open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 687
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 77, ст. 3111) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 687

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У додатку 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у пункті 1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2) розроблення стандартів у сфері:

Держенергоефективності

державний бюджет

18,124

0,5

2,9

6,6

2,924

2,6

2,6

енергоефективності

13,771

0,5

2,247

5

2,224

1,9

1,9

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

4,353


0,653

1,6

0,7

0,7

0,7”;

позицію “Разом за завданням 1” викласти у такій редакції:

"Разом за завданням 1
19,724

1,5

3,5

6,6

2,924

2,6

2,6”;

2) у пункті 2:

підпункти 6-8, 10, 13, 16 і 18 викласти у такій редакції:

“Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності
у сфері теплової енергетики

Держенергоефективностідержавний бюджет

2050,3


30

9,4

580,5

704,4

726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїмісцевий бюджет4312517,4574,9661,2761,8848948,7

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9

Разом53604,2

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

15131,8

16814,6

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

2006,8735

210,5

293,5

7,4

426,7735

525,8

542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4

Разом46190,0735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12745,6

14165,2

8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1511,5


128,1


296,7

519,5

567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9

Разом2085

25,6

164,2

61,8

406,3

680,4

746,7”;

“10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

1616
типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5 і 4 МВт електричної енергії88
типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії88”;
“13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

599,8571300,0071

299,85”;“16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

103,1581

22,15Автономній Республіці Крим4,5
4,5областях:


- Донецькій28,5423,64

4,9- Житомирській0,890,84

0,05- Київській3,6
3,6- Луганській0,9
0,9- Львівській1,61,5

0,1- Сумській1,35
1,35- Черкаській0,85
0,85- м. Києві14,3910,14

4,25- м. Севастополі5,493,84

1,65оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:


- Вінницькій15,4415,44
- Львівській25,625,6”;
“18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

10,5025


3,9

3,8

2,8025”;позицію “Разом за завданням 2” викласти у такій редакції:

"Разом за завданням 2
224376,0831

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

63413,8

70842

у тому числі

державний бюджет

6801,7831

448,5

515,5

623,2071

1628,776

1749,7

1836,1

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

1) у пункті 3:

підпункти 1 і 3 викласти у такій редакції:

“1) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;”;

“3) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії;”;

підпункти 4-7 виключити;

2) у пункті 5:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори з переможцями процедури закупівлі (підприємствами та організаціями незалежно від форми власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт;”;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

“3) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, Мінрегіон подає Держенергоефективності пропозиції щодо визначення переліку розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності:

визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та даних такого реєстру;

перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах Казначейства рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: