open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2014  № 905


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2014 р.
за № 1193/25970

Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, пункту 18 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415, та пункту 11 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, з метою забезпечення підготовки експертних висновків про рівні надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15 вересня 2011 року № 1000 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2011 року за № 1173/19911.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.09.2014  № 905


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2014 р.
за № 1193/25970

ВИМОГИ
до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту 23 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, пункту 18 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 (далі - Порядок використання коштів), та пункту 11 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 (далі - Порядок класифікації).

2. Ці Вимоги визначають перелік і зміст документів, які необхідні для розгляду та підготовки ДСНС України експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру та соціальних надзвичайних ситуацій (далі - Експертний висновок).

Експертний висновок готується на підставі аналізу інформації, що містять документи, визначені цими Вимогами, та порівнянням отриманих даних із значеннями критеріїв рівнів надзвичайних ситуацій, визначених Порядком класифікації.

II. Перелік і зміст документів, необхідних для підготовки Експертного висновку

1. Для підготовки Експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями подаються до ДСНС України такі документи:

звернення центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - звернення);

протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - протокол) щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем;

розрахунок збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації;

довідка про порушення нормальних умов життєдіяльності;

довідка про гідрометеорологічні умови.

До переліку документів, які подаються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та використовуються для підготовки Експертного висновку, ДСНС України додає повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації, яке надається територіальними органами ДСНС України.

2. Зміст документів, які подаються до ДСНС України для підготовки Експертного висновку:

1) у зверненні наводиться короткий опис надзвичайної ситуації, в якому відображено причини її виникнення та наслідки; зазначено перелік населених пунктів і часовий інтервал дії надзвичайної ситуації, кількість загиблого та постраждалого населення, строк порушення нормальних умов життєдіяльності населення (вказується кількість осіб); розмір фінансування (місцеві бюджети, державні цільові програми, субвенції) заходів, направлених на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, а також обсяг асигнувань, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, на території яких вона виникла, і додатково - за рахунок резервних фондів місцевих бюджетів та матеріальних резервів;

2) у протоколі зазначаються узагальнена інформація про надзвичайну ситуацію, час її виникнення, зона дії та наслідки, рівень за класифікаційними ознаками; прийняті рішення щодо її ліквідації, залучені сили і засоби для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних заходів, а також обсяг матеріальних ресурсів і коштів, виділених з резервних фондів місцевих бюджетів та інших джерел.

До протоколу додаються:

список осіб, які внаслідок надзвичайної ситуації загинули або постраждали (особи, яким внаслідок дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації завдано тілесні ушкодження або які захворіли, що призвело до втрати працездатності), - вказуються прізвища, імена та по батькові осіб; дати народження; назви та реквізити документів, що посвідчують особу; місця проживання (реєстрації); реквізити свідоцтв про смерть загиблих і копії документів закладів охорони здоров’я, що підтверджують факти загибелі, лікування чи надання невідкладної медичної допомоги;

список осіб, які внаслідок надзвичайної ситуації залишилися без житлового будинку (приміщення) та/або евакуйованих, - вказуються прізвища, імена та по батькові осіб; дати народження; назви та реквізити документів, що посвідчують особу; інформація про реєстрацію місця проживання, відомості (площа, речові права) щодо житлових будинків (приміщень);

документи обстеження (паспорти, акти, протоколи перевірки) технічного стану об’єкта (у частині якісних та кількісних характеристик дефектів і пошкоджень об’єкта). У разі визнання жилого будинку (приміщення) непридатним для проживання додатково надається витяг з рішення виконавчого комітету місцевої ради згідно з Положенням про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року № 189, а в разі дорожньо-транспортних пригод, морських та річкових подій із суднами та аварій на виробництві (незалежно від форм власності) - матеріали розслідування (у разі наявності) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

3) розрахунок збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної ситуації, який розраховується відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 (із наданням інформації щодо форми власності об’єктів, які зазнали втрат), а у випадку завдання шкоди пам’яткам археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтним пам’яткам національного та місцевого значення - відповідно до Методики грошової оцінки пам’яток, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1447;

4) довідка про порушення нормальних умов життєдіяльності - інформація місцевого органу виконавчої влади про відсутність (строки припинення) питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осінньо-зимовий період), та/або про зміну технічного стану житлового будинку (приміщення), внаслідок якої він став аварійним або непридатним до експлуатації, та/або про зміну стану території (об'єкта), внаслідок якої проживання населення і провадження господарської діяльності на території (об'єкті) є неможливим;

5) довідка про гідрометеорологічні умови, видана Українським гідрометеорологічним центром, Центром з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим або обласним центром з гідрометеорології, у разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру.

III. Особливості підготовки та подання документів

1. Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації готується ДСНС України за дорученням Кабінету Міністрів України. У разі коли термін виконання доручення не вказано, розгляд поданих документів та надання Експертного висновку здійснюються ДСНС України у 10-денний строк після отримання доручення Кабінету Міністрів України. У разі невідповідності документів вимогам, зазначеним у розділі II цих Вимог, Експертний висновок не надається, а документи повертаються на доопрацювання.

2. У кожному конкретному випадку документи, що подаються до ДСНС України для підготовки Експертного висновку, комплектуються та готуються залежно від територіального поширення надзвичайної ситуації, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків; кількості людей, які внаслідок дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації загинули або постраждали або нормальні умови життєдіяльності яких порушено; розміру збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної ситуації, відповідно до вимог Порядку класифікації.

3. У разі здійснення класифікації надзвичайної ситуації, пов'язаної з втратами сільськогосподарських товаровиробників, до переліку документів обов'язково додається експертний висновок щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів, який готується згідно з пунктом 18 Порядку використання коштів.

4. Коригування (уточнення) Експертного висновку здійснюється ДСНС України на підставі документів, наданих центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, у разі збільшення негативних наслідків надзвичайної ситуації, але не пізніше тридцяти діб з дня її виникнення, за винятком надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, епідеміями та епізоотіями.

5. За достовірність і повноту інформації, що подається до ДСНС України для підготовки Експертного висновку, відповідає орган виконавчої влади, який її подає.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ
України
полковник міліції

Д.В. Горбась

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: