open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Л И С Т
10.08.2010 N 10-18-10640
Міністерству економіки

України

Щодо оцінювання роботи центральних і місцевих

органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій,

здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату

та стану роботи із зверненнями інвесторів

На виконання пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2003 року N 779-р ( 779-2003-р ) "Деякі
питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з
поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями
інвесторів" та відповідно до листа Міністерства економіки України
від 16.07.2010 N 3901-22/271 Фонд державного майна України
надає, з урахуванням своєї компетенції, інформацію
за I півріччя 2010 року відповідно до форм звітів, затверджених
вищезазначеним розпорядженням та наказом Міністерства
економіки України від 17.07.2006 N 245 ( z0913-06 ) "Про
затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення
заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях
економіки та регіонах і відповідної форми звіту".
Заступник Голови Фонду І.Хотей

Додаток 1

ЗВІТ

Фонду державного майна України про результати

оцінювання роботи щодо залучення інвестицій,

здійснення заходів з поліпшення інвестиційного

клімату за I півріччя 2010 року

------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показник | I півріччя | I півріччя | Відхилення показника |Примітка| п/п| | 2010 року | 2009 року |----------------------| | | | | | +, - | % | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 1.|Фінансові результати | 276,51 | 133,57 | 142,94 |107,02 | (*) | |від звичайної діяльності| | | | | | |до оподаткування | | | | | | |підприємствах, що | | | | | | |(на отримали прибуток), | | | | | | |млн.грн. | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 2.|Обсяг промислового | 4829801800,00 |7289787400,00|-2459985600,00|-33,75 | (*) | |(сільськогосподарського)| | | | | | |виробництва, грн. | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 3.|Обсяг реалізованої | 844900,00 | 52090,00 | 792810,00 |1522,00| (*) | |промислової | | | | | | |(сільськогосподарської) | | | | | | |продукції (робіт, | | | | | | |послуг) на одну особу, | | | | | | |грн. | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 4.|Обсяг іноземних |1128862,485 тис.грн.| - | - | - | (**) | |інвестицій в основний |765132,710 тис. USD | | | | | |капітал |(на 01.07.2010 року | | | | | | |за весь період | | | | | | |проведення | | | | | | |приватизації | | | | | | |за наростаючим | | | | | | |підсумком) | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 5.|Частка інноваційно | - | - | - | - | | |активних підприємств, % | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 6.|Освоєно інвестицій в | 12,87 | 150,00 | -137,13 |-91,42 | (*) | |основний капітал на одну| | | | | | |особу, грн. | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 7.|Частка збиткових | 33,0 | 60,00 | -27,00 |-45,00 | (*) | |підприємств | | | | | | |(дестимулятор), % | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 8.|Приріст кредиторської | 19626,60 | -3451864,60 | -3432238,00 | 99,43 | (*) | |заборгованості перед | | | | | | |бюджетом за рік | | | | | | |(дестимулятор), тис.грн.| | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 9.|Приріст дебіторської | -1138604,10 |-25487046,40 | -24348442,30 | 95,53 | (*) | |заборгованості за рік | | | | | | |(дестимулятор), тис.грн.| | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 10.|Здійснення заходів щодо | 100 | 100 | 0 | 0 | | |виконання Програми | | | | | | |розвитку інвестиційної | | | | | | |діяльності | | | | | | |на 2002-2010 роки | | | | | | |( 1801-2001-п ), % | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 11.|Кількість регіональних | 8 | 4 | +4 | 100,0 | | |веб-сторінок, стор. | | | | | | ---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------| 12.|Кількість користувачів | 720 | 591 | +129 | 21,83 | | |мережі Інтернет, | | | | | | |тис.чол. | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) - у сфері корпоративного управління щодо підприємств, у
статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків
(без урахування господарських товариств, функції з управління
корпоративними правами держави яких передано від ФДМУ до інших
міністерств та холдингових компаній, що за нормативом подають
звітність за I півріччя до 14 серпня поточного року); (**) - умовами договору купівлі-продажу обсяг інвестицій, що
передбачається до внесення інвестором у підприємство, є
диференційованим по роках в залежності від потреб підприємства та
планів його модернізації та технічного переозброєння. На
сьогоднішній день Фонд має можливість надати матеріали щодо
іноземних інвестицій в основний капітал лише у вигляді інформації,
яка складається з даних регіонів, які мають базу договорів (діючих
та знятих з контролю), що містять інвестиційні зобов'язання, за
якими кошти інвесторів надходять в основний капітал приватизованих
об'єктів на кінець першого півріччя 2010 року (за весь період
проведення приватизації за наростаючим підсумком). Порівняти
інформацію з відповідним періодом попереднього року не дозволяє
програмне забезпечення супроводження баз даних.

Додаток 2

ЗВІТ

Фонду державного майна України

про результати моніторингу умов інвестиційної

діяльності та стану роботи із зверненнями

інвесторів за I півріччя 2010 року

------------------------------------------------------------------ | Кількість| Зміст звернень |Зміст роботи із | |звернень у| | зверненнями | | звітному | | | | періоді | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| 1. Надання | 78 | | | роз'яснень | | | | положень | | | | нормативно- | | | | правових актів,| | | | усього у тому | | | | числі з питань:| | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - оподаткування| - | - | - | ---------------+----------+--------------------+----------------| - власності | 13 |З питань придбання |Надані | | |акцій ВАТ |відповідні | | |"Макошинський завод |роз'яснення. | | |"Сільгоспмаш". | | | |--------------------+----------------| | |З питань придбання |Надані | | |акцій |відповідні | | |ВАТ "ТК Стиль". |роз'яснення. | | |--------------------+----------------| | |Щодо відчуження |Надана | | |нерухомого майна |відповідь. | | |ВАТ "Прилуцьке | | | |племпідприємство". | | | |--------------------+----------------| | |Щодо незаконного |Надана | | |втручання в |відповідь. | | |діяльність | | | |Корюківського | | | |райсількомунгоспу з | | | |боку Корюківської | | | |районної ради. | | | |--------------------+----------------| | |Щодо ситуації |Проінформовано | | |в ДП "Трест". |про можливість | | | |розв'язання | | | |проблеми шляхом | | | |звернення до | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики. | | |--------------------+----------------| | |Про право власності |Надані | | |на приватизований |роз'яснення | | |об'єкт. |застосування | | | |норм ст. 22 | | | |Закону України | | | |"Про | | | |приватизацію | | | |невеликих | | | |державних | | | |підприємств | | | |(малу | | | |приватизацію)" | | | |( 2171-12 ). | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |ініціативної групи |відповідь. | | |профспілки ВАТ | | | |"Костянтинівський | | | |хлібокомбінат" щодо | | | |приватизації ВАТ. | | | |--------------------+----------------| | |Щодо продажу пакета |Надана | | |акцій ВАТ |відповідь. | | |"Укрвуглепостач". | | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |гр. Доломана О.І. |відповідь. | | |з питання надання | | | |інформації стосовно | | | |об'єктів | | | |приватизації. | | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |гр. Пономаренко В.А.|відповідь. | | |відносно продажу | | | |акцій ВАТ | | | |"Сніжнянське СРП". | | | |--------------------+----------------| | |Звернення ЗАТ "ОТІС"|Підготовлено | | |щодо внесення змін |проект | | |до Договору |Додаткової угоди| | |купівлі-продажу |до Договору для | | |N КПП-502 |розгляду на | | |від 31.07.2006. |засіданні | | | |комісії з питань| | | |внесення змін до| | | |договорів | | | |купівлі-продажу | | | |державного | | | |майна. | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |ТОВ "Інвестбуд" щодо|відповідь, що | | |внесення змін до |Фонд | | |Договору |розглядатиме | | |купівлі-продажу |питання щодо | | |N КПП-568 |доцільності | | |від 28.04.2010. |внесення | | | |запропонованих | | | |змін після | | | |отримання | | | |необхідних | | | |документів. | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |ПП Кучера М.В. щодо |відповідь, що | | |внесення змін |Фонд | | |до Договору |розглядатиме | | |купівлі-продажу |питання щодо | | |N 41-КПНБ |доцільності | | |від 28.07.2010. |внесення | | | |запропонованих | | | |змін після | | | |отримання | | | |необхідних | | | |документів. | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |ТОВ "М-Гарант" щодо |відповідь, що | | |внесення змін |Фонд | | |до Договору |розглядатиме | | |купівлі-продажу |питання щодо | | |N КПП-561 |доцільності | | |від 07.12.2009. |внесення | | | |запропонованих | | | |змін після | | | |отримання | | | |необхідних | | | |документів. | | | |Запропоновано | | | |доопрацювати | | | |наданий проект | | | |Додаткової угоди| | | |з метою його | | | |приведення у | | | |відповідність з | | | |вимогами чинного| | | |законодавства. | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Ухвалою | | |ТОВ "Компанія |господарського | | |"Інноваційно- |суду м. Києва | | |технічний центр" |від 01.07.2010 | | |щодо укладення |затверджено | | |мирової угоди по |мирову угоду у | | |врегулюванню спору, |справі N 40/251,| | |що виник з приводу |укладену між | | |виконання умов |ТОВ "Компанія | | |договору |"Інноваційно- | | |купівлі-продажу |технічний центр"| | |пакета акцій |та ФДМУ. | | |ВАТ "Конотопський | | | |ремонтно-механічний | | | |завод". | | | |--------------------+----------------| | |Звернення "Заводу |Протоколом | | |крупних електричних |комісії з питань| | |машин" щодо |внесення змін до| | |укладення мирової |договорів | | |угоди у справі |купівлі-продажу | | |N 5/18 по виконанню |відмовлено в | | |умов договору |укладанні | | |купівлі-продажу |мирової угоди. | | |пакета акцій | | | |ВАТ "Південний | | | |електромашино- | | | |будівний завод". | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - сертифікації | 1 |Звернення |Надана | та ліцензування| |гр. Клюєвої Л.І. |відповідь. | | |стосовно | | | |використання | | | |приватизаційного | | | |майнового | | | |сертифіката. | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - реєстрації | 1 |Звернення |Надані необхідні| | |ВАТ "Городнянське по|роз'яснення. | | |відгодівлі худоби" | | | |щодо процедури | | | |створення ВАТ. | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - повноважень | 8 |Щодо особливостей |Надано необхідні| центральних | |застосування Закону |роз'яснення | (місцевих) | |України "Про |господарським | органів | |управління об'єктами|товариствам та | виконавчої | |державної власності"|арбітражним | влади | |( 185-16 ) |керуючим. | | |з питань відчуження | | | |майна та погодження | | | |Фондом планів | | | |санації та | | | |мирової угоди в | | | |процедурі санації | | | |господарських | | | |товариств з | | | |корпоративними | | | |правами держави | | | |понад 25 відсотків | | | |їх статутного | | | |капіталу. | | | |--------------------+----------------| | |Проведення семінару |Надані | | |за участю голів |роз'яснення щодо| | |районних та |передачі у | | |сільських рад |комунальну | | |Черкаської області. |власність і | | | |збереження | | | |державного | | | |майна, що не | | | |увійшло до | | | |статутних | | | |капіталів | | | |господарських | | | |товариств. | | |--------------------+----------------| | |Щодо оформлення |Надані | | |права користування |роз'яснення з | | |земельною ділянкою, |урахуванням | | |на якій розташований|положень | | |об'єкт приватизації.|нормативно- | | | |правових актів. | ---------------+----------+--------------------+----------------| - з інших | 55 |Про умови продажу |Надані | питань | |об'єктів разом із |роз'яснення | | |земельними |застосування | | |ділянками. |положень | | | |постанови КМУ | | | |від 08.07.2009 | | | |N 689 | | | |( 689-2009-п ) | | | |"Про | | | |затвердження | | | |Порядку продажу | | | |об'єктів, що | | | |підлягають | | | |приватизації, | | | |разом із | | | |земельними | | | |ділянками | | | |державної | | | |власності". | | |--------------------+----------------| | |Звернення ВАТ |Надані необхідні| | |"Макошинський завод |роз'яснення. | | |"Сільгоспмаш" та | | | |ВАТ "ТК Стиль" щодо | | | |застосування норм | | | |Закону України "Про | | | |акціонерні | | | |товариства" | | | |( 514-17 ). | | | |--------------------+----------------| | |Звернення ВАТ |Надані необхідні| | |"Макошинський завод |роз'яснення. | | |"Сільгоспмаш" та ВАТ| | | |"ТК Стиль" з питань | | | |сплати дивідендів у | | | |2010 році. | | | |--------------------+----------------| | |Щодо внесення змін |Розглянуто | | |до договорів |представлені | | |купівлі-продажу |матеріали на | | |державного майна, |відповідність | | |в т.ч. щодо |вимогам | | |продовження термінів|нормативно- | | |будівництва об'єктів|правової та | | |приватизації. |законодавчої | | | |бази, укладено 4| | | |договори про | | | |внесення змін до| | | |договорів | | | |купівлі-продажу.| | | |Надані | | | |роз'яснення щодо| | | |переліку | | | |документів, які | | | |необхідні для | | | |внесення змін до| | | |договорів | | | |купівлі-продажу.| | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |гр. Козлової О.Д. |відповідь. | | |щодо участі в | | | |конкурсі по | | | |приватизації | | | |нежитлового | | | |приміщення в | | | |м. Шахтарськ по | | | |вул. Щербакова, 39. | | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |гр. Лакшіна О.С. |відповідь. | | |стосовно | | | |приватизації | | | |нежитлового | | | |приміщення в | | | |м. Єнакієве, | | | |вул. Жовтнева, 38. | | | |--------------------+----------------| | |Щодо участі |Проведена робота| | |потенційних |з усіма | | |інвесторів в |інвесторами з | | |конкурсах з продажу |роз'яснення | | |пакетів акцій ВАТ, |положень | | |що оголошувалися |нормативно- | | |ФДМУ у I півріччі |правових актів, | | |2010 року. |що регулюють | | | |процедуру | | | |проведення | | | |конкурсів з | | | |продажу пакетів | | | |акцій | | | |акціонерних | | | |товариств. | ---------------+----------+--------------------+----------------| 2. Розгляд | 7 | | | скарг, усього | | | | у т.ч. щодо | | | | роботи: | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - центральних | - | - | - | (місцевих) | | | | органів | | | | виконавчої | | | | влади | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - органів | - | - | - | місцевого | | | | самоврядування | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - органів | - | - | - | контролю | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - податкових | - | - | - | органів | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - суб'єктів | - | - | - | підприємницької| | | | діяльності | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - з інших | 7 |Звернення орендарів |Надана | питань | |СПД Дементьєва Д.В. |відповідь. | | |та Гурькова Р.П. з | | | |питання оренди | | | |приміщення для | | | |розміщення об'єктів | | | |торгівлі в | | | |м. Єнакієве по | | | |вул. Фурманова, 15. | | | |--------------------+----------------| | |Скарга підприємства |Надана | | |"Владислава" |відповідь. | | |Всеукраїнської | | | |організації | | | |інвалідів "Спілка | | | |організації | | | |інвалідів України" | | | |стосовно | | | |приватизації | | | |нежитлового | | | |приміщення у | | | |м. Краматорськ по | | | |вул. | | | |Машинобудівників, | | | |32. | | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Надана | | |гр. Мірного Л.П. |відповідь. | | |щодо діяльності | | | |Довірчого товариства| | | |"Донтраст" та ЗАТ | | | |"Український будинок| | | |Селенга". | | | |--------------------+----------------| | |Звернення мешканців |Надана | | |гуртожитку в |відповідь. | | |м. Донецьк по | | | |вул. 50-її | | | |Гвардійської | | | |дивізії, 33 щодо | | | |передачі гуртожитку | | | |у комунальну | | | |власність | | | |територіальної | | | |громади м. Донецька.| | | |--------------------+----------------| | |Щодо прав власності |Надано | | |акціонера |роз'яснення | | |товариства. |застосування | | | |Законів України | | | |"Про цінні | | | |папери та | | | |фондову біржу" | | | |( 3480-15 ), | | | |"Про | | | |господарські | | | |товариства" | | | |( 1576-12 ). | | |--------------------+----------------| | |Щодо неправомірних |Надано | | |дій керівника |інформацію щодо | | |державного |здійснення РВ | | |підприємства. |ФДМУ по | | | |Закарпат- | | | |ській обл. | | | |функцій | | | |управління | | | |майном | | | |державного | | | |підприємства в | | | |зв'язку з | | | |прийняттям | | | |рішення про | | | |приватизацію та | | | |про результати | | | |проведених | | | |перевірок майна | | | |підприємства. | ---------------+----------+--------------------+----------------| 3. Розгляд | 45 | | | пропозицій, | | | | усього у тому | | | | числі щодо: | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - поліпшення | - | - | - | роботи | | | | центральних | | | | (місцевих) | | | | органів | | | | виконавчої | | | | влади | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - удосконалення| 1 |Звернення колективу |Надані | нормативно- | |ТОВ "Черкаська |роз'яснення щодо| правових актів | |фабрика хімчистки" |нормативно- | | |з пропозицією |правових актів з| | |проведення тендерів |порушених | | |з надання послуг на |питань. | | |умовах укладання | | | |угод на термін | | | |не менше 3-х років | | | |та здійснення | | | |оподаткування СПД за| | | |єдиними правилами. | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - реалізації | 6 |Щодо Регіональної |Надано | соціальних | |угоди між Донецькою |відповідь. | проектів, у | |ОДА, профспілковими | | тому числі | |об'єднаннями | | разом з | |Донецької області та| | центральними | |Донецькою обласною | | (місцевими) | |організацією | | органами | |роботодавців. | | | |--------------------+----------------| | |Щодо протиправного |Направлено | | |захоплення та |пропозиції | | |поглинання Менського|комісії | | |санаторію "Остреч" в|Чернігівської | | |Чернігівській |ОДА. | | |області. | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - розвитку | 3 |Щодо розробки |Надані | інвестиційної, | |довгострокової |пропозиції щодо | виробничої та | |програми залучення |створення | соціальної | |інвестицій в |сприятливих умов| інфраструктури | |розвиток Черкаської |для розвитку і | | |області на |забезпечення | | |2011-2015 р.р. |ефективної | | | |діяльності | | | |малого | | | |підприємництва, | | | |внесення змін | | | |до земельного | | | |законодавства. | | |--------------------+----------------| | |Щодо здійснення |Надана згода на | | |поліпшень державного|проведення робіт| | |майна, що |по здійсненню | | |знаходиться |поліпшень та | | |в оренді. |збільшення | | | |вартості | | | |державного | | | |майна. | | |--------------------+----------------| | |Звернення |Внесені | | |ПП "Абсолютбуд" щодо|пропозиції щодо | | |залучення інвестицій|виключення ВАТ | | |з метою покращення |"Хімтекстильмаш"| | |фінансового стану, |з переліку | | |розвитку виробництва|об'єктів, що | | |на ВАТ |заборонені до | | |"Хімтекстильмаш". |приватизації. | ---------------+----------+--------------------+----------------| - стимулювання | 6 |Щодо пошуку |Щомісяця | інвестиційної | |потенційних покупців|надається | діяльності з | |для продажу об'єктів|інформація про | боку | |приватизації та |об'єкти, що | центральних | |сприяння реалізації |пропонуються до | (місцевих) | |пропозицій. |продажу. | органів | | | | виконавчої | | | | влади | | | | ---------------+----------+--------------------+----------------| - з інших | 29 |Щодо перенесення, в |РВ ФДМУ по | питань | |зв'язку з |Черкаській обл. | | |економічними |внесені зміни | | |труднощами, термінів|до 1 договору | | |виконання умов |купівлі-продажу | | |договорів купівлі- |ОНБ та | | |продажу ОНБ, де |продовжені | | |передбачено |терміни | | |зобов'язання щодо |виконання | | |переоформлення права|зобов'язань щодо| | |власності |переоформлення | | |забудовника та |права власності | | |завершення |забудовника. | | |будівництва. | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: