open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2010  № 1046

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 30.11.2010 р.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 № 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за № 820/7108, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол № 35 від 30.11.2010 р. додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дубініну В.Г.

Міністр

З.М. МитникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.11.2011 № 1046

ПРОТОКОЛ № 35
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 30 листопада 2010 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Дубініна В.Г., Шпак І.В., Хобзей М.К., Фещенко І.І., Бронова В.М., Бєлотєлов М.Г., Григорович В.Р., Гарник Т.П., Зозовська Л.П.

Порядок денний:

Про результати позапланової перевірки виконання розпорядження МОЗ України про усунення порушень Ліцензійних умов від 19.08.2010 № 17.04.2042/410-р, виданого ТОВ "Юліс"

Запрошений на засідання директор ТОВ "Юліс" Смірнов Ю.М.

Слухали Каштальян М.М. - головного спеціаліста відділу державної акредитації закладів охорони здоров'я та метрологічного забезпечення Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

На виконання наказу МОЗ України від 19.11.2010 № 450-Адм "Про перевірку виконання розпорядження МОЗ України про усунення порушень Ліцензійних умов", розпорядження МОЗ України про усунення порушень Ліцензійних умов від 19.08.2010 № 17.04.2042/410-р у присутності директора ТОВ "Юліс" Смірнова Юрія Михайловича комісією Міністерства 23 листопада 2010 було проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов ТОВ "Юліс" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25213872, місцезнаходження юридичної особи: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 76, кв. 98; місце провадження діяльності: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією від 26 червня 2009 року серії АВ № 471695, виданою МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: перелік лікарських спеціальностей: рентгенологія, ендоскопія, онкологія, хірургія, урологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ендокринологія, гастроентерологія, проктологія, рефлексотерапія, медицина невідкладних станів, ультразвукова діагностика, кардіологія, акушерство і гінекологія, пульмонологія, алергологія, ортопедія і травматологія, терапія, клінічна біохімія, клінічна імунологія; номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

Строк виконання розпорядження МОЗ України про усунення порушень Ліцензійних умов від 19.08.2010 № 17.04.2042/410-р (7 пунктів) був визначений до 20 вересня 2010 року.

На момент перевірки (23 лютого) з 7 пунктів виконано 5:

Пункт 1 розпорядження з "припинення застосовувати в медичній практиці виробів медичного призначення, які не пройшли державну реєстрацію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497 "Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення" виконано, а саме: представлено "Свідоцтво державної реєстрації системи рентгенівської мамографічної ALPHA ST" - термін дії Свідоцтва № 8685/2009 до 19 червня 2014 року.

Пункт 2 розпорядження з "дотримання вимог стандартів та протоколів діагностики та лікування захворювань, затверджених наказами МОЗ України" виконано, а саме: встановлено, що згідно з поясненням директора, медична допомога у медичному центрі ТОВ "Юліс" надається за лікарськими спеціальностями: рентгенологія, онкологія, неврологія, ендокринологія, гастроентерологія, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, кардіологія, терапія. За вищезазначеними спеціальностями наявні діючі стандарти, нормативи та клінічні протоколи, затверджені наказами МОЗ.

Пункт 3 розпорядження з "ведення первинної медичної документації, які затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 29.12.2000 № 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" виконано, а саме: встановлено, що первинна медична документація у медичному центрі ТОВ "Юліс" на момент перевірки ведеться згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України (ф. № 039/о; ф. № 025-6/о; ф. № 025-5/о; ф. № 048/о; ф. № 025/о; ф. № 028/о; ф. № 050/о; ф. № 039-8/о; ф. № 039-5/о).

Пункт 5 розпорядження з "приведення штатного розпису до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 № 359, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 14.01.98 за № 15/2455, та номенклатурі молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/14635" виконано, а саме: встановлено, що посади у штатному розпису, затвердженому наказом директора ТОВ "Юліс" від 01.10.2010 № 405/ок, приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

Пункт 7 розпорядження з "направлення медичних працівників на проходження обов'язкових профілактичних оглядів і періодичних психіатричних оглядів та дотримання вимог п. п. 2.15, 2.16, 2.24 наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113" виконано, а саме: встановлено, що з 23 санітарних книжок медичних представників представлено 18 (у 5 сумісників - знаходяться за основним місцем роботи), зауважень щодо проходження медогляду та допуску до роботи не виявлено.

При проведенні перевірки з'ясовано, що не виконано: пункт 4 розпорядження "приведення діючої ліцензії МОЗ України від 26.06.2009 р. серія АВ № 471695 відповідно до вимог п. 2.1.3 та 2.3.3 Ліцензійних умов", в частині: діюча ліцензія не переоформлена з вилучення з переліку спеціальностей, за якими відсутні законні підстави користування приміщеннями та відповідна матеріально-технічна база; не припинена діяльність за спеціальностями, за якими відсутня матеріально-технічна база та відповідні приміщення.

Комісії під час перевірки представлено наказ директора ТОВ "Юліс" від 23.11.2010 № 206, відповідно до якого в медичному центрі призупинено діяльність за спеціальностями: ендоскопія, хірургія, урологія, клінічна лабораторна діагностика, проктологія, медицина невідкладних станів, акушерство і гінекологія, пульмонологія, алергологія, ортопедія і травматологія, пульмонологія клінічна біохімія, клінічна імунологія. Інформація до МОЗ України про припинення діяльності не надходила.

Проте в прейскуранті та рекламі наявна інформація щодо продовження надання послуг, за якими відповідно до пояснення директора припинено діяльність (наприклад, "гінекологічні" послуги, "колоноскопія", "фіброгастродуоденоскопія", "емболізація маточних артерій" - в прейскуранті, послуги з "лабораторної діагностики" на рекламному щиті (наказ та прейскурант, підписані директором та скріплені мокрою печаткою ТОВ "Юліс" пред'явлені Ліцензійній комісії МОЗ).

ТОВ "Юліс" орендувало приміщення площею 300,6 кв. м за адресою м. Запоріжжя, вул. Рижська, буд. 5, проте станом на 23.11.2010 рік у вказаних приміщеннях господарська діяльність з медичної практики не провадиться, копія ліцензії за зазначеною адресою не отримувалася. Розпочато процедуру взяття в оренду додаткового приміщення за адресою вул. Перемоги, 80 площею 49,4 м, договір оренди у встановленому порядку на момент перевірки не підписано, проте там вже провадиться медична практика лікарем-рентгенологом товариства без законних підстав.

Пункт 6 розпорядження з "приведення у відповідність площ кабінетів фотолабораторії, лікаря рентгенолога та ультразвукової діагностики відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" не виконано, в частині: на момент перевірки не приведено у відповідність площі кабінетів фотолабораторії та лікаря-рентгенолога.

А саме: станом на 23.11.2010 заходи з приведення у відповідність площі фотолабораторії не виконані.

Кабінет лікаря-рентгенолога перенесено в окреме додаткове приміщення, площею 49,4 м, проте законні підстави користування не представлені, договір оренди у встановленому порядку на момент перевірки не підписано.

Отже, комісія встановила, що п. 4 розпорядження з "приведення діючої ліцензії МОЗ України від 26.06.2009 р. серія АВ № 471695 відповідно до вимог п. 2.1.3 та 2.3.3 Ліцензійних умов" та п. 6 "приведення у відповідність площ кабінетів фотолабораторії, лікаря рентгенолога та ультразвукової діагностики відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" не виконано. На підставі чого був складений "Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов". Відповідно вимог статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензії.

Слухали директора ТОВ "Юліс" Смірнова Ю.М., який зазначив, що дії товариства після перевірки комісією МОЗ були направлені на виконання розпорядження, яке на сьогодні він вважає виконаним.

А саме: отримано висновок СЕС від 18.11.2010 № 02/1790, подано документи на отримання довідки про матеріально-технічну базу, яку буде подано найближчим часом до МОЗ.

З 23.11.2010 р. припинена діяльність за лікарськими спеціальностями: ендоскопія, хірургія, урологія, клінічна лабораторна діагностика, проктологія, медицина невідкладних станів, акушерство і гінекологія, пульмонологія, алергологія, ортопедія і травматологія, пульмонологія клінічна біохімія, клінічна імунологія. Визнає, що інформацію про припинення діяльності до МОЗ вчасно не подавав. Наявність послуг в рекламі та прейскуранті пояснює договорами суборенди з іншими підприємцями.

Не укладений договір оренди на додаткові приміщення за адресою вул. Перемоги, 80 пояснює відсутністю можливості реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Слухали Шпака І.В. - директора Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, який зазначив, що товариство не виконало норму Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" про виконання розпорядження, незаконно перебуває та здійснює діяльність на площах, рекламує до цього часу послуги, які здійснюють суборендатори.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 26 червня 2009 року серії АВ № 471695, виданої ТОВ "Юліс" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Голова Ліцензійної комісії

В.Г. Дубініна

Секретар Ліцензійної комісії

Л.П. Зозовська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: