open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
03.02.2010 N 1046/6/15-0516

Державна податкова адміністрація України розглянула запит
АКБ, надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики від 21.01.2010 р. N 04-27/18, щодо
застосування п. 22.15 ст. 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) стосовно податкового обліку
валових доходів від здійснення кредитних операцій та п. 5.19 ст. 5
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) і
повідомляє.
Пунктом 22.15 Закону України від 23.06.2009 р. N 1533-VI
( 1533-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України з метою
подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі - Закон
N 1533), яким доповнено ст. 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон), передбачено,
що тимчасово на період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року
(включно) для банків-резидентів датою збільшення валових доходів
від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів.
Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з
1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно), але не
отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу
валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.
Отже, виходячи з вищенаведених положень п. 22.15 ст. 22
Закону ( 334/94-ВР ), починаючи з 1 січня 2009 року датою
збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій
банками-резидентами є звітний податковий період, в якому отримано
такі доходи.
Що стосується кредитних договорів, по яких до набрання
чинності Законом N 1533 ( 1533-17 ) банком було здійснено
регулювання сумнівної заборгованості відповідно до пп. 12.1.1
п. 12.1 ст. 12 та пп. 11.3.6 п. 11.3 ст. 11 Закону ( 334/94-ВР ),
то оскільки в податковому обліку банку з дати подання в суд метод
нарахування відсотків зупиняється, перерахунок сум сумнівної
(безнадійної) заборгованості за 2009 рік не здійснюється.
Відповідно, доходи від таких кредитних операцій має бути включено
до складу валового доходу банку у наступних звітних податкових
періодах, на які припадає їх фактичне отримання.
Фактичне отримання доходів у вигляді процентів, нарахування
по яких було здійснено до 01.01.2009 р. та, відповідно, їх було
включено до валового доходу за правилами першої події, не впливає
на майбутні податкові наслідки після вказаного терміну.
Стосовно можливості застосування банками з 01.01.2009 р.
норми п. 22.15 ст. 22 Закону ( 334/94-ВР ) по кредитних договорах
філій, які було ліквідовано у 2009 році та по яких податкове
зобов'язання з податку на прибуток було узгоджено податковою
перевіркою, зазначаємо таке.
Згідно з чинним законодавством у разі ліквідації платника
податку в обов'язковому порядку проводиться позапланова виїзна
перевірка платника податків, під час якої перевіряється
своєчасність, достовірність, повнота нарахування і сплати податків
та зборів (обов'язкових платежів) на дату складання передавального
акта.
При проведенні перевірки з питань своєчасності,
достовірності, повноти нарахування і сплати податку на прибуток,
зокрема, застосовуються норми Закону ( 334/94-ВР ), ст. 11 якого
визначає правила ведення податкового обліку (дата збільшення
валових витрат та валового доходу).
Таким чином, якщо податкові органи здійснюють перевірку
достовірності звітних даних суб'єкта господарювання на момент
складання передавального акта, і така перевірка виявляє дійсний
стан розрахунків з бюджетом, то правонаступник не здійснює
будь-які коригування валових доходів або валових витрат суб'єкта
господарювання, які були фактично ним отримані (понесені) у
періоди, перевірку по яких вже здійснено.
Щодо курсових різниць, то згідно з пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7
Закону ( 334/94-ВР ) під терміном "заборгованість" для цілей цього
підпункту розуміється, зокрема, сума процентів, нарахованих на
таку основну суму фінансового кредиту, депозиту (вкладу), строк
оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду.
Таким чином, при застосуванні п. 22.15 ст. 22 Закону
( 334/94-ВР ) по валютних кредитах, по яких внаслідок зміни
валютного курсу по заборгованості за нарахованими процентами
курсові різниці включалися до валових доходів (витрат) банку,
перерахунок таких сум за 2009 рік не здійснюється.
Водночас звертаємо увагу, що при зміні валютного курсу по
заборгованості у вигляді процентів, нарахованих на основну суму
фінансового кредиту, строк оплати яких минув на дату закінчення
звітного періоду, курсові різниці відображаються в податковому
обліку банку за правилами першої події.
Стосовно податкових наслідків незастосування банками п. 22.15
ст. 22 Закону, то згідно з п. 20.11 ст. 20 Закону ( 334/94-ВР )
відповідальність За правильність нарахування, своєчасність сплати
податку та дотримання податкового законодавства несе платник
податку у порядку та розмірах, визначених законом, зокрема
положеннями Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами".
Щодо застосування п. 5.19 ст. 5 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ), то із вказаного питання є
роз'яснення ДПА України від 29.09.2009 р. N 21134/7/16-1517
( v2113225-09 ), копія якого додається.
Заступник Голови О.Любченко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: