open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня


ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.10.2017 № П-10-3

Про солідарний спротив профспілок наступу на права людини праці в умовах реформ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Федерації професійних спілок
№ П-11-1г від 09.11.2017}

В Україні, яка обрала євроінтеграційний шлях розвитку і модернізації, започатковано масштабні реформи практично у всіх сферах суспільного життя: децентралізація влади, судова реформа, реформи у сфері економічних, трудових відносин, пенсійного забезпечення, освіти, медичного забезпечення тощо.

Такі всеохоплюючі перетворення вимагають широкої публічної дискусії і професійного обговорення цілей, завдань і очікуваних результатів для суспільства, пошуку консенсусу при прийнятті відповідальних рішень. У сфері економічних і соціально-трудових відносин таким механізмом має стати конструктивний соціальний діалог влади з профспілками і роботодавцями, які опікуються інтересами понад 10 мільйонів працюючих громадян.

Проте, нерідко в порушення принципів соціального діалогу і норм Генеральної угоди Уряд ініціює зміни в соціально-економічній сфері без обговорення з соціальними партнерами, що призводить подекуди до порушення прав та інтересів громадян, генерує соціальну і економічну дестабілізацію в трудових колективах, конфлікти та провокує протестні дії.

Зокрема,такою зоною соціальної напруги наразі є реформа системи охорони здоров'я, яка стосується як працівників галузі, так і зачіпає інтереси всіх громадян України. Запропоновані реформи не відповідають вимогам статті 49 Конституції України та не забезпечують рівність і доступність до медичних послуг для всіх. Соціальний діалог з профільним міністерством відновлено лише після проведення всеукраїнської акції профспілки працівників охорони здоров'я. Немає єдності з цього важливого для суспільства питання і в Парламенті, де зареєстровано низку законопроектів, що містять альтернативні бачення і підходи до реформи, що свідчить про потребу продовження обговорення і пошуку найбільш прийнятної національної моделі системи охорони здоров'я. Федерація профспілок України підтримала ініціативу громадських організацій щодо проведення ближчим часом національного професійного форуму з питань охорони здоров'я для продовження діалогу влади і суспільства.

Викликає тривогу ситуація із прийняттям Трудового кодексу України. В ході підготовки законопроекту ФПУ вдалося відстояти включення до нього понад 70 правок, що посилюють трудові права працівників та роль профспілок як їх представників. Однак народними депутатами внесено до другого читання чимало поправок протилежної дії, що може призвести до підриву трудових гарантій для працівників та вимагає від профспілок консолідованих дій на захист людини праці.

В ході проведення пенсійної реформи профспілки домоглися скасування1 обмежень виплати пенсій працюючим пенсіонерам, осучаснення пенсійних виплат та значного підвищення їх мінімально гарантованого рівня, що було серед вимог минулорічних всеукраїнських акцій протесту профспілок. Однак низка принципових позицій, зокрема, запровадження стимулюючого коефіцієнту страхового стажу для осіб, що відпрацювали безперервно понад 25 років, не була враховано.

У процесі економічних реформ під гаслами приватизації, дерегуляції і децентралізації продовжують скорочуватись робочі місця в ключових галузях реального сектору економіки і громадського обслуговування. В Уряді досі немає комплексного бачення розвитку та підтримки вітчизняної промисловості, збереження і розвитку трудового потенціалу. В той же час, через фінансово-економічну кризу, анексію Криму та військові дії на Донбасі останніми роками втрачено понад 2 млн робочих місць, мільйони громадян стали трудовими мігрантами, а 3,5 млн працюють в неформальному секторі економіки.

Унаслідок ослаблення державного нагляду та громадського контролю відбувається руйнація організаційно-правового механізму забезпечення конституційних прав працівників у сфері охорони праці, який напрацьовувався десятиліттями. Під приводом осучаснення законодавства Урядом безпідставно скасовуються нормативно-правові акти з питань охорони та безпеки праці, що створює правовий вакуум у відносинах працівника і роботодавця і унеможливлює контроль за дотриманням трудових прав, збільшує ризики виникнення аварій, нещасних випадків і професійних захворювань. Відбувається неаргументоване скорочення прав працівників, що працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці, на пільги.

Визнаючи необхідність проведення реформ, профспілки вимагають неухильного дотримання конституційних прав та соціально-економічних гарантій працівників, і основним інструментом їх фінансового забезпечення є Державний бюджет України. З 1 січня 2017 р. під тиском профспілок було встановлено мінімальну заробітну плату на рівні фактичного прожиткового мінімуму, вперше за 15 років оновлено «споживчий кошик» товарів і послуг для розрахунку прожиткового мінімуму. Проте, у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачається розмір мінімальної заробітної плати лише на рівні 92 % від фактичного прожиткового мінімуму, відповідно занижено базовий тарифний розряд ЄТС та мінімальну пенсію. Зазначене стало можливим, зокрема, через ухилення Уряду від винесення проекту бюджету на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та неврахування принципових пропозицій профспілок до проекту головного кошторису держави.

Складні умови життя працівників погіршуються й внаслідок постійного зростання суми заборгованості з виплати заробітної плати (2335,9 млн грн станом на 01.09.2017), невпинного зростання цін і тарифів, зокрема через скасування Урядом державного регулювання цін на соціально значущі товари та послуги.

За цих умов профспілкові органи всіх рівнів мають активізувати свою роботу з метою захисту конституційних прав та інтересів працівників, насамперед щодо забезпечення повної і продуктивної зайнятості, створення сучасних безпечних робочих місць з гідною оплатою праці, застосовуючи всі можливі механізми та інструменти, зокрема відстоюючи профспілкові вимоги при прийнятті Трудового кодексу, Державного бюджету, законодавства з питань медичного забезпечення, укладенні Генеральної угоди на новий термін, розробки Стратегії розвитку промисловості тощо.

Враховуючи зазначене, Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Констатувати, що Урядом і Стороною роботодавців не виконуються окремі взяті принципово важливі зобов'язання за чинною Генеральною угодою, вимоги висунуті учасниками всеукраїнських акцій протесту, не забезпечується дотримання принципів конструктивного соціального діалогу під час розв'язання гострих соціально-економічних проблем. Верховною Радою України під час розгляду законопроектів, якими реалізуються реформи в освіті, пенсійному, медичному забезпеченні, трудовому законодавстві, не забезпечується належне врахування конституційних гарантій прав працівників. Не забезпечується належний рівень державних соціальних стандартів і гарантій в проекті Державного бюджету України на 2018 рік, в той час як відбувається постійне підвищення цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги для населення.

2. Визнати за необхідне проведення всеукраїнських акцій профспілок при прийнятті Держбюджету-2018 та Трудового кодексу з метою недопущення погіршення існуючих гарантій, передбачених чинним законодавством про працю.

3. Голові ФПУ ініціювати зустріч з Прем'єр-міністром України, Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій щодо невиконання Генеральної угоди та неврахування вимог профспілок стосовно забезпечення соціально-економічних і трудових прав громадян при прийнятті Законів та нормативно-правових актів.

4. Розпочати підготовку до проведення Всеукраїнської акції у м. Києві та на місцях з єдиними вимогами до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, для чого сформувати робочу групу у складі керівників всеукраїнських профспілок та територіальних профоб'єднань з підготовки вимог до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України та координації роботи з підготовки та проведення акції (додаток 1).

Провести Всеукраїнську акцію профспілок у м. Києві шляхом пікетування Верховної Ради України під час розгляду законопроекту "Про Державний бюджет України на 2018 рік". Дату проведення акції залишити відкритою до прийняття окремого рішення Президії ФПУ, взявши до уваги результати виконання протокольних доручень Прем'єр-міністра України за підсумками зустрічі 07.11.2017 з керівниками всеукраїнських профспілок та профоб'єднань.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Федерації професійних спілок № П-11-1г від 09.11.2017}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Федерації професійних спілок № П-11-1г від 09.11.2017}

5. Членським організаціям до 17 жовтня ц.р. надати робочій групі конкретні пропозиції до зустрічі з Прем'єр-міністром України, Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій.

6. Визнати першочерговими проблемами, які потребують негайного реагування Федерації профспілок України та її членських організацій, у зв'язку з проведенням реформ у сферах оплати праці, трудового законодавства, пенсійного та медичного забезпечення, розвитку вітчизняного виробництва, збереження існуючих та створення нових гідних робочих місць, прийняття соціально спрямованого Державного бюджету України на 2018 рік і Генеральної угоди на 2018-2020 роки.

7. Затвердити План заходів з активізації дій ФПУ та членських організацій на забезпечення соціально-економічних і трудових прав працівників в умовах реформ на жовтень-грудень 2017 року (додаток 2).

8. Керівництву ФПУ, членським організаціям:

8.1. Забезпечити реалізацію Плану в обсязі і в терміни, визначені цим Планом, використовуючи різні засоби впливу.

8.2. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо позиції ФПУ стосовно проведення окремих реформ та прийняття законопроектів, зокрема з питань Держбюджету, Трудового кодексу.

9. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову Федерації профспілок України Осового Г.В.

Голова ФПІУ

Г.В. Осовий


Додаток 1
до постанови Президії ФПУ
05.10.2017  № П-10-3

РОБОЧА ГРУПА
з підготовки вимог до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України й координації роботи з підготовки та проведення акції


Драп'ятий
Євген Михайлович

-

заступник Голови Федерації профспілок України


Коваль
Вікторія Миколаївна

-

голова Профспілки працівників охорони здоров'я України


Кубраченко
Анатолій Володимирович

-

голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України


Кононенко
Валентин Федорович

-

голова Київської обласної ради профспілок


Мельник
Валентин Петрович

-

голова Київської міської ради профспілок


Піжук
Юрій Миколайович

-

голова Профспілки працівників державних установ України


Романюк
Олексій Іванович

-

голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України


Рябко
Олександр Іванович

-

заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України


Тесленко
Сергій Анатолійович

-

голова Об'єднання профспілок Харківської області


Труханов
Георгій Федорович

-

голова Профспілки працівників освіти і науки України


Турманов
Віктор Іванович

-

голова Профспілки працівників вугільної промисловості України


Шубін
Олександр Олександрович

-

заступник Голови Федерації профспілок України


Ясько
Тетяна Дмитрівна

-

голова Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг


Додаток 2
до постанови Президії ФПУ
05.10.2017  № П-10-3

ПЛАН ЗАХОДІВ
на забезпечення соціально-економічних і трудових прав працівників на період жовтень-грудень 2017 року

Проблемна сфера: проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Стислий опис проблеми:

Урядом без погодження з профспілковою Стороною НТСЕР та без належного соціального діалогу внесений до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 7000 від 15.09.2016).

ФПУ не може погодитися із запропонованим Урядом рівнями основних державних соціальних стандартів та гарантій, обсягами фінансування окремих галузей та програм. Проектом не забезпечене належне фінансування галузей, які визначені пріоритетними та які є надважливими для людей (освіта, охорона здоров'я, вугільна промисловість тощо), необхідне для здійснення професійної діяльності та реалізації прав і гарантій працівників, визначених законодавством.

Запропонований Урядом розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 складатиме лише 92% від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є зниженням рівня державної гарантії проти поточного року (станом на 01.01.2017 розмір мінімальної заробітної плати було встановлено на рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Не виконуються норми Закону України «Про прожитковий мінімум», міжнародні зобов'язання, визначені ратифікованими Україною Конвенціями МОП № 117 та 102, щодо встановлення прожиткового мінімуму на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2016 № 780. Прожитковий мінімум пропонується встановити вдвічі меншим за оприлюднений Міністерством соціальної політики фактичний його розмір. Відповідно занижені й розміри базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної пенсії.

Загострюється проблема заборгованості з виплати заробітної плати на державних економічно-активних підприємствах, яка станом на 1 серпня 2017 року зросла до 286 млн грн, та в бюджетній сфері. Так за даними Профспілки працівників охорони здоров'я України, заборгованість з виплати заробітної плати у закладах охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів, станом на 13 вересня ц.р. склала 81 707,1 тис. грн (у т.ч. прострочена - 1 907,9 тис грн). За інформацією Профспілки працівників вугільної промисловості на вугледобувних підприємствах через нестачу обігових коштів заборгованість з виплати заробітної плати за 2015-2017 роки станом на 19.09.2017 становить 488,8 млн. грн., у тому числі за 2017 рік - 370,2 млн. гривень.

Пропозиції / Вимоги:

1. Забезпечити у Державному бюджеті на 2018 рік фінансування видатків бюджетної сфери в обсязі, достатньому для забезпечення реалізації прав та гарантій, визначених законодавством, в т.ч. на оплату праці працівників бюджетної сфери (підвищення 1 тарифного розряду ЄТС, забезпечення диференціації в оплаті праці, здійснення індексації, погашення заборгованості з виплати заробітної плати тощо).

2. Забезпечити у Державному бюджеті на 2018 рік достатнє фінансування галузей промисловості та програм підтримки вітчизняних підприємств, (зокрема вугільної та торфодобувної галузі, лісового і мисливського господарства, рибного господарства) для збереження існуючих та створення гідних робочих місць, справедливого розподілу результатів праці, забезпечення своєчасної виплати зарплати та ліквідації зарплатних боргів на державних підприємствах, фінансування заходів з охорони праці тощо.

3. Встановити у Державному бюджеті на 2018 рік розмір мінімальної заробітної плати не нижче законодавчо визначеного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4023 грн.) та передбачити її підвищення протягом року з урахуванням прогнозованого індексу інфляції.

4. Забезпечити реалізацію норм Закону України «Про прожитковий мінімум», міжнародних зобов'язань, визначених ратифікованими Україною Конвенціями МОП № 117 та 102, та встановити прожитковий мінімум на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2016 № 780.

5. Удосконалити порядок стипендіального забезпечення з метою виплати академічних стипендій не менш як двом третинам студентів кожного курсу відповідно до рейтингу успішності, порядок формування цього рейтингу та забезпечити достатні асигнування з держбюджету на їх виплату.

Дії профспілок:

1. Активізація роботи з Урядом, народними депутатами, комітетами та фракціями ВРУ щодо просування профспілкових пропозицій та зауважень до проекту Держбюджету-2018.

2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (брифінги, прес-конференції, виступи на ТБ, розміщення інформації в пресі та на веб-сайтах тощо) щодо позиції ФПУ стосовно проекту Державного бюджету України на 2018 рік.

3. У разі ігнорування профспілкових вимог провести Всеукраїнську акцію протесту.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

- підготовка та направлення КМУ, комітетам та фракціям ВРУ, народним депутатам України, членам СПО об'єднань профспілок та членським організаціям ФПУ постатейних пропозицій та зауважень до проекту Державного бюджету України на 2018 рік

Вересень-жовтень 2017 р.

Керівництво ФПУ

- активізація роботи з народними депутатами, комітетами та фракціями ВРУ з підтримки профспілкових постатейних пропозицій та зауважень до проекту Державного бюджету України на 2018 рік;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- переговори та консультації з Урядом, роботодавцями, комітетами ВРУ із встановлення розмірів мінімальної заробітної плати і тарифної ставки 1 розряду на 2018 рік;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- у разі ігнорування профспілкових вимог - проведення Всеукраїнської акції протесту

За окремим рішенням Президії ФПУ - до розгляду проекту Держбюджету у другому читанні

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

Галузевий

- активізація роботи з народними депутатами щодо просування профспілкових постатейних пропозицій та зауважень до Державного бюджету України на 2018 рік

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки

- проведення зустрічей з галузевими ЦОВВ та керівництвом Уряду з обговорення актуальних проблем галузей

IV квартал 2017 р.

- " -

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо позиції ФПУ стосовно проекту Державного бюджету України на 2018 рік

IV квартал 2017 р.

- " -

- проведення колективних дій у разі ігнорування профспілкових вимог

За окремими рішеннями

- " -

Територіальний

- активізація роботи з народними депутатами щодо просування профспілкових постатейних пропозицій та зауважень до Державного бюджету України на 2018 рік

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо позиції ФПУ стосовно проекту Державного бюджету України на 2018 рік

IV квартал 2017 р.

- " -

- проведення колективних дій у разі ігнорування профспілкових вимог

За окремими рішеннями

- " -

Проблемна сфера: Скорочення робочих місць, дефіцит робітничих кадрів

Стислий опис проблеми:

Після стрімкого падіння у 2013-2015 роках реального ВВП (0% у 2013 р., -6,6% у 2014 р., -9,8% у 2015 р.) його зростання у II кварталі 2017 р. лише на 2,3 % (до відповідного кварталу попереднього року) є досить незначним. Водночас, продовжується спад промисловості - у І півріччі ц.р. він становив -0,4 %. Це призвело до значних втрат серед працюючих на ринку праці - понад 2 млн. чол., з яких майже 50%> у промисловості.

За офіційною статистикою, у І кварталі 2017 року рівень безробіття (за методологією МОП) становив 10,1% економічно активного населення (у І кварталі 2016 року - 9,9%), у тому числі серед осіб віком 25-29 років - 13,2%, а серед молоді до 25 років -17,7% економічно активного населення відповідного віку. Високий рівень безробіття серед молоді обумовлений тим, що значна частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи. Серед зайнятого населення 22,3% (або 3,5 млн.) були зайняті у неформальному секторі економіки. Крім того, значна кількість українців вимушені шукати кращого життя закордоном - за різними оцінками, від 3 до 6 млн. громадян України є трудовими мігрантами.

Пропозиції / Вимоги:

З метою забезпечення достатньої кількості робочих місць розробити та запровадити Державну програму створення робочих місць, яка базуватиметься на засадах ефективного прогнозування ринку праці, реформуванні системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищенні рівня витрат на робочу силу.

Дії профспілок:

1. Переговори з укладення Генеральної угоди, галузевих угод, колективних договорів.

2. Підготовка профспілкових пропозицій до Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, Державної програми створення робочих місць щодо вдосконалення кадрової політики (зокрема, в рамках підготовки Стратегії розвитку промисловості України).

3. Розгляд на засіданні НТСЕР питання щодо збереження та розвитку трудового потенціалу в Україні.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальний

Національний

- ініціювання та участь у переговорах з укладення Генеральної угоди на новий термін;

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- підготовка питання про збереження та розвиток трудового потенціалу України на засіданні НТСЕР;

IV квартал 2017 року

- підготовка змін до законодавства щодо удосконалення державної політики зайнятості;

IV квартал 2017 року

- участь у розробці Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення;

IV квартал 2017 року

- удосконалення національного законодавства в галузі державної міграційної політики;

IV квартал 2017 року

- участь у заходах з розвитку національної системи кваліфікацій;

IV квартал 2017 року

- участь у підготовці профспілкових пропозицій щодо вдосконалення кадрової політики (зокрема, в рамках підготовки Стратегії розвитку промисловості України).

IV квартал 2017 року

Галузевий

- визначення відповідних завдань і дій при укладенні галузевих угод, колективних договорів.

IV квартал 2017 року

Всеукраїнські профспілки

Територіальний

- визначення відповідних завдань і дій при укладенні територіальних угод, колективних договорів;

IV квартал 2017 року

Територіальні профоб'єднання

- ініціювання розгляду питання про збереження та розвитку трудового потенціалу області на засіданні ТСЕР;

IV квартал 2017 року

- активізація роботи територіальних координаційних комітетів сприяння зайнятості населення.

IV квартал 2017 року

Проблемна сфера: відсутність державної політики підтримки вітчизняної промисловості

Стислий опис проблеми:

Після ліквідації у 2014 році центрального органу виконавчої влади, що формував та реалізовував державну промислову політику в Україні, подальший розвиток промислового сектору опинився під загрозою. Поглиблення проблеми відбулося в кризові роки.

Ключовими пріоритетними діями Уряду до 2020 року у сфері розвитку економіки є розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій, а також управління державною власністю та приватизація.

Проте, на практиці маємо скорочення бюджетних програм у різних галузях, повну або часткову зупинку виробничої діяльності промислових гігантів, затягування процесів реформування галузей та приватизації великих підприємств, відсутність ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств тощо.

Ці та інші проблеми могли б бути вирішені шляхом прийняття Стратегії промислового розвитку України, проект якої має бути підготовлено Національним комітетом з промислового розвитку до 01.10.2017. Наразі неефективна робота Національного комітету з промислового розвитку та незаповнена вакансія заступника міністра економічного розвитку та торгівлі з промислових питань лише поглиблюють існуючі проблеми.

Пропозиції / Вимоги:

1. Прискорити розробку та затвердження Стратегії розвитку промислового комплексу України за участі профспілок.

2. Збільшити бюджетні асигнування на програми підтримки вітчизняних підприємств.

Дії профспілок:

1. Участь у розробці Стратегії розвитку промислового комплексу України.

2. Взаємодія з Урядом, народними депутатами та комітетами ВРУ щодо просування профспілкових пропозицій до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо підтримки національних виробників продукції.

3. Активізація співпраці з роботодавцями.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

- ініціювання зустрічі з прем'єр-міністром України В.Б. Гройсманом

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- участь у розробці Стратегії розвитку промислового комплексу України;

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- проведення галузевих нарад на рівні ЦОВВ за участі Першого віце-прем'єр-міністра України Кубіва С.І. з обговорення шляхів вирішення проблемних питань галузей;

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- участь у роботі над підвищенням ставок ввізного мита на продукцію, що виробляється в Україні і щодо яких Україна має необхідні виробничі потужності до рівня СОТ;

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

- ініціювання створення ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств.

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

Галузевий

1. Підготовка пропозицій до проекту Стратегії розвитку
промислового комплексу України.

IV квартал 2017 року

Керівництво ФПУ, всеукраїнські профспілки промислової сфери

2. Участь у роботі щодо зниження/відміни ставок ввізного
мита для сировини, матеріалів, комплектуючих, устаткування, які використовуються у промисловості та не виробляються в Україні.

IV квартал 2017 року

Авто/сільгоспмашинобудування:


Профспілка працівників авто-сільгоспмашинобудування України

-ініціювати введення або збільшення ставок ввізного мита на ввезення вживаної техніки сільськогосподарського призначення та автомобілів;

IV квартал 2017 року

Вугільна галузь:


Профспілка працівників вугільної промисловості України

- ініціювати внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та передбачення у проекті Державного бюджету України на 2018 рік коштів, відповідно до розрахунків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, погоджених Профспілкою;

IV квартал 2017 року

- ініціювати запровадження процесів реформування вугільної галузі

IV квартал 2017 року


- тільки за умови забезпечення фінансування технологічно безпечної та стабільної роботи вугледобувних підприємств;

IV квартал 2017 року


- озвучення під час чергового засідання Кабінету Міністрів України проблеми ігнорування звернень Профспілки;Хімічна промисловість:


Профспілка працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України

-ініціювати розгляд на засіданні Кабінету Міністрів України за участю роботодавців, ФПУ і профспілки питання щодо відновлення роботи ПАТ «Одеський припортовий завод»

IV квартал 2017 року

Лісове господарство:


Профспілка працівників лісового господарства України

- ініціювати збільшення видатків Державному агентству лісових ресурсів України за бюджетною програмою 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» на суму 309 млн грн в найкоротші терміни 2017 року;

IV квартал 2017 року

- ініціювати передбачення в Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» асигнування за бюджетною програмою 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» в сумі 710 млн. грн.;

IV квартал 2017 року


- ініціювати відхилення пропозиції Мінекономрозвитку щодо передачі в концесію майнових комплексів державних лісогосподарських підприємств (розгляд пропозиції 4.07.17 на засіданні КМУ), що призведе до руйнації трудових колективів, фактичної приватизації лісів і відмінити можливо прийняте рішення з цього питання;

IV квартал 2017 року


Геологія, геодезія та картографія:- ініціювати передбачення в Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» фінансування в повному обсязі «Загальнодержавної програми зміцнення мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», затвердженої Законом України 21.04.2011 р.

IV квартал 2017 року

Профспілка працівників геології, геодезії та картографії України

- участь у акції протесту профспілок з відповідними лозунгами щодо забезпечення достатнього фінансування геологічної галузі.Територіальний

Житомирська область:


Федерація профспілок Житомирської області

- ініціювання виділення бюджетних коштів на ведення лісового господарства Півдня та Сходу України

IV квартал 2017 року

Івано-Франківська область:- ініціювання надання Держгеонадра спецдозволів на експлуатацію нафтових родовищ для стабілізації діяльності ПАТ «Укрнафта»

IV квартал 2017 року

Рада профспілок Івано-Франківської області

Кіровоградська область:- Підтримання Звернення ФПО при наданні пропозиції до Держбюджету 2018 року та внесенні змін до ДБ-2017 щодо фінансування потреби за програмою «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд»

IV квартал 2017 року

Федерація професійних спілок Кіровоградської області

Луганська область:- ініціювання виділення коштів з держбюджету з метою забезпечення достатнього фінансування для відновлення роботи підприємств області.

IV квартал 2017 року

Федерація профспілок Луганської області

Проблемна сфера: Несправедливо низький рівень заробітної плати та нерівність в оплаті праці. Заборгованість із випла ти заробітної пла ти

Стислий опис проблеми:

Загальний рівень оплати праці в Україні все ще лишається вкрай низьким, - станом на 1 серпня п.р. середня заробітна плата становила 7339 грн, або 242 євро, що ледве перевищує розмір мінімальних заробітних плат у країнах ЄС (найнижча з яких у Болгарії - 235 євро), що свідчить про нагальність виконання державою та соціальними партнерами профспілкових вимог щодо забезпечення справедливого реформування оплати праці.

Залишаються низькими частка фонду оплати праці у ВВП (25,4% у І півріччі 2017 року) та частка оплати праці у собівартості продукції.

Основними причинами низького рівня заробітної плати є занижені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що значно нижчі за фактичний його розмір, який у цінах липня склав 3913 грн. А відповідно, і низький рівень договірних гарантій в оплаті праці, зокрема через невизначеність розміру тарифної ставки робітника 1 розряду у Генеральній угоді.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 збільшено вдвічі до 3200 грн. Проте, запровадженими Урядом законодавчими змінами в оплаті праці фактично знівельовано поняття оплати за просту некваліфіковану працю, що призвело до знецінення кваліфікованої праці.

У бюджетній сфері з 01.01.2017 базовий тарифний розряд ЄТС встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 1600 грн., що нівелює диференціацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери, які обіймають посади включно по 12 тарифний розряд. При цьому вже котрий рік поспіль має місце системне недофінансування бюджетних галузей. Зокрема, за даними Профспілки працівників охорони здоров'я України, незабезпеченість галузі коштами до кінця року складає 3,9 млрд грн.

Актуальним залишається питання нерівності в оплаті праці, яке поглиблюється необґрунтованими урядовими рішення щодо збільшення співвідношення в посадових окладах між працівником основної професії та керівником підприємства подекуди до 1:200 (внаслідок внесення змін без погодження із профспілковою Стороною до ПКМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 р. № 859).

Має тенденцію до постійного зростання сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка станом на 1 серпня п.р. становила 2377,2 млн грн, з яких 1312,0 млн грн - борги економічно активних підприємств, 669,2 млн грн заборгували підприємства-банкрути. Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату, складала 135,6 тис.

Пропозиції / Вимоги:

1. Визначити розмір тарифної ставки працівника 1 розряду у Генеральній угоді на новий термін (відповідно до ст. 11 Закону України «Про оплату праці») в розмірі, що перевищує 50%) мінімальної заробітної плати.

2. З метою підтримки комплексних профспілкових пропозицій щодо ліквідації негативних наслідків у сфері оплати праці від прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII від 06.12.2016 р., зокрема в частині мінімізації надбавок і доплат, що не включаються до складу мінімальної зарплати, просувати профспілковий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оплати праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад)» реєстр. № 6731 від 17.07.2017.

3. З метою ліквідації необґрунтованого високого розриву між посадовим окладом керівника підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств, та посадовим окладом (ставкою) працівника, внести зміни до постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 р. № 859.

4. Запровадити неоподаткований мінімум доходів громадян у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого, відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» та з урахуванням положень Конвенції МОП № 117.

5. Забезпечити повне погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасність її виплати в подальшому.

6. Створити Гарантійну установу для виплати зарплати працівникам неплатоспроможних підприємств.

7. З метою запровадження справедливої компенсації працівникам за затримку заробітної плати (зобов'язання роботодавця одночасно з виплатою компенсації за порушення строків виплати заробітної плати сплатити працівнику пеню за кожний день її затримки) та додаткового захисту працівника на своєчасне отримання заробітної плати (право на припинення виконання роботи у зв'язку із затримкою виплати заробітної плати, встановлення позачерговості виплати заробітної плати, в т.ч. у разі неплатоспроможності роботодавця тощо), просувати профспілкові законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» № 7002 від 25.07.2017, «Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» № 7003 від 25.07.2017.

Дії профспілок:

1. Активізація соціального діалогу з питань оплати праці.

2. Активізація роботи з народними депутатами, комітетами ВРУ щодо просування профспілкових законопроектів за реєстр. №№ 6731, 7002, 7002.

3. Контроль за виконанням рішень центральних та місцевих органів влади, ВРУ, комісій по боргах, виборних органів профспілок.

4. Колективні трудові спори (конфлікти), судові рішення.

5. Акції протесту, страйки.

6. Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про оплату праці.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

- просування профспілкових пропозицій щодо змін до Держбюджету-2017 рік стосовно забезпечення дофінансування бюджетних галузей в повному обсязі та збільшення відповідних бюджетних видатків для погашення заборгованості на державних підприємствах, в установах та організаціях;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ


- розгляд питання про реформування оплати праці на засіданні НТСЕР;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ,


- ініціювання перегляду постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 р. № 859 з метою ліквідації необґрунтованого високого розриву між посадовим окладом керівника підприємства і посадовим окладом (ставкою) працівника, а також виключення положення про можливість преміювання керівника підприємства при наявності заборгованості з виплати заробітної плати;

IV квартал 2017 р.

Членські організації ФПУ


- переговори з укладення Генеральної угоди на новий термін;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ


- активізація роботи з народними депутатами з підтримки профспілкових законодавчих ініціатив (реєстр. №№ 6731, 7002, 7002)

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ


- проведення Всеукраїнської акції протесту;

За окремим рішенням Президії ФПУ

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ


- ініціювання колективних трудових спорів, протестних дій відповідно до законодавства;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ


- ініціювання активізації роботи Комісії по боргах;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ


- ініціювання розгляду питання щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на розширеному засіданні Уряду;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ


- аналіз стану виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати» від 22.07.2016 № 517-р;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ

Галузевий

- визначення відповідних завдань та дій при укладенні галузевих угод, колективних договорів;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки

- активізація роботи з народними депутатами щодо підтримки профспілкових законодавчих ініціатив;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- ініціювання активізації роботи комісій по боргах при ЦОВВ;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- ініціювання активізації роботи профспілкових комітетів із захисту права на своєчасність отримання заробленого, зокрема судового захисту, притягнення до відповідальності посадових осіб (ст. 33 Закону про профспілки) тощо;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- ініціювання колективних трудових спорів (конфліктів);

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- проведення акцій протесту, страйків;

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки


- просування профспілкових пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» стосовно визначення державних гарантій працівників соціальної сфери;

IV квартал 2017 р.

Керівництво ФПУ, Профспілка працівників соціальної сфери

Територіальний

- визначення відповідних завдань та дій при укладенні територіальних угод, колективних договорів;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- ініціювання активізації роботи обласних комісій по боргах;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- ініціювання розгляду питання на засіданнях облдержадміністрації;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- ініціювання розгляду питання на засіданнях ТСЕР;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


ініціювання колективних трудових спорів (конфліктів);

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


представництво інтересів у судах;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- здійснення громадського контролю;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- активізація роботи з народними депутатами щодо підтримки профспілкових законодавчих ініціатив;

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання


- проведення акцій протесту, страйків.

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання

Проблемна сфера: стрімке зростання цін і тарифів

Стислий опис проблеми:

постійне необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку та поштові послуги, введення абонентських плат за газ та електроенергію без узгодження з профспілками та урахування розміру заробітних плат більшості населення, що впливає на купівельну спроможність громадян та обумовлює заборгованість населення зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

відсутність послідовної державної політики ціноутворення та інструментів контролю за встановленнями цін та тарифів, в т.ч. з боку громадськості;

скасування державного регулювання цін на продовольчі товари, що призвело до стрімкого необґрунтованого зростання цін на продукти харчування, зниження рівня життя населення;

невідповідність рівня заробітної плати до вартості житлово-комунальних послуг;

відсутність прозорості встановлення ціни на природний газ;

Пропозиції / Вимоги: Зупинити необґрунтоване зростання цін і тарифів.

Дії профспілок:

1. ФПУ ініціювати зустріч з експертами щодо розгляду питань економічної обґрунтованості встановлення ціни на природний газ, електроенергію для промислових та побутових споживачів і тарифів на житлово-комунальні послуги та визначити можливість заходів впливу профспілок.

2. Федерації профспілок України звернутися до Уряду з пропозицією щодо:

відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування;

зниження ставки ПДВ на товари та послуги першої необхідності (соціальні товари та послуги).

3. Членським організаціям ініціювати попереднє опрацювання проектів фінансових планів підприємств сфери надання послуг населенню із залученням сторін соціального діалогу відповідної сфери.

4. У разі проведення Всеукраїнської акції протесту профспілок включити вимогу проти необґрунтованого зростання цін і тарифів.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

Ініціювати зустріч з експертами щодо розгляду питань економічної обґрунтованості встановлення ціни на природний газ, електроенергію для промислових та побутових споживачів і тарифів на житлово-комунальні послуги та визначити можливість заходів впливу профспілок

Жовтень 2017 р.

ФПУ, членські організації


Ініціювати відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування

IV квартал 2017 р.

ФПУ


Ініціювати зниження ставки ПДВ на товари та послуги першої необхідності (соціальні товари та послуги)

IV квартал 2017 р.

ФПУ членські організації

Галузевий

Ініціювати попереднє опрацювання проектів фінансових планів підприємств сфери надання послуг населенню із залученням сторін соціального діалогу відповідної сфери.

IV квартал 2017 р.

Всеукраїнські профспілки відповідних галузей

Територіальний

Активізувати роботу з органами місцевого самоврядування при формування тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі для підприємств, які є ліцензіатами НКРЕКП.

IV квартал 2017 р.

Територіальні профоб'єднання

Проблемна сфера: реформування трудового законодавства

Стислий опис проблеми:

З 27 грудня 2014 року по даний час на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Трудового кодексу України (далі - проект Кодексу) (реєстр. № 1658 доопрац.).

Цей проект розглянуто у 2015 році репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями - суб'єктами Угоди про утворення Спільного представницького органу об'єднань профспілок, які висловилися за можливість взяття зазначеного проекту Кодексу за основу з подальшим його опрацюванням за участю сторін соціального діалогу.

СПО об'єднань профспілок до проекту Кодексу висловлено 112 постатейних поправок, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 № 27-1 і направлені народним депутатам України - суб'єктам права законодавчої ініціативи.

Під час роботи робочої групи з доопрацювання проекту Кодексу до другого читання, утвореної Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, профспілкова сторона послідовно відстоювала профспілкові пропозиції, з яких враховано або частково враховано 75.

На прохання Комітету проведено експертизу проекту Кодексу щодо відповідності його положень міжнародним нормам і стандартам. У Меморандумі технічних коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Кодексу експертами висловлено 59 рекомендацій, в основному щодо регулюючого характеру проекту, інші - конкретні рекомендації щодо регулювання трудових відносин.

Рішеннями Комітету від 15.03.202017 та від 11.04.2017 схвалено текст порівняльної таблиці з урахуванням проголосованих на засіданні Комітету поправок народних депутатів України до проекту Кодексу в цілому до другого читання Верховною Радою України. На підставі цієї порівняльної таблиці департаментом правового захисту апарату ФПУ підготовлено порівняльні таблиці щодо врахування/неврахування поправок профспілок.

Пропозиції / Вимоги:

Під час голосування у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України не допустити виключення з нього тих норм, що гарантують трудові права працівників та захисні можливості та гарантії діяльності профспілок та були враховані робочою групою під час підготовки проекту до другого читання.

Дії профспілок:

1. Оформити в окрему таблицю невраховані постатейні поправки профспілок під час роботи робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

2. Членам СПО об'єднань профспілок визначити рейтинговість постатейних поправок профспілок до проекту Трудового кодексу України, підготовленого до другого читання, визначити з них 10 найважливіших.

Розбити постатейні поправки на блоки:

блок - 4-6 (найважливіші, що гарантують трудові права працівників та захисні можливості профспілок)

блок - інші (незначні), якими можна поступитися.

3. Узгодити з керівниками репрезентативних всеукраїнських профспілкових об'єднань, членами СПО об'єднань профспілок найважливіші постатейні поправки профспілок, що гарантують трудові права працівників та захисні можливості профспілок та невраховані під час підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання.

4. Керівникам репрезентативних всеукраїнських профспілкових об'єднань, членам СПО об'єднань профспілок звернутися до депутатських фракцій у Верховній Раді України, народних депутатів України, з якими налагоджена співпраця, з метою підтримки ними під час голосування у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України поправок профспілок, що увійшли до блоку 1, а також тих поправок, що враховані під час підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання.

5. Голові СПО об'єднань профспілок надати народному депутату України - Представнику ФПУ у Верховній Раді України затверджений перелік найважливіших поправок, що гарантують трудові права працівників та захисні можливості профспілок та невраховані під час підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання, з метою їх підтримки під час голосування на пленарному засіданні парламенту проекту.

6. Керівникам територіальних об'єднань і організацій профспілок оперативно провести роз'яснювальну роботу з народними депутатами України, обраними за мажоритарними округами, з метою підтримки ними під час голосування на пленарному засіданні парламенту проекту Трудового кодексу України постатейних поправок профспілок, що увійшли до блоку 1, а також тих поправок, що враховані під час підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання.

7. Сформувати групу представників від СПО об'єднань профспілок для проведення відповідних консультацій (переговорів) з головами депутатських фракцій у Верховній Раді України, народними депутатами України, з якими налагоджена співпраця, щодо внесення ними «з голосу» поправок профспілок, що увійшли до блоку 1, у разі постатейного голосування проекту Трудового кодексу України.

8. У разі голосування у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України «в цілому», що унеможливить внесення до нього поправок профспілок, продовжити роботу з народними депутатами України, з якими налагоджена співпраця, в частині врахування цих поправок шляхом внесення відповідних змін до прийнятого Трудового кодексу України.

9. Під час голосування на засіданні парламенту проекту Трудового кодексу України провести акцію щодо підтримки постатейних поправок профспілок до нього.

Проблемна сфера: забезпечення повноцінного соціального захисту застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стислий опис проблеми:

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб нині становить 1280 грн, що складає лише 76% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З 1 січня 2015 року ліквідовано фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і членів їхніх сімей за рахунок коштів соціального страхування, що унеможливлює здійснення профілактичного лікування загальних захворювань, призводить до росту кількості захворювань (страхових випадків), інвалідизації працюючих, знижує якість трудового потенціалу країни. Крім того, не виконуються у повній мірі профілактичні заходи, передбачені вимогами ратифікованої Україною Конвенції МОП № 102.

Вимоги Конвенції № 102 стосовно доступності та якості медичних послуг не виконуються, оскільки медичні заклади офіційно та неофіційно на всіх етапах надання медичної допомоги вимагають сплати суттєвих коштів за власний рахунок пацієнтів, що для багатьох з них нереально. При цьому медичне соціальне страхування, яке дозволило б покривати такі витрати - не впроваджено.

Пропозиції / Вимоги:

1. Встановлення мінімальних розмірів страхових виплат на рівні не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

2. Відновлення фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їхніх сімей за рахунок коштів соціального страхування.

3. Впровадження загальнообов'язкового державного медичного соціального страхування.

Дії профспілок:

1. Участь представників профспілок у роботі правлінь фондів соціального страхування.

2. Участь у робочій групі Міністерства соціальної політики України з розробки законопроектів щодо імплементації Конвенції МОП № 102.

3. Супроводження законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо надання соціальних послуг), реєстр. № 2245, який очікує розгляду у Верховній Раді України.

4. Формулювання пунктів нової Генеральної угоди.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

1. Сприяти активізації роботи робочої групи Міністерства соціальної політики України з імплементації Конвенції МОП № 102 в частині загальнообов'язкового державного соціального страхування.

До внесення відповідних змін до законодавства

Керівництво ФПУ,
управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

2. Продовжити переговорний процес з Мінсоцполітики (Урядом) стосовно відновлення фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів соціального страхування після завершення реорганізації Фонду соціального страхування України.

Вересень-грудень 2017 р.

Керівництво ФПУ,
управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

3. Продовжити роботу з народними депутатами, депутатськими фракціями щодо підтримки законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо надання соціальних послуг) реєстр. № 2245.

Проблемна сфера: забезпечення гідних умов та належного рівня пенсійного забезпечення

Стислий опис проблеми:

Мінімальний розмір пенсії за віком майже вдвічі нижчий реального прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Тривалий час пенсії не підвищуються і не індексуються, що призвело до утворення значного розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки. Показник співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати в країні знизився з 56,1% у 2009 році до 30% у 2017 році. Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614) передбачено ліквідацію індексації пенсій відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», скасування пенсії за вислугу років вчителям, медикам, працівникам льотного складу цивільної авіації, спортсменам та іншим, «замороження» розмірів пенсій, призначених за «спеціальними» законами.

Пропозиції / Вимоги:

1. Врахування профспілкових пропозицій при прийнятті законопроекту № 6614.

2. Встановлення мінімального розміру пенсії за віком не нижче реального прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

3. Забезпечення підвищення раніше призначених пенсій з метою ліквідації розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки.

4. Законодавче врегулювання питання підвищення (індексації) пенсій, призначених за «спеціальними» законами.

Дії профспілок:

1. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вирішення проблем у сфері пенсійного забезпечення.

2. Вжиття заходів щодо підтримки Верховною Радою України профспілкових пропозицій до законопроекту № 6614.

3. Здійснення протестних акцій (за окремим рішенням).

4. Розгляд на засіданні НТСЕР (II декада вересня ц.р.) питання про хід розгляду у Верховній Раді України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614).

5. Включення пропозицій щодо вирішення проблем у сфері пенсійного забезпечення до проекту Генеральної угоди на наступний період.

Рівень

Заходи

Термін

Відповідальні

Національний

1. Звернення до депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України, народних депутатів України щодо підтримки профспілкових пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614), зокрема, щодо збереження коефіцієнта страхового стажу на рівні 1,35%, непідвищення до 35 років страхового стажу для призначення пенсій, не скасовувати пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників та інші.

вересень 2017 р.

Керівництво ФПУ, управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

2. Проведення інформаційних заходів на підтримку профспілкових пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614) під час його розгляду у Верховній Раді України.

вересень-жовтень 2017 р.

Керівництво ФПУ, членські організації ФПУ, управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

3. У разі неврахування профспілкових пропозицій у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614), звернутися до МОП щодо відповідності його норм Конвенції МОП № 102.

після прийняття Закону

Керівництво ФПУ, управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ,

4. Продовження роботи з Мінсоцполітики щодо вирішення проблем у сфері пенсійного забезпечення.

після прийняття Закону

Керівництво ФПУ, управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ,

5. Включення пропозицій щодо вирішення проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення до проекту Генеральної угоди на наступний період.

при опрацюванні проекту Генеральної угоди

Керівництво ФПУ, управління соціального страхування і пенсійного забезпечення, членські організації ФПУ

{Текст взято з сайту ФПУ http://www.fpsu.org.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: