open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
02.11.2009 N 1045

Про введення в дію Положення про постійну зону

митного контролю сектору митного оформлення N 4

відділу митного оформлення N 7 на території ДП

"Кондитерська корпорація "Рошен"

На виконання вимог глави 7 Митного кодексу України від
11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 25.12.02 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про затвердження Порядку
створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку
надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та
об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам
державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення
товарів через митний кордон України" та наказу Київської
регіональної митниці від 20.03.06 N 301 ( v0301483-06 ) "Про
введення в дію Положення про постійну зону митного контролю",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про постійну зону митного контролю
сектора митного оформлення N 4 відділу митного оформлення N 7 на
території ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (далі - Положення),
яка розташована за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул.
Філатова, 112 (додається).
2. Начальнику відділу організаційного та документального
забезпечення (Кругльова О.П.) довести наказ до структурних
підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
начальника відділу митного оформлення N 7 Несміяна В.В.
4. Загальний контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника начальника Київської регіональної митниці
Виноградова О.І.
Начальник Київської
регіональної митниці Ю.М.Дворак

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП "Кондитерська Начальник Київської
корпорація "Рошен" регіональної митниці _____________ Г.Л.Осіяненко ________________ Ю.М.Дворак
"___"______________ 2009 р. "___"______________ 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну зону митного контролю

сектору митного оформлення N 4

відділу митного оформлення N 7

Київської регіональної митниці на території

ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"

1. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає порядок функціонування постійної
зони митного контролю сектору митного оформлення N 4 відділу
митного оформлення N 7 (далі - СМО N 4 ВМО-7) Київської
регіональної митниці на території ДП "Кондитерська корпорація
"Рошен", режим переміщення товарів та транспортних засобів на
територію постійної зони митного контролю або за межі цієї
території, режим доступу осіб в постійну зону митного контролю, а
також права і обов'язки посадових осіб митниці щодо створення та
забезпечення режиму в постійній зоні митного контролю. Зазначене Положення розроблене відповідно до вимог Митного
кодексу України ( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 25.12.02 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про затвердження Порядку
створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку
надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та
об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам
державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення
товарів через митний кордон України", наказу Державної митної
служби України від 21.11.05 N 1136 ( z1474-05 ) "Про місця
прибуття автотранспорту" та інших законодавчих документів стосовно
функціонування постійної зони митного контролю при підрозділі
митного оформлення, з метою чіткої організації митного контролю та
митного оформлення товарів та транспортних засобів підприємств,
організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, запобігання спробам порушень митних правил при митному
оформленні, а також забезпечення проведення СМО N 4 ВМО-7 у
повному обсязі митних процедур за адресою: Київська обл.,
м. Яготин, вул. Філатова, 112.
1.2. У цьому Положенні вживаються терміни, які
використовуються у сфері митного законодавства: - "постійна зона митного контролю" - визначена територія та
приміщення ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", при СМО N 4 ВМО-7,
в межах яких посадові особи митниці здійснюють митні процедури; - "режим постійної зони митного контролю" - встановлені
законодавством України з питань митної справи приписи, заборони,
обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та
громадян, умови розташування будівель та споруд, а також
проведення господарських робіт у постійній зоні митного контролю.
2. Встановлення постійної зони митного контролю
2.1. Постійна зона митного контролю створюється з метою
здійснення митними органами митного контролю за товарами та
транспортними засобами, які переміщуються через митний кордон
України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням
і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
2.2. Зона митного контролю СМО N 4 ВМО-7 на території ДП
"Кондитерська корпорація "Рошен" встановлюється митницею в
орендованих службових приміщеннях, де розташований СМО N 4 ВМО-7,
в приміщенні ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", на майданчику
прибуття, у місці здійснення митного огляду (оглядовому
майданчику, рампі, тощо) та на майданчику відстою вантажного
транспорту, а також на територіях та в приміщеннях митних
ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання (у разі їх
розташування при відділі митного оформлення). Межі постійної зони митного контролю визначаються згідно з
додатком 1 до цього Положення.
2.3. Для функціонування постійної зони митного контролю ДП
"Кондитерська корпорація "Рошен" повинно забезпечити необхідну
матеріальну базу (система охоронної сигналізації, система
відеоспостереження за основними ділянками зони митного контролю,
протипожежна система, система зв'язку та сучасна ПЕОМ),
кваліфікований персонал та техніку для
розвантажувально-перевантажувальних робіт; охорону території для
запобігання самовільного проникнення до постійної зони митного
контролю інших осіб та вилучення із зони митного контролю товарів
та транспортних засобів.
2.4. На територіях підприємства, які не входять в межі
постійної зони митного контролю, за дозволом керівництва митниці,
можуть встановлюватись тимчасові зони митного контролю на термін,
необхідний для проведення митного контролю у повному обсязі.
2.5. Постійна зона митного контролю та тимчасові зони митного
контролю на території ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"
позначаються технічними засобами обмеження та індивідуалізації
(стенди, плакати та ін.), спеціальними табличками "Зона митного
контролю". Постійні зони митного контролю позначаються планами-схемами
постійних зон митного контролю та планами-схемами руху
транспортних засобів по території постійних зон митного контролю.
3. Режим постійної зони митного контролю
3.1. Режим у постійній зоні митного контролю встановлюється з
метою організації митного контролю за товарами та транспортними
засобами, що переміщуються через зону митного контролю; заборони
доступу осіб, непричетних до здійснення митного контролю;
створення умов для роботи особового складу; захисту майна митниці
та товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним
контролем.
3.2. Доступ у постійну зону митного контролю мають посадові
особи митниці, які беруть участь у здійсненні митного контролю та
митного оформлення, керівництво відділу митного оформлення та
керівництво митниці.
3.3. До постійної зони митного контролю, у присутності
посадової особи митниці, яка здійснює митний контроль, також мають
доступ: - посадові особи державних органів, які здійснюють
передбачені види контролю відповідно до статті 27 Митного кодексу
України ( 92-15 ); - посадові особи інших органів, що безпосередньо не зазначені
у статті 27 Митного кодексу України ( 92-15 ), які здійснюють
необхідні види контролю, передбачені митним законодавством; - посадові особи правоохоронних органів і органів
прокуратури, у випадках та порядку, передбачених законом (за
погодженням з керівництвом митниці); - працівники ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" на підставі
посвідчень, згідно Списку осіб, затвердженого директором ДП
"Кондитерська корпорація "Рошен", для виконання своїх службових
обов'язків; - чергова зміна охорони для виконання своїх службових
обов'язків; - представники організацій (підприємств) або громадяни та
уповноважені ними особи, що отримують чи відправляють товари та
транспортні засоби на підставі товаросупровідних документів, за
наявності документів, які засвідчують їх повноваження щодо
здійснення операцій з товарами та транспортними засобами, які
знаходяться у постійній зоні митного контролю.
3.4. Доступ у постійну зону митного контролю у випадках, не
передбачених вище, може бути дозволений керівництвом митниці або
начальником відділу митного оформлення N 7 (далі - ВМО-7) за
погодженням з керівництвом митниці.
3.5. Особи, зазначені в п. 3.2, можуть пересуватися в
постійній зоні митного контролю тільки в межах, необхідних для
виконання своїх прямих обов'язків. Такі особи не повинні мати при
собі цінностей та предметів, вивезення або ввезення яких на митну
територію України заборонено чи обмежено законодавством.
3.6. Пропускний режим на території ДП "Кондитерська
корпорація "Рошен" та постійної зони митного контролю
забезпечується черговою зміною охорони. Пропускний режим безпосередньо до постійної зони митного
контролю в робочий час, встановлений для митниці, контролюється
посадовими особами СМО N 4 ВМО-7.
3.7. Товари та транспортні засоби знаходяться в постійній
зоні митного контролю під митним контролем з моменту їх ввезення
на територію цієї зони і до їх митного оформлення, згідно з
обраним декларантом митним режимом, чи вивезення за межі постійної
зони митного контролю.
3.8. Переміщення товарів та транспортних засобів на територію
постійної зони митного контролю чи за її межі можливе лише з
дозволу посадових осіб ВМО-7.
3.9. Забороняється знаходження в постійній зоні митного
контролю товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені
митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск їх
через митний кордон України відповідно до заявленої мети
переміщення.
4. Права і обов'язки Київської регіональної митниці

(далі - КРМ) та ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"
щодо організації роботи в постійній зоні митного контролю
4.1. Основними обов'язками КРМ є: - забезпечення здійснення митного контролю та митного
оформлення вантажів відповідно до вимог митного законодавства та
нормативно-правової бази Держмитслужби України, технологічних схем
КРМ; - надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по
боротьбі зі злочинністю при проведенні оперативно-розшукових
заходів у постійній зоні митного контролю; - інформування керівництва ДП "Кондитерська корпорація
"Рошен" про зміни до Порядку митного контролю вантажів та
транспортних засобів у постійній зоні митного контролю; - забезпечення дотримання особовим складом СМО N 4 ВМО-7
правил техніки безпеки та охорони праці, а також режимних правил
ДП "Кондитерська корпорація "Рошен".
4.2. КРМ має право: - встановлювати додаткові режимні правила у постійній зоні
митного контролю, які укладаються письмово та затверджуються
начальником митниці; - перевіряти документи на право доступу до постійної зони
митного контролю; - перевіряти товари, заявлені до митного контролю; - вимагати від осіб, що знаходяться в постійній зоні митного
контролю, додержання вимог режиму зони митного контролю.
4.3. ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" зобов'язане: - забезпечувати дотримання режиму постійної зони митного
контролю, в тому числі охорону території зони митного контролю; - виключити можливість вилучення, заміни та розпорядження без
дозволу митних органів товарами, що знаходяться в постійній зоні
митного контролю; - створювати необхідні умови для здійснення митного контролю
в повному обсязі; - забезпечити орендовані службові приміщення СМО N 4 ВМО-7
системою протипожежної та охоронної сигналізації, засобами
телефонного зв'язку; - забезпечувати необхідний санітарно-гігієнічний стан в
постійній зоні митного контролю та необхідні побутові і санітарні
умови для осіб, які працюють у зоні митного контролю; - забезпечити виконання завантажувально-вивантажувальних
робіт в постійній зоні митного контролю; - вести необхідну документацію, передбачену технологічними
схемами митного контролю та організації перевезень вантажів.
5. Відповідальність за порушення режиму

в постійній зоні митного контролю
Особи, винні у порушенні режиму постійної зони митного
контролю, несуть кримінальну, адміністративну або іншу
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Начальник відділу
митного оформлення N 7 В.В.Несміян
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника
Київської регіональної митниці О.І.Виноградов
Начальник відділу
організації митного контролю О.М.Волощук
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
{ Додатки не наводяться }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: