open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
15.09.2006 N 31-34000-02/23-7000/10500

Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань
бухгалтерського обліку повідомляє.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні
інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них
у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року
N 242 ( z0750-99 ) (далі - Положення).
1. Відповідно до Положення ( z0750-99 ) для доведення
нематеріального активу, отриманого в результаті розробки, до
стану, у якому він придатний для реалізації або використання,
підприємство має мати технічні, трудові, фінансові та інші
ресурси, які воно має намір задіяти для завершення створення цього
нематеріального активу.
2. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 28 липня 2000 року N 181 ( z0487-00 ), і Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318
( z0027-00 ), витрати, пов'язані з операційною орендою,
відображаються у складі витрат підприємства.
3. Об'єкт інтелектуальної власності і право користування
об'єктом інтелектуальної власності відповідно до Положення
(стандарту) 8 ( z0750-99 ) визнаються нематеріальним активом
підприємства (зараховуються на баланс), якщо вони можуть бути
ідентифіковані, утримуються підприємством з метою використання
протягом більше одного року, існує ймовірність одержання від їх
використання майбутніх економічних вигід та їх вартість може бути
достовірно визначена. Тобто за відсутності однієї із зазначених
ознак, наприклад вартості, строку використання більше одного року,
об'єкт інтелектуальної власності чи право на його використання в
бухгалтерському обліку активом не визнається.
Відповідно до Порядку застосування типових форм первинного
обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ),
об'єкти права інтелектуальної власності і прав на їх використання,
що відповідають ознакам нематеріальних активів, мають
оформлюватися Актом введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова
форма N НА-1 ( z1580-04 ), у якому має зазначатися: назва
об'єкта інтелектуальної власності; найменування та номер
документа, що підтверджує майнові права на об'єкт інтелектуальної
власності; дата виникнення права; власник об'єкта права
інтелектуальної власності; правові умови введення об'єкта права
інтелектуальної власності в господарський оборот; документ, який
підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності.
4-5. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 ), і
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ),
устаткування (обладнання) обліковується у складі основних засобів
та його вартість, у сумі нарахованої амортизації, включається у
витрати підприємства. Нарахування амортизації проводиться
щомісячно.
6-7. Листом Міністерства фінансів України від 12 серпня
2005 року N 31-04200-10-5/17045 ( v7045201-05 ), зокрема,
роз'яснювалось: - витрати на придбання (створення) нематеріальних активів,
використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося (не
введені в господарський оборот), відображаються у складі
незавершених капітальних інвестицій у нематеріальні активи; - нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів
здійснюється протягом строку його корисного використання і
починається з місяця, наступного за місяцем введення його в
господарський оборот; - визнання об'єкта нематеріальним активом (введення в
господарський оборот) здійснюється на підставі первинного
документа, оформленого належним чином.
Типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів та порядок їх
застосування затверджені наказом Міністерства фінансів України від
22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ).
Заступник Міністра Т.Єфименко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: