open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.05.2015  № 9

Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

З урахуванням змін, унесених до чинного законодавства України, керуючись пунктом 8 частини другої статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 року № 5 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України для підготовки наукових висновків з питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо відповідної норми права;

- попередній розгляд проектів висновків Пленуму Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення";

2) у реченні другому абзацу третього пункту 2 слова "та його заступник" вилучити;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"Члени Ради відповідно до визначеної судової спеціалізації за зверненням суддів Суду надають наукові висновки, щодо питань, визначених пунктом 1 цього Положення. На прохання голови Ради члени Ради також вивчають питання, що виникають у судовій практиці, і подають до Суду рекомендації щодо:

а) проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

б) попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

в) інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

У разі необхідності голова Ради може скликати засідання Ради. Засідання Ради вважається повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Ради. До засідання членам Ради заздалегідь надсилаються поштовим або електронним зв'язком порядок денний і матеріали з питань, що виносяться на обговорення";

4) у пункті 4 абзац третій виключити;

5) пункт 6 доповнити:

після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"- організація направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених підпунктами "а" - "в" пункту 3 цього Положення";

у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"Направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених пунктом 1 цього Положення, здійснює управління забезпечення діяльності відповідної судової палати Суду";

у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

6) в абзаці шостому пункту 7 слова "за поданням заступника Голови Суду" вилучити;

7) у додатку до Положення:

а) увести до персонального складу Ради:


БАРБАРУ
Валентина Петровича

-

заступника Голови Верховного Суду України, заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук, обравши його головою Ради;


ОНІЩУКА
Миколу Васильовича

-

доктора юридичних наук (за адміністративно-правовою спеціалізацією);

б) вивести з персонального складу Ради Кривенка Віктора Васильовича - секретаря Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, кандидата юридичних наук;

в) слова "Прилуцький Сергій Валентинович - кандидат юридичних наук" замінити словами "Прилуцький Сергій Валентинович -доктор юридичних наук";

г) слова "Отраднова Олеся Олександрівна - кандидат юридичних наук" замінити словами "Отраднова Олеся Олександрівна - доктор юридичних наук";

ґ) слова "Гетманцев Данило Олександрович - кандидат юридичних наук" замінити словами "Гетманцев Данило Олександрович - доктор юридичних наук";

д) слова "Бичкова Світлана Сергіївна - кандидат юридичних наук" замінити словами "Бичкова Світлана Сергіївна - доктор юридичних наук".

Голова
Верховного Суду УкраїниЯ.М. Романюк

Секретар
Пленуму Верховного Суду
України

Ю.Л. Сенін

{Текст взято з сайту Верховного Суду http://www.scourt.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: