open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.527)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI, від 4 липня 2012 року № 5183-VI, № 5185-VI, № 5186-VI і № 5187-VI, від 30 липня 2012 року № 5189-VI, № 5190-VI і № 5191-VI, від 6 вересня 2012 року № 5234-VI, № 5235-VI і № 5236-VI, від 18 вересня 2012 року № 5253-VI та від 2 жовтня 2012 року № 5303-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "370.848.117" і "50.554.045,4" замінити відповідно цифрами "372.027.476" і "51.733.404,4";

у частині другій цифри "398.832.011,9" і "51.841.182,5" замінити відповідно цифрами "400.094.817,8" і "53.103.988,4";

в абзаці другому частини третьої цифри "13.031.305,5" і "9.054.714,1" замінити відповідно цифрами "13.114.752,4" і "9.138.161";

2) у статті 4:

пункт 34 після слова "(відстроченого)" доповнити словами і цифрами "реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

пункт 35 викласти в такій редакції:

"35) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення з податку на додану вартість та нараховані суми податку на додану вартість підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення і Державного агентства резерву України, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону";

пункт 39 після слова "зобов’язань" доповнити словами "у тому числі з податку на додану вартість";

3) у статті 25:

перше речення після слів "органічне паливо" доповнити словами "і зобов’язань з податку на додану вартість, що виникають у результаті проведення таких розрахунків";

у другому реченні слово "відпуску" замінити словом "споживання";

4) внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатками № 1, № 2 і № 3 до цього Закону;

5) у додатку № 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у рядку "Всього" цифри "6973602,6" замінити цифрами "8236408,5".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5304-VI


{ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2012 РІК"}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: