open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 158
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 92, ст. 2785) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 87, ст. 3541; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262; 2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373; 2017 р., № 16, ст. 467, № 59, ст. 1803, № 92, ст. 2785) зміни, що додаються.

2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945), що надані до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 158

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У додатках до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у додатку 2 підпункти 18-20 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найме
нування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу
вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

кількість домогоспо
дарств, тис. одиниць

23,96


7,9

6,18

5,56

1,44

1,44

1,44

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенергоефективності

державний бюджет

134,817424


27

56,869764

27,784

7,72122

7,72122

7,72122

-“-

326,75


41

94,5

98,25

31

31

31

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

-“-

-“-

2377,577869


255

784,779529

731,202

202,19878

202,19878

202,19878

кількість будинків, одиниць

8488


1600

427

899

1854

1854

1854

20) стимулювання обєднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

-“-

-“-

793,806254


97,92

52,196127

73,450127

190,08

190,08

190,08”;

2) у додатку 3 абзаци дванадцятий - чотирнадцятий пункту 2 у графі “Найменування показників виконання завдання” викласти в такій редакції:

“Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

-“-

23,96


7,9

6,18

5,56

1,44

1,44

1,44

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

кількість домогосподарств, тис. одиниць

326,75


41

94,5

98,25

31

31

31

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

кількість будинків, одиниць

8488


1600

427

899

1854

1854

1854”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

1) в абзаці третьому пункту 2 цифри “2010-2016” замінити цифрами “2010-2020”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри “та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071,” виключити;

у підпункті 3:

абзац сьомий після слова “приладів-розподілювачів” доповнити словами “, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;”;

абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий підпункту 41 виключити;

3) у підпункті 4 пункту 5:

абзаци перший - четвертий замінити абзацами такого змісту:

“4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію, укладених з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту. Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

У разі повного або часткового дострокового повернення позичальником кредиту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від Держенергоефективності, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми кредиту - на поточний рахунок позичальника, відкритий в уповноваженому банку.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими банками для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку. За кожним заходом, визначеним підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, кредит надається один раз протягом одного бюджетного періоду. Під час укладення кредитного договору для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, позичальники підтверджують, що протягом поточного бюджетного періоду не отримували кредит за відповідним заходом. Держенергоефективності в межах затвердженого плану асигнувань доводить розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, окремо за кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, між уповноваженими банками (далі - розподіл коштів). Розподіл коштів є невід’ємним додатком до договорів про взаємодію. Держенергоефективності з урахуванням динаміки обсягів виплати відшкодування частини суми кредитів має право в односторонньому порядку вносити зміни до розподілу коштів. Про здійснення такого розподілу Держенергоефективності інформує головного розпорядника бюджетних коштів та уповноважені банки не пізніше ніж за три робочих дні до початку місяця, в якому вносяться зміни.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі - підтвердні документи).

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком до державного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сорок перший вважати відповідно абзацами одинадцятим - сорок сьомим;

абзаци тридцять дев’ятий і сороковий виключити;

доповнити підпункт після абзацу сорок третього новим абзацом такого змісту:

“У разі коли позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтвердних документів, інформації (довідки, витягу із схеми теплопостачання, витягу з рішення постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води тощо) від місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що чинними схемами теплопостачання населеного пункту передбачено децентралізацію опалення із застосуванням систем електричного опалення у такому багатоквартирному будинку, та документа (акта, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію.”.

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим - сорок восьмим;

абзац сорок п’ятий виключити;

4) у тексті Порядку цифри “2010-2017” замінити цифрами “2010-2020”, а слова “уповноважена установа” в усіх відмінках і формах числа - словами “уповноважений банк” у відповідному відмінку і числі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: