open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ
Л И С Т
27.01.2010 N 10-10
Голові Державної податкової

адміністрації України

Пану

Буряку Сергію Васильовичу
Копія: Заступнику Голови

Державної податкової

адміністрації України

Пану Лекарю Сергію Івановичу

Щодо питання оподаткування заробітної плати

фізичних осіб - нерезидентів

Вельмишановний Сергію Васильовичу!
Від імені Ради Директорів Американської Торгівельної Палати в
Україні (Палата) та компаній - Членів Палати засвідчуємо Вам свою
глибоку повагу та бажаємо успіхів. Наша організація є однією з найактивніших та найвпливовіших
громадських асоціацій та успішно працює в Україні з 1992 року.
Одним з головних завдань нашої асоціації є представництво
інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів, що працюють в
країні, а також сприяння появі нових інвесторів на цьому ринку.
Серед компаній та організацій - Членів Палати є представники більш
ніж 50 країн світу, включно з країнами Північної Америки, Європи,
Азії, Російської Федерації, України тощо, та які є лідерами у
відповідних сферах діяльності. Ці компанії надають робочі місця
сотням тисяч громадян України та відкривають їм можливості
професійного розвитку, що базується на міжнародній практиці.
Палата активно працює у складі Ради Інвесторів при Кабінеті
Міністрів, громадських рад та колегій при міністерствах та інших
державних установах України. При Палаті працює Комітет з питань оподаткування, який на
своєму засіданні обговорював питання оподаткування заробітної
плати фізичних осіб - нерезидентів і підготував конкретні
пропозиції з цього питання. При підготовці цього листа Палата провела консультації з
представниками українського бізнесу та опрацювала результати
проведених опитувань щодо оподаткування фізичних осіб
нерезидентів - найманих працівників (в опитуванні взяли участь
більше 60 провідних компаній). Як відомо, проблема полягає у трактуванні положень Закону
України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" N 889 ( 889-15 )
від 22 травня 2003 року, із змінами та доповненнями ("Закон") щодо
ставки податку, яка має застосовуватись до заробітної плати
фізичних осіб - нерезидент (які, як правило, є іноземними
громадянами), що працюють в Україні, а також щодо встановлення та
підтвердження податкового статусу резидента. В цьому листі ми висловлюємо спільну позицію членів Палати
щодо наступних проблем:
1. Проблема ставки податку Протягом більше 5 років (починаючи з 2004 року) Державна
податкова адміністрація України ("ДПАУ") займала позицію, що
заробітна плата, яка виплачується українським працедавцем
(резидентом) на користь фізичної особи - нерезидента (які як
правило є іноземними громадянами) оподатковується за ставкою 15%
(Наказ ДПАУ N 50 ( v0050225-04 ) від 29 січня 2004 року). Однак в середині 2009 року ДПАУ змінила правила, встановлені
нею в 2004 році, змінивши своє тлумачення положень Закону
( 889-15 ). Згідно до нової позиції ДПАУ до заробітної плати
працівників-нерезидентів (до моменту отримання Повідомлення
працедавця про самостійне визначення фізичною особою - іноземцем
резидентського статусу ("Повідомлення") застосовується подвійна
ставки податку на доход, тобто ставка 30%. Наказ ДПАУ N 50
( v0050225-04 ) було скасовано 18 грудня 2009 року та
23 грудня 2009 року вийшов оглядовий лист N 28593/7/17-0717
( v2859225-09 ), яким нові правила й були встановлені. Таким чином, ДПАУ кардинально змінила тлумачення норм діючого
законодавства з вкрай важливого для бізнесу питання (оскільки
відповідальність за правильність нарахування податку на доходи та
штрафні санкції в розмірі 200% несуть саме працедавці), незважаючи
на те, що відповідні норми Закону ( 889-15 ) не змінювалися. Крім
того, таку зміну було здійснено без проведення попередніх
консультацій з представниками українського бізнесу. Більше того,
до компаній-працедавців фізичних осіб - нерезидентів, які не
виконують нововведені вимоги, податкові органи застосовують
штрафні санкції у розмірі 200% донарахованого податку та такі
штрафні санкції застосовуються щодо минулих періодів, коли Наказ
ДПАУ N 50 ( v0050225-04 ) ще був чинним. Члени Палати розцінюють такі дії ДПАУ як неприйнятні,
непрозорі та такі, що створюють ризики, які неможливо передбачити
та що відштовхують іноземні компанії від здійснення інвестицій в
Україну. У зв'язку з цим, члени Палати звертаються до ДПАУ за
наступними пропозиціями: 1) Скасувати оглядовий лист ДПАУ N 28593/7/17-0717
( v2859225-09 ) від 23 грудня 2009 року та поновити дію Наказу
ДПАУ N 50 ( v0050225-04 ) (тобто, вернутися до первісної позиції
ДПАУ з цього питання). 2) В разі прийняття змін з боку ДПАУ та податкових органів з
питань тлумачення норм українського податкового законодавства, що
впливають на права чи обов'язки платників податків, застосовувати
нові правила гри лише до майбутніх податкових періодів, а в разі
якщо такі зміни в тлумаченні податкового законодавства є
суттєвими, просимо проводити попередні консультації з платниками
податків щодо таких змін. 3) Щодо існуючих перевірок платників податків за минулі
періоди з питань оподаткування заробітної плати фізичних осіб -
нерезидентів, що сплачується працедавцями - резидентами, та
донарахування податковими органами податку на доходи виходячи із
ставки податку 30% та нарахування 200% штрафних санкцій -
скасувати відповідні нарахування та штрафні санкції в процедурі
адміністративної апеляції.
2. Проблема визначення та підтвердження статусу податкового
резидента Визначення статусу податкового резидента України є іншою
актуальною проблемою, оскільки: (i) деякі види доходів фізичних
осіб, що є нерезидентами, оподатковуються за іншою ставкою, ніж
доходи резидентів (наприклад, доходи із українських джерел, що
виплачуються на користь фізичних осіб - нерезидентів іншими
нерезидентами, за загальним правилом підлягають оподаткуванню в
Україні за ставкою 30%, а не за ставкою 15%), (ii) резиденти, що
здійснюють виплату доходу із українських джерел на користь
іноземних громадян та є податковими агентами, підпадають під
високі штрафні санкції в разі застосування невірної ставки податку
на доход - 200%), та (iii) у випадку із іноземними громадянами, що
працюють чи проживають в Україні, так само як і у випадку із
українськими громадянами, що працюють чи проживають за межами
України, часто важко чітко визначити податковим резидентом якої
країни він чи вона є за існуючими критеріями статті 1.20 Закону
( 889-15 ); наприклад, якщо фізична особа має місце проживання в
Україні та в іноземній державі, а також має місце постійного
проживання в Україні та в іноземній державі, а також має тісні
особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) як в
Україні так і в іноземній державі (тобто центр життєвих інтересів
не можна визначити). Відповідно ж до Оглядового листа ( v2859225-09 ), єдиним
критерієм для визначення статусу резидента є перебування
іноземного громадянина на території України не менше 183 днів
протягом календарного року (що є лише одним із критеріїв
визначення статусу податкового резидента відповідно до Закону)
( 889-15 ). Крім того, згідно із Оглядовим листом ( v2859225-09 ) статус
податкового резидента ставиться у пряму залежність від
Повідомлення - лише ті іноземні громадяни, які самостійно визнали
себе податковими резидентами України (шляхом самостійного
визначення / обрання "основного місця проживання" в Україні) та
отримали Повідомлення від податкових органів, вважаються
резидентами України для цілей оподаткування, та лише з того
календарного місяця, в якому таке Повідомлення видане податковим
органом. Такий підхід явно не відповідає положенням статті 1.20 Закону
( 889-15 ), згідно з якою податковий статус фізичної особи (як
громадян України, так і іноземних громадян) визначається згідно із
чітко визначеними критеріями (а саме, місце проживання, місце
постійного проживання, центр життєвих інтересів, період
перебування в Україні, громадянство). Самостійне визначення фізичною особою статусу резидента
України шляхом визначення нею основного місця проживання на
території України є окремою підставою набуття статусу податкового
резидента України за власним вибором фізичної особи. Іншими
словами, навіть якщо фізична особа не є резидентом України згідно
із критеріями статті 1.20 Закону ( 889-15 ) (наприклад, оскільки
вона має постійне місце проживання в Україні та в іноземній
державі, а центр її життєвих інтересів знаходиться в іншій
державі), вона має право самостійно обрати статус українського
податкового резидента шляхом визначення нею основного місця
проживання в Україні. Єдиною вимогою Закону ( 889-15 ) для обрання
статусу податкового резидента в Україні є наявність місця
проживання в Україні та бажання та намір фізичної особи обрати
статус податкового резидента України. В такому випадку, фізична
особа-нерезидент, що самостійно обирає статус податкового
резидента України, має намір сплачувати податок на весь свій дохід
в Україні, як із українських джерел, так і з іноземних. Більш того вимога з боку податкових органів щодо самостійного
обрання іноземними громадянами Статусу податкового резидента
України та отримання іноземними громадянами Повідомлення для
визнання їх статусу українського резидента та застосування ставки
податку 15%, в той час як таке самостійне обрання та Повідомлення
не вимагається від громадян України (які теж можуть бути
нерезидентами України для цілей оподаткування), вважається
забороненою дискримінацією за більшістю міжнародних договорів
України про уникнення подвійного оподаткування. Наприклад, стаття 25.1 Конвенції про уникнення подвійного
оподаткування між Україною та США ( 840_576 ), передбачає, що: "Громадянин Договірної Держави (США) не буде підлягати в
другій Договірній Державі (Україні) будь-якому оподаткуванню або
пов'язаним з ним зобов'язанням (наприклад, надати Повідомлення),
яке є іншим або більш обтяжливим, ніж оподаткування і пов'язані з
ним зобов'язання, яким підлягають або можуть підлягати громадяни
тієї другої Держави (України) або третьої Держави за тих же
обставин." (Текст в дужках додано нами). Законом ( 889-15 ) також не передбачено жодних обмежень щодо
моменту, з якого у фізичної особи виникає право звернутись до
податкового органу стосовно самостійного обрання статусу резидента
України, та не передбачено обмежень щодо періоду, з якого фізична
особа, отримавши Повідомлення, вважається резидентом України для
цілей оподаткування. Вважаємо, що такі Повідомлення мають
видаватись за заявою фізичної особи в будь-який момент протягом
календарного року, та діяти протягом всього податкового року. Винятком з цього правила може бути ситуація, коли фізична
особа вперше в'їжджає в Україну чи остаточно залишає Україну; в
такому випадку, особа набуває статусу податкового резидента в
результаті самостійного обрання з дати видачі Повідомлення та
втрачає такий статус, коли вона залишає Україну. У зв'язку з цим, члени Палати звертаються до ДПАУ за
наступними пропозиціями: 1) Скасувати вимогу (існуючу практику) ДПАУ та податкових
органів, згідно з якою Повідомлення видається лише в разі
перебування фізичної особи - нерезидента на території України
протягом 183 календарних днів. 2) Єдиними підставами для видачі Повідомлення, згідно з
вимогами Закону ( 889-15 ), є (i) наявність місця проживання
фізичної особи - нерезидента в Україні та (ii) звернення такої
фізичної особи до податкового органу щодо самостійного обрання нею
статусу податкового резидента України. 3) Процедура видачі Повідомлення має бути прозорою та
швидкою. 4) Повідомлення має діяти протягом всього календарного
(звітного) року, в якому таке Повідомлення видане, за винятком
випадків, коли фізична особа вперше в'їжджає в Україну чи
остаточно залишає Україну; в такому випадку, особа набуває статусу
податкового резидента в результаті самостійного обрання з дати
(початку місяця) видачі Повідомлення та втрачає такий статус, коли
вона залишає Україну. 5) Наявність Повідомлення не може бути обов'язковою вимогою
для застосування 15% ставки податку до доходу фізичної особи
(зокрема, іноземних громадян), оскільки фізична особа може бути
резидентом України і на підставі інших критеріїв, що встановлені
статтею 1.20 Закону ( 889-15 ). Ми будемо вдячні Вам за можливість якнайшвидшого розгляду
зазначеного листа та, за можливість за необхідності, зустрітися та
обговорити це важливе питання більш детально. Будь ласка, ще раз
прийміть запевнення у нашій глибокій повазі та побажання успіху. У разі виникнення будь-яких питань або коментарів стосовно
цього листа, просимо Вас звертатися до нас за тел. 490-5800,
контактна особа - Олена Іванівна Лук'яненко, координатор Комітету.
Ми сподіваємось на продовження плідної співпраці з Вами та
відповідними структурами Вашого апарату у майбутньому.
З повагою,
Президент Х.Зукоскі

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: