open Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 травня 2013 р. № 380
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 564 від 17.07.2013
№ 65 від 01.03.2014
№ 71 від 05.03.2014
№ 409 від 17.06.2015
№ 609 від 05.08.2015
№ 1171 від 30.12.2015
№ 229 від 25.03.2016
№ 546 від 23.08.2016
№ 704 від 30.08.2017
№ 1209 від 27.12.2018
№ 337 від 17.04.2019
№ 827 від 14.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу дев’ятнадцятого підпункту 3 пункту 64 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 380

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 65 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові жилі приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2011 р., № 99, ст. 3621; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) пункт 2 після слів “особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ” доповнити словами “, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) в абзаці першому пункту 10 слова “державної пожежної охорони,” виключити;

3) абзац четвертий пункту 11 та абзац перший пункту 14 після слів “Державною інспекцією техногенної безпеки” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

3. У пункті 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 23, ст. 770):

1) абзац перший після слів “військової служби” доповнити словами “, служби цивільного захисту”;

2) абзац третій після слова “ДПтС” доповнити словом “, ДСНС”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови № 229 від 25.03.2016}

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст. 3910):

1) в абзаці третьому пункту 4 постанови слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити;

2) в абзаці першому пункту 7, абзаці другому пункту 71 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “Держтехногенбезпеки,” виключити.

6. У додатку 2 до Положення про порядок фінансування витрат на утримання статутних, міждержавних, галузевих і міжгалузевих органів Співдружності Незалежних Держав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. № 136 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 70, число 41, с. 44), слова “Держкомгідромет” та “МНС” замінити словом “ДСНС”.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 343 “Про створення державної служби медицини катастроф” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 63):

1) в абзаці другому пункту 2 слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) в абзаці першому пункту 2 та абзаці першому пункту 4 Положення про координаційні комісії державної служби медицини катастроф, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. № 912 “Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 47; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2010 р., № 41, ст. 1355):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

9. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213, № 81, ст. 3283), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

10. У тексті Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1894; 2008 р., № 66, ст. 2212; 2012 р., № 93, ст. 3779), слова “підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” та “органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки” у всіх відмінках замінити словами “органи та підрозділи ДСНС” у відповідному відмінку.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 827 від 14.08.2019}

12. У Комплексній програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174; 2010 р., № 100, ст. 3555; 2012 р., № 24, ст. 917):

1) в абзаці восьмому розділу “Загальні положення” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

2) у тексті додатків 1-3 до Програми слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285; 2003 р., № 23, ст. 1080; 2006 р., № 1-2, ст. 43; 2007 р., № 52, ст. 2097; 2008 р., № 69, ст. 2314; 2010 р., № 7, ст. 326, № 45, ст. 1469, № 91, ст. 3224; 2011 р., № 44, ст. 1795):

1) у назві і тексті постанови слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці першому пункту 1 слова “органами державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та її територіальними органами”;

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

“2. Дозвіл видається ДСНС та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні органи ДСНС) безоплатно.”;

в абзаці другому:

перше речення викласти в такій редакції: “ДСНС видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається ДСНС за погодженням з Держпідприємництвом.”;

у другому реченні слова “за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду” замінити словами “за рішенням Головного державного інспектора України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами ДСНС, визначаються відповідно наказом територіального органу ДСНС в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.”;

в абзаці другому пункту 3 слово “МНС” замінити словом “Міноборони”;

у пункті 7 слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

в абзаці п’ятому пункту 111 слово “МНС” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у тексті Порядку слова “орган державного пожежного нагляду” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний орган ДСНС” у відповідному відмінку і числі;

у додатках до Порядку:

у додатках 1 і 2 слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”, а слова “органу Держтехногенбезпеки” - словами “територіального органу ДСНС”;

у додатку 4 слова “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1350, № 57, ст. 1930; 2010 р., № 86, ст. 3042; 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) у пункті 2 слова “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

2) у примітці до норм заміни продуктів і фуражу під час їх видачі для годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

17. В абзаці третьому пункту 18 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 554, № 91, ст. 3691), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 3, ст. 98; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 97, ст. 3541):

1) в абзацах першому і третьому пункту 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у підпунктах “б” - “ґ”, “ж”, “л” пункту 1 та абзаці третьому пункту 7 приміток до норми № 1 - загальновійськова, абзаці третьому підпункту “б”, підпунктах “д”, “є”, “ж” пункту 1 приміток до норми № 2 - льотна та пункті 1 приміток до норми № 5 - лікувальна норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

19. В абзаці першому пункту 18 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки та абзаці першому пункту 8 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357; 2004 р., № 10, ст. 617; 2011 р., № 73, ст. 2746), слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словом “ДСНС”.

20. У тексті графи “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 38, ст. 1776; 2011 p., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 62, ст. 2520, № 77, ст. 3120, № 80, ст. 3224, № 93, ст. 3788), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

21. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163; 2012 р., № 55, ст. 2213), слова “МНС і Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

23. У пункті 15 Порядку надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 908 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антартику” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1198; 2012 р., № 60, ст. 2428), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1209 від 27.12.2018}

25. У Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2008 р., № 27, ст. 841; 2009 р., № 68, ст. 2359; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слова “органу державного пожежного нагляду” замінити словами “територіального органу ДСНС”;

в абзаці другому слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) у пункті 8 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

3) в абзаці другому пункту 9 слова “державного нагляду у сфері пожежної безпеки” та “органам державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

4) у пункті 10 слова “Держтехногенбезпеки інформацію” замінити словами “ДСНС інформацію”, а слова “затвердженими Держтехногенбезпеки” замінити словами “затвердженими Міноборони”;

5) у пунктах 11 і 22 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словами “територіальні органи ДСНС”;

6) у пункті 24 слова “Органи державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та його територіальні органи”.

26. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р., № 2, ст. 87; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 35, ст. 1178; 2012 р., № 81, ст. 3272), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “, Держтехногенбезпеки” виключити.

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 2009 р., № 24, ст. 800):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “техногенного та природного характеру” виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “техногенного та природного характеру” виключити;

в абзацах першому, другому, третьому і п’ятому пункту 11 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 416 “Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 900):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,” виключити, а після слів “Міністерством аграрної політики” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слово “МНС,” виключити, а після слова “Держводгоспом” доповнити словом “, ДСНС”;

у пунктах 5 і 12 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

30. У тексті Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1768; 2010 р., № 46, ст. 1500; 2011 р., № 67, ст. 2571; 2012 р., № 71, ст. 2865), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

31. В абзаці третьому пункту 8 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р., № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571; 2013 р., № 24, ст. 810), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

32. У пункті 5 додатка 1 та тексті графи “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 3 до Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2206; 2011 р., № 10, ст. 465), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

33. У пункті 4 та абзаці другому пункту 7 Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 908 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2110; 2008 р., № 53, ст. 1776):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці першому слова “Міністерству надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці другому слово “Міністерства” замінити словом “Служби”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міністерство” в усіх відмінках замінити словом “Служба” у відповідному відмінку, а слово “МНС” - словом “ДСНС”.

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

36. У Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 11, ст. 319, № 99, ст. 3427; 2010 р., № 29, ст. 1098; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 7, ст. 249, № 81, ст. 3272):

1) в абзаці першому пункту 2 слово “МНС,” виключити, а слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

“у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - ДСНС;”.

37. В абзацах другому та четвертому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2012 р., № 81, ст. 3272) слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити.

38. В абзаці другому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. № 919 “Про встановлення особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надбавки за несення служби вахтовим методом” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 80, ст. 2690) слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерством оборони”.

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 01.03.2014}

40. У пункті 5 додатка 1 і підпункті 1 пункту 8 у графі “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 2 до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 7, ст. 217; 2010 р., № 86, ст. 3016; 2012 р., № 92, ст. 3730), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 17.07.2013}

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 542 “Про посвідчення і нагрудний знак “Ветеран служби цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1396; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) у постанові:

у пункті 4 слово “їх” замінити словом “її”;

у тексті постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) в абзаці п’ятому опису нагрудного знака “Ветеран служби цивільного захисту”, затвердженого зазначеного постановою, слова “відповідні написи: “Міністерство надзвичайних ситуацій” або “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “напис: “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

43. У пунктах 39 і 64 додатка до Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 3, ст. 106), у графі “Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання і контроль” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

44. У переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 676; 2012 р., № 3, ст. 85), у графі “Найменування центральних органів виконавчої влади” слово “МНС” замінити словом “Міноборони”.

45. В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р., № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 77, ст. 3111), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

{Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 409 від 17.06.2015}

48. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264; 2011 р., № 59, ст. 2362; 2012 р., № 42, ст. 1624):

1) у пунктах 3 та 11 додатка 1 до Програми, затвердженої зазначеною постановою, у складі виконавців слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

2) у додатку до постанови позицію “Перший заступник (заступник) Міністра надзвичайних ситуацій” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Голови ДСНС”.

49. У пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 56, ст. 2246, № 81, ст. 3272) слова “Міністерством надзвичайних ситуацій,”, “, осіб рядового і начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки - Міністерством надзвичайних ситуацій” виключити.

50. Абзац четвертий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 p., № 83, ст. 3355, № 97, ст. 3909), викласти у такій редакції:

“ДСНС - “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;”.

51. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 800; 2012 р., № 81, ст. 3272), слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” замінити словом “ДСНС”.

52. У пункті 1 та абзаці першому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі мм. Севастополя та Керчі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 414 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1198; 2012 р., № 12, ст. 451; 2013 р., № 24, ст. 815), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

53. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346):

1) у пунктах 2 і 3 постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” у всіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС,” виключити, а після слова “СБУ” доповнити словом “, ДСНС”.

54. В абзаці третьому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 “Питання державного оборонного замовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402) слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державну службу з надзвичайних ситуацій”.

55. В абзаці восьмому пункту 13 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

56. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 550 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1875) і назві додатка до нього слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 337 від 17.04.2019}

58. В абзаці п’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1270 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3504), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

59. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246):

1) позицію

“МНС

6”

замінити такою позицією:

“ДСНС

7”;

2) виключити позицію

“Держтехногенбезпеки

1”.

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 110 “Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 517):

1) у назві та пунктах 1 і 2 постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3 слова “Державній інспекції техногенної безпеки разом з Міністерством надзвичайних ситуацій,” замінити словами “Міністерству оборони”, а слова і цифри “до 1 березня 2012 р.” виключити;

3) у назві додатка до постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”.

61. У Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1198):

1) в абзаці першому пункту 2 слова “територіальні органи та підрозділи МНС, а також органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальні органи та підрозділи ДСНС”;

2) в абзаці другому пункту 5 слова “Органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “Територіальні органи та підрозділи ДСНС”, а слова “а територіальні органи та підрозділи МНС - ” виключити;

3) у підпункті 1 пункту 17 слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів ДСНС”;

4) у підпункті 2 пункту 9 та підпункті 2 пункту 18 слова “органи Держтехногенбезпеки” в усіх відмінках замінити словами “територіальні органи ДСНС” у відповідному відмінку;

5) пункт 23 викласти у такій редакції:

“23. Завданнями територіального органу та підрозділу ДСНС є:

1) проведення:

планових та позапланових перевірок (заходів) з питань пожежної і техногенної безпеки, у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольного матчу та реагування на виявлені порушення згідно із законодавством;

не пізніше ніж за три дні до футбольного матчу - розрахунку сил та засобів (у тому числі додаткових), необхідних для організації своєчасного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж;

не пізніше ніж за одну добу до футбольного матчу - перевірки джерел протипожежного водопостачання на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

2) участь в роботі координаційного штабу під час проведення футбольного матчу;

3) здійснення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації або пожежі під час проведення футбольного матчу заходів щодо запобігання, мінімізації та ліквідації такої надзвичайної ситуації або пожежі та її наслідків;

4) своєчасне реагування на повідомлення про порушення правил пожежної безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

5) інформування в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі через систему гучного мовлення диспетчерського пункту про дії, спрямовані на максимальне забезпечення безпеки глядачів.”;

6) пункт 24 виключити;

7) у тексті Порядку слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів та підрозділів ДСНС”.

62. У додатках до Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2369):

1) у пункті 5 додатка 1 слово “МНС,” виключити, а після слів “Державна служба з питань інвалідів та ветеранів” доповнити словом “, ДСНС”;

2) у пункті 1 розділу V додатка 2 у графі “Відповідальні за виконання”:

у підпункті 1:

в абзаці другому слово “МНС” виключити;

в абзаці третьому:

слово “МНС” виключити;

доповнити графу словом “Міноборони”;

в абзаці четвертому слово “МНС” виключити;

в абзаці п’ятому слово “МНС” замінити словом “Міноборони”, а слово “Міноборони” виключити;

у підпункті 2 слово “МНС” замінити словом “Міноборони”.

{Пункт 63 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

64. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3535):

1) у пункті 2 слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” виключити, а після слів “Міністерство внутрішніх справ” доповнити словами “, Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова “Міністерству надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці другому слова “розробити та затвердити Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні та” виключити, а слова “відповідно до зазначених Правил” замінити словами “відповідно до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні”;

3) у Порядку залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. ДСНС:

розробляє Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення робіт з пошуку і рятування, а також контроль за їх проведенням;

координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

організовує проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України із залученням сил цивільного захисту, сил і засобів національної системи пошуку і рятування на морі та авіаційної системи;

здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування авіаційної системи;

бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій.”;

у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“затверджує Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзац дванадцятий виключити;

в абзаці третьому пункту 9 слова “головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС” замінити словами “головних управлінь (управлінь) ДСНС”;

у пункті 17 слова “начальника чергової зміни” виключити;

у пункті 18 слова “Міністра надзвичайних ситуацій” замінити словами “Голови ДСНС”;

у пункті 19 слова і цифри “статтею 24 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” замінити словами і цифрами “статтею 28 Кодексу цивільного захисту України”;

пункти 25, 27 і 32 викласти у такій редакції:

“25. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил під час проведення робіт з пошуку і рятування здійснюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається залежно від рівня надзвичайної ситуації відповідно до законодавства. Робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“27. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил і засобів на місці проведення робіт здійснює керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“32. Для забезпечення управління та оповіщення пошуково-рятувальних сил використовуються існуючі або спеціально створені мережі зв’язку за напрямами:

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - наземні рятувальні команди (групи);

пошуково-рятувальні повітряні судна - підрозділи/органи об’єднаної цивільно-військової системи обслуговування повітряного руху, інші органи управління повітряним рухом.”;

у тексті Порядку слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

додаток до Порядку викласти в редакції, що додається.

65. У переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями галузі знань “державне управління”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030):

1) позицію

“ДСНС

6”

замінити такою позицією:

“ДСНС

8”;

2) виключити позицію

“Держтехногенбезпеки

2”.


Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 380)

РОЗРАХУНОК
взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи управління оперативного реагування на надзвичайні ситуації єдиної державної системи цивільного захисту

взаємодіючі пункти управління авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з пунктами управління (авіаційні комендатури, полігони, ремонтні заводи, пункти наведення), належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість та час чергування

сили нарощування, їх кількість та час готовності

державного рівня

регіонального рівня

повітряні

наземні

повітряні

наземні

цілодобово

під час роботи аеродрому

цілодобово

під час роботи аеродрому

Західний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Західний авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Львів

Ужгород, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2)


головні управління (управління) ДСНС
у Вінницькій,
Волинській,
Житомирській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Тернопільській,
Рівненській,
Хмельницькій,
Чернівецькій областях

Львів, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)


Івано-Франківськ, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

-“-


Головний командний центр Збройних Сил, м. Київ,
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил,
м. Вінниця


Броди, військова частина А2595, армійська авіація сухопутних військ Збройних Сил

вертоліт Мі-8
(за розпорядженням)

вертоліт Мі-8


аварійно-рятувальна команда

вертоліт Мі-8,
чотири години

Калинів, військова частина А3913, армійська авіація сухопутних військ Збройних Сил

вертоліт Мі-8
(за розпорядженням)

вертоліт Мі-8


аварійно-рятувальна команда

вертоліт Мі-8,
чотири години

аварійно-рятувальна команда, п’ять годин
Старокостянтинів, військова частина А2502 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


-“-
Івано-Франківськ, військова частина А1349 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


-”-
авіаційне підприємство “Повурськ”, військова частина А1547 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-

авіаційна комендатура, Львів, військова частина А2602 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


авіаційна комендатура, Луцьк, військова частина А3186 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-

авіаційна комендатура, Дубно, військова частина А4077 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


авіаційна комендатура, Коломия, військова частина А0792 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-

Львівський авіаційний ремонтний завод, державне підприємство Міноборони
-“-
Адміністрація Держприкордонслужби, Головний центр управління службою,
м. Київ

центр управління службою, військова частина 9997

Ужгород, військова частина 9997

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)Державіаслужба,
Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації, м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Львів

Івано-Франківськ
аварійно-рятувальна команда
Хмельницький
-“-
Чернівці
Рівне
-“-
-“-


Львіваварійно-рятувальна командаУжгород
-“-
Центральний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Центральний авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Бориспіль
Київської області

Ніжин, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П


-“-


літак Ан-32П,
вертоліт Мі-8,
чотири години


головні управління (управління) ДСНС
у Вінницькій,
Житомирській,
Київській,
Кіровоградській,
Полтавській,
Сумській,
Черкаській,
Чернігівській областях
та м. Києві

Гавришівка, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(Мі-2)
(за розпорядженням)Київ (Жуляни),
спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П
(за розпорядженням)


Головний командний центр Збройних Сил,
м. Київ,
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил,
м. Вінниця


Бориспіль, військова частина А2215 Повітряних Сил Збройних Сил
аварійно-рятувальна команда


аварійно-рятувальна команда,
п’ять годинОзерне, військова частина А2038 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


-“-
Васильків, військова частина А1789 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


-“-
Миргород, військова частина А1356 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


-“-
Конотопський авіаційний ремонтний завод “Авіакон”, державне підприємство Міноборони
-“-


Гавришівка, військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил


вертоліт Мі-8


-“-

вертоліт Мі-8,
чотири години

-“-


Адміністрація Держприкордонслужби,
Головний центр управління службою,
м. Київ

центр управління службою, військова частина 1467

Київ (Жуляни),
військова частина 1467

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)Державіаслужба,
Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації, м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Бориспіль
Київської області

Київ (Жуляни)аварійно-рятувальна команда

Вінниця
-“-
Бориспіль-“-Кіровоград
аварійно-рятувальна команда


Черкаси
-“-
Східний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Східний авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Харків

Харків, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2)


головні управління (управління) ДСНС
у Дніпропетровській,
Донецькій,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Луганській,
Полтавській,
Сумській,
Харківській областях,
морський рятувально-координаційний підцентр Мінінфраструктури
в м. Маріуполі
Донецької області

Донецьк (Маріуполь), спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)

аварійно-рятувальна командаЛуганськ, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(за розпорядженням)


Дніпропетровськ (Запоріжжя),
спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)

-“-

Головний командний центр Збройних Сил,
м. Київ, Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил,
м. Вінниця


авіаційне підприємство “Шебелинка”, військова частина А4104 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


авіаційна комендатура, Краматорськ, військова частина А3546 Повітряних Сил Збройних Сил
аварійно-рятувальна команда


Чугуївський авіаційний ремонтний завод, державне підприємство Міноборони
-“-


авіаційна комендатура, Полтава, військова частина А2673 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


Запорізький авіаційний ремонтний завод “Мігремонт”, державне підприємство Міноборони
-“-


Чугуїв, військова частина А4104 Повітряних Сил Збройних Сил


вертоліт Мі-8


-“-


аварійно-рятувальна команда, п’ять годин


Головне управління внутрішніх військ МВС,
м. Київ


Олександрія, військова частина 2269 внутрішніх військ МВС

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)-“-

два вертольоти Мі-8,
чотири години
(за домовленістю)Адміністрація Держприкордонслужби,
Головний центр управління службою,
м. Київ

центр управління службою, військова частина 1467

Харків (Основа), військова частина 1467

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)

-“-


Державіаслужба,
Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Дніпропетровськ

Харків (Основа)аварійно-рятувальна команда

Харків (Коротич, Харківський аероклуб імені В.С. Гризодубової Товариства сприяння обороні України)

вертоліт Мі-2
(за домовленістю)

вертоліт Мі-2


аварійно-рятувальна команда

вертоліт Мі-2
(за домовленістю)

Запоріжжя-“-Луганськ-“-Кривий Ріг
(Лозоватка)
-“-


Суми
-“-


Сєвєродонецьк
-“-


Маріуполь
-“-


Бердянськ, Харківський аероклуб імені В.С. Гризодубової Товариства сприяння обороні України

-“-

Дніпропетровськ (Підгородне, підприємство “Авіаційна компанія “АгроавіаДніпро”)


-“-


-“-
Південно-західний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Південно-західний авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Одеса

Одеса, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145)
(за розпорядженням)


головні управління (управління) ДСНС
у Одеській,
Миколаївській,
Херсонській областях,
Державний морський рятувально-координаційний центр Мінінфраструктури
в м. Одесі

Головний командний центр Збройних Сил,
м. Київ,
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил,
м. Вінниця


авіаційний полігон “Києво-Олександрівський”, військова частина А5171 Повітряних Сил Збройних Сил
аварійно-рятувальна команда

авіаційна комендатура, Одеса, військова частина А3571 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-

авіаційна комендатура, Вознесенськ, військова частина А1478 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


Одеський авіаційний ремонтний завод “Одесавіаремсервіс”, державне авіаційне підприємство Міноборони
-“-


Миколаївський авіаційний ремонтний завод “НАРП”, державне авіаційне підприємство Міноборони
-“-


Миколаїв (Кульбакіно), військова частина А4465 Повітряних Сил Збройних Сил
аварійно-рятувальна команда


аварійно-рятувальна команда,
п’ять годин
Херсон, військова частина А1604, армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил

вертоліт Мі-8


аварійно-рятувальна команда


вертоліт Мі-8,
чотири години

-“-


Адміністрація Держприкордонслужби,
Головний центр управління службою,
м. Київ

центр управління службою, військова частина 9997

Одеса, військова частина 9997

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)

-“-


Державіаслужба,
Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Одеса

Миколаїв
-“-
Лиманське
-“-
Одеса-“-

Південний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Південний авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Сімферополь

Сімферополь, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П


головні управління (управління) ДСНС
в Автономній Республіці Крим,
Запорізькій,
Херсонській областях
та м. Севастополі,
Державний морський рятувально-координаційний центр Мінінфраструктури
в м. Одесі,
морський рятувально-координаційний підцентр Мінінфраструктури
у мм. Севастополі,
Керчі Автономної Республіки Крим,
Маріуполі
Донецької області

Бельбек, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П
(за розпорядженням)


Мелітополь (Бердянськ), спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС

вертоліт Мі-8
(Мі-2)
(за розпорядженням)


Головний командний центр Збройних Сил,
м. Київ,
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил,
м. Вінниця


Кіровське, військова частина А0156 Повітряних Сил Збройних Сил


вертоліт Мі-8


аварійно-рятувальна команда


аварійно-рятувальна команда,
п’ять годинСаки, військова частина А1100 Військово-Морських Сил Збройних Сил

літак Бе-12
(Ан-26),
вертольоти Ка-27, Мі-14 ПР
(за домовленістю)


аварійно-рятувальна команда


літак Ан-26,
вертоліт Ка-27,
чотири години

-“-авіаційне підприємство “Чауда”, військова частина А0156 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


авіаційна комендатура, Джанкой, військова частина А2215 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, державне авіаційне підприємство Міноборони
аварійно-рятувальна команда


Севастопольське авіаційне підприємство “САП”, державне авіаційне підприємство Міноборони
-“-


Мелітополь, військова частина А3840 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-


аварійно-рятувальна команда,
п’ять годин
Бельбек, військова частина А4515 Повітряних Сил Збройних Сил
-“-
Адміністрація Держприкордонслужби,
Головний центр управління службою,
м. Київ

центр управління службою, військова частина 9997

Сімферополь, військова частина 9997

вертоліт Мі-8
(за домовленістю)Державіаслужба,
Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Сімферополь

Сімферопольаварійно-рятувальна команда-“-


Сімферополь, авіакомпанія “Украерорух”

вертоліт Мі-8
(у світлий час доби)Джанкой
-“-

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: