технологічній схемі наведені нижче терміни і
поняття вживаються у такому значенні: суміжна сторона - іноземна держава, з якою Україною підписано
протокол про організацію обміну попередньою інформацією про товари
та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон цих
держав, та налагоджено обмін такою інформацією; попередня інформація про товари та транспортні засоби, що
переміщуються через митний кордон - електронна інформація України
та суміжної сторони, яка містить відомості про товари і
транспортні засоби, ідентичні твердим (паперовим) примірникам
відповідних вантажних митних декларацій ( za140-07, 910а-2007-п )
(далі - ВМД) і книжок МДП ( 995_012 ), та свідчить про намір їх
переміщення на митну територію України чи суміжної сторони; контрольовані показники - інформація, яка міститься у ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), книжках МДП України ( 995_012 ) та
суміжної сторони (відомості про вагу, вартість, найменування
товару тощо), порівняння яких дозволяє встановити ризики порушення
законодавства України. Інші терміни у цій Технологічній схемі вживаються відповідно
до законодавства України з питань митної справи.
1.4. Обмін інформацією здійснюється відповідно до Технічних
умов організації обміну інформацією про товари й транспортні
засоби, затверджених уповноваженими посадовими особами митних
адміністрацій України та суміжної сторони (далі - Технічні умови).
1.5. Обмін попередньою інформацією про товари та транспортні
засоби, що переміщуються через митну територію України, згідно з
Технічними умовами, здійснюється: Регіональною інформаційною митницею Держмитслужби України
(далі - РІМ); Уповноваженим підрозділом митної адміністрації суміжної
сторони.
1.6. Основні етапи обміну попередньою інформацією: РІМ та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної
сторони заздалегідь повідомляють одна одну про наміри ввезення
товарів і транспортних засобів на митну територію України чи
суміжної сторони. Дане повідомлення складається на основі митних
документів країни вивозу товарів і транспортних засобів. РІМ та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної
сторони повідомляють одна одну про документальне оформлення
фактичного вивозу товарів і транспортних засобів за межі митної
території України чи суміжної сторони. РІМ та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної
сторони підтверджують факт доставки товарів і транспортних засобів
в митницю призначення України чи суміжної сторони.
2. Порядок використання попередньої інформації про товари та
транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України
2.1. РІМ, одержавши від уповноваженого підрозділу митної
адміністрації суміжної сторони попередню інформацію про товари і
транспортні засоби, які переміщуються на митну територію України,
розміщує її в Єдиній автоматизованій інформаційній системі
Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби).
2.2. Посадова особа митного органу України при здійсненні
пропуску товарів і транспортних засобів, які переміщуються на
митну територію України з митної території суміжної сторони, та з
метою контролю за доставкою яких, згідно з законодавством України
з питань митної справи, передбачено оформлення документа контролю
за переміщенням товарів (далі - ДКПТ), в межах своїх повноважень: перевіряє наявність у поданих до митного оформлення
товаросупровідних документах завіреного належним чином
реєстраційного номера ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної
сторони; робить запит до ЄАІС Держмитслужби за реєстраційним
номером ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони або
державним реєстраційним номером транспортного засобу, що перетинає
кордон, і перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби електронної
копії цієї ВМД (книжки МДП) ( 995_012 ); вносить до електронної копії ДКПТ за допомогою відповідного
програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) ЄАІС Держмитслужби
реєстраційний номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони
(книжки МДП) ( 995_012 ), у разі наявності останньої та відмітку
про застосування одного з варіантів, зазначених у п. 2.3
Технологічної схеми; виконує інші дії, передбачені Положенням про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ) (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335
(далі - Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення), або Порядком здійснення контролю
за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний
кордон України товарів окремих видів, затвердженим наказом
Держмитслужби України від 13.10.2005 N 969 ( z1393-05 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 17.11.2005 за N 1393/11673.
2.3. Можливі наступні варіанти результатів пошуку інформації
в ЄАІС Держмитслужби при здійсненні пропуску товарів і
транспортних засобів, які переміщуються на митну територію України
із суміжної сторони: Варіант 1: реєстраційний номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони зазначений на товаротранспортних документах або в
наявності книжка МДП, а електронна копія цієї ВМД (книжки МДП)
( 995_012 ) є в ЄАІС Держмитслужби. Варіант 2: реєстраційний номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони не зазначений на товаротранспортних документах,
але в результаті пошуку цієї ВМД за державним реєстраційним
номером транспортного засобу електронна копія останньої є в ЄАІС
Держмитслужби. Варіант 3: реєстраційний номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони зазначений в товаротранспортних документах або в
наявності книжка МДП, але в результаті пошуку цієї ВМД
(книжки МДП) ( 995_012 ), у тому числі і за державним
реєстраційним номером транспортного засобу, електронна копія
останньої відсутня в ЄАІС Держмитслужби. Варіант 4: реєстраційний номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони не зазначений у товаротранспортних документах, а
пошук цієї ВМД в ЄАІС Держмитслужби за державним реєстраційним
номером транспортного засобу не дав позитивного результату.
2.4. При внесенні посадовою особою митного органу інформації
до електронної копії ДКПТ, під час здійснення пропуску товарів і
транспортних засобів на митну територію України із суміжної
сторони, відповідний ПІК ЄАІС Держмитслужби здійснює
форматно-логічний контроль за: обов'язковістю обрання посадовою особою митного органу одного
з варіантів, зазначених у п. 2.3 Технологічної схеми; відповідністю формату реєстраційного номера ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) суміжної сторони (книжки МДП) ( 995_012 ); обов'язковістю внесення реєстраційного номера ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) суміжної сторони (книжки МДП) ( 995_012 ) до
електронної копії ДКПТ в ЄАІС Держмитслужби (при обранні
варіанта 1, варіанта 2 або варіанта 3, зазначених у п. 2.3 цієї
Технологічної схеми); відповідністю реєстраційного номера ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) суміжної сторони (книжки МДП) ( 995_012 ), внесеного
посадовою особою митного органу до електронної копії ДКПТ,
реєстраційному номеру електронної копії ВМД суміжної сторони
(книжки МДП), що знаходиться в ЄАІС Держмитслужби (при обранні
варіанта 1 або варіанта 2, зазначених у п. 2.3 цієї Технологічної
схеми).
2.5. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує
автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії
ДКПТ, з інформацією, зазначеною в електронній копії ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони (книжки МДП)
( 995_012 ).
2.6. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від
митних органів України про пропуск товарів і транспортних засобів
на митну територію України, зазначена інформація, відповідно до
Технічних умов, передається до суміжної сторони.
2.7. При здійсненні митного оформлення товарів і транспортних
засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, модуль
Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками ПІК
"Інспектор-2006" (далі - АСАУР): здійснює перевірку наявності електронної копії ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони (книжки МДП)
( 995_012 ) в ЄАІС Держмитслужби на основі застосування посадовими
особами митних органів одного з варіантів, зазначених у п. 2.3
цієї Технологічної схеми, при здійсненні пропуску товарів і
транспортних засобів на митну територію України; видає електронне повідомлення посадовій особі митного органу
про необхідність застосування звірення контрольованих показників з
урахуванням вимог положень цієї Технологічної схеми; здійснює, за наявності в ЄАІС Держмитслужби відповідної
інформації, звірення контрольованих показників та відображення
результатів такого звірення.
2.8. Посадова особа митного органу України при здійсненні
митного оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з
митної території суміжної сторони, в межах своїх повноважень: перевіряє відповідність відомостей, які містяться в
українській ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (ДКПТ), відомостям, що
містяться у відповідному паперовому примірнику ВМД суміжної
сторони (книжці МДП) ( 995_012 ), у разі наявності; вживає заходів, передбачених законодавством України з питань
митної справи, за результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення
розбіжностей контрольованих показників, що мають ознаки порушення
митних правил чи можуть призвести до зменшення сум належних до
сплати податків і зборів; виконує інші дії, передбачені Порядком здійснення митного
контролю і митного оформлення товарів із застосуванням ВМД,
затвердженим наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ) (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719.
2.9. Визначені посадові особи митного органу України
щомісячно здійснюють пошук в ЄАІС Держмитслужби електронних
копій ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони (за допомогою
електронного реєстру 5 п. 5.1 Технологічної схеми), відсутніх
на момент митного оформлення товарів і транспортних засобів,
що переміщувались з митної території суміжної сторони, та
самостійно звіряють контрольовані показники з вже оформленими
українськими ВМД. Якщо в результаті звірення контрольованих показників виявлено
розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призвели
до зменшення сум належних до сплати податків і зборів, вживають
заходів, передбачених законодавством України.
3. Порядок використання попередньої інформації про товари та
транспортні засоби, які вивозяться з митної території України
3.1. Якщо передбачається вивезення товарів і транспортних
засобів з митної території України на митну територію суміжної
сторони, то митниця відправлення в Україні після завершення
митного оформлення товарів і транспортних засобів забезпечує
передання до ЄАІС Держмитслужби електронних копій ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) відповідно до вимог розділу 3 Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення
( z0042-99 ).
3.2. Посадова особа митниці призначення на митному кордоні
України, під час здійснення пропуску товарів і транспортних
засобів, проставляє в правому верхньому кутку одного з поданих до
митного оформлення товаротранспортних документів реєстраційний
номер української ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) і завіряє цей
запис відбитком особистої номерної печатки.
3.3. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від
митних органів України про документальне оформлення пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України,
зазначена інформація, згідно з Технічними умовами, передається до
суміжної сторони.
3.4. Після отримання від суміжної сторони підтвердження
доставки товару на її митну територію, зазначена інформація
розміщується в ЄАІС Держмитслужби.
3.5. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує
автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії
української ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (книжки МДП)
( 995_012 ), з відповідною електронною інформацією суміжної
сторони.
4. Відповідальність
4.1. Відповідальність за виконання вимог цієї Технологічної
схеми покладається на: а) посадових осіб митних органів, що здійснюють пропуск
товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон України та суміжної сторони, у разі незабезпечення: достовірного внесення реєстраційних номерів ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) суміжної сторони (книжок МДП) ( 995_012 ) до
відповідних електронних копій ДКПТ, що містяться в ЄАІС
Держмитслужби; чіткого і розбірливого проставляння в правому верхньому кутку
одного з товаротранспортних документів на товари і транспортні
засоби, що переміщуються на митну територію суміжної сторони,
реєстраційного номера української ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) і
завірення цього запису відбитком особистої номерної печатки; б) посадових осіб митних органів, що здійснюють митне
оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної
території суміжної сторони, у разі незабезпечення: звірення контрольованих показників, а також вжиття заходів,
передбачених законодавством України з питань митної справи, за
результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення розбіжностей
контрольованих показників, що мають ознаки порушення митних правил
чи призвели до зменшення сум належних до сплати податків і зборів; здійснення пошуку в ЄАІС Держмитслужби електронних копій ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони, відсутніх на момент
митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщувались з митної території суміжної сторони, та
забезпечення звірення контрольованих показників відповідно
до п. 2.9 цієї Технологічної схеми; в) Регіональну інформаційну митницю, в частині: - програмно-технічного виконання положень цієї Технологічної
схеми; - організації взаємодії з представниками уповноваженого
підрозділу митної адміністрації суміжної сторони для з'ясування
причин відсутності електронних копій ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
суміжної сторони (книжок МДП) ( 995_012 ) на момент пропуску на
митну територію України та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, а також повідомлення митних органів про
надходження такої інформації; г) Департамент організації боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил, в частині забезпечення контролю щодо
вжиття заходів реагування, передбачених законодавством України,
якщо в результаті порівняння контрольованих показників виявлено
розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призвели
до зменшення сум належних до сплати податків і зборів; ґ) Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та
аудиту, в частині: - функціонування АСАУР при роботі з електронними реєстрами
п. 5.1 цієї Технологічної схеми та аналізу зворотної інформації
про результати використання митними органами попередньої
інформації; - щоквартального інформування заступника Голови Служби за
напрямком про стан справ щодо функціонування системи обміну
попередньою інформацією в Держмитслужбі.
5. Прикінцеві положення
5.1. Типи інформації, яка міститься в ЄАІС Держмитслужби, про
результати обміну попередньою інформацією про товари та
транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України,
та використання цієї інформації - електронні реєстри: 1 - реєстр інформації, що поєднує варіант 1 та варіант 2,
зазначені у п. 2.3 цієї Технологічної схеми; 2 - реєстр інформації відповідно до варіанта 3, зазначеного
в п. 2.3 цієї Технологічної схеми; 3 - реєстр інформації відповідно до варіанта 4, зазначеного
в п. 2.3 цієї Технологічної схеми; 4 - реєстр результатів звірення контрольованих показників; 5 - реєстр інформації про відсутність в ЄАІС Держмитслужби
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони (книжок МДП)
( 995_012 ) на момент завершення митного оформлення товарів і
транспортних засобів за відповідними українськими ВМД; 6 - реєстр українських ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
(книжок МДП) ( 995_012 ), за якими відсутня інформація про
документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів
до митниці призначення суміжної сторони; 7 - реєстр ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) суміжної сторони
(книжок МДП) ( 995_012 ), які надійшли до ЄАІС Держмитслужби, але
за якими не здійснено пропуск товарів і транспортних засобів
митними органами України. Формати та зміст електронних реєстрів визначаються
Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту
спільно з РІМ.
5.2. Формування та наповнення електронних реєстрів
здійснюється автоматизовано. Посадовим особам митних органів
України, відповідно до їх функціональних обов'язків, може
встановлюватись доступ до електронних реєстрів.
5.3. Електронні реєстри повинні мати зручний інтерфейс та
дозволяти здійснювати пошук зазначеної в них інформації за
визначеним періодом, державним реєстраційним номером транспортного
засобу, митницею оформлення (пропуску), номером ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), ДКПТ, книжки МДП ( 995_012 ) тощо та з виведенням
інформації за період не менше одного місяця.
Начальник Департаменту
аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту О.В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: