open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 313
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 465 від 22.07.2016
№ 376 від 31.05.2017
№ 792 від 19.09.2018
№ 106 від 06.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 313

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 23, ст. 770, № 41, ст. 1477; 2015 р., № 16, ст. 412, № 100, ст. 3447):

1) абзац сьомий пункту 6 після слів “органах внутрішніх справ” доповнити словами “, Національній поліції”;

2) у пункті 12 слова “органів внутрішніх справ” замінити словом “МВС”;

3) в абзаці другому пункту 16 слова “розвідувальними органами або внутрішніх справ” замінити словами “МВС або розвідувальними органами”;

4) у пункті 19 слова “внутрішніх справ” замінити словом “МВС”;

5) у додатку № 3 до Порядку слова “Штамп органу внутрішніх справ” замінити словами “Штамп МВС або органу Національної поліції”, а після слів “органах внутрішніх справ” доповнити словами “або Національної поліції”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (ЗП України, 1994 р., № 6, ст. 147; Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1073; 2005 р., № 13, ст. 666; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216):

1) доповнити постанову пунктом 51 такого змісту:

“51. Пільги щодо користування поліклініками та госпіталями у разі зміни місця роботи ветеранами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, надаються медичними закладами, до яких були прикріплені зазначені особи на час набуття відповідного статусу.”;

2) останній абзац розділів I-IV додатка до постанови після слів “Міністерства внутрішніх справ” доповнити словами “, Національної поліції”.

3. У пункті 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., № 1, ст. 21; 1996 р., № 20, ст. 580; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1999 р., № 45, ст. 2232; 2000 р., № 22, ст. 900, № 28, ст. 1164; 2002 р., № 21, ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044; 2005 р., № 3, ст. 142; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 6, ст. 213; 2008 р., № 86, ст. 2894; 2009 р., № 9, ст. 264, № 54, ст. 1865, № 59, ст. 2078, № 87, ст. 2931; 2010 р., № 1, ст. 22; 2012 р., № 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 86, ст. 2433, № 95, ст. 2734):

1) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“час служби в Національній поліції;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять восьмим;

2) в абзаці двадцять четвертому слова “або входять” виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст. 3910; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 68, ст. 2474; 2014 р., № 4, ст. 101):

1) абзац третій пункту 4 після слів “Міністерства внутрішніх справ” доповнити словами “, Національної поліції”;

2) абзац перший пункту 7 та абзац другий пункту 71 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою, після слова “МВС” доповнити словами “, Національної поліції”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 458 “Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 307; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2015 р., № 78, ст. 2604; 2016 р., № 23, ст. 914):

1) в абзаці першому пункту 1 слова “Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Національній гвардії” замінити словами “Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Головному управлінню Національної гвардії”;

2) у пункті 3 слова “, Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Національній гвардії” виключити.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 31.05.2017}

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., № 34, ст. 1277, № 38, ст. 1395; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 45, ст. 1479):

1) у пункті 17 переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого зазначеною постановою, слова “МВС і” виключити, а після слів “строкову військову службу” доповнити словами “, а також вступають (приймаються) на службу (роботу) в органи, заклади, установи МВС та Національної поліції”;

2) абзац перший пункту 2 Порядку проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого зазначеною постановою, після слів “працівників МВС” доповнити словами “, Національної поліції”.

8. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1998 р. № 1716 “Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1623; 2002 р., № 52, ст. 2398) після слів “військової служби за контрактом” доповнити словом “, поліцейським”.

9. В абзаці першому розділу “Посади педагогічних працівників” переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2004 р., № 2, ст. 58; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454, № 46, ст. 3052; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2016 р., № 16, ст. 626), слова “органів внутрішніх справ” замінити словами “органу Національної поліції”.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2012 р., № 77, ст. 3114):

1) друге речення пункту 3 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого зазначеною постановою, після слова “МВС” доповнити словами  “, Національної поліції”;

2) у пункті 3 примітки до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого зазначеною постановою, слова “органи МВС,” замінити словом “органи”, а після слів “митні органи” доповнити словами “, вступають (приймаються) на службу (роботу) в органи, заклади, установи МВС, Національної поліції”.

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 377 “Про забезпечення ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ земельними ділянками під забудову та права на їх безоплатне отримання у власність” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 662):

1) у назві постанови слова “і ветеранів органів внутрішніх справ” замінити словами “, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів Національної поліції”;

2) у постановляючій частині постанови:

в абзаці першому слова “і ветерани органів внутрішніх справ” замінити словами “, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани Національної поліції”;

в абзаці другому слова “або ветерана органів внутрішніх справ” замінити словами “, ветерана органів внутрішніх справ або ветерана Національної поліції”.

12. У пункті 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 899 “Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3287; 2012 р., № 24, ст. 917) слова “Міністерству внутрішніх справ” замінити словами “Національній поліції”.

13. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 4, ст. 204, № 27, ст. 1130, № 39, ст. 1605, № 59, ст. 2361; 2013 р., № 19, ст. 647; 2014 р., № 55, ст. 1508; 2015 р., № 6, ст. 127):

1) в абзаці другому слова “Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”;

2) в абзаці третьому слова “слідчих управлінь головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі” замінити словами “органів досудового розслідування головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі”;

3) у третьому реченні абзацу шостого слова “управління Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “органів досудового розслідування Національної поліції”;

4) у третьому реченні абзацу сьомого слова “Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”.

14. В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 31 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р.,  № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571; 2013 р., № 24,  ст. 810, № 41, ст. 1477; 2015 р., № 82, ст. 2713; 2016 р., № 3, ст. 181), слова “військової служби,” замінити словами “військової служби; особи з числа поліцейських, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції;”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 106 від 06.02.2019}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 465 від 22.07.2016}

17. У підпункті 7 пункту 1 плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 236, склад виконавців після слова “МВС” доповнити словами  “, Національна поліція”.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 792 від 19.09.2018}

19. У Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234):

1) абзац другий пункту 2 після слів “військових прокуратур” доповнити словом “, поліцейським”;

2) абзац третій пункту 2, абзаци другий і п’ятий пункту 5 та абзац перший пункту 9 після слова “МВС” доповнити словами “, Національна поліція” у відповідному відмінку.

20. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 524 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1978, № 94, ст. 3223) після позиції “Заступник Міністра освіти і науки” доповнити позицією “Заступник Голови Національної поліції”.

21. У Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434):

1) у пункті 2:

абзац другий після слів “військових прокуратур” доповнити словом “, поліцейським”;

абзаци четвертий і п’ятий після слова “МВС” доповнити словами “, Національна поліція” у відповідному відмінку;

2) абзац третій підпункту 3 пункту 4 після слова “МВС” доповнити словами “, Національної поліції”;

3) абзаци перший і другий пункту 6 після слова “МВС” доповнити словами “, Національної поліції”.

22. У пункті 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605):

1) абзаци третій і четвертий після слова “МВС” доповнити словами  “, Національна поліція” у відповідному відмінку;

2) абзац п’ятий після слів “військових прокуратур” доповнити словом “, поліцейських”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: