open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2010 N 1047

Про упорядкування платних

адміністративних послуг

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня
2009 р. N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи щодо упорядкування
державних, у тому числі адміністративних послуг" та від 11 жовтня
2010 р. N 915 ( 915-2010-п ) "Деякі питання надання
адміністративних послуг", резолюції Першого віце-прем'єр-міністра
від 21 жовтня 2010 р. N 62295/4/1-10 та з метою упорядкування
адміністративних послуг, що надаються Міністерством освіти і
науки, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік платних адміністративних послуг, що
надаються Міністерством освіти і науки, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.07.2007 N 643
( v0643290-07 ) "Про порядок надання адміністративних послуг
Міністерства освіти і науки України".
3. Адміністративно-господарському департаменту
(Ворошиловський О.В.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України та розмістити на офіційному веб-сайті
Міністерства www.mon.gov.ua, інтернет-порталі "Єдине освітнє
інформаційне вікно України" (www.osvita.com).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Кулікова П.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

02.11.2010 N 1047

ПЕРЕЛІК

платних адміністративних послуг,

що надаються Міністерством

освіти і науки України

------------------------------------------------------------------ п/п| Найменування | Надавач послуги | Нормативний акт, у | N | адміністративних | | відповідності з | | послуг | | яким надається | | | | послуга | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 1. |Проставлення |Департамент |постанова Кабінету | |спеціального штампу|наукової діяльності|Міністрів України | |"Apostille" |та ліцензування |від 18 січня 2003 р.| |(спрощена процедура|вищих навчальних |N 61 ( 61-2003-п ) | |легалізації |закладів |"Про надання | |документів про | |повноважень на | |освіту) | |проставлення | | | |апостіля, | | | |передбаченого | | | |Конвенцією, що | | | |скасовує вимогу | | | |легалізації | | | |іноземних офіційних | | | |документів" | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 2. |Видача ліцензій на |Державний |Закон України "Про | |виробництво дисків |департамент |особливості | |для лазерних систем|інтелектуальної |державного | |зчитування, |власності |регулювання | |матриць | |діяльності | | | |суб'єктів | | | |господарювання, | | | |пов'язаної з | | | |виробництвом, | | | |експортом, | | | |імпортом дисків | | | |для лазерних систем | | | |зчитування, | | | |матриць" ( 2953-14 )| ---+-------------------+-------------------+--------------------| 3. |Видача свідоцтв про|Державний |Закон України "Про | |облік організацій |департамент |авторське право і | |колективного |інтелектуальної |суміжні права" | |управління |власності |( 3792-12 ) | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 4. |Видача свідоцтв про|Державний |Закон України "Про | |визначення |департамент |авторське право і | |організації |інтелектуальної |суміжні права" | |колективного |власності |( 3792-12 ) | |управління | | | |уповноваженою | | | |організацією | | | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 5. |Видача контрольних |Державний |Закон України "Про | |марок на |департамент |розповсюдження | |розповсюдження |інтелектуальної |примірників | |примірників |власності |аудіовізуальних | |аудіовізуальних | |творів, фонограм, | |творів фонограм, | |відеограм, | |відеограм, | |комп'ютерних | |комп'ютерних | |програм, баз | |програм, баз даних | |даних" ( 1587-14 ) | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 6. |Нострифікація |Департамент |Закони України "Про | |(визнання іноземних|наукової діяльності|освіту" ( 1060-12 ),| |документів про |та ліцензування |"Про вищу | |освіту) |вищих навчальних |освіту" ( 2984-14 ),| | |закладів |наказ | | | |Міністерства освіти | | | |і науки України від | | | |20.08.2003 N 563 | | | |( z0878-03 ) "Про | | | |затвердження | | | |Положення про | | | |визнання іноземних | | | |документів про | | | |освіту", | | | |зареєстрований в | | | |Міністерстві | | | |юстиції України | | | |30.09.2003 | | | |N 878/8199 | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 7. |Проведення |Апарат Державної |постанова Кабінету | |акредитації вищих |акредитаційної |Міністрів України | |навчальних закладів|комісії |від 9 серпня 2001 р.| |та вищих | |N 978 ( 978-2001-п )| |професійних училищ | |"Про затвердження | | | |Положення про | | | |акредитацію вищих | | | |навчальних закладів | | | |і спеціальностей у | | | |вищих навчальних | | | |закладах та вищих | | | |професійних | | | |училищах", наказ | | | |Міністерства освіти | | | |і науки України від | | | |04.06.2002 N 321 | | | |( z0499-02 ) "Про | | | |встановлення | | | |нормативів витрат, | | | |пов'язаних з | | | |проведенням | | | |акредитації", | | | |зареєстрований в | | | |Міністерстві | | | |юстиції України | | | |12.06.2002 | | | |N 499/6787 | ---+-------------------+-------------------+--------------------| 8. |Проведення |Апарат Державної |постанова Кабінету | |ліцензійної |акредитаційної |Міністрів України | |експертизи вищих |комісії |від 8 серпня 2007 р.| |навчальних закладів| |N 1019 | |та вищих | |( 1019-2007-п ) "Про| |професійних училищ | |ліцензування | | | |діяльності з | | | |надання освітніх | | | |послуг" | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: