open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
23.12.2003 N 10498/6/17-0516

ДПА України розглянула лист щодо порядку оподаткування у
2004 р. доходів фізичних осіб у вигляді процентів, дивідендів та
сум безпроцентних позик, що надаються роботодавцем своїм
працівникам, і повідомляє.
Положення щодо оподаткування зазначених доходів громадян,
визначених у Законі України від 22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 )
"Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), який
набирає чинності з 01.01.2004 р., розглядаються в комплексі, разом
із внесенням в існуючу систему оподаткування доходів фізичних осіб
суттєвих змін у цілому одночасно із зменшенням податкового тиску
на фізичних осіб та розширенням бази оподаткування, тобто
запровадженням оподаткування деяких видів доходів.
Зокрема, пп.4.2.12 ст.4 Закону ( 889-15 ) встановлено, що до
складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються
доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та
роялті, виграшів, призів; інші доходи, крім зазначених у п.4.3
цієї статті.
Такий вид доходу, як проценти на банківські депозити (вклади)
та дисконтні доходи за ощадними (депозитними) сертифікатами,
передбачається оподатковувати за ставкою у розмірі 5% від об'єкта
оподаткування, нарахованого податковим агентом, оскільки
відповідно до положень цього Закону ( 889-15 ) проценти, як вид
доходу, відносяться до пасивних доходів.
Відповідно до пп.4.3.17 ст.4 Закону ( 889-15 ) не включаються
до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу
платника податку дивіденди, які нараховуються на користь платника
податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною,
особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли
таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх
акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок
чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну
номінальну вартість таких нарахованих дивідендів.
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) визначено, що дивіденди - платіж, який провадиться
юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника)
корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів, емітованих такою
юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.
До дивідендів не включаються виплати юридичної особи,
пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше
емітованих такою юридичною особою.
З 01.01.2004 р. Законом ( 889-15 ) (п.9.3 ст.9) встановлено,
що доходи, які виплачуються платникам цього податку емітентом
корпоративних прав - резидентом, що є фізичною або юридичною
особою, у вигляді дивідендів (крім випадків, визначених у
пп. 4.3.17 Закону) кінцево оподатковуються податком з доходів
фізичних осіб при їх виплаті за їх рахунок за ставкою,
встановленою у п. 7.1 ст.7 Закону з урахуванням його "Прикінцевих
положень".
Щодо сум безпроцентних позик, то пп.4.3.23 ст.4 Закону
( 889-15 ) визначено, що не підлягає оподаткуванню основна сума
депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи
небанківської фінансової установи, яка повертається такому
платнику податку, та основна сума кредиту, що отримується
платником податку.
Згідно з ст. 374 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) за
договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій
стороні (позичальникові) у власність (в оперативне управління)
гроші або речі, визначені за родовими ознаками, а позичальник
зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або
рівну кількість речей того самого роду і якості. При цьому договір
позики вважається укладеним у момент передачі грошей або речей.
З урахуванням того, що позика підлягає поверненню, вона не
вважається доходом позичальника і, відповідно, протягом строку дії
договору не є об'єктом оподаткування. Тобто суми коштів, переданих
(наданих) податковим агентом (юридичною особою) фізичній особі -
платнику податку за договором позики, які фізична особа
(позичальник) повинна повернути позикодавцеві (податковому агенту)
у визначений договором термін, не підлягають оподаткуванню згідно
з пп.4.3.23 ст.4 Закону ( 889-15 ).
У разі якщо податковий агент погасить (сплатить) позику чи
її частину за рахунок своїх коштів (прибутку), тоді ця сума
вважатиметься доходом отриманим платником податку від його
працедавця як додаткове благо і повинна включатися до складі
їхнього місячного оподатковуваного доходу з часу її сплати за
рахунок коштів працедавця і оподатковуватися на загальних
підставах (частина "д" пп.4.2.9 ст.4 Закону ( 889-15 ).
Разом із наведеним слід додати, що згідно з "Прикінцевими
положеннями" норми Закону ( 889-15 ) у частині оподаткування
процентів на банківський депозит (вклад) набирають чинності з
01.01.2005 р.
Заступник Голови С.Лекарь
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: