open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
30.12.2005 N 10-25-21463
Начальникам регіональних

відділень Фонду державного

майна України,

Голові Фонду майна

Автономної Республіки Крим

Щодо гуртожитків, приватизованих

у складі цілісних майнових комплексів

У зв'язку зі збільшенням звернень громадян на адресу органів
приватизації щодо порушення їх права на житло та приватизацію
житлової площі у гуртожитках, приватизованих у складі цілісних
майнових комплексів, Фонд державного майна України повідомляє
таке.
Під час включення вартості гуртожитків до вартості цілісних
майнових комплексів, що підлягали приватизації, органи
приватизації застосовували Закон України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) та інше законодавство, прийняте на
виконання цього Закону.
Але частиною 2 ст. 3 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) в редакції, яка діяла на момент
масової приватизації гуртожитків, чітко було визначено, що дія
цього Закону не поширюється на приватизацію об'єктів державного
земельного та житлового фондів.
Виходячи з положень статті 4 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ), до складу житлового фонду входять
житлові будинки, а також житлові приміщення в інших будівлях.
Житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях, що належать
державі, становлять державний житловий фонд.
Статтями 127-131 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 ) та
пунктом 3 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого
постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.86 N 208 ( 208-86-п ),
передбачено, що гуртожитки - це спеціально споруджені або
переобладнані для цієї мети житлові будинки. Враховуючи, що такі
житлові будинки належали підприємствам на праві повного
господарського відання, то їх, тобто гуртожитки, слід відносити до
об'єктів державного житлового фонду.
Спеціальним законодавством, яке регулює приватизацію
державного житлового фонду, є Закон України "Про приватизацію
державного житлового фонду" ( 2482-12 ).
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" ( 2482-12 ) державний житловий фонд -
це житловий фонд місцевих рад народних депутатів та житловий фонд,
який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному
управлінні державних підприємств, організацій, установ.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, гуртожитки як об'єкти
державного житлового фонду не підлягали приватизації відповідно до
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
Відповідно до частини 9 ст. 8 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) державний
житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні
або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та
установ, за їх бажанням може передаватись у комунальну власність
за місцем розташування будинків із наступним здійсненням їх
приватизації органами місцевої державної адміністрації та
місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону.
Зазначена норма не носить імперативного характеру, тобто не є
обов'язковою.
Отже, упродовж 1993-1995 років не існувало нормативних актів,
згідно з якими встановлювався обов'язок та порядок (процедура)
передачі житла до комунальної власності.
Ураховуючи відсутність чітких актів законодавства щодо
обов'язкової передачі гуртожитків, інших об'єктів державного
житлового фонду, що належали державним підприємствам, у комунальну
власність, керуючись роз'ясненнями Міністерства юстиції України
від 20.03.98 N 11-8-1122, Мінекономіки України від 17.03.98
N 23-23/378 та Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 09.03.98 N 5-79, органи приватизації
включали вартість гуртожитків (коридорного типу, тобто такі, на
які не видавалися ордери міських або районних адміністрацій на
постійне проживання і вони не могли бути приватизовані) до
вартості цілісних майнових комплексів підприємств, що підлягали
приватизації.
На підставі вищевикладеного, акти органів приватизації щодо
включення вартості гуртожитків до вартості ЦМК, що підлягають
приватизації, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.
При цьому, у разі наявності підстав визнання цих актів недійсними,
Фонд державного майна України вважає за доцільне в кожному
конкретному випадку розглядати можливість визнання таких позовів
із подальшим виключенням вартості гуртожитків із статутних фондів
за рішенням суду та передачі їх до комунальної власності.
У разі, якщо в статутних фондах господарських товариств,
створених у процесі приватизації, органам приватизації належить
100 % акцій, необхідно терміново розглянути питання прийняття
рішення про виключення гуртожитків із вартості статутних фондів
таких товариств та передачі їх до комунальної власності.
Якщо органам приватизації належить більше ніж 25 % акцій
статутних фондів господарських товариств, необхідно ініціювати
проведення загальних зборів акціонерів для розгляду питання
виключення гуртожитків із статутних фондів та передачі їх до
комунальної власності.
Голова Фонду В.Семенюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: