open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.05.2012  № 104-р

Про зняття з реєстрації другої, п'ятої та шостої вимог у колективному трудовому спорі між найманими працівниками закладів освіти міста Знам'янки Кіровоградської області та відділом освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпунктів 6.2, 6.3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зняти з реєстрації другу, п'яту та шосту вимоги найманих працівників:

"2. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в цьому закладі на умовах колективного або трудового договорів. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел" відповідно до п. 5.3.13 Галузевої угоди.

5. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати)" відповідно до п. 6.3.7 Галузевої угоди.

6. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі:

- працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи" відповідно п. 6.3.8 Галузевої угоди" у колективному трудовому спорі між найманими працівниками закладів освіти міста Знам'янки Кіровоградської області та відділом освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області, зареєстровані розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 10.02.2012 № 026-р (реєстраційний номер 012-12/11-Т), як вирішені.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області від 17.05.2012 № 01-02-11/41-91;

2) лист представника, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, від 16.05.2012 № 98.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору продовжити здійснення примирних процедур щодо задоволення першої, третьої, четвертої, сьомої, восьмої, дев'ятої, десятої, одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої, чотирнадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої та вісімнадцятої вимог, зареєстрованих розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 10.02.2012 № 026-р:

"1. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів" відповідно до п. 5.3.11 Галузевої угоди.

3. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Виплачувати:

- відповідно до ст. 57 Закону України "Про освіту" педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставку заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- навчально-допоміжному персоналу установ освіти виплачувати допомогу на оздоровлення у розмірі до 1 місячного посадового окладу у межах передбаченого фонду оплати праці;

- виплачувати педагогічним працівникам закладів освіти грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків у розмірі посадового окладу"

відповідно до пп. 8.3.1, 8.3.2 Галузевої угоди та п. 13 розділу III Регіональної угоди.

4. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2% планового фонду заробітної плати" відповідно до п. 6.3.16 Галузевої угоди.

7. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод" відповідно до п. 6.3.10 Галузевої угоди.

8. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Відраховувати первинним профспілковим організаціям не менше як 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми відповідно ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" відповідно до ст. 250 КЗпП України, п. 8.3.11 Галузевої угоди, п. 14 розділу 5 Регіональної угоди та п. 8.5.6 Обласної угоди.

9. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об'єктів соціально-культурної сфери лише за згодою відповідної профспілкової організації" відповідно до п. 8.2.6 Галузевої угоди.

10. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Сприяти виплаті працівникам при виході на пенсію одноразової допомоги в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок коштів установи освіти на умовах колективних договорів та угоди" відповідно п. 8.3.5 Галузевої угоди.

11. Включити до міської угоди між відділом освіти Знам'янської міської ради та Знам'янським міським комітетом профспілки пункт: "Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників" відповідно до п. 10.2.3 Галузевої угоди, п. 10.2.6 Обласної угоди.

12. Здійснювати в повному обсязі відшкодування витрат (добові, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житла) при відрядженнях, в тому числі до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для проходження курсів підвищення кваліфікації.

13. Здійснювати виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов'язків в розмірі одного посадового окладу педагогічним працівникам.

14. Виплачувати навчально-допоміжному, обслуговуючому, медичному персоналу установ освіти допомогу на оздоровлення у розмірі до місячного посадового окладу.

15. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 250 Кодексу Законів про працю України, ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу.

16. Відновити виплату доплат за завідування навчальними кабінетами, майстернями, спортзалами, доплату за позакласну роботу з предмету "фізична культура".

17. Відновити повні ставки лаборанта, психолога, бібліотекаря.

18. Відновити години індивідуальної роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах, як того вимагають Типові навчальні плани організації навчально-виховного процесу, затверджені наказом Міністерства освіти та науки України від 22.07.2008 року № 676".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області забезпечити подальше сприяння вирішенню колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників закладів освіти міста Знам'янки Кіровоградської області, відділу освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області, Знам'янському міському голові Кіровоградської області, Кіровоградській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: