open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Алпатов та інші проти України»
(Заява № 7321/05 та 107 інших заяв)

4 лютого 2013 року до рішення були внесені зміни відповідно до правила 81 Регламенту Суду

СТРАСБУРГ
18 грудня 2012 року

Офіційний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Алпатов та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ангеліка Нусбергер (), Голова,
Андре Потоцький (),
Алеш Пейхал (), судді,
та Стівен Філліпс (), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 27 листопада 2012 року
зазначив, що основні питання, які містяться в заявах, є предметом усталеної практики Суду і що сторони мали достатні можливості висловити свої зауваження щодо них та будь-яких інших аспектів справи,
та постановляє таке рішення, що було ухвалено в той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 108 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) 118 громадянами України та підприємствами, розташованими в Україні, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі - заявники).

2. Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений - пан Назар Кульчицький з Міністерства юстиції України.

3. Заяви, які в основному стосуються тривалого невиконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, у різні дати були направлені Уряду. Уряд направив зауваження щодо деяких заяв. Спочатку провадження щодо цих заяв були відкладені відповідно до пілотного рішення «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov), заява № 40450/04, ЄСПЛ 2009-... (витяги), але відновлені у лютому 2012 року (детальніше див. рішення від 26 липня 2012 року у справі «Харук та інші проти України» [Комітет] (Kharuk and others v. Ukraine [Committee],), заява №703/05, пп. 4-5).

4. У різні дати Уряд направив Суду односторонні декларації щодо всіх цих заяв та просив вилучити їх з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі декларацій. Суд розглянув ці декларації та вирішив відхилити пропозиції Уряду.

ФАКТИ

І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

А. Невиконання

5. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування та/або на вчинення певних дій на свою користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися виконання рішень у встановлений строк через: невжиття органами влади конкретних бюджетних або регуляторних заходів; введення мораторію на вилучення та продаж майна, що належить державним або контрольованим державою підприємствам; бездіяльність державних виконавців.

В. Інші питання

6. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданим питанням невиконання рішень.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

7. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

8. Заявники скаржились на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом,..., який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру...»

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права...

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

A. Прийнятність

9. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

B. Суть

10. Суд зазначає, що рішення, ухвалені на користь заявників, залишались невиконаними протягом тривалого часу, відповідальність за що несе держава.

11. Суд повторює, що він уже встановив порушення Конвенції у подібних справах (див. згадане вище рішення у справі «Харук та інші проти України» (Kharuk and others v. Ukraine), пп. 17-19).

12. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку в цих справах.

13. Відповідно в цих справах було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників, та статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

14. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

15. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

16. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода, судові та інші витрати

17. Відповідно до підходу, застосованого у справі «Харук та інші проти України» (Kharuk and others v. Ukraine), згадане вище, пп. 23-27, Суд вважає розумним та справедливим присудити 3000 євро кожному заявнику в заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви, наведені в таблиці Додатка 1) та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви, наведені в таблиці Додатка 2). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

18. Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які не були виконані.

B. Пеня

19. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, що залишаються невиконаними та сплатити протягом трьох місяців 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 1, та 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2, що є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись на ці суми; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 грудня 2012 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Ангеліка НУСБЕРГЕР
Додаток 1
(невиконання тривалістю понад 3 роки)

N

Заяви, номер і дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження
(якщо є відомості)

Рішення національного суду,
які підлягають(ли) виконанню

1

7321/05
08/02/2005

АЛПАТОВ
Олег Веніамінович
1949

14 березня 2000 року,
Новогродівський міський суд Донецької області

2

13333/05
22/03/2005

КАРЛОВ
Борис Іванович
13/09/1950

25 січня 2001 року та 25 жовтня 2002 року,
Харцизький міський суд Донецької області

3

16716/05
14/03/2005

СОКОЛОВ
Володимир Миколайович
16/11/1956

15 липня 2003 року та 28 травня 2004 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

4

40631/05
04/11/2005

ЯРОШЕНКО
Тамара Антонівна
25/05/1928

27 жовтня 2000 року,
Ленінський районний суд м. Луганська

5

43801/05
09/11/2005

ТОВ "ТІПІКО"

5 серпня 2004 року,
господарський суд Закарпатської області

6

7478/06
27/01/2006

БОНДАЛЕТ
Віктор Всеволодович
04/05/1948

10 серпня 2004 року,
Шахтарський міський суд Донецької області

7

26577/06
15/06/2006

МУРЕНЕЦЬ
Тетяна Володимирівна
18/11/1972

25 листопада 1999 року та 10 лютого 2006 року,
Новокаховський міський суд Херсонської області

8

29112/06
30/06/2006

РОМАНОВ
Анатолій Іванович
05/01/1951

5 січня 2006 року,
Дзержинський міський суд Донецької області

9

31936/06
29/07/2006

КУДІНОВ
Геннадій Вікторович
25/03/1970

14 червня 2004 року,
Ленінський районний суд м. Кіровограда

10

46311/06
27/10/2006

ТУРІЦА
Володимир Борисович
24/11/1956

17 квітня 2006 року,
Городенківський районний суд Івано-Франківської області, зі змінами, внесеними рішенням апеляційного суду Івано-Франківської області від 26 лютого 2008 року

11

48065/06
10/11/2006

ДЕРМАНСЬКИЙ
Ігор Федорович
30/07/1969

16 квітня 1997 року,
Артемівський районний суд м. Луганська

12

6212/07
27/12/2006

КОЗАК
Ангеліна Іванівна
28/11/1942

8 листопада 2004 року,
Стрийський міськрайонний суд Львівської області

13

6731/07
14/12/2006

ТОВ "ФІРМА ДЕМЕК"

21 серпня 2001 року,
господарський суд Донецької області

14

6759/07
15/01/2007

ЗУБЕНКО
Олексій Іванович
13/12/1957

20 січня 2001 року,
Близнюківський районний суд Харківської області

15

7937/07
10/02/2007

КОНДРАТЬЄВ
Володимир Іларіонович
1956

17 березня 2000 року,
Брянківський міський суд Луганської області

16

8849/07
09/02/2007

ЧЕРКАС
Ілля Володимирович
11/08/1955

19 грудня 2005 року,
Великоновосілківський районний суд Донецької області

17

10033/07
09/02/2007

ПЕРЕРВА
Катерина Йосипівна
05/09/1942

13 листопада 2001 року,
Роздольненський районний суд АР Крим

18

11074/07
26/02/2007

ГУСЄВ
Микола Васильович
17/12/1945

5 вересня 2006 року,
апеляційний суд Полтавської області,
скасоване 26 січня 2009 року,
та нове рішення апеляційного суду Полтавської області
від 18 травня 2009 року в тій самій справі

19

14676/07
14/03/2007

ЖУРАКІВСЬКИЙ
Валерій Вацлавович
13/11/1958

1 листопада 2006 року,
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

20

20132/07
31/03/2007

СЕРГЕЄВ
Сергій Михайлович
15/07/1957

6 липня 2006 року,
Київський районний суд м. Харкова

21

31187/07
24/05/2007

КРАВЦОВА
Ірина Ернатівна
26/03/1967

22 листопада 2004 року,
Ленінський районний суд м. Луганська

22

31441/07
21/06/2007

ЛОГІНОВА
Лілія Миколаївна
28/08/1956

1. 26 серпня 2005 року,
Новогродівський міський суд Донецької області
2. 26 грудня 2005 року,
Новогродівський міський суд Донецької області

23

48049/07
23/10/2007

БОЙКО
Володимир Петрович
14/04/1960

24 травня 2004 року,
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

24

51917/07
14/11/2007

ПОГОСЬКИЙ
Георгій Іванович
02/07/1953

6 грудня 2005 року,
господарський суд Полтавської області

25

4790/08
24/12/2007

ДМИТРІЄВ
Вадим Станіславович
15/03/1979

1 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

26

9033/08
07/02/2008

ПУГАЧ
Тетяна Сергіївна
11/10/1954

15 лютого 2002 року,
Єнакіївський міський суд Донецької області

27

14461/08
27/02/2008

ЛИСЮК
Борис Миколайович
09/03/1982

1 жовтня 2003 року,
господарський суд Донецької області

28

14599/08
03/03/2008

ДМИТРЕНКО
Любов Сергіївна
11/11/1947

30 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

29

19753/08
07/04/2008

ЛОПУШАНСЬКИЙ
Володимир Михайлович
17/08/1955

13 грудня 2005 року,
Арбузинський районний суд Миколаївської області,
зі змінами, внесеними апеляційним судом Миколаївської області
від 7 квітня 2006 року

30

19791/08
11/04/2008

ЛАНОВЕНКО
Валерій Олександрович
1938

16 листопада 2006 року,
Фастівський міськрайонний суд Київської області

31

28121/08
27/05/2008

БОЄВА
Світлана Петрівна
29/02/1960

27 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

32

28203/08
27/05/2008

ТЕМЧУР
Олексій Миколайович
04/02/1956

18 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

33

28974/08
07/06/2008

ХЛИНІНА
Любов Гилярівна
22/08/1956

11 травня 2005 року,
Краснолуцький суд Луганської області

34

28975/08
07/06/2008

АЛМІЗОВ
Віктор Францевич
25/05/1940

30 березня 2007 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

35

28991/08
07/06/2008

ЛАКІЙЧУК
Тетяна Іванівна
02/07/1949

21 травня 2007 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

36

29382/08
07/06/2008

СИЛЕНКО
Людмила Іванівна
05/06/1951

7 травня 2004 року,
Торезький міський суд м. Донецька

37

35562/08
15/07/2008

ВИНОГРАДОВА
Тетяна Михайлівна
30/10/1950

20 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

38

37108/08
17/06/2008

ВІЦКО
Леонід Петрович
02/09/1956

18 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

39

37112/08
17/06/2008

ДИКА
Тамара Іванівна
24/04/1951

27 грудня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

40

50079/08
24/09/2008

ІЗОТОВА
Зоя Григорівна
26/02/1954

1. 5 лютого 2001 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"
2. 14 березня 2001 року,
Костянтинівський міський суд Донецької області
3. 21 травня 2001 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"
4. 14 грудня 2001 року,
Костянтинівський міський суд Донецької області

41

51743/08
06/10/2008

ІВАНОВ
Юрій Костянтинович
16/12/1946

30 квітня 2003 року,
Гагарінський районний суд м. Севастополя

42

498/09
09/12/2008

СКРИПЧЕНКО
Антон Олександрович
15/10/1957

1. 22 вересня 2004 року,
Київський районний суд м. Одеси
2. 19 квітня 2006 року,
Київський районний суд м. Одеси

43

12803/09
16/02/2009

ПРОЦЬКО
Людмила Вікторівна
12/02/1953

1. 28 квітня 2004 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
2. 28 вересня 2006 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

44

13589/09
16/02/2009

ЗАЗВОРКА
Володимир Володимирович
21/06/1956

4 листопада 2001 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"

45

17848/09
15/03/2009

1. ВАХЕТОВА
Тетяна Іллівна
05/02/1952

1 грудня 1999 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

2. ВОЛОСУНОВ
Сергій Вікторович
05/08/1963

15 січня 2001 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"

3. МУДРЕЙКО
Катерина Василівна
29/11/1950

25 січня 2001 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

4. КРИВЕНКО
Володимир Якович
21/01/1941

12 лютого 2001 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"

5. КАЧУРА
Надія Василівна
30/07/1950

12 березня 2001 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

6. КОВАЛЕНКО
Людмила Петрівна
25/08/1954

23 квітня 2001 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

7. НЕТЕСА
Олександр Михайлович
11/03/1943

13 жовтня 2004 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

8. СЕРДЮЧЕНКО
Тамара Михайлівна
25/03/1950

7 грудня 2001 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

9. ЧАУС
Наталія Миколаївна
25/09/1956

9 грудня 2004 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

10. ПЕРЕМІТІНА
Неллі Григорівна
30/08/1945

22 травня 2006 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

46

20353/09
26/03/2009

РОМАНЕНКО
Віктор Іванович
16/05/1960

1. 11 квітня 2006 року,
Залізничний райсуд м. Сімферополя
2. 7 грудня 2006 року1,
Євпаторійський міський суд АР Крим

____________
1 Виправлено 4 лютого 2013 року, в попередній редакції зазначалась дата "6 грудня".

47

26329/09
04/03/2009

ВОЛКОВА
Ніна Дмитрівна
13/12/1944

1. 20 жовтня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2. 4 червня 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
3. 10 березня 1999 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
4. 21 травня 2002 року,
Вишгородський районний суд Київської області

48

33507/09
05/06/2009

БАМБАЛОВА
Наталія Михайлівна
08/01/1954

13 листопада 2000 року,
Комісія з трудових спорів ДП "Автоскло"

49

44881/09
04/08/2009

ХАВРИЧ
Валентина Іванівна
04/03/1964

6 листопада 2007 року,
Кам'янський районний суд Черкаської області

50

44926/09
06/08/2009

ЯРОШЕВСЬКА
Людмила Олексіївна
16/08/1949

20 грудня 2006 року,
Дзержинський районний суд м. Харкова

51

48274/09
26/08/2009

КОРОВНІКОВА
Олександра Михайлівна
10/01/1936

23 серпня 2002 року,
Торезький міський суд Донецької області

52

51879/09
13/09/2009

ШЕВЕЛЕВ
Федір Романович
1922

1. 11 лютого 2008 року,
Донецький окружний адміністративний суд
2. 3 листопада 2008 року,
Донецький окружний адміністративний суд

53

56226/09
06/10/2009

МКП "АСКО"

30 липня 2004 року,
господарський суд Херсонської області

54

59492/09
26/10/2009

СЕЧКАРЬОВ
Денис Олександрович
17/09/1978

11 жовтня 2006 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

55

62399/09
13/11/2009

ЦЕСАР
Леонід Вікторович
1962

12 грудня 2007 року,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду
від 23 грудня 2008 року

56

4252/10
12/01/2010

ВІННІЧЕНКО
Микола Петрович
08/05/1953

24 грудня 2007 року,
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

57

12476/10
20/02/2010

ФУТАЛО
Іван Петрович
16/03/1959

20 грудня 2005 року,
Сокальський районний суд Львівської області

58

14075/10
19/02/2010

ШЕВЧЕНКО
Станіслав Федорович
01/11/1945

1. 30 травня 2005 року,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
2. 17 березня 2009 року,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

59

14108/10
24/02/2010

ТКАЧЕНКО
Антоніна Митрофанівна
29/06/1950

27 лютого 2009 року,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

60

14171/10
28/02/2010

ТЕРНАВСЬКИЙ
Григорій Іванович
15/08/1927

7 квітня 2009 року,
Каланчацький районний суд Херсонської області

61

14743/10
04/03/2010

КОСМАЧОВ
Ігор Павлович
31/08/1972

22 травня 2006 року,
Корабельний районний суд м. Миколаєва

62

14824/10
26/02/2010

ТЕРНАВСЬКА
Валентина Павлівна
25/04/1927

7 квітня 2009 року,
Каланчацький районний суд Херсонської області

63

14873/10
05/03/2010

ГАВРИЛЕНКО
Анатолій Володимирович
06/09/1974

22 травня 2006 року,
Корабельний районний суд м. Миколаєва

64

19497/10
21/03/2010

ГРОМОВА
Тамара Григорівна
25/12/1934

26 листопада 2008 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

65

20291/10
01/04/2010

СОШЕНКО
Наталія Юріївна
04/05/1953

1. 20 травня 2005 року,
Комсомольський районний суд м. Херсона
2. 20 липня 2006 року,
Комсомольський районний суд м. Херсона
3. 16 жовтня 2006 року,
Комсомольський районний суд м. Херсона
4. 3 травня 2007 року,
Комсомольський районний суд м. Херсона

66

23262/10
02/04/2010

МАКОВОЗ
Надія Георгіївна
25/03/1954

11 січня 2008 року,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області

67

23950/10
12/04/2010

ДАВИДЕНКО
Наталія Іванівна
26/01/1956

1. 28 лютого 2008 року,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області
2. 20 березня 2008 року,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області

68

24642/10
17/04/2010

СПОДІН
Микола Олександрович
03/08/1928

1. 15 травня 2008 року,
Ленінський районний суд м. Севастополя
2. 8 жовтня 2009 року,
Ленінський районний суд м. Севастополя
3. 21 січня 2010 року,
Ленінський районний суд м. Севастополя

69

25981/10
23/04/2010

УТКІНА
Неля Євгенівна
28/06/1958

5 лютого 2007 року,
Замостянський районний суд м. Вінниці

70

25997/10
21/04/2010

КАЧАЙЛО
Олексій Миколайович
04/06/1949

20 лютого 2009 року,
Охтирський міськрайонний суд Сумської області

71

29072/10
07/05/2010

КОМАР
Роман Михайлович
18/03/1950

14 червня 2001 року,
Франківський районний суд м. Львова

72

29963/10
30/04/2010

ШВЕЦЬ
Олександр Федорович
11/03/1945

19 листопада 2007 року,
Дніпровський районний суд м. Херсона

73

33114/10
20/05/2010

АБРАМЕНКО
Наталія Борисівна
29/03/1958

18 грудня 2007 року,
Броварський міськрайонний суд Київської області

74

33135/10
20/05/2010

ШОБОТЕНКО
Ігор Євгенійович
12/04/1973

20 грудня 2007 року,
Броварський міськрайонний суд Київської області

75

33139/10
20/05/2010

ШОБОТЕНКО
Вадим Євгенович
14/02/1978

6 грудня 2007 року,
Броварський міськрайонний суд Київської області

76

33161/10
20/05/2010

КУЧУГУРНИЙ
Павло Вячеславович
02/10/1964

1. 13 листопада 2008 року,
Артемівський районний суд м. Луганська
2. 26 лютого 2009 року,
Артемівський районний суд м. Луганська
3. 16 березня 2009 року,
Артемівський районний суд м. Луганська

77

33164/10
20/05/2010

РЯБУШИЦЬ
Ірина Анатоліївна
Невідомо

1 квітня 2008 року,
Броварський міськрайонний суд Київської області

78

34350/10
09/06/2010

НОВАК
Микола Никифорович
11/10/1959

28 травня 2008 року,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду
від 14 квітня 2009 року

79

35024/10
14/06/2010

ФІНКЕВИЧ
Світлана Калениківна
18/03/1956

8 листопада 2002 року,
Луцький міськрайонний суд Волинської області

80

35077/10
06/06/2010

ОБУЩАК
Григорій Олександрович
14/02/1960

2 березня 2007 року,
Староміський районний суд м. Вінниці

81

35424/10
14/06/2010

ОВЧИННІКОВА
Ірина Олександрівна
06/12/1979

4 квітня 2008 року,
Деснянський районний суд м. Чернігова,
зі змінами, внесеними рішенням Київського апеляційного адміністративного суду
від 8 липня 2009 року

82

35890/10
16/06/2010

ФІСАК
Володимир Дмитрович
18/06/1955

20 липня 2005 року,
Дзержинський міський суд Донецької області

83

38178/10
26/06/2010

ЗЕЛЮНКО
Євгеній Іванович
25/08/1937

26 січня 2009 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

84

41281/10
24/06/2010

МАЗУРАКА
Володимир Петрович
26/02/1958

19 листопада 2003 року,
Червоноградський міський суд Львівської області

85

42642/10
17/02/2010

КАРПАЧОВА
Ірина Ромилівна
14/06/1958

28 травня 2008 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області1

____________
1 Виправлено 4 лютого 2013 року, в попередній редакції зазначались дати "21 березня 2002 року та 28 травня 2008 року".

86

51453/10
26/08/2010

СУПРУН
Григорій Михайлович
20/07/1955

20 серпня 2006 року,
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

87

56269/10
20/09/2010

ГЕРАСИМОВ
Терентій Семенович
24/04/1954

9 квітня 2009 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

88

59584/10
28/09/2010

ЖГУТОВ
Юрій Михайлович
15/06/1926

12 грудня 2007 року,
Новозаводський районний суд м. Чернігова

89

66363/10
30/10/2010

КОМБАЄВ
Валерій Єгорович
21/04/1942

10 червня 2008 року,
апеляційний суд АР Крим

90

69158/10
17/11/2010

ІЛЬЧЕНКО
Василь Микитович
1927

1. 2 листопада 2007 року,
Житомирський окружний адміністративний суд
2. 7 жовтня 2008 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

91

75025/10
07/12/2010

ЛАПШИН
Віктор Олексійович
02/01/1943

18 серпня 2009 року,
Калінінський районний суд м. Донецька

92

671/11
17/12/2010

ТАБАЧЕНКО
Тетяна Воленівна
09/01/1978

17 червня 2009 року,
Ленінський районний суд м. Луганська,
набрало законної сили 2 жовтня 2009 року

93

1391/11
27/12/2010

АЛДАБАЄВ
Геннадій Сергійович
20/05/1940

30 січня 2008 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

94

2157/11
15/12/2010

ТАТАРЧЕНКО
Валентина Петрівна
02/04/1950

17 вересня 2002 року,
Костянтинівський міський суд Донецької області

95

3217/11
08/12/2010

БОБІК
Леонід Іванович
05/06/1935

2 березня 2009 року,
Житомирський окружний адміністративний суд

96

1513/11
23/12/2010

ТОЛКАЧОВ
Віталій Вікторович
08/06/1984

20 червня 2006 року,
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
Додаток 2
(невиконання тривалістю понад 3 роки)

N

Заява, N, дата внесення

П. І. Б. заявника,
дата народження
(якщо є відомості)

Рішення національного суду,
яке підлягає виконанню

97

10704/07
22/02/2007

НОВИЦЬКА
Наталія Валеріївна
02/08/1976

24 листопада 2005 року,
Суворовський районний суд м. Херсона,
скасовано 3 червня 2008 року

98

3863/08
11/01/2008

ОПАНАСЮК
Юрій Тимофійович
Невідомо

25 травня 2005 року,
Військовий місцевий суд Київського гарнізону,
набрало законної сили 22 лютого 2006 року
та повністю виконано в листопаді 2008 року

99

18167/08
17/03/2008

МІХАЛЬ
Тетяна Іванівна
1951

21 жовтня 2005 року,
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
рішення скасоване 18 вересня 2007 року1

100

27320/08
28/05/2008

ГЕЙТОТА
Василь Миколайович
09/01/1961

6 лютого 2006 року,
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області,
виконано 28 січня 2008 року

101

35012/08
11/06/2008

ЗУБКО
Костянтин Антонович
20/02/1954

16 червня 2006 року,
Печерський районний суд м. Києва,
скасоване 25 лютого 2009 року

102

46147/09
12/11/2008

БОНДАР
Павло Іванович
16/04/1960

13 серпня 2007 року,
Донецький окружний адміністративний суд,
скасоване 12 листопада 2009 року

103

4980/10
13/01/2010

КАРТАШОВ
Володимир Миколайович
03/01/1951

6 лютого 2008 року,
Донецький окружний адміністративний суд,
скасовано 3 червня 2010 року

104

12100/10
15/02/2010

ДУБОВЕНКО
Світлана Іванівна
24/08/1937

16 січня 2008 року,
Зарічний районний суд м. Суми,
скасоване 19 серпня 2010 року

105

19148/10
21/03/2010

ХМЕЛЕВСЬКИЙ
Сергій Олександрович
27/05/1960

КУЛЬБАЧКО
В'ячеслав Йосипович
18/03/1956

2 липня 2009 року,
Центрально-міський районний суд м. Макіївки,
виконане 14 липня 2011 року

106

48233/10
05/08/2010

КОХАНОВСЬКИЙ
Микола Володимирович
11/02/1961

2 червня 2009 року,
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
зі змінами, внесеними рішенням апеляційного суду Хмельницької області від 12 січня 2010 року

107

71356/10
23/11/2010

ЗАРАЙСЬКИЙ
Леонід Анатолійович
12/12/1961

26 вересня 2008 року,
Лисичанський міський суд Луганської області,
скасовано 7 квітня 2011 року

108

3282/11
29/12/2010

ДОРДУКА
Олександр Петрович
Невідомо

4 листопада 2008 року,
Канівський міськрайонний суд Черкаської області,
зі змінами, внесеними рішенням Київського апеляційного адміністративного суду
від 22 грудня 2009 року

____________
1 Виправлено 4 лютого 2013 року, в попередній редакції зазначалась дата "28 вересня".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: